Zaman Yıl Ay Hafta Saat Saniye Çalışma Sayfası

HATIRLATMA
ZAMAN ÖLÇÜ BİRİMİ SAATTİR.

1 yıl = 365gün 6saat
1 hafta = 7 gün
1 gün = 24 saat
1 SAAT = 60 dakika
1 dakika = 60 saniye
1.Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun olan sayıları yazınız.
 1 saat 40 dakika =…………………..dakika
 30 dakika = ………………..saat
 130 dakika =……………..saat…………..dakika
 2 hafta 8 gün =…………………………gün
 2 yıl 3 ay =………………….ay
 2 saat =…..………. dakika
 1 saat 45 dakika =………………… dakika
 7 dakika = …..…….….saniye
 190 dakika = ……….… saat …………. dakika
 Yarım sa =……..….. dakika
 245 saniye= …………..dakika ………….saniye
 2 yıl =…..………hafta
 3 hafta = ……….…..gün
 3 saat 40 dakika =………….dakika
 3 yıl = …………..ay
 5 hafta =…………….gün
 49 dakika 53 saniye =………….saniye
 27 gün =……….hafta ……….gün
 3 çeyrek saat = ………….dakika
 195 dakika =………..saat ……….dakika
 1 saat=………….dakika
 1 saat 40 dakika =…………………..dakika
 30 dakika = ………………..saat
 130 dakika =……………..saat…………..dakika
 2 hafta 8 gün =…………………………gün
 2 yıl 3 ay =………………….ay
 3 saat …………………..dakika.
 2 dakika………………………saniye.
 Yarım saat……………………dakika.
 Çeyrek saat …………………dakika.
 1 saat 45 dakika =………………… dakika
 7 dakika = …..…….….saniye
 190 dakika = ……….… saat …………. dakika
 Yarım saat =……..….. dakika
 245 saniye = …………..dakika ………….saniye
 2 yıl =…..………hafta
DEGERLENDİRME-1

1. Bir günde 45 dk kitap okuyan Ali 4 haftada kaç dakika kitap okumuştur ?
2. Cuma günü okuldan 14.30’ da Çanakkale Za-feri’ni kutlayarak çıkan 4/A sınıfı Pazartesi günü 8.30’da derse gelmiştir. Toplam kaç dakika süre geçmiştir.
3. Bir okulda dersler saat 08:20’de başlamaktadır. Dersler 40 dk ve teneffüsler 10 dk sürmektedir. Bu okulda 7 ders saati sonunda saat kaçı göstermek-tedir?
4. Selcan her gün 1 saat 15 dakika keman dersi almaktadır.Selcan ,bir haftada kaç dakika keman dersi almış olur ?
5. Saat 11.20 ‘de Ankara ‘dan İzmir ‘e hareket e-den yolcu otobüsü 8 saat 43 dakika sonra İzmir‘e ulaşmıştır.Yolculuk tamamlandığında saat kaçtır?

6. Sinemaya saat 14:25‘te girdik.Saat 17:10 ‘da sinemadan çıktık.Film kaç saat sürmüştür?
7. 1 saat 15dakika = …………….kaç dakikadır?

Aile Resmi Kurumlarımızdan Biridir 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım, noktalı yerlere “ evet”, “ hayır “ yazalım.

Resmi kurumlar devlet tarafından kurulurlar. ( ……………… )

 Resmi kurumlar bir ihtiyacı karşılamak için kurulmuşlardır. ( ……………… )

 Resmi kurumlarda görev alanlar, görevlerini gönüllü olarak yaparlar. ( ……………… )

 Resmi kurumlarda elde edilen gelirler çalışanlar arasında pay edilir. ( ……………… )

 Resmi kurumların harcamaları devlet tarafından karşılanır. ( ……………… )

 Resmi kurumların yapacağı çalışmalar yasa (kanun) ile belirlenir. ( ……………… )

 Resmi kurumlarda çalışanların çocukları, resmi kurumlardan yararlanabilir. ( ……………… )

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=dd227055f076d0f2175caa59161d0fee” target=”blank” ]TIKLA TAMAMINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR[/button]

Etkin Yurttaşlık Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1) Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Okullar
C) Eczaneler
D) Sağlık Ocağı

2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında insanlara hizmet sunmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Türk Kalp Vakfı
B) Yeşilay
C) Darüşşafaka Cemiyeti
D) LÖSEV

3) Kermesler yardım amaçlıdır. Kermeste iş bölümü ve dayanışma ön plandadır. Satılan ürünlerden gelir elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi kermesin amaçları arasında yer almaz?

