2016-2017 10. Sınıf Kimya Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında bir önceki yıl okutulan kitaplarda değişiklik veya düzenleme olması halinde yazının içeriği de düzenlenecektir.

1. ÜNİTE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

1. Bölüm: Asitleri ve Bazları Tanıyalım

Su Asit midir, Baz mıdır?

Asitlerin Genel Özellikleri

Bazların Genel Özellikleri

2. Bölüm: Asitlerin / Bazların Tepkimeleri

Nötralleşme Tepkimeleri

Asit Baz İndikatörleri

Tepkimelerin Basit Gösterimi

Nötralleşme Titrasyonu

Asitlerin Metallere Etkisi

Bazların Metallere Etkisi

Asitler ve Bazlar Nasıl Saklanmalıdır?

Nem Çekici (Higroskopik) Maddeler

3. Bölüm: Hayatımızda Asitler ve Bazlar

Yaygın Asitler ve Kullanım Alanları

Yaygın Bazlar ve Kullanım Alanları

Asitler ve Bazların Fayda ve Zararları

4. Bölüm: Tuzlar

2. ÜNİTE: KARIŞIMLAR

1. Bölüm: Homojen Karışımlar

Çözünme Süreci

Çözünmenin Moleküler Temeli

2. Bölüm: Heterojen Karışımlar

3. Bölüm: Karışımların Ayrılması

Çözünürlük Farkına Dayalı Yöntemler

Uçuculuk Farkına Dayalı Yöntemler

Tanecik Boyutu Farkına Dayalı Yöntemler

Yoğunluk Farkına Dayalı Yöntemler

Bir Katıya Bağlanma Eğilimi Farkına Dayalı Yöntemler

3. ÜNİTE: ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ

1. Bölüm: Fosil Yakıtlar

Fosil yakıt

Kömür

Petrol

Hidrokarbonlar

2. Bölüm: Temiz Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji

Güneş Enerjisi

Rüzgar-Dalga Enerjisi

Jeotermal Enerji

Hidrojen Enerjisi

Bitki Kökenli Yakıtlar

Fermantasyon

Bölüm 3: Canlılarda Enerji

4. ÜNİTE: KİMYA HER YERDE 

1. Bölüm: Su ve Hayat

Suda Sertlik

İçme Suyunda İstenmeyen Özellikler

Sertlik Giderme

Kaynak Suları Arıtılır mı?

Evlerde ve Endüstride Su Arıtımı

Su Göründüğü Kadar Bol Değil

2. Bölüm: Evde Kimya

Hazır Gıdalar

Temizlik Malzemeleri

Sabunlar

Deterjanlar

Hijyen

Polimerler

Kozmetikler

İlaçlar

3. Bölüm: Okulda Kimya

Kırtasiye Malzemeleri

4. Bölüm: Sanayide Kimya

Gübreler

Yapı Malzemeleri

5. Bölüm: Çevre Kimyası

Sera Etkisi

Hava Kirliliği Nasıl Azaltılır?

Su Kirliliği

Anorganik Kirleticiler

Su Kirliliği ile Mücadele

Güvenlik İşaretleri

9. Sınıf Kimya Konuları

2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni basılan kitaplarda değişen veya düzenlenen konular olursa yazı içeriği güncellenecektir.

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

1. Bölüm: Kimya Nedir?

Antik Çağda Kimyacılar

Simyadan Kimyaya Geçiş

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

2. Bölüm: Kimya Ne İşe Yarar?

Kimyanın Uğraş Alanları

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

3. Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili

Element-Sembol

Bileşik-Formül

İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Kovalent Bileşiklerde Adlandırma

Geleneksel Bileşik Adları

4. Bölüm: Güvenliğimiz ve Kimya

Laboratuvarda Güvenlik

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. Bölüm: Atom Kavramının Gelişimi

Kimyanın Temel Kanunları ve Atom Kavramı

Kütlenin Korunumu Kanunu

Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunları

Atomun Bölünebilirliği

Atom Altı Tanecikler

Atomların Kimliği

İzotop Atom

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

2. Bölüm: Bohr Atom Modeli

Atom Yapısı Hakkında İlk Modeller

Yörüngeli Atom Modeli (Bohr Modeli)

Atom Spektrumları

Bohr Modeli Atom İçin Yeterli Bir Açıklama mıdır?

