Onluk Birlik Ve Basamak Değerleri 2. Sınıf Matematik

23 Onluk Birlik
2 3
Sayı 23
Okunuşu Yirmi Üç
Basamakların Adı Onlar Basamağı Birler Basamağı
Basamak Değerleri 20 3
65
Sayı
Okunuşu
Basamakların Adı
Basamak Değerleri
31
Sayı
Okunuşu
Basamakların Adı
Basamak Değerleri
47
Sayı
Okunuşu
Basamakların Adı
Basamak Değerleri
85
Sayı
Okunuşu
Basamakların Adı
Basamak Değerleri

2015-2016 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

……………………………………………………

Bir dostum anlatmıştı; bir tanıdıklarının evinde televizyon arıza yapmış, tamirci gelip televizyonun arkasını açmış ki bir sürü ekmek kırıntısı… Tabii kimin yaptığını hemen anlamışlar; evin beş yaşındaki yaramaz kızı. Bu hangi ailemizde gerçekleşirse gerçekleşsin tepki bellidir: tamircinin de yanında çatır çutur çocuğa gireriz. Anne öyle yapmamış, çocuğuyla konuşmayı denemiş ve öğrendiklerinden sonra da hüngür hüngür ağlamış. Çocuk ekranda kendi yaşındaki siyah aç çocukları gördükçe mutfaktan ekmek alıp televizyonun açık bulduğu tek yerinden, arkadaki ızgaralardan, içeri atıyormuş.                                                                                                       A. Şerif İZGÖREN

 

 1. Türk ailesinin yapısında çocuk hata ya da yanlış yaptığı zaman nasıl tepki gösterilir?(5p)

 

 1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?(5p)
 1. Bu metnin ana fikri nedir?(10P)
 1. Metne uygun başlık bulunuz.(5p)
 1. Metinde geçen fiilimsilerden 5 tane bulup yazınız ve fiilimsi türünü belirtiniz.(10p)

 

 1. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.(10p)
konfeksiyon
butik
atölye
psikolog
pedagog
a) Giyim ve süs eşyası satılan yer.
b) Eğitim bilimci.
c) Ruh bilimci.
d) Zannatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.
e) Hazır giyim eşyası.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki ara sözleri bulup altını çiziniz ve cümlenin hangi ögesi olduğunu yanına yazınız. (10p)

La Fontaine unutulmaz fablcı yapıtlarında hayatını yansıtmıştır.

Yeşilyurt’taki evlerine çok özledikleri yere dönmek istiyorlardı.

Bu hediyeyi anneme ilk öğretmenime aldım.

Dün akşama doğru  saat altı gibi bize geldi.

Kitap okuyanlardan biri öğretmen Zeki Bey ağır ağır yerinden kalktı.

 1. Aşağıdaki cümleleri türlerine göre istenilen yerlere yazınız.(20P)
CÜMLELER YÜKLEMİNE GÖRE ÖGE DİZİLİŞİNE

GÖRE

ANLAMINA GÖRE YAPISINA GÖRE
Beni dinlemedin mi şair?
Genç onu kollarının arasında sıkmadı çünkü hiçbir şey işitmemişti.
Ne demek istediğini anlamayarak yüzüne baktım.
Hakikate yakın eserlerdir bunlar.
Ben kulaklara bilinmedik şeyler söylemek, göz hudutlarının ardına geçmek istiyorum.
 1. Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine bakarak uygun yerlere yazınız. (5P) [nesnesine göre geçişli- geçişsiz/ öznesine göre etken- edilgen]
CÜMLELER ÖZNESİNE GÖRE NESNESİNE GÖRE
Evden çıkmadan güzelce süslendi    
Bahçeler parklar bayram için süslendi.    
Doğum günü için evi süsledi.    
Sen geleceksin diye bir güzel tarandı.    
Bebeğinin saçlarını dikkatlice taradı.    

 

 1. Sağlıklı bir iletişimin sağlanamamasındaki en büyük engellerden biri ‘dinlememek’.Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi deneme türünde yazınız.(20p) [ türün özelliklerini taşıma:5 içerik:10 yazım ve noktalama:5]

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

2015-2016 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

SORULAR

Kitap, bizi avuttuğu gibi yüceltir de.İnsanın hayatında edindiği tecrübe ne kadar da azdır! Oysaki şiirler ve romanlar, yazarlarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gideririz.

    Bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek , bazı doğruları göstermek amacıyla yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun! Düşünce kitapları ile sanat kitaplarının ayrıldığı nokta işte burada.

1.Düşünce kitaplarıyla sanat kitaplarının farkını yazınız. (3 p)

2.Metinden çıkarılabilecek iki tane düşünce yazınız. (4 p)

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki anlam kaymalarını tespit ediniz.(10p)
                                 Cümle Yüklemde Verilen Kip Kastedilen Kip
Okulumuzda her yıl bilgi yarışması yapılıyor.    
Heyet, olayla ilgili raporunu yarın açıklar.    
Başarılı olmak için düzenli çalışacaksın.    
Ünlü müzisyen 2003’te ülkeye gelir.    
Bir ay sonra ablam İstanbul’dan geliyor.    

4.“yazmak, okutmak, alıvermek, dert etmek,hissetmek, karıştırmak, sonuçlandırmak,  kulak kesilmek,koşamamak,gözetlemek”fiillerini yapılarına uygun olarak çizelgeye yerleştiriniz.(10 p)

  Basit Fiiller Türemiş Fiiller Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiil Kurallı Birleşik Fiil      Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiil

 

5.”İyi” kelimesini cümlede isim ,sıfat ve zarf olacak şekilde cümlelerde kullanınız.(6 p)

İsim: ………………………………………………………………………………………………………….

Sıfat: ………………………………………………………………………………………………………..

Zarf: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz.(5 p)

(   ) “Yıllardır yurtdışında olan babam yarın geliyor.” cümlesinde zaman zarfı vardır.

(   ) “Kendimi affettirmek için buraya geldim.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır.

(   ) “Toplantıya gelen arkadaş nasıl konuşuyor?” cümlesinde durum zarfı vardır.

(   ) “Babam biraz önce yukarı çıktı.” Cümlesinde hem zaman hem de yer-yör zarfı  vardır.

(   ) “İyi konuş ki bu yarışmayı kazanasın.” cümlesinde ‘iyi’ sözcüğü sıfat görevindedir.

 1. “Gel” fiilini aşağıda istenen biçimlerde çekimleyiniz.(6 p)

Geniş zamanın olumsuzu 1.tekil şahıs: ………………………………………………………………………….

Şart kipinin rivayetinin olumlu sorusu 3.tekil şahıs:……………………………………………………….

Görülen geçmiş zaman olumsuz  yeterlilik çekimi 1.çoğul şahıs:………………………………………

 

8.Aşağıdaki çekimli fiilleri tahlil ediniz.(10 p)

 

ağlamakta  idi           bekleyeceğiz           diyeydim           duyarsa               gelsinler

 

9.Aşağıdaki deyimleri,açıklamalarına göre eşleştiriniz.(5 p)

 

1-Ağzıyla kuş tutsa                                                  (     )  Neye uğradığını bilememek

 

2-Aklını peynir ekmekle yemek                             (     )  Olmayacak şeyden çıkar sağlamak

 

3-Cin çarpmışa dönmek                                         (      )  Bir işin en hassas olduğu yer

 

4-Sinekten yağ çıkarmak                                      (      )  Aptalca,delice işler yapmak

 

5-Zurnanın zırt dediği yer                                    (        )  Ne kadar çaba gösterse de,ne yapsa da

 

10.Aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen ek fiillerle tamamlayınız.(5 p)

 1. Benim en iyi arkadaşım Ayşe’……….. (ek fiilin geniş zamanı)
 2. Söyleyecek sözün yok………..konuşma.   (ek fiilin şartı)
 3. Buralar eskiden hep orman……… (ek fiilin duyulan geçmiş zamanı)
 4. Hepimiz insan………. (ek fiilin geniş zamanı)
 5. O çok iyi bir insan……… (ek fiilin görülen geçmiş zamanı)

11.Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler yazılıdır. Verilen boşluğa hangi noktalama işaretine ait olduğunu yazınız.( 3 p)

Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
Kelimeler arasında “ve, ile, arasında” anlamı katmak için konur.
Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılaşılan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

 

12.Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri bularak altını çiziniz.Kelimenin doğru şeklini yazınız.(5p)

a)Anneme birtakım elbise aldım.

b)Onunla bir çok arkadaşım var herkez bunu biliyor.

c)Sana benimle ilgili herhangi birşey söyledi mi?

d)Birtakım veliler toplantıya hiç bir zaman katılmadı.

 

13.“Yazık okumaya alışmamış,onun tadını almamış olanlara.Onlar,ıssız bir alemde,yapayalnız yaşayan mahkumlardır.” cümlesini benzetme sanatı açısından inceleyiniz.(4 p)

Benzeyen                                                       Benzetilen

14.Aşağıdaki altı çizili fiilleri anlam özellikleri açısından inceleyiniz.(iş,oluş,durum) (5 p)

a)Elinden balonu alınmış çocuk gibi ağladı. 

b)Ağaçtaki yapraklar sarardı.

c)Bana bir mektup yazmıştın.

d)Elindeki kitap yere düştü.

e)Göle taş attık.

15.Aşağıdaki cümlelerdeki zarfları bularak çeşitlerini yazınız.(9 p)

a)Ahmet Bey çok güzel konuştu.

 

b)Asude Hanım aşağıya indi,ben ise yukarı çıktım.

 

 1. c) Güneş yavaş yavaş gökyüzünde kayboldu.

 

d)Dün bize niçin gelmedin?Oysaki seni çok bekledik.

 

 1. e) En güzel şehir Ankara bana göre.

 

f)Beni ne zaman görse dostça davranıyordu.

 

g)Akşamki toplantı birazdan başlayacak.

 16.Aşağıda yarım bırakılan öyküyü kompozisyon kuralları dahilinde kendi düşüncenize göre tamamlayınız.(10 p)

Köylünün birinin güzel bir atı vardı. Her gün onunla meşgul olur, başını okşar, asil duruşunu hayranlıkla  seyrederdi.

Günün birinde ata göz koyan bir hırsız ahıra girmiş ve atı çalmıştı. Köylü hayvanının çalınmasına çok üzülmüştü. Birkaç gün yas tutmuştu. Sonra bir at satın almak için şehre inmişti. Pazarda sağa sola bakınıp gezerken, birdenbire atını gördü. Atı satışa çıkarılmıştı………………….

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

2015-2016 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

 1. A) Aşağıdaki fablı okuyarak soruları cevaplandırınız?

                          RÜZGÂR İLE GÜNEŞ

Rüzgâr ve güneş kimin daha güçlü olduğunu tartışıyorlarmış.

Rüzgâr:

 • Ben daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Şu karşıdaki paltolu yaşlı adamı görüyor musun?

Paltosunu bahse girerim demiş. Güneş bir bulutun arkasına çekilmiş. Ve rüzgâr kasırga şiddetinde esmeye başlamış.

O kuvvetle estikçe yaşlı adam paltosunu hiç çıkarmıyormuş.

Sonunda pes edip durmuş. Güneş bulutların arkasından çıkıp, yaşlı adama nazikçe gülümsemiş. Çok geçmeden yaşlı adam alnındaki teri silip paltosunu çıkarmış.

Sonra rüzgâra dönmüş ve dostça şiddet ve güç gösterisinden daha etkili olduğunu söylemiş.

SORULAR

S.1) Bu metin niçin yazılmıştır? (10 puan)

 

S.2) Yaşlı adam paltosunu niçin çıkartmamış olabilir? (5 puan)

 

S.3) Fabl nedir? (10 puan)

 

 1. B) Aşağıdaki metinleri okuyarak, düşünceyi geliştirme yollarından hangisi olduğunu noktalı yerlere yazınız? (10 puan)

Yetenek! Bir işi yapabilme gücü. Başarmaya gücümüz yetiyor mu, yetmiyor mu? “Tanrı vergisidir?” deyip işin içinden sıyrılmaya kalkışmak bir yetersizliktir.

………………………………………….

İngilizce, Türkçe dilinden dünyadan daha zengin ve yağındır.

…………………………………………

 1. C) Aşağıdaki metni okuyarak, “isim ve sıfat tamlamalarını” bulunuz, çeşidini yazınız? (10 puan)

Akşamın kızıl koyuluğu çökerken biz de yolu dolaşmış, bayta mirin sıcak evine dönüyorduk. Tiyen dönüşüyordu. Şan dağlarını karlı doruklarına puslu bir akşam kızıllığı vurmuştu. Kamyonlar homurdanarak geçiyordu yanımızdan.

 1. D) Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? (5 puan)
 2. A) Babam bu vâkıfın kurucularındandır.
 3. B) Ne var ki kimse mahallede onu tanımıyordu.
 4. C) okullar genellikle eylülün ortalarında açılır.
 5. D) 4. Üncü sırada bu sene geldi.

Aşağıdakilerin hangisinde “de/da” bağlaç görevinde kullanılmıştır? (5 puan)

 1. A) kimsede B) Alilerde                                 C) bana da                                         D) evde

Aşağıdaki cümlelerde hangisinde deyim yoktur? (5 puan)

 1. A) Bu iş gitti gider artık.
 2. B) Kurnaz kartal, bülbülü tuzağa aldı.
 3. C) Atalarımız ne demiş: Ak akçe kara gün içindir.
 4. D) Bu çocuk ak paktı.
 5. E) Aşağıdaki tabloyu doldurunuz? (10 puan)
KELİMELER Özel Cins Topluluk Somut Soyut Gerçek Mecaz
Kalem
Ordu
Ahmet
Başbakan
Lüleburgaz
 1. F) Aşağıya İSTİKLAL MARŞININ 4. Kıtasını yazınız? (5 puan)

 

 1. G) Aşağıya başarı ile ilgili deneme yazısı yazınız? (25 puan)

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

2015-2016 5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

1.Aşağıda verilen tabloyu tamamlayınız.(14 p.)

SÖZCÜK ALDIĞI EK OLUŞAN YENİ  SÖZCÜK
kapı Kapıcı
Falcı
Sessiz
toz Tozlu
-cı Futbolcu
suluk
ağaç -lık
-lı acılı
araba -cı
sevim sevimli
-lık bolluk
tuzsuz
süt -cı
temiz -lık

 

 1. BAŞKALARI DA SEVİNSİN

Anne,oğlunun karnesine bakarak öfkeden köpürdü:

-Bu ne hal? Geçen sene sınıfın birincisiyken   şimdi sonuncususun!

Çocuk önüne bakarak itiraz etti:

-Geçen yıl sen sevindin,bu yıl da başkaları sevinsin!… Bu kadar bencil olma.

Yukarıdaki fıkrayı siz yazmış olsaydınız başlığı ne koyardınız?(6 p.)

Bu fıkrayı olumlu olarak düzeltin?(10 p.)

3.Aşağıdaki cümleleri  soru cümlesine çevirin.(15 p.)

1.Babam yeni telefon almış.

2.Televizyonda  gördüğümoyuncak bu.

3.yüzmeyi çok seviyor.

4.parti için  yeni elbise almış.

5.matematik soruları çözüyor.

4.Verilen soruların karşılarına uygun cevaplar yazın.(15 p.)

Ne?

Ne zaman?

Nerede?

Neden?

Ne kadar?

Kim?

5.aşağıdaki bulmacada ki gizli kelimeler verilen kelimelerin zıt anlamlılarıdır.Kelimeleri bulunuz.(20 p.)

A Ğ K J İ L H V E İ R O B
E T Z B Ç D A F P K L Y Ü
M K I S A N Y Z İ O Ö Z Y
R S Ş O P R I İ S T A B Ü
G S A Ğ G E R İ L E M E K
E G Ü U F S A K İ N Ç Ş P
Ç İ R K İ N L İ K H D Ğ H
H T J B A F B U L A N I K
K M E O D K A E N P S T U
N E L R P İ S Ö Ğ L E L Z
Z K İ D U O M A İ R Ş V J

TEMİZ-UZUN-TEMİZLİK-KÜÇÜK-KALABALIK-İLERLEMEK-SICAK-EVET-BERRAK-GÜZELLİK-SOL-ERKEN-HEYECANLI

6.Mektup yazma kurallarına uyarak annenize bir mektup yazınız.(20 p.)

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

2015-2016 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

1-Aşağıdakilerin hangisinde “ev” sözcüğüne gelen ek çekim ekidir? (5p)

A)evde                       B)evli              C)evsiz            D)evlik

 

2-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş bir sözcüktür? (5p)

A)Şenlik yeri çok kalabalıktı.            B)Okulda çok yoruldum.

C)Evimiz buraya çok yakın.                          D)Çocuklar bahçede oynuyorlar.

Numarası Kelimeler
1 öğretmen
2 doktor
3 asil
4 okul
5 talih

 

3- Tablodaki kelimelerin numaralarını 2. tablodaki boşluklara yazarak eşleştiriniz. (10p)  

 

Numarası Eş Anlamlısı
……………. hekim
……………. muallim
……………. soylu
……………. şans
……………. mektep

4-Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? (5p)

A)Kitaptan hangi sayfalar ödev                    B)Hangi kitabı alacağına karar veremedi

C)Kitabı ne zaman getireceksin                     D)Sence hangi kitabı almalıyım

 

5-“Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )” cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? (5p)

 

 1. A) (!) (?) (,) (.)    B) (:) (,) (,) (.)             C) (‘) (,) (,) (.)              D) (,) (,) (?) (!)

 

6- Verilen kelimelerin karşısına zıt anlamlılarını yazınız.(10p)

 

Kelime Zıt Anlamlısı
kısa  
doğru  
bayat  
kalın  
ters    

7- Aşağıdaki kelimenin hangisi sözlükte sonda yer alır? (5p)

 1. a) Süphan b) Nemrut     c) Tendürek     d) Nezir

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? (5p)

A)Anne bu biberler tatlı mı, acı mı?              B)Bu elbise yeni mi, eski mi?

C)Dayım çok az İngilizce biliyor.                  D)Kuş açık pencereden içeri girmiş. 

9- “kitap” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez? (5p)

 1. A) –ta B) –çı C) –lı                           D) –lık

10-Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz­cükte çoğul anlam ifade eder? (5p) 

 1. A) -lar             B) -cık                         C) -acak                      D) -yor

11-Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre dizildiğinde en sonda hangisi yer alır? (5p)

Doktor Dolu Dolap Dolar

A)doktor                     B)dolu                         C)dolap                       D)Dolar

12- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yeni kelime türeten ek (yapım eki ) almıştır? (5p)

 1. A) çiçekçiden B) kitaplıkta C) şekerlikten             D) gözlükçü

13-Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek,kızmak” anlamında bir deyimdir? (5p) 

A)ter dökmek             B)göze gelmek           C)tepesi atmak           D)yüreği hoplamak

14- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi, yeni bir kelime türetmemiştir? (5p)

 1. Otomobil, yolda hızla ilerliyordu. B. Şuradaki şapka adamı gördün mü?.
 2. Çocuk, sessiz sessiz ağlıyordu.                            D. Doktor ona gözlük vermiş.

15-Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlıları                    16-Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları

ile eşleştiriniz.  (5p)                                                     ile eşleştiriniz. (5p)

Ev         (….)                1-Hekim                                 yarar     (….)               1-kolay

İmtihan (….)                2-Müsaade                             güç       (….)               2-zarar

Sıhhat   (….)                3-Konut                                  sert       (….)               3-dost

Tabip    (….)                4-Sınav                                   doğal    (….)               4-yapay

İzin       (….)                5-Sağlık                                  düşman (….)              5-yumuşak

17-“Birlikten kuvvet doğar.” ve “Bir elin nesi var iki elin sesi var”

Yukarıdaki atasözlerinde aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir. (5p)

 1. A) Sevgi ve mutluluk
 2. B) Acıma ve üzülme
 3. C) Yardımlaşma ve dayanışma
 4. D) Saygılı olmak

18-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5p)

(ama – veya – ancak – çünkü – için  )

Yağmur yağdığı ……………. yollar çamur oldu.

Yemek çok güzeldi ……………… biraz tuzluydu.

Çok çabaladı ……………. beni geçemedi.

Kavun …………….. karpuz hangisini bulursan al.

Sana yetişemedim ……………. çok hızlı koşuyorsun

19- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?   (5p)

 1. A) Babasıyla gelmiş mi ? B) Çok çalıştın mı
 1. C) Kardeşini aramışmı ? D) Hemen geliyor musun ?

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-7-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

 1. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (10 puan)

(              ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan başarılı epik şiirler yazmıştır.

(              ) İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Cahit Külebi, şiirde anlam kapalılığını savunmuştur.

(              ) İsmet Özel, ilk dönemlerinde İkinci Yeni etkisiyle yazmasına rağmen asıl kimliğini toplumcu şiirle bulmuştur.

(              ) Attila İlhan, şiir dışında farklı edebi türlerde eser vermemiştir.

(              ) İkinci Yeni şiiri imgesel yoğunluk ve anlam kapalılığı bakımından divan şiirine benzer.

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (10 puan)

Şiirlerinde; çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi gibi konuları işleyen ……………………………………… Yedi Meşaleciler içinde şiire en sadık isimdir.

Garipçilere tepki olarak doğan ……………………………………… değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir şiir amaçlamıştır.

İkinci Yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen şairlerinden biri olan …………………………………….. 1974’te yayımladığı Amentü şiiriyle Müslüman dünya görüşünü benimsemiştir.

Cahid Zarifoğlu’nun deneme türünde yazdığı ……………………….………………………. ve günlük türünün başarılı bir örneği olan ………………………………… isimli eserleri, Türk edebiyatının başyapıtlarından sayılmalıdır.

 1. Dil ve üslup özelliklerini göz önüne alarak aşağıdaki şiirlerle şairleri eşleştiriniz. (10 puan)

Ataol Behramoğlu / Orhan Veli Kanık / Edip Cansever

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar

Karşı damda bir güneş parçası,

İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;

Bağıra çağıra düşerim yollara;

Döner döner durur başım havalarda.

 

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;

Her sabah böyle bahar;

Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.

Derim ki: ‘Sıkıntılar duradursun!’

Şairliğimle yetinir,

Avunurum.

Yaşamak mutlu bir devinimse.

 

Ölüsünü bekliyor Ruhi Bey

Bir yanda Ruhi Bey bir yanda ölü

Ve görmemek ister gibi ölüyü

Oturmuş bir iskemleye.

 

Ben ki bir ölüyü beklemekle geçirdim geceyi

Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Harlı bir ateş gibi derinde yanan

Haramilerin elinde bulunan

 

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Güngörmüş, bilge toprağım

Yunus, Pir Sultan ve Nazım

 

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Bozlak, ağıt, halay ve zeybek

Dumanı üstünde ekmek

……………………………………… ……………………………………….. …………………………………………..

 

 1. Aşağıdaki eserlerin kime ait olduğunu karşılarına yazınız. (10 puan)
 2. Hızır’la Kırk Saat ………………………….
 3. Günce ………………………….
 4. Üvercinka …………………………
 5. Dünyanın En Güzel Arabistanı ………………
 6. Huzur …………………………
 7. Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)

Sevda Sözleri      :              ……………………………

Semaver                              :              ……………………………

Karalama Defteri                :              ……………………………

Diyorlar ki            :              ……………………………

Üç İstanbul           :              ……………………………

 

 1. Adam şapkasına rastladı sokakta

Kim bilir kimin şapkası

Adam ne yapıp yapıp hatırladı

Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz

Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar

Bir kadın kim bilir kimin karısı

Adam ne yapıp yapıp hatırladı

 

Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda

Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı

Adam bulut gibiydi, hatırladı

Adamın ayaklarının altında

Yıldızların yıldız olduğu vardı

Adam yıldızlara basa basa yürüdü

Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı.

Cemal Süreya’ya ait yandaki şiirden yola çıkarak İkinci Yeni şiirinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

 

 1. Sezai Karakoç’un şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Makinalaşmak …………………………………………………………………….

trrrrum,                                                                                              …………………………………………………………………….

trrrrum,                                                                                              …………………………………………………………………….

trrrrum!                                                                                              …………………………………………………………………….

trak tiki tak!                                                                        …………………………………………………………………….

makinalaşmak istiyorum! (Nazım Hikmet)                 …………………………………………………………………….

 

Yukarıdaki şiirin, hangi akım etkisinde                              …………………………………………………………………….

yazıldığı ifade ederek akımın temel                      …………………………………………………………………….

özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

 

 1. Orhan Veli’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
 2. La Fontaine’den fabl çevirileri vardır.
 3. Şiirlerinde günlük yaşamı yansıtmıştır.
 4. Garip akımı içinde yer almıştır.
 5. Şiirlerinin tümünü hece ölçüsüyle yazmıştır.
 6. “Vazgeçemediğim” şiir türünde bir yapıtıdır.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (10 puan)
 2. Turgut Uyar, İlhan Berk, Ece Ayhan İkinci Yeni topluluğunda yer almış sanatçılardır.
 3. Attila İlhan, şiirlerinde modern insanın sorunlarını işlemiştir.
 4. Yaşar Kemal, şiirlerinde Halk şiirinin biçim özelliklerini kullanmıştır.
 5. Tarık Buğra, Küçük Ağa adlı romanında Kurtuluş Savaşı’na katılan Anadolu halkını ele almıştır.
 6. Mavi ve Kara adlı yapıtta Sabahattin Eyüboğlu’nun sanat ve edebiyat konuları ile ilgili denemeleri vardır.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]