2015-2016 İngilizce 4. Sınıf Yıllık Plan

2015-2016 4. Sınıf İngilizce yıllık plan
2015-2016 4. Sınıf İngilizce yıllık plan

 

Bu plan; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 01.02.2013 tarih ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programına göre hazırlanmıştır.

 

Tıkla

3. Sınıf İngilizce Yıllık Plan 2015-2016

3. sınıf ingilizce yıllık plan 2015-2016
3. sınıf ingilizce yıllık plan 2015-2016

 

Asking for permission

Giving and responding to simple instructions

Making simple requests

Naming numbers

Telling someone what to do

 

Tıkla

2015-2016 2. Sınıf İngilizce Yıllık Planı

2015-2016 2. Sınıf İngilizce Konuları
2015-2016 2. Sınıf İngilizce yıllık plan

 

Telling people what we know
Listening

• Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English.
• Students will be able to match written letters with the sounds produced.

 

Tıkla

2015-2016 12. Sınıf Geometri Yıllık Planı

lise 4 geometri yıllık plan 2015-2016
lise 4 geometri yıllık plan 2015-2016

 

1.Uzayı; uzayda nokta, doğru, düzlem ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar
2.Uzayda doğruları açıklar
3.Uzayda doğru parçasını ve iki doğru parçası arasındaki ilişkileri açıklar.
4.Uzayda yönlü doğru parçasını açıklar ve yönlü doğru parçalarını karşılaştırır.
5.Uzayda vektörü açıklar ve nokta-vektör eşlemesini yapar.

 

Tıkla

11. Sınıf Geometri Yıllık Plan 2015-2016

lise 3 geometri yıllık plan 2015-2016
lise 3 geometri yıllık plan 2015-2016

 

Bu yıllık plan ,2551 Sayılı Tebliğler Dergisi “Millî Eğitim Bakanlığı  Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”,  Talim Terbiye Kurulu’nun 330 Sayılı 30.12.2010 Tarihli

 

Ortaöğretim Geometri Dersi (11. Sınıf) Öğretim Programı” ve 2104 Sayılı Tebliğler dergisi “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları

 

Yönergesi “ esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tıkla

2015-2016 10. Sınıf Geometri Yıllık Plan

lise 2 geometri yıllık plan 2015-2016
lise 2 geometri yıllık plan 2015-2016

 

………………………………… LİSESİ 20../201.. ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR SEÇMELİ GEOMETRİ (2 SAAT)  DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

 

Tıkla

 

2015-2016 9. Sınıf Geometri Yıllık Planı

9. sınıf geometri yıllık plan  2015-2016
9. sınıf geometri yıllık plan 2015-2016

 

Tanşma ve Müfredat hakkında bilgi verme 1. Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, düzlem ve uzay kavramlarını açıklar.

 

Tıkla