Neden Farklı Atom Modelleri Var?

3. Bölüm: Periyodik Sistem

Periyodik Sistem Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar

Modern Periyodik Sistem

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Elementlerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Metaller

Ametaller

Asal Gazlar

Yarı-Metaller

Periyodik Özellikler

Atom Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Elektron İlgisi

Elektronegatiflik
3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. Bölüm: Kimyasal Tür Nedir?

İyonlar Arası Bağlar

Moleküller Arası Bağlar: İyot Kristali

Metallerdeki Bağlar

2. Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3. Bölüm: Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağ

Kovalent Bağ

Apolar Kovalent Bağ

Polar Kovalent Bağ

Metalik Bağ

4. Bölüm: Zayıf Etkileşimler

Van der Waals Etkileşimleri

Dipol-Dipol Etkileşimleri

İyon-Dipol Etkileşimleri

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol Bağları)

Hidrojen Bağları

5. Bölüm: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel Değişme

Kimyasal Değişme

Tepkime Denklemleri

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. Bölüm: Maddenin Fiziksel Hâlleri

Su Döngüsünün Önemi

Hava Sıvılaştırılabilir mi?

2. Bölüm: Gazlar

Basınç

Hacim

Sıcaklık

Miktar

Gaz Kanunları

Boyle Kanunu: Basınç-Hacim İlişkisi

Charles Kanunu

Gay-Lussac Kanunu

Kinetik Teori

Atmosfer ve Biz

3. Bölüm: Sıvılar

3.1. Yüzey Gerilimi

Su Kılcal Borularda Nasıl Yükselir?

Viskozite

Buharlaşma, Yoğuşma ve Kaynama

Atmosferdeki Nem

4. Bölüm: Katılar

4.1. Katı Türleri

İyonik Katılar

Kovalent Katılar

Moleküler Katılar

Metalik Katılar

Hâl Değişimleri

Metrenin Ast Ve Üst Katları 4. Sınıf Matematik

7 KARDEŞLER (METRE VE KARDEŞLERİ)

Km.     Kilometre
Hm.     Hektometre
Dam.     Dekametre
M.     Metre
Dm.     Desimetre
Cm.      Santimetre
Mm.      Milimetre

 

1 km.=10 hm.=100 dam.=1000 m.=10.000 dm.=100.000 cm.=1.000.000 mm.

Yukarıda 7 kardeş (kilometre,hektometre,dekametre,metre,desimetre,santimetre,milimetre)bir yeri ölçmüşler.Kilometre ölçümün 1km. olduğunu söylemiş.Hektometre 10 hm.olduğunu söylemiş.Dekametre 100dam. olduğunu söylemiş.Metre 1000m. olduğunu söylemiş.Desimetre 10.000 dm.olduğunu söylemiş.Santimetre 100.000cm. olduğunu söylemiş.Milimetre de 1.000.000mm. olduğunu söylemiş.

Sizce hangisi doğru söylemiş? Cevap:………………

Kilometre,hektometre,dekametre,metre,desimetre,santimetre,milimetre

1 km.=10 hm.=100 dam.=1000m.

1m.=10 dm.=100 cm.=1.000 mm.

Uzunluk ölçülerini birbirine çevirken aşağıya doğru giderken  her basamakta 10 ile çarparız.Yukarı doğru giderken her basamakta 10 ile böleriz.Kısaca aşağıya doğru inerken her basamakta bir 0(sıfır)ekleriz.Yukarı doğru çıkarken her basamakta bir 0 (sıfır)sileriz.

 

 

Aşağıdaki uzunluk ölçülerini birbirine çeviriniz:

1 km.=………..m.              10 km.=…………………..m.         100 km.=……………………..m.

1.000m.=…..km.               10.000m.=……..km.                100.000 m.=…….km.

 

1 m.=……..cm.                  10 m.=………..cm.                    100m.=……………cm.

100cm.=…….m.                 1000cm.=…….m.                    10.000cm.=…….m.

 

1 cm.=……mm.                 2 cm.=……..mm.                     5 cm.=………mm.

10 mm.=…..cm.                20 mm.=…..cm.                      50mm.=…..cm.

 

1.000m.+2.000m.=…..km.                               10x100cm.=…………….m.=………km.

500cm.+500 cm.=…………m.=………km.           10×10 mm.=……. Cm.=…….m.