A) Gelir elde etmek için düzenlenir.
B) Elde edilen gelir okula bağışlanır.
C) Kermeste görev alanlar elde edilen gelirlerden paylarını alırlar.
D) Kermeste görev alanlar gönüllü olarak katkı sunarlar.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b470b777dc72ec4fa7d415ed54c7e565″ target=”blank” ]TIKLA TAMAMINI İNDİR[/button]

Canlılar Dünyası Konu Özeti 5. Sınıf Fen Bilimleri

Çiçeksiz Bitkiler
Çiçeği olmayan bitkilere “çiçeksiz bitkiler” denir. Çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak gibi organlar iyi gelişmemiştir.Genellikle suda yaşarlar. Karada yaşayanlar da nemli bölgeleri severler. Damarlı ve damarsız olanları vardır. Çiçekli bitkilere su yosunları, kara yosunları,eğrelti otları, likenler, kibrit otları ve at kuyrukları örnek olarak verilebilir.
Su yosunları (Algler) : Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Kök, gövde ve yaprak gibi organları yoktur. Köksü uzantılarla (rizoit) tutunurlar. Damarsızdırlar. Bir hücreli ve çok hücreli olabilirler. Çok hücreli olanlar “tal” adı verilen hücre topluluğundan oluşurlar. Yapılarında klorofil bulunduğu için fotosentez yaparak besinlerini sağlarlar. Yapısında bulundurduğu pigment maddesinin türüne göre mavi, yeşil, kırmızı ve esmer renkli su yosunları vardır. Tal hücresinin çekirdeği arka arkaya bölünerek dört veya daha fazla hücre meydana gelir. Bu hücreler ana hücreden ayrılırlar. Üzerlerindeki kirpiksi uzantılarla su içinde bir süre yüzdükten sonra bir yere tutunurlar. Tutundukları yerde çimlenerek yeni tali oluştururlar. Bu şekildeki üremeye “eşeysiz üreme” denir.

Eğrelti otları : ( AŞK MERDİVENİ)En gelişmiş çiçeksiz bitkilerdir. Kök, gövde ve yapraklar bulunur. İletim boruları bulunduğundan damarlıdırlar. Eğrelti otları ormanlarda ağaç diplerinde, nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişirler. Eğrelti otları geniş yapraklarının altında kahverengi spor keselerindeki sporların rüzgar veya başka etkilerle çevreye yayılıp çimlenmesiyle eşeysiz ÇOĞALIR.

 

Çanak Yaprak
Çiçeğin en dıştaki kısmı, çanak yapraktır. Çiçeğin tomurcuğunu korur. Yeşil renklidir.
Taç Yaprak
Değişik renklerde ve kokulu olan yapraklardır.
Erkek Organ
Dişi organların çevresinde bulunur. İpçik ve başçık denilen bölümlerden oluşmuştur. Başçıklar içinde çiçek tozları (polenler) vardır. Polenler erkek üreme hücreleridir. Başçıklar olgunlaşınca çatlar ve çevreye çiçek tozları saçılır.

Dişi Organ
Çiçeğin tam ortasındadır. Yumurtalığın içinde döllenebilen ve gelişerek tohumu oluşturan dişi eşey (üreme ) hücreleri bulunur.

a) Kök
Genellikle toprak altında bulunur. Bitkiyi toprağa bağlar. Topraktan su ve suda çözün¬müş madensel maddelerin emilmesini sağlar. Gerektiğinde besin ve su depolar.
b)Gövde
Bitkilerin çoğunlukla toprak üstünde kalan bölümüdür. Bitkinin gövdesi; dal, yaprak, tomurcuk ve meyve gibi organları taşır. Bitkiyi dik tutar ve yaprakların ışığı almasını sağlar. Köklerde emilen su ve madensel maddeleri yapraklarına iletir. Bazı gövdeler su ve besin depo eder.
c) Yaprak
Yapraklar solunum, terleme, besin oluşturma ve boşaltım yaparlar.
d) Çiçek
Çiçekli bitkilerde çoğalma görevini yapan organa çiçek denir.

