2014-2015 11. Sınıf Trafik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

11. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
11. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

1.Geçici trafik belgesi hangi durumlarda verilir?
……………………………………………………………………………………
2.Sürücü adaylarında sağlık yönünden aranacak şartlar nelerdir?
………………………………………………………………………………………
3.Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır?
• ………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………
4.Trafik kazasını tanımlayınız?Araçların sebep olduğu kaza nedenlerini yazınız?
……………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….

5. Çevrenin ve trafik düzeninin sebep olduğu kaza nedenlerini yazınız?
• .………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………
6. Trafik eğitim hizmetleri veren kuruluşlar hangileridir?Yazınız?
• ……………………………………………………..
• ………………………………………………………
• ……………………………………………………….

7. Sürücü kurslarında sürücü adaylarına hangi dersler verilir?
• ……………………………………………………….
• ………………………………………………………..
• …………………………………………………………
• ……………………………………………………………
8. Sürücü belgesi almak isteyen adaylarda aranacak şartlar nelerdir?Yazınız?
…………………………………………………………………………………………………
9.Resmi araç plakalarıyla resmi olmayan araç plakaları arasındaki farklılıklar nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
10. Trafik kazası dönemeç veya tepe üstü gibi bir yerde olmuşsa kaza yerinden en az ……………. uzağa her iki yönde kırmızı ışık veya ………………… koymalıdır.

5. Sınıf Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

SORULAR
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(40puan)
( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar vermemeliyiz.
( ) Üst geçit varken karşıya taşıt yolundan geçmeliyiz
( ) Yaya kaldırımında yürürken, yola yakın taraftan yürümemeliyiz.
( ) Yaya kaldırımlarda ağaç, çukur ve levhalara dikkat ederek yürümeliyiz.
( ) Otomobilde yolculuk yaparken, bazen emniyet kemeri takmalıyız.
( ) Üzeri açık araç ve yük üzerinde yolculuk yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur.
( ) Trafik polisi ve trafik ışıklarının birlikte bulunduğu kavşaklarda öncelikle trafik ışıklarına uyulur.
( ) Alkollü iken araç kullanmak trafik kazalarına neden olmaz.
( ) Üst geçit varsa, karşıdan karşıya bu geçidi kullanarak geçmeliyiz.
( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar vermeliyiz.

2. Aşağıdaki test sorularını cevaplayın.(60puan)
1. İnsan, hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve ha¬reketlerine ne denir?
A) kara yolu B) ulaşım C) trafik D) taşıt yolu

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
A) Kaldırımda yürüyen insanlara saygılı davranırım.
B) Kaldırımda yürüyen insanlara dikkat ederim.
C) Karşıya geçerken park etmiş arabaların arasından geçerim.
D) Karşıya geçmek istediğimde güvenli geçiş yerlerini kullanırım.

3. Üzerinde “H” harfi olan aşağıdaki trafik işaret levhası hangisini bildirir?
A) Hayvan çıkabilir
B) Hayvanat bahçesi
C) Hastane
D) Her şey olabilir

4. Aşağıdakilerden hangisi trafikte yanlış davranışlardandır?
A) Kaldırımlarda toplu halde yürümek.
B) Alt ve üst geçidi kullanmak.
C) Karşıya geçerken acele etmek.
D)Yaşlı ve hamile bayanlara yol vermek.

5. Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir?
A) Trafiğe açık alanlarda B) Parklarda C) Oyun yeri D) Bahçede

6. Aşağıdakilerden hangisi, yaya olarak uymamız gereken kurallar arasında yer almaz?
A) Yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa, yeşil ışığı beklemek
B) Kaldırımda grup halinde el ele tutuşarak yürümek.
C) Trafik işaret ve levhalarına uymak.
D) Kaldırımda taşıt yolunun uzak taraftan dikkatli şekilde yürümek

2014-2015 Trafik Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne ise “Y” yazınız. (40 Puan)

(     ) a. Trafikte en önemli şey, insan hayatıdır.

(     ) b. Okula giderken güvenli yolu değil, kısa olan yolu seçmeliyiz.

(     ) c. Hava koşullarına göre, sürücülerin üstlenmesi gereken sorumluluklar da değişir.

(     ) ç. Sisli havalarda kalın giysiler giymemiz gerekir.

(     ) d. Toplu taşıma araçlarında, koltukların kirletilmemesi yanlış bir davranıştır.

(     ) e. Buzlu yollarda hızlı adımlarla yola dikkat etmeden yürümeliyiz.

(     ) f. Sisli havalarda taşıt sürücülerinin bizi görmesi zorlaşır.

(     ) g. Şemsiyemizi görüş açımızı engellemeyecek şekilde tutmamız gerekir.

(     ) h. Koyu renk kıyafet giymiş kişiler, sürücüler tarafından daha kolay fark edilirler.

(     ) ı. Buzlu ve karlı yollarda araçların kayma tehlikesi yoktur.