 

2000m.+1450 m.+2550m.=…………….m.=……km.

700 mm.=……cm.                   709 mm.=……cm……..mm.    779 mm.=……cm……mm

Problem: 450 kilometrelik İstanbul-Ankara arasında İstanbul’dan yola çıkan bir tır şoförü yolun 5 te 2  sini gidince mola veriyor. Moladan sonra şoförün Ankara’ya gitmesi için kaç kilometre daha yol gitmesi gerekir?

Problem: Emre’nin evi ile okulu arası 1 km.dir. Emre okuldan çıkıp 475 metre yol yürüyor. Emre’nin eve ulaşması için kaç metre daha yürümesi gerekir?

Eksik Sayıları Bulma 1. Sınıf Matematik

                                            EKSİK  OLAN  SAYILARI  BULMA  ETKİNLİĞİ

  Tablolardaki  boş  kutulara  uygun  olan  rakamları yazarak  harflerle  şifrelenmiş  olan  deyimi    bulunuz.

NOT :  İki   rakam  bir  harfle  şifrelenmiştir.  Boşlukları  kırmızı  kalemle  doldurunuz.

SN                                            DOĞAL  SAYILAR HARF
1 10 20   40 50 60 70 80 100 L
2 43 53 63 73 83 103 113 123 E
3 17 27 37 57 67 77 87 97 K
4 36 56 66 76 96 106 116 126 U
5 23 33 53 63 73 83 93 113 F
6 16   36 46 56 66   86 96 106 Ü
7 34 44 54 74 84 94   114 124 J
8 18 28 38 48   68 78 88 108 M
9 47 57 67 77 87   107 117 127 D
10 11 21 41 51 61 71   91 101 V
11 38 48 58 78 88 98 108 128 G
12 24 44 54 64 84 94 104 114 N
13 22 32 52 62 70 82 102 112 A
14 29 39 49 69 79 99 109 119 T
15 12 32 42 52 62 72 92 102 O
16 25 35 45 65 75 95 105 115 Ğ
17 30 50 60 70 80 90 110 120 Ş
18 25 35 45 55 65 75 85 105 Ö
19 28 38 58 68 78 98 108 118 B
20 31 41 51 61 81 91 101 111 Y
21 13 33 43 53 63 73 93 103 H
22 31 41 51 71 81 101 111 121 Z
23 26 36 46 56 76 86 106 116 P
24 19 39 49 59 69 89 99 109 C
25 42 52 62 82 92 102 112 122 S
26 14 24 34 54 64 74 94 104 I
27 27 37 47 57   77 97 107 117 R
28 30 40 50 60 80 90 100 110 Ç
29 35 55 65 85 95 105 115 125 İ

 

                                     
47 42 48 92 107 88 42 100 84 74 92 96 42 89 90 92 98 42 47

                                                                                           Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN ( 899 )                                                       DEYİM

 

                                                                                              CEVAP   ANAHTARI                                         

SN                                            DOĞAL  SAYILAR HARF
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L
2 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 E
3 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 K
4 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 U
5 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 F
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 Ü
7 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 J
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 M
9 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 D
10 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 V
11 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 G
12 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 N
13 22 32 42 52 62 70 82 92 102 112 A
14 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 T
15 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 O
16 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 Ğ
17 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Ş
18 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Ö
19 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 B
20 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 Y
21 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 H
22 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 Z
23 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 P
24 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 C
25 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 S
26 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 I
27 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 R
28 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Ç
29 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 İ

 

K A B A K B A Ş I N A P A T L A M A K
47 42 48 92 107 88 42 100 84 74 92 96 42 89 90 92 98 42 47

                                                                                           Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN                                                                    DEYİM

 ANLAMI :   Pek çok kişiyi  ilgilendiren bir  olaydan    dolayı yalnızca  bir  kişi  zarar  görmek.  

Kilogram Problemleri 2. Sınıf Matematik

1-) Ali 25 kilogram, babası ise 67 kilogramdır. İkisinin ağırlıklarının toplam kaç kilogramdır?

2-) Ali 25 kilogram, babası ise 67 kilogramdır. İkisinin ağırlıklarının farkı kaç kilogramdır?

3-) Ali 25 kilogram, babası ise 67 kilogramdır. Babası Ali’den kaç kilogram fazladır?