Başlıca 3 türlü kök vardır.
1) kazık kök 2) saçak kök 3) depo kök

KAZIK KÖK: Köklerden biri çok gelişmiş ve uzamıştır. Ana köke bağlı diğer kökler ince ve zayıftır. Domates, biber, fasulye ve ağaçların kökleri kazık kök biçimindedir.

SAÇAK KÖK: Ana kök yerine yan kökler gelişmiştir. Bu yan kökler püskül biçimde toprağa yayılır. Çayırlarda yetişen otlar, buğday, arpa, mısır, soğan gibi bitkilerin kökleri saçak köktür.

DEPO KÖK: Kimi bitkilerin kökleri besin biriktirir. Şeker pancarı, havuç, turp gibi bitkilerin kökleri depo köktür.

GÖVDE

Bitkide ,kökten sonra oluşan ikinci organ gövde dir.Bitkilerin genellikle toprak üstünde bulunan kısmıdır.Gövde, bitkinin toprak üstünde görünen dal,yaprak ve meyve gibi kısımlarını taşıyan yapıdır.
Gövdenin Görevleri
1-Bitkiyi dik tutarak;yaprak,çiçek ve meyveleri taşır.
2-Kökün emdiği su ve madensel tuzları bitkinin tüm kısımlarına iletir.

1) OTSU GÖVDE ( OT)
2) ODUNSU GÖVDE (AĞAÇ)
3) SARILICI GÖVDE ( SARMAŞIK)
4) SÜRÜNÜCÜ GÖVDE ( KARPUZ)
5) YUMRU GÖVDE ( PATATES)

Otsu gövde : Bir yıllık bitkilerin ince, zayıf ve yeşil renkli gövdeleridir. Örnek: Sebzeler, buğday. Çimen otsu gövdedir. Tek yıllıklı bitkiler otsu gövdeye sahiptir. pa, mısır, so

2) ODUNSU GÖVDE
ODUNSU GÖVDE: Çok yıllık bitkilerin gövdeleridir. Gövde kalın, sert ve dayanıklı yapıdadır. Kahverengi ve esmer renklidir. Gövdenin dışı cansız kalın bir kabuk ile kaplıdır. Gövde her yıl enine kalınlaşarak yaş halkalarını oluşturur. Gövdenin uzamasını tepe tomurcuğu sağlar. Çam, ceviz, göknar, elma, armut gibi ağaçların gövdeleri odunsu gövdedir.
sedir çam köknar

kestane ağacı ve meyvesi

3) SARILICI GÖVDE
Sarılıcı Gövde : Gövdesi ince, zayıf ve uzundur. Tutunma kökleriyle bir desteğe sarılarak güneşe doğru büyürler. Sülük adı verilen ince uzantılarıyla kazığa veya başka bir bitkiye tutunarak sarılan gövde tipidir.
Örnek : Sarmaşık, fasulye, asma.
SARMAŞIK

FASULYE

4) SÜRÜNÜCÜ GÖVDE
Sürünücü Gövde:Toprak üzerinde dik durmayan, sürünen gövdedir.
Örnek: Kavun,karpuz ve çilek.
KAVUN

KARPUZ

ÇİLEK

5) YUMRU GÖVDE

Rizomlular, kök benzeri gövdeye sahip bitkilerdir. Gövde; köklerini aşağı, çiçeklerini ve kendisini yukarı yönlendirerek toprak altında gelişir. patates, zencefil , yer elması gibi.
Alüvyal ve kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir.

patates zencefil yer elması
YAPRAK

yaprak damarları

1) SOLUNUM ORGANI
2) BOŞALTIM ORGANI
3) TERLEME ORGANI
4) BESİN YAPAR (MUTFAK)

1) SOLUNUM YAPAR
Bitkiler solunum yaparken havadan oksijen alıp , karbondioksit verirler.
Bitkiler besin yapmak için ise havadan karbondioksit alıp oksijen verirler.
Gündüz vakti odamıza çiçek konabilir, ama gece konamaz !

