Büyük Ünlü Uyumu Etkinlik 4. Sınıf Türkçe

Kalın Ve İnce Ünlüleri Tanıyalım

Alfabamemizde 8 tane ünlü ( sesli ) harf vardı. Bunlar: Aa, Ee, Iı, İi, Oo, Öö, Uu, Üü harfleridir.

Bu harfler de söylenişlerine göre aralarında ikiye ayrılır. Kalın ve ince ünlüler.

 

Kalın ünlüler          : a, ı, o, u                         İnce ünlüler         : e, i, ö, ü

 

NOT:

  • Birleşik sözcüklerde ( kelimelerde ) büyük ünlü uyumu aranmaz.

Örnek: Çanakkale, Galatasaray, Fenerbahçe, Gelibolu vb.

  • Tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz.

Örnek: var, dert, türk, el vb.

 

  • Aşağıda verilen sözcüklerde bulunan kalın ve ince ünlüleri örnekteki gibi yazınız.
 

Sözcük

 

Ünlü Harfleri

 

Kalın Ünlüleri

 

İnce Ünlüleri

Birleşik Sözcük

veya

Tek Heceli Sözcük

Büyük Ünlü Uyumu Kuralına
Hediye e-i-e e-i Uyar
Hanımeli Birleşik sözcük Uymaz
Yar Tek heceli sözcük Uymaz
İstanbul          
Silivri          
Mukaddes          
Abulkadir          
Öğrenci          
Turan          
Vatandaş          
Gazi          
Selçuk          
Vatandaş          
Çocuk          
Valide          

Hazırlayan: Mustafa TURAN

Solunum Organları Etkinlik 4. Sınıf Fen Bilimleri

Sevgili Çocuklar; soluk alıp verirken görev yapan organların adlarını ilgili bölümden seçip kutulara yazınız.

cats

Aşağıdaki mini bulmacadan Solunum Organlarımız ünitesinde geçen sözcükleri bulmacadan bulup yan bölüme yazınız ve resmi boyayıp organların isimlerini yazınız.

solunum

  • Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
burun
sağ ve sol
karbondioksitsi
Soluk

 

1- Soluk alıp verirken havayı ısıtıp nemlendiren organ………………………………dur.
2- …………………………………. borusuna yemek artıklarının kaçması çok tehlikelidir.
3- Akciğerlerimiz …………………………… akciğerler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
4- Soluk verdiğimizde ……………………………………….. gazını dışarı atarız.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

– Burun ve ağız yoluyla alınan hava yutaktan geçerek gırtlağa gelir.
– Burnumuzdaki kıllar dışarıdan gelen havadaki mikropları temizler.
– Solunumda akciğerlerdeki oksijen dışarı atılır.
– Akciğerimizi korumak için ormanlık alanlara gidip bol bol yürüyüş yapmalıyız.
– Nefes almada göğsümüz şişer ve nefes vermede göğüs kafesimiz daralır.
– Akciğerlerimizden biri alınırsa tekrar yaşaya biliriz.
– Akciğerlerimiz midemizin altında bulunmaktadır.

Hazırlayan: Mustafa TURAN

Kuvveti Tanıyalım Etkinlik 3. Sınıf Fen Bilimleri

şağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. Yanlış ifadelerin altına doğrularını siz yazınız.

( ) Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.
………………………………………………………………………………………………
( ) Hareket halindeki bir cismi durdurabilmek için cismin hareket yönünde daha fazla kuvvet uygulamalıyız.
……………………………………………………………………………………………

( ) Lulaparktaki dönme dolap sallanma hareketi yapar.
……………………………………………………………………………………………
( ) Cansız varlıklar hareketsiz varlıklardır.
……………………………………………………………………………………………
( ) Bitkiler güneşe doğru hareket ederler.
……………………………………………………………………………………………
( ) Masanın üzerindeki vazoyu hareket ettirmek için kuvvet uygularız.
……………………………………………………………………………………………
( ) Rüzgâr bazı bazı bitkileri hareket ettirebilir.
……………………………………………………………………………………………
( ) Salıncağın hareketi dönme hareketidir.
……………………………………………………………………………………………
( ) Kale direğine çarpan topun geri dönmesi, hareket halindeki cismin hareket yönünün değişmesine örnek gösterilebilir.
……………………………………………………………………………………………
( ) Bir cisme kuvvet uygulayarak onu çoğaltabiliriz.
……………………………………………………………………………………………
( ) Kırmızı trafik işığının yandığını gören sürücü yavaşlama ve durma hareketi yapar.
…………………………………………………………………………………………
( ) Uçmaya hazırlanan ucak yavaşlama hareketi yapar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

Arızalanınca bir arabayı arkasına bağlayıp, tamirhaneye götüren bir kurtarıcı, arabaya ……………………… kuvveti uygulamıştır.

Bebeği beşikte uyutmak için annenin yaptığı hareket ………………………hareketidir.

Yaya geçidine yaklaşan bir araç …………………………………… hareketi yapar.

Televizyon, radyo, masa, sıra gibi cansız varlıklar, ………………………………… varlıklardır.

İnsanlar , hayvanlar ve bitkiler gibi canlı varlıklar, ……………………………………… varlıklardır.

Tahtaya çakılan bir çiviyi çıkartmak için ……………………… kuvveti uygularız.

Bozulan bir aracı yol kenarına ……………………………… hareketi yaparak alabiliriz.

Hareket halindeki bir cisme hareketinin ………………… ………………………kuvvet uygularsak durdurabiliriz.

Hareket halindeki bir cismi geri döndürmek için, hareket yönündeki kuvvetinden ………………… …………………… kuvvet uygulamalıyız.

Hareketsiz varlıkları hareket ettirmek için onlara …………………………. uygulamalıyız.

Masanın üzerindeki bardağı almak için ………………………………… kuvveti uygularız.

Hareket halindeki bir cismin yönünü …………………………… uygulayarak değiştirebiliriz.

Açı Problemleri 4. Sınıf Matematik

1. Bir dik açının 15 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

2. Bir doğru açının 45 derece eksiği kaç derecelik bir açıdır?

3. En büyük dar açının 26 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

4. 65 derecelik bir açıyı dik açıya tamamlamak için kaç derece büyütmeliyim?

5. En küçük geniş açının 34 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

6. Bir doğru açıyı bir dik açı kadar küçültürsem kaç derecelik bir açı bulurum?

Kare Ve Dikdörtgen İsimlendirme Çalışması 4. Sınıf Matematik

Üçgen, kare, dikdörtgen köşelerine yazılan büyük harflerle isimlendirilir. Yazarken de saat yönünde ya da tersinde birbirini takip eden sıra ile yazılır.

Aşağıdaki geometrik şekilleri isimlendirelim

cats

 

Tüm Seslerden Metin Ve Hece Çalışmaları 1. Sınıf Türkçe

L   l – L   l
a e ı i o ö u ü
al el ıl il ol öl ul ül
la le li lo lu
ala Ali Ela ele ile eli ölü ulu
lale Lale elle elli alla aile lüle lila
Ali ile Ela el ele. Ela lale al.
Ela lale elle. Ali elli lale al.
Lale al, alla. Ela, aile el ele.
Ele 1 lale al. Lila lale al.
Ulu lale al. O lale ölü.

 

T  t – T  t
a e ı i o ö u ü
at et ıt it ot öt ut üt
ta te ti to tu
ata atı ete eti iti oto otu ütü
atla atlat atlet alet tatil Talat tat tut
Ata ot al, ot at. İte et al, eti ite at.
Lila elli oto al. Talat telli alet al.
Lale, atı tuttu. Atilla, ata tel atlat.
Atilla et al, eti tat. Ela ütü al, ütüle.
Ali, altı atlet al. Lale, ata el etti.
N  n – N  n
a e ı i o ö u ü
an en ın in on ön un ün
na ne ni no nu
ana anı ani eni ini ona onu ünlü
anla anne nane nine tane Nalan tanı nal
Atilla, atına nal al. Nalan, onun atını tut.
Anne altı tane nane al.     Nine, ona anlattı.
Ninene, annene nane al. Nil ona anını anlat.
Nil ata atla, attan in. Nalan ninenin elini elle.
Altan atı elle,ata ot at. Altan aileni tanı, tanıt.

 

R  r – R  r
a e ı i o ö u ü
ar er ır ir or ör ur ür
ra re ri ro ru
ara arı eri iri Erol üre tara Taner
Rana artı tura tire titre erit tartı tır
Rana ninene iri nar al. Taner iri narlar tatlı.
Erol altı tane tır al. Rana atını al, atı tara.
Eren narlar on lira. Atilla nara attı.
Talat tartı al, un tart. Nil arılar iri iri.
 Anne un al, unu erit. Nineni anneni ara.
M  m – M  m
a e ı i o ö u ü
am em ım im om öm um üm
ma me mi mo mu
mama ima imla omo alma atma Mine mana
elma malı mola mani inme itme ölme nem
Mine ona mama al. İrem omo alma, un al.
Temel tatlı elma tat. Erol atıma mani olma.
Emel ite ot atma, et at. Atilla atımı tutma.
Talat otomu itme. Altan attan inme.
 Anneme nineme nar al. Elmalar, tatlımı tatlı.