4-) 10 kilogramlık soğan çuvallarından 6 tanesi kaç kilogramdır?

5-) 5 kilogramlık şeker torbalarından 9 tanesi kaç kilogram eder?

6-) Dayım 94 kilogramdı. Rejim yaptı ve 18 kilogram zayıfladı. Dayım şimdi kaç kilogramdır?

7-) Hasan 96 kilogramdı. Rejim yaptı ve 77 kilograma düştü. Hasan kaç kilo vermiştir?

😎 Metin, boşken 3 kilogram gelen kasaya domates koydu. Kasa 25 kilogram geldi. Metin kasaya kaç kilogram domates koydu?

9-) 36 kilogram havucun çeyreğini satarsak geriye kaç kilogramı kalır?

10-) 60 kilogram armudun yarısını satarsak geriye kaç kilogramı kalır?

2016-2017 İngilizce Proje Ödevi Konuları

8. Sınıf

1-İyi arkadaşın, arkadaşlığın özelliklerini gösteren poster

2-Kişisel özellikleri resim, figürlerle,tanınmış insanlarla  yada film karakterleriyle ifade eden poster çalışması

3-Öğretmeninize en iyi arkadaşınızı anlatan bir mektup yazma.

4-Atatürk’ün kişisel özellikleriyle ilgili bir poster.

5-Öğrenme şekilleriyle ilgili bir çalışma

6-Sağ ve sol beyin özelliklerini gösterir bir çalışma

7-Kişisel bakım ürünleri standı hazırlama.

8-Kelime kutusu hazırlama

9-Farklı kişilerin fotoğraflarını kesip kendi ideal kişisini oluşturma.

10-Rüya tabiri yapma

11-5 arkadaşın rüyalarını öğrenip anlatmak ve yorumlamak

12-Rüyasını resimleyip anlatma

13-Atatürk’ü resimlerle kısaca anlatma.

14-Atatürk kronolojisi posteri

15-Atatürk’ün özdeyişlerini güzel yazı ile yazıp pano hazırlama

16- Atatürk’ün yaptığı yenilikleri resimlerle anlatma

17-Atatürkçülüğün ilkelerini anlatma

18-Bir kurtuluş savaşı gazisiyle hayali bir röportaj yapma.

19- Kendi dedektif hikayesini oluşturup yazma

20-Dünya üzerinde gezilip görülebilecek yerleri ve özelliklerini  araştırıp albüm hazırlama

21-Ülkemizdeki gezilip görülebilecek yerleri ve özelliklerini  araştırıp albüm hazırlama

22-Arkadaşlarının gezip gördüğü yerlerle ilgili görüşme yapma.(role play +video çekimi)

23-Evlerindeki işbölümünü gösterir bir tabloyu hazırlama

24-Yapılmış ve yapılmamış sorumlulukları resimleyip anlatma.

25-Bilim adamlarının başarı hikayelerini araştırıp anlatma.

26-Başarılı olmak için yapılacakları derleyip pano çalışması yapma.

27-Bilinen hikayeleri resimleyip konularıyla ilgili kısa bilgi kartları hazırlama

7. Sınıf

1-Fiziksel ve kişisel özellikleri anlatan poster hazırlama.

2-Seçecekleri kişileri tanıtma.

3-Mektup yazma.

4-Karşılaştırmalı cümleler kurma.

5-Ünlü ressamların birkaçını anlatma.

6-Einstein’ı anlatma.

7-İçerde ve dışarda yapılan sporları posterleme.

8-Ünlü bir sporcuyla  yapılan günlük yaşamını anlatacağı bir ropörtaj.

9-Bir spor olayını anlatma.

10-Vahşi hayvan figürleri hazırlama.

11-Vahşi hayvanları gruplayarak anlatan poster hazırlama.

12-2 vahşi hayvan seçip onları anlatan resimli bir çalışma hazırlama.

13-Nesli tükenen  bir hayvanı anlatma.,

14-Verilen durumlar ve yapılan öneriler posteri hazırlama.

15-TV programları afişi hazırlama.

16-Tv işaretlerini gösteren poster hazırlama.

17-Bir televizyon programı hazırlayıp sunma (video yada sınıf sunumu)

18-Parti düzenleme konuşmaları hazırlama.

19-Batıl inanç posteri hazırlama.

20-Akrabalarla batıl inançlarıyla ilgi ropörtaj hazırlama,tablo yapma.

21-Fal bakma el kağıdı hazırlama ve fal bakma.

22-Günlük yaşam da gittikleri yerleri  ve niçin gittiklerini ifade eden resimli çalışma yapma.

23-Düzensiz fiiller

24-Geçen hafta yaptıklarını anlatma.

25-Çevre sorunları ve çözümleri

26-Karşılaştırma yapma.

27-Simpe present-past test çalışması.

28-Yıllık hazırlama.

6. Sınıf

1-Okuldan sonra yaptıklarını fotoğraflayıp poster hazırlama

2-Geniş zamanı anlatan tablo poster hazırlama.

3-Farklı ülkelere ait dansları araştırma ,resimli afiş hazırlama.

4-Kahvaltı sofrası hazırlama , fotoğraf yada video çekme.

5-Ülkelerin belirgin yemeklerini resimleme.

6-Yaşadıkları şehirde gün içinde insanları fotoğraflayıp ne yapıyor olduklarını söyleme yada video çekme.

7-Şehir ve köyyaşamını karşılaştırma.

8-Hav durumu ve terimleriyle poster hazırlama.

9-Harita üzerine hava durumu sembolleri çizip ,sorup cevaplama.

10-İnsanların ruh hallerini yüz ifadeleri çizerek poster hazırlama.

11-Hava durumu sunma ve videosunu çekme.

12-Lunapark çizme.

13-Uyarı işaretlerini posterde gösterme

14-Geçen yılki tatillerini anlatma

15-Meslekler,resimleri ve kendilerini anlatan baloncuklar olan poster hazırlama.

16-Fiiller tablosu.

17-Bir dedektiflik hikayesini resimleme.

18-Büyük sayılar afişi hazırlama.

19-Yaşadıkları yerde çevrelerindeki İngilizce kelimeleri fotoğraflama.

20-Çevreyle ilgili uyarı tabelaları hazırlama

21-Enerji tasarrufuyla ilgili slogan,poster ve uyarı posterleri hazırlayıp duvarlara asma.

22-Başkalarının haklarına saygı  duymak için yapılması gerekenleri listeleyip ilgi çekici sloganlar hazırlamak.

23-Sıklık zarflarını da kullanarak Atatürk ‘e  günlük işlerini anlatan mektup yazma.

 5. Sınıf

1-Gün boyunca yaptıklarını kendi fotoğraflarıyla anlatan poster yada albüm hazırlama .

2-Öğrendikleri ülkeleri ,başkentlerini  ve milliyetleri o ülkelerden seçecekleri karakterlerle ve ülke bayraklarıyla  kimlik kartları hazırlama.

3-Yaşadıkları şehirdeki  belli başlı binaların fotolarını çekip birbirlerine göre konumlarını ifade etme.

4-Kroki çizip yol tarifi yapma yada bir arkadaşıyla role play yaparak yoltarif etme.

5-Birkaç kişi için (ünlüler olabilir ) kimlik kartı çizip ,doldurup paragrafa çevirme.

6- Birkaç kişi için verilen bilgileri okuyup kimlik kartı tamamlama.

7-Oyun isim ve resimleriyle poster hazırlama.

8-Çizi karakterleri tanıtma

9-Doktor-hasta muayenesinde geçen dialoglarla role play yapma.

10-Hastalık adlarını resimlerle gösteren poster hazırlama.

11-Film türlerini örnekleriyle posterde gösterme.

12-Basit bir film afişi çizme.

13-Film kahramanlarını resimleme. Bir film kahramanını anlatma yada canlandırma.(maske kostüm vs. ile)

14-Davetiye hazırlama

15-Duvar takvimi hazırlama

16-Parti türlerini posterde gösterme yada kostüm,maske vs.ile canlandırma.

17-Partideki iş bölümününü tabloyla gösterme.

18-Fitness vespor etkinliklerini gösteren poster hazırlama.

19-Ünitelerle ilgili bulmaca hazırlama.

20-Hayvanları gruplayarak resimli poster hazırlama.

21-Fiilleri yapılırken gösteren resimlerle  yada kendilerini çektikleri  fotoğraflarla şimdiki zamanı kullanma.

22-Bayramları gruplayarak poster hazırlama.

23-Farklı ülkelerin festival,bayram ve önemli günlerini anlatma.