 

 1. B) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(40 Puan)

yüksek,hava,otobüs,uykusuzluk,yaya,demir,insan,trafik,durmadan,alkollü,fosforlu

 1. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak ………………….… taşıttan inmemeliyiz.
 2. Kara, ……….……… , deniz ve ……………… yolları ulaşım türleridir.
 3. Trafikte en önemli şey , …………………… hayatıdır.

ç. ……………………… araç kullanan sürücüler trafik kazalarına neden olurlar.

 1. d. Toplu taşıma araçlarında ………………… sesle konuşmamalıyız.
 2. ……………………, kara ulaşım aracıdır.
 3. …………….………… kurallarına her zaman uymalıyız.
 4. ………….…………, trafik kazası nedenlerinden biridir.
 5. Gece yürürken açık renk ve ………………………… olan kıyafetler giymeliyiz.

ı. Karayolunda hareketsiz yada hareketli olan insanlara…………………. denir.

 1. C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayalım.(20 Puan)

1)   I. Açık renk giysiler giymemeliyiz.

 1. El feneri kullanmalıyız.

III. Üzerimizde, yansıtıcı özelliği olan etiketler bulundurmalıyız.

    Karanlıkta sürücülerin bizi kolayca fark etmeleri için, yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini yapmalıyız?

 1. A) ve III. B) I. II. ve III.          C) Yalnız II.           D) Yalnız I.           

 

2) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış davranışlardan biridir?

 1. A) Taşıtlara binerken sıra olmalıyız. B) Taşıt içinde bir şeyler yememeliyiz.
 2. C) Koltuğun üstüne adımızı yazmalıyız. D) Önümüzdeki koltuğu itmemeliyiz.  

 

3) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalı değildir?

 A)Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmak    B) Taşıt içinde koltuklara zarar vermek

C)Taşıt penceresinden dışarıya el ve baş çıkartmak  D) Taşıt içinde gürültü yapmak

 

4) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?

 

 1. A) alt geçit B) üst geçit           C) trafik polisinin bulunduğu yer        D) köşe başı

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi, geceleyin karanlıkta yürürken alınması gereken önlemlerden değildir?

 

 1. A) Hızlı hızlı yürümeliyiz. B) Açık renk giysiler giymeliyiz.    
 2. C) Yanımızdaki el lambasını kullanmalıyız. D) Yansıtıcısı olan elbise tercih etmeliyiz.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

11. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
11. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

2- Anadolu Selçukluları’nda deniz ticaretine önem verildiğini gösteren 3 gelişmeyi yazınız?

 

3- Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türk tarihindeki önemini yazınız? (3 madde)

 

4- Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik’ten Konya’ya taşımasının sebebini yazınız?

 

Tıkla tamamını indir

 

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

12. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

…………………………………………………..LİSESİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR
S O R U L A R
1. Trablusgarp Savaşı kimler arasında yapılmış ve sonunda imzalanan antlaşmanın adını yazınız.(10)
2. Balkan Savaşı sonunda kaybedilen yerleri yazınız. (10)
3. Üçlü itilaf ve Üçlü ittifak ülkelerini yazınız.(10)
4. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşında savaştığı cephelerden 4 tanesini yazınız. (10)
5. Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkisini yazınız. (10)
6. Osmanlı devletinde devlet yönetiminde tahta geçme usulleri hakkında bilgi veriniz. (10)
7. Divan üyelerinden Defterdar,Kazasker ve Şeyhülislam’ın görevlerini yazınız. (10)
8. I.Dünya savaşı sonunda Osmanlı devletinin itilaf devletleriyle imzaladığı antlaşmaların adlarını yazınız. (10)
9. Boşlukları doldurunuz.(10)
a) Osmanlı’da şehzade eğitmenlerine ………….. denirdi.
b) Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren denizlerdeki bütün işlerin sorumlusu ve ……………… komutanı olan kişi ……………………’dır.
c) ……………………………’den sonra divana başkanlık görevini sadrazamlar yürütmüştür.
d) Osmanlı devletinde eyaletlerin yöneticisine ……………………………………..denir.
e) ……………………savaşa girmesiyle I.Dünya savaşı sona erdi.
10. Doğru ve Yanlış olarak doldurunuz. .(10)
( ) Padişahın mutlak vekili olan kişi veziriazamdır.
( ) Sanayi İnkılabı Osmanlı devletini ekonomik yönden olumlu etkilemiştir.
( ) Osmanlı devleti I.Dünya savaşına ,savaşın başından itibaren bulunmaktadır.
( ) II. Balkan savaşına Romanya’da katılmıştır.
( ) Padişahın yemek ve sofra hizmetlerinin yapıldığı oda Birun’da yer alırdı.

 

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

12. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

2014-2015 Tarih 12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

12. sınıf çağdaş türk tarihi 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
12. sınıf çağdaş türk tarihi 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
1) Muhammed Ali’nin Vietnam savaşına bakışı ve dünya siyasetine etkisini yazınız?
C–1)Muhammed Ali Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanının elinden alınması ve hapis cezasına çarptırılması pahasına Vietnam Savaşına katılmayı reddeder. Böylece bir yandan Amerika’nın büyük bir kesiminin nefret ve düşmanlığına maruz kalırken öte yandan da siyasi arenada genç siyah Amerikalılar ve liberaller arasında bir kahraman haline gelir.
2) Vietnam savası kimler arasında olmuştur?
C–2) Vietnam Savaşı 2.dünya savaşından sonra kuzey ve güney Vietnam olarak ikiye bölünen Vietnam’da SSCB ve Çin’in kuzey, ABD’nin de güney Vietnam’ın yanında savaşa girmesiyle cereyan etmiştir
3) ABD ve SSCB ile ilgili 1988 sonrasında yumuşama döneminde ne tur faaliyetler yapılmıştır.
C–3) ABD ile SSBC arasında silahlanma arasında durdurulması ve orta menzilli nükleer silahların imha edilmesi antlaşmasının imzalanması, SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesi, İran-Irak savaşında ateşkesin sağlanması mevcut yumuşamayı daha da ileriye götürmüştür.
4) F. Castro Küba’ya komünist rejimi nasıl getirmiştir?
C–4) F.Castro 1943’te Amerikalıların desteğiyle iktidara gelmiş ve 1944 yılına kadar iktidarda kalmıştır.1953’te ihtilalcilerin başına geçen F.Castro tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştır. 1956’da Küba’ya geçerek Turquino dağının yakınlarında gerilla kampı kurmuş ve gerilla savaşını başlatmıştır. İktidarı ele geçiren Castro ilk anda komünist rejimini getireceğini halktan gizlemiş idareye tam hakim olduktan sonra bu rejimi uygulamaya başlamıştır.
5) Keşmir sorunu nedir? Kısaca açıklayınız
C–5) Keşmir Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürükleyen bir sorundur. Bu güne kadar iki ülke de askeri gücünün önemli bir kısmını Keşmir üzerindeki kontrolü arttırmak için harcadı. Hindistan’a karşı başlatılan mücadele süresince 60 binin üzerinde Keşmirli hayatını kaybetti. Keşmir halkının öncelikli talebi Hindistan’ın halen bölgede bulunan askerlerine kötü muamele işkence tecavüz gibi insan hakları ihlallerini durdurmaları yönünde direktif vermesidir.
6) SALT II antlaşmasının amacı nedir?
C–6)Salt–2 antlaşmasının amacı nükleer silahsızlanmayı sağlamaktır. Ancak Amerikan Kongresi tarafından onaylanmayınca yürürlüğe konulamamıştır.
7) Afganistan’ı hangi devlet niçin işgal etmiştir? Dünya devletlerinin işgale bakısını yazınız
C–7) Afganistan’ı SSCB işgal etmiştir. Sovyet uydusu sosyalist ülkeler hariç hiçbir devlet bu işgali desteklememiştir.
8) Bandung konferansında hangi ülkeler nerede toplanmıştır? Toplanma amacını yazınız?
C–8) 20 Asya ve Afrika ülkesi Endonezya’nın Bandung kentinde toplanmışlardır. Konferansa katılan ülkeler Batılı devletlerin Asya’ya ilişkin aldıkları kararlarda kendilerine danışmamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir.
9) Üçüncü blok ülkeleri ve amaçlarını yazınız?
C–9)Yugoslavya, Hindistan, Pakistan, Cezayir, Libya, Sri Lanka, Mısır, Endonezya, Küba, Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika, İran, Malezya ve bir süreliğine Çin bulunmaktaydı. Hareketin amacı emperyalizme sömürgeciliğe ırkçılığa her türden yabancı saldırısına işgale baskıya müdahaleye ve büyük güçlere karşı mücadeledir.
10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir?
C–10) 17 Eylül 1978 tarihinde imzalanan Camp David anlaşması İsrail işgal devletiyle Arap dünyası arasında uzlaşma sürecinin kapısını açan ilk anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 13 Eylül 1993 tarihinde FKÖ, Oslo İlkeler Anlaşmasını imzalayarak işgalci Siyonist devleti resmen tanıdı. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra Ürdün Akabe anlaşmasını imzalayarak o da işgal devletini resmen tanıdı ve onunla diplomatik ilişkileri fiilen başlattı.

Lise 1 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

9. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
9. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

S.5     A -Talas Savaşı

B -Hz.Muhammed’in Medine’ye hicreti

C- Abbasilerin kurulması

Yukarıdaki olayları oluş sırasına göre sıralayınız (9p):

 

S.6-  Soru:………………………………………………………………………………………..?

Yukarıdaki sorunun doğru cevabı “B” şıkkı ise siz boşluğa uygun bir soru yazınız.(7p)

 1. Ali B) Hz. Ebubekir            C) Hz.Ömer      D)Muaviye   E) Hz. Osman

 

S.7- Doğru-Yanlış Soruları (16p) :

 1. A) Karluklar İslam’ı kabul etmiş ilk Türk boyudur.( )
 2. B) İlk Türk parasını bastıran Türk boyu Avarlardır.( )
 3. C)Hariciler Hz. Ali ve Muaviye’ye karşı olanlar demektir.(  )
 4. D) İtil Bulgar Devleti İslam’ı kabul etmiştir.( )

 

Tıkla tamamını indir

 

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

12. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla