2016-2017 Biyoloji Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

 • Açılış ve yoklama

Yapılan yoklama neticesinde okulda görevli Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Öğretmenlerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

 • Zümre başkanının seçimi 

Zümre başkanı seçimine geçildi. ………………………….. zümre başkanı olarak seçildi.

Zümre Tutanağının Tamamını Word Dosyası Olarak İndirmek için Tıklayın.

2016-2017 Almanca Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

1) Açılış ve yoklama:
………………… Lisesi Almanca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, 07 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 111. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere toplandı. Yapılan yoklamada, Md. Baş Yrd. ………………………. ve Almanca Öğretmeni ………………………’ın hazır bulunduğu görüldü. Zümre başkanının Md. Baş Yrd……………………… olması kararlaştırıldı.

Zümre Tutanağının tamamını Word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

2016-2017 Lise Matematik Sene Başı Zümre

GÜNDEM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 1. ……………………………… Anadolu Lisesi, Matematik zümre öğretmenleri toplantısı 0….09.2016 tarihinde saat 10.00’da 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Zümre Başkanlığını yapan ……………………………. başkanlığında yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle açıldı. Yapılan yoklamada bir öğretmenimizin mazereti nedeniyle katılamadığı tespit edildi.

Zümre Tutanağının tamamını Word Dosyası olarak indirmek için Tıklayın

2016-2017 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümre

GÜNDEM MADDELERİ :

1)Açılış ve yoklama

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.

3)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi.

4)Ünitelendirilmiş  yıllık planların hazırlanması

5)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

6)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

7)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi

8)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.

9) Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.

10)Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje ve görevi değerlendirilmesi.

11)Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

12)Dilek ve temenniler.

Zümre Toplantısının Tamamını Word Dosyası olarak indirmek için Tıklayın

2016-2017 İlkokul İngilizce Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve Yoklama

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.

3-2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi.

4- İngilizce öğretim programının incelenmesi ve değerlendirmesi

5-Ölçme ve değerlendirmenin yeni müfredat doğrultusunda   görüşülmesi.

6-Ders planlarının düzenlenmesi

7-Öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçlarının incelenmesi

8-Okulun fiziki mekânlarının ,Yabancı Dil sınıfının kullanımı ve ders araç gereçlerinin kullanımının görüşülmesi

9-Dilek ve temenniler.

Zümre tutanağının tamamını Word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

2016-2017 Ortaokul İngilizce Sene Başı Zümresi

……………………………  ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  SENE BAŞI İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ:…../09/2016

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler   Odası

TOPLANTI SAATİ:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

 

GÜNDEM:

Zümre Tutanağının Tamamını Word Dosyası olarak indirmek için tıklayın.

2016-2017 Lise İngilizce Sene Başı Zümresi

………………………………………………. LİSESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No :  1

Tarihi : 1….09.2016

Yer :   Öğretmenler Odası

Saat: 10:00

GÜNDEM:

 1. Yoklama
 2. Türk Milli Eğitimi Genel Amaçları, Atatürk İlke ve İnkılapları.
 3. İngilizce derslerinin amaçları ve Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri
 4. Ölçme ve Değerlendirme:
 5. Yazılı sınavlar
 6. Sözlü sınavlar
 7. Ödevler
 8. Yıllık Planlar ve Atatürkçülük konuları
 9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

ALINAN KARARLAR:

Zümre Toplantı Tutanağını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.