2016-2017 8. Sınıf Matematik Konuları

Yeni eğitim öğretim yılı olan 2016-2017 eğitim öğretim yılında aşağıdaki listede bulunan konularda herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapıldığı takdirde yazı içeriği güncellenecektir. Bu liste 2015-2016 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik dersi kitabı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

cats

cats

cats

Deste Düzine Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) 5 deste misketim vardı.Bunlardan bir düzinesini kardeşime verdim.Geriye kaç misketim kaldı?

 

2) Bir ağaçta 4 düzine elma vardı.Bunları 4 arkadaşıma paylaştırdım.Her birine kaçar elma düşer?

 

3) Ela’nın 3 düzine hikaye kitabı ve 2 deste de masal kitabı vardır.Buna göre Ela’nın kaç kitabı vardır?

 

4) 2 deste boya kalemim vardı.Dedem bir düzine daha boya kalemi verdi.Buna göre kaç boya kalemim oldu?

 

5) Taha’nın 2 düzine,kardeşinin ise 17 eriği vardı.Eriklerinin 14 tanesini yediler.Geriye kaç erikleri kaldı?

 

6) Benim 32 tane cevizim var.Kaç tane daha yersem geriye 2 düzine cevizim kalır?

 

7) Kardeşimin 15 tane misketi vardır.Misketlerine kaç tane daha eklerse 2 düzine misketi olur?

 

8) Bir çiftlikte 3 düzine koyun,koyunlardan 15 eksik de inek vardır.Buna göre çiftlikte kaç hayvan vardır?

 

9) Bir kümeste 3 deste tavuk,tavuklardan 5 fazla da civciv vardır.Buna göre kümeste kaç hayvan vardır?

 

10) Bir düzine şekerin 3 katının 14 fazlası kaçtır?

 

11) 5 kutunun her birinde bir düzine kırmızı kalem vardı.Kalemleri 3 arkadaşıma dağıttım.Her birine kaçar kalem düşer?

 

12) Annem 2 düzine armudu kardeşim ve bana eşit olarak paylaştırdı.Kardeşim armutlarından 7 tane yerse geriye kaç armudu kalır?

 

13) 4 deste kalemin 16 eksiğinin 2 katı kaçtır?

14) Ali’nin 2 deste kalemi,Can’ın ise bir düzine kalemi vardı.Buna göre Ali’nin kalemleri,Can’ın kalemlerinden kaç fazladır?

 

15) Her birinde bir deste kalem olan kutulardan 6 tane aldım.Kalemlerimin 15 tanesini kardeşime, 9 tanesini arkadaşıma verdim.Geriye kaç kalemim kaldı?

 

16) Bir bakkalın 3 deste topu vardı.Bakkal önce 4 tanesini,sonra 11 tanesini sattı.Geriye kaç topu kaldı?

Tablo Okuma 1. Sınıf Matematik

Aşağıdaki tabloyu inceleyim. Soruları dikkatlice cevaplayalım.

cats

a. Sayısı en az olan hayvan…………….tir.

b. Sayısı en fazla olan hayvan ………………….dur.

c. Keçilerle , tavşanların toplamı kaçtır?

d. Tavşanlarla , ineklerin toplamı kaçtır?

e. İneklerle , koyunların toplamı kaçtır?

f. Koyunlar, keçilerden kaç fazladır?

cats

a. Bahçemizdeki elma, armut ve erik ağaçlarının toplamı kaçtır?

b. Ayva ağaçları ,erik ağaçlarından kaç fazladır?

c. Bahçemizdeki ayva , armut ve erik ağacının toplamı kaçtır?

d. Bahçeye 9 armut ağacı daha dikilirse kaç elma ağacı olur?

e. Ayva ağaçlarının 10 tanesi fırtınada kırıldı. Kaç ayva ağacı kaldı?

2016-2017 5. Sınıf Matematik Konuları

ÜNİTE 1 : Doğal Sayılar ve İşlemler

Örüntüler

Milyonlar

Milyon ne kadar büyük?

Büyük sayıların okunuşu

Büyük sayıların karşılaştırılması

Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama ve çıkarma işlemleri

Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin

Çarpma işlemi

Bölme işlemi

Çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin

Bölme işleminde kalan

Parantezli işlemler

Zihinden İşlemler

Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri

Zihinden çarpma ve bölme işlemleri

Bir Sayının Karesi ve Küpü

Bir sayının karesi

Bir sayının küpü

Problemler

İki adımlı problemler

Üç adımlı problemler

Zaman Ölçme

Zaman ölçü birimleri

Zaman ölçü birimlerini birbirine dönüştürme

Zaman ölçme problemleri

ÜNİTE 2 : Veri işleme

Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama

Araştırma sorusu oluşturma

Veri toplama

Verileri Düzenleme ve Yorumlama

Veri düzenleme

Ağaç Şeması

ÜNİTE 3 : Geometri

Noktaların Birbirine Göre Konumları

Doğru, Işın ve Doğru Parçası

İki doğrunun birbirine göre durumları

Paralel Doğru Parçası Çizme

Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Açı Oluşturma

Açı çeşitleri

Açılar

Çokgenler

Üçgen ve çeşitleri

ÜNİTE 4 : Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzde

Birim Kesirleri Sıralama

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme

Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım

Tam sayılı kesirlerin bileşik kesir olarak gösterimi

Bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterimi

Bileşik ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi

Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma

Denk Kesirler

Paydaları eşit kesirleri sıralama

Paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralama

Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplama

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

Bir doğal sayı ile bir kesrin toplamı ve farkı

Tam sayılı kesirlerin toplanması ve çıkarılması

Paydaları farklı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri

Ondalık Gösterimler

Ondalık gösterimlerde basamak adları ve basamak değerleri

Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Yüzdeler

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim ilişkisi

Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma

Bir çokluğun yüzdesini bulma

ÜNİTE 5 : Geometri ve Ölçme

Dörtgenler

Dikdörtgen

Dikdörtgen oluşturma

Paralelkenar

Paralelkenar oluşturma

Eşkenar dörtgen

Eşkenar dörtgen oluşturma

Yamuk

Yamuk oluşturma

Uzunluk Ölçme

Uzunluk ölçme birimleri

Uzunlukları tahmin etme

Uzunluk ölçülerinde dönüşümler

Uzunluk ölçme problemleri

Çevre Uzunluğu

Dikdörtgenin çevre uzunluğu

Karenin çevre uzunluğu

Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun çevre uzunluğu

Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplama

Çevre uzunluğunu tahmin etme

Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma

Üçgende ve Dörtgende Açılar

Üçgende açılar

Dörtgende açılar

Alan Ölçme

Dikdörtgenin alanı

Metrekare ve santimetrekare ile alan hesaplama

Farklı geometrik şekillerin alanlarını hesaplama

Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma

Geometrik cisimler

Dikdörtgenler prizması

Kare prizma

Küp

Dikdörtgenler prizmasının açınımı

Kare prizmanın açınımı

Küpün açınımı

Açınımdan dikdörtgenler prizması oluşturma

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

2016-2017 7. Sınıf Matematik Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında 7. sınıf Matematik dersinde okutulacak konularda herhangi bir değişiklik ya da düzenleme yapılması halinde yazının içeriği güncellenecektir. Aşağıdaki liste 2015-2016 eğitim öğretim yılı 7. sınıf matematik kitabına göre hazırlanmıştır.

cats

cats

2016-2017 6. Sınıf Matematik Konuları

2016-2017 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konularda herhangi bir değişiklik veya düzenleme olduğu takdirde yazının içeriği düzenlenecektir. Konu listesi 2015-2016 eğitim öğretim yılı ders kitabına göre hazırlanmıştır.

cats

3. Ünite Veri Toplama

cats

Evimizdeki Eşyalar 1. Sınıf Hayat Bilgisi

Evimizdeki Eşyalar 1. Sınıf Hayat Bilgisi

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=c6cce5e3e4222e569d34fc1df9346c03″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]