2015-2016 8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan

1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama:
Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.

2. Dinleneni/izleneni anlama ve Çözümleme
Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.

4. Söz varlığını zenginleştirme:
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=d0b1f9650dad52e2257bdd7ab2d70cb0″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan 2015-2016

1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama
1. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
4.Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.
2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme
1.Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
2. Dinlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
4.Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
5. Dinlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
7. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
11. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur.
13.Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
16. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=f00f7391b8a0c3b09154ca8563f441f9″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2015-2016 5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan

1. Okuma Kurallarını Uygulama
1. Okumak için hazırlık yapar. 2. Okuma amacını belirler. 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur.
8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama
2.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır.
4.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
10.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
16.Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.
24.Okuduklarından çıkarımlar yapar.
28.Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b5cf54c127cd4f5b4a51b3a21b955fab” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan 2015-2016

Metin işleme sürecinde öğrenci¬lerin etkinliklere verdiği cevaplar. Öğrenci Ürün Dosyası Ürün De¬ğerlendirme Formu, Kelimelerle Çalışma Gözlem Formu, Tema Kazanımlarına Yönelik Gözlem Formu, Öz Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=e4e99fca0d73dedff9d67341da986674″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2019-2020 Lise 4 Almanca Proje Ödevi Konuları

Themen für die 12.Klasse / 12.Sınıf Almanca Proje Ödevi Konuları ,

 

Geschichte über Deutschland

Atatürk und die Türkei

Sehenswürdigkeiten in der Türkei

Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Meine Zukunft

2019-2020 Almanca 11. Sınıf Proje Ödevi Konuları

Themen für die 11.Klasse / 11.Sınıf Almanca Proje Ödevi Konuları,

 

Atatürk und seine Revolutionen

Umwelt

Klimawandel

Reisen , (Reisebericht)

Deutsche Musikgruppen  oder Sanger vorstellen

Theater –Konzert –Ausstellung  (Kritiken schreiben )

2019-2020 10. Sınıf Almanca Proje Ödevi Konuları

Themen für die 10.Klasse / 10.Sınıf Almanca Proje Ödevi Konuları

 

Wohnen

Typisch deutsch –Typisch türkisch

Eine Geschichte schreiben/ Bildergeschichte

Alles was ich liebe

Prominente vorstellen

Atatürk der Gründer der türkischen Republik