 

K  k – K  k
a e ı i o ö u ü
ak ek ık ik ok ök uk ük
ka ke ki ko ku
akü arka iki oku toka kene kına kira
koro köle kola küre kale etki kutu kötü
Kerem iki kutu kola al. Kemal otona akü tak.
Okan kötü limon alma. Eren tarak al, atı tara.
Nur iki tane toka tak. Umut iki kilo kına al.
Murat altı kalem al. İrem iri lokum alma.
  Kerim anı oku, anlat. Onat iki ekmek al.
Y  y – Y  y
a e ı i o ö u ü
ay ey ıy iy oy öy uy üy
ya ye yi yo yu
ayı iyi oya oyu uyu yaya ayna yara
yaka yıka yama yürü yala Ayla yarı ayrı
Oya yakanı yıka. Ali erken uyu.
Koray yemek yedi. Ayla aynayı al, yıka.
Nilay yaya yürü. Kaya, koyunu yakala.
Ayten yatakta iyi yat. Aynur ayrı oturma.
  Talat yola inme. Koray elini iyi yıka.

 

S  s – S  s
a e ı i o ö u ü
as es ıs is os ös us üs
sa se si so su
asi ısı İsa Asu askı eski usta masa
kasa salı saat sürü sola Aslı sarı asma
İsa altı tane askı al. Aslı sarı yaka takma.
Asu iki kasa elma soy. Sinem kötü saat alma.
Selma iki simit yedi. Anne masamı iyi sil.
Usta eski kasaları sat. Suna masaya su koy.
  Osman yemek yesene. İsmail sürüye ot atsana

 

D  d – D  d
a e ı i o ö u ü
ad ed ıd id od öd ud üd
da de di do du
ada oda dedi dede dana deli dur dün
dere darı aldı dolu oldu öldü duş dön
 Derede sular akmıyor. Derya duş almadı.
Dilek köye dün döndü. Dayı, deli dana öldü.
Dedem ders oku dedi. Umut iki kilo kına al.
Damla yeni etek aldı. Demet köyüne döndü.
  Adını, soyadını söyle. Selami türkü söyle.

 

B  b – B  b
a e ı i o ö u ü
ab eb ıb ib ob öb ub üb
ba be bi bo bu
aba abi ebe baba bana abla bebe büyü
Bora bira bere bura boya boza boru baca
Bora bana bere al. Baba bebek maması al.
Bak ebeler burada. Ablam bana bebek aldı.
Buket dört boru aldı. Bekir bu kedi nerede?.
Kübra bir kilo bakla al Burak arabaya binme.
Arabayı dikkatli boya. Buse balık ile bal al.

 

Ş  ş – Ş  ş
a e ı i o ö u ü
ış öş üş
şa şe şı şi şo şö şu şü
aşı üşü şura işle şaşı şaka şişe kuşa
taşı kaşı şıra yaşa boş adaş ekşi kuş
 Şenay oya işle. Şakir boş şişeleri al.
Ömer beş şişe süt al. Ümit bak ebe, aşı ol.
Ülkü dışarıda üşüme.. Önder, banyoda duş al.
Şenay şarkı söyle. Şeyma kuşa şeker alma.
  Şıra ekşi olmuş. Yaşar yaranı kaşıma.

 

