Periyodik sistemde grup ve periyotlar nasıl oluşur?

 Periyodik sistemde grup ve periyotlar nasıl oluşur? Açıklayınız.

 

Periyodik tablo, fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerlik gösteren elementleri gruplandırarak belli bir düzen içerisinde ortaya koymak için hazırlanmıştır. Periyodik tabloya atomlar proton sayılarına göre yerleştirilmiştir. Bu nedenle elementlerin özellikleri belirli bir düzen içerisinde tekrarlar. Elementler, atom numaralarına göre düşey ve yatay sıralar oluştururlar. Düşey olan sıralara grup, yatay olan sıralara ise periyot denir. Periyodik tabloda A ve B olmak üzere iki tane grup vardır. Bu gruplar da sekiz tane A ve sekiz tane B şeklindedir. Yedi tane de periyot vardır.

 

Periyodik tablo oluşturulurken elementlerin sınıflandırılması için atom ağırlıkları temel alınmıştır. Geçmişten günümüze kadar birçok periyodik tablo oluşturulsa da Moseley’in elementleri proton ağırlıklarına göre sıralamasıyla oluşturduğu periyodik tabloya Glenn Seaborg altına iki sıra daha ekleyerek periyodik tabloya tam anlamıyla son şeklini vermiştir. Günümüzde de bu periyodik tablonun son hali kabul edilmektedir.

 

Periyodik tabloda grup ve periyotlar sadece atomların ağırlıklarına göre değil başka özellikler açısından da benzerlik göstermektedirler. Örneğin; periyotlarda soldan sağa doğru atom numarası arttığı gibi ametalik karakter, proton sayısı, nötron sayısı ve kütle numarası da artar. Atom çapı ve hacmi azalır. Gruplarda ise yukarıdan aşağı doğru atom numarası arttığı gibi metalik karakter, proton sayısı, nötron sayısı ve kütle numarası da artar. Ayrıca yörünge sayısı, atom çapı ve atom hacmi de artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.