2) BOŞALTIM YAPAR
Bütün canlılar gibi bitkiler de boşaltım yapar. Sıvıyı terleyerek atar. Katıyı ise yaprağında biriktirerek , yağrağını dökmek suretiyle boşaltım yapar. Yaprağını dökmeyen bitki yoktur. Sadece çam ağaçları birkaç yılda bir döker ama döker.

3) TERLEME ORGANI
Bitkiler ısısını terleyerek ayarlar.Fazla ısıyı da terleyerek ayarlar.

4) BESİN YAPAR ( MUTFAK )
fotosentez
su + karbondioksit güneş ışığı besin + oksijen

Bitkiler köklerindeki emici tüy yardımı ile topraktan su ve mineral maddeleri alır. Yaprakları aracılığı ile de havadan karbondioksiti alır. Bunları yaprağında güneş ışığı ile birleştirerek besin ile oksijen üretir. Bu olaya fotosentez denir. Foto ışık , sentez birleştirme demektir. Fotosentez ışık ile birleştirmedir. Neyi birleştirme ? su ve mineraller ile karbondioksitin birleştirilmesidir.

İki Basamaklı Sayılarla Çıkarma Problemleri 1. Sınıf Matematik

1) Bir dalda 36 kuş vardı. Kuşların 12 tanesi uçtu. Dalda kaç kuş kaldı?
2) 38 öğrencisi olan bir sınıfta kızlar 13 kişi olduğuna göre, bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
3) Sude’nin 15 TL’si vardır. Sude 45 TL olan elbiseyi almak istiyor. Kaç liraya ihtiyacı vardır?
4)Onur, 36 misketin 13 tanesini kardeşine verdi. Onur’un geriye kaç misketi kaldı?

5)Nisa 36 hikaye kitabının 15 tanesini arkadaşına verdi. Nisa’nın kaç hikaye kitabı kaldı?
6)Ahmet’in 28 cevizi var. Ahmet, cevizlerinin 18 tanesini yedi. Ahmet’in kaç cevizi kaldı?
7) Bir kümesteki horoz ve tavukların sayısı 48’dir. Bu kümeste 16 tane horoz olduğuna göre kaç tavuk vardır?
8) 40 sayfalık hikaye kitabının 20 sayfasını okudum. Geriye okumadığım kaç sayfa kaldı?
9)Zehra’nın 23 tane kalemi vardı. 10 tanesini kardeşine verdi. Zehra’nın kaç kalemi kalmıştır?

10) Bir bakkal 46 ekmeğin 35 tanesini satmıştır. Bakkalda satılmayan kaç ekmek kalmıştır ?
11)4 onluk 7 birlikten oluşan sayı ile 2 onluk 7 birlikten oluşan sayının farkı kaç eder ?
12)Bir kasadaki 48 portakalın 28 tanesi çürük çıktı. Sağlam portakallar kaç tanedir?
13)İrem 36 yaşındadır. İmran’ın yaşı İrem’in yaşından 12 eksik olduğuna göre İmran’ın yaşı kaçtır ?
14)Nevra’nın 24 lira parası vardı. Nevra 12 liraya çanta aldı. Nevra’nın geriye kaç lira parası kaldı?
15)Bir çiftlikteki koyunların sayısı 56 dir. Bu koyunların 32 tanesi satıldığına göre çiftlikte kaç koyun kaldı?

16) Bir otobüsteki 36 yolcudan 21’i i bayandır. Otobüste kaç erkek yolcu vardır?
17)Irmak 50 sayfalık defterinin 30 sayfasını kullanmıştır. Kullanmadığı kaç sayfa vardır?
18)İlker 30 soruluk test sınavında 20 tanesini yaptı gerisini yamadı. İlker’in yapmadığı soru sayısı kaçtı ?
19)Ahmet 28 fındığın 13 tanesini Taha’ya verdi. Ahmet’in geriye kaç tane fındığı kaldı?
20)Bahçemizdeki kavak ağacının boyu geçen yıl 20 santimetreydi. Bu yıl 58 santimetre oldu.
Kavak ağacı bir yılda kaç santimetre uzadı?

Uzamsal İlişkiler 1. Sınıf Matematik

1A SINIFI MATEMATİK DERSİ UZAMSAL İLİŞKİLER DEĞERLENDİRME

cats

cats