Z  z – Z  z
a e ı i o ö u ü
az ez ız iz oz öz uz üz
za ze zi zo zu
azı izi özü izle zula zile kuzu biz
tazı bize size kaza zor zil yaz kız
 Bizim tazı et yedi. Zeliş tarlayı kazdı.
Zeki zile hızlı basma. Ziya sekiz kuzu aldı.
Arzu hızlı yazmadı. Teyzem  kazak ördü.
Dayı kıza kızma. Okulda iyi yazı yaz.
  Teyzem beni izledi. Bez ile silmeye razı ol.
Ç  ç – Ç  ç
a e ı i o ö u ü
ıç öç üç
ça çe çı çi ço çö çu çü
açı içi üçü çile açma içme kaça çatı
çalı kaçı maça çiçek çilek çok çek çık
 Çetin üç tane koç sattı. Bahçede çiçekler açtı.
Ebru çok oku, çok çalış. Çatıya kuş kaçtı.
Bahçeye üç çiçek dik. Maçta üç çilek yedi.
Kadir maça kaçma. Bahçedeki çalıları kes.
  Çok süt iç, çilek ye. Ablam çamaşır yıkadı.
G  g – G  g
a e ı i o ö u ü
ag eg ıg ig og ög ug üg
ga ge gi go gu
aga ege gaga gibi gül gol göl gel
güle gezi Ezgi Özge karga güzel gemi git
 Ezgi deniz çok güzel. Gül köyü çok gezdi.
Özge, gölde yüzdü. Özgür gazete okudu.
Karga karga gak dedi. Güler gelin oldu.
Talat maçta gol attı. Güzel oku, güzel yaz.
  Ezgi, Özge’ye  güldü. Gülay, gözlük taktı.
C  c – C  c
a e ı i o ö u ü
ac ec ıc ic oc öc uc üc
ca ce ci co cu
acı Ece öcü cici cuma cami cüce hece
koca hoca izci cadı Cemil baca amca cam
 Cemil camı temizledi. Canan, cici kuş öttü.
Hoca camiye gitti. Ece, çok cici kız oldu.
Can ile Canan izci oldu. Caner cüce gördü.
Cuma günü ceketini giy. Cadıya, öcüye inanma.
  Amca acı biber yeme. Cem, hecelemeden oku.
P  p – P  p
a e ı i o ö u ü
ap ep ıp ip op öp up üp
pa pe pi po pu
ipe ipe para arap puma peri küpe kapı
sopa arpa pire püre tıpa paşa yapı küp
 Pelin ip atladı. Gürkan kapıyı kapat.
Ayşe para ile küpe aldı Canan patates yedi.
Teyzem, Pelin’i öptü. Pazar günü piknik var.
Sakın ata sopa atma. Paşa top oynadı.
Ömer paketleri taşı. Pazardan pırasa al.
H  h – H  h
a e ı i o ö u ü
ah eh ıh ih oh öh uh üh
ha he hi ho hu
Ahu uhu hala hile hoca hacı hata hani
saha hece Hale Hakan hap Hüner halı daha
 Ahu uhu aldı. Hale hacı oldu.
Hakan hata yaptı. Hüner hasta oldu.
Hale hece hece oku. Hüner hapı yuttu.
Haydi oyun oynayalım. Hami sahada top oyna.
  Halam yeni halı aldı. Hocalar hile yapmaz.
Ğ  ğ – Ğ  ğ
a e ı i o ö u ü
ığ öğ üğ
ğa ğe ğı ği ğo ğö ğu ğü
ağla öğle bağ dağ bağa dağa yağ iğne
sağa yağlı yağma kuğu çağ Çağla çağrı çiğne
 Çağdaş sağa bak. Çağla, eti çiğnede ye.
Çoban dağa gitti. Dağda yağmur yağdı.
Bağda üzüm topla. Öğle yağlı yemek yeme.
Çağla iğne oldu. Gölde kuğular yüzüyor
  Ece’nin başı ağrıyor. Oğuz çok ağladı.
V  v – V  v
a e ı i o ö u ü
av ev ıv iv ov öv uv üv
va ve vi vo vu
avla avlu evli vali valiz veda vida vana
kova Veli tava kivi hava civa hav vah
 Veli ava gitti. Köpek hav hav havladı
Tava al, yemek yap. Bugün hava güzel.
Seda veda etti. Vildan kivi topladı.
Sarı kedi miyav dedi. Hasan vanayı kapat.
Eşyaları valize koy. Veli eve havlu aldı.

 

F  f – F  f
a e ı i o ö u ü
af ef ıf if of öf uf üf
fa fe fi fo fu
fare file oflu ofla üfle feda fıçı fena
kafa afet feci füze hafta foya fal fil
 Fatma feneri üfle. Fatih, fare yakaladı.
Fahri, fıçıları taşı. Bir hafta yedi gündür.
Füze uzaya uçtu. Sirkte fil gördük.
Oflu dede ofladı. Figen çok fena oldu.
  Elif fındık, fıstık yedi. Feride fidanları suladı.
J  j – J  c
a e ı i o ö u ü
aj ej ıj ij oj öj uj üj
ja je ji jo ju
Jale jöle Ajda baraj jile bagaj viraj jüri
jeton jilet kolej jet oje judo pijama jokey
Cengiz jokey oldu. Ajda kendine jile aldı.
Jale saçına jöle sürdü. Araba garaja girdi.
Havada jetler uçuyor. Jilet al, tıraş ol.
Ajda yeni oje almış. Bagaja çok yük koyma.
Amcam jüri oldu. Ablam kolejde okudu.

Paralel, Kesişen Ve Dik Doğrular 3. Sınıf Matematik

Aşağıdaki doğruların birbirlerine göre durumlarını inceleyiniz, boşlukları tamamlayınız.

cats

a  ve  b  doğruları  birbirine  göre  ……………………………….. doğrulardır.

d  ve  e  doğruları  birbirine  göre  ………………………………… doğrulardır.

s  ve  m  doğruları  birbirine  göre  ………………………………. doğrulardır.

c  ve  d  doğruları  birbirine  göre ………………………………..  doğrulardır.

c  ve  e  doğruları  birbirine  göre …………………………………  doğrulardır.

y  ve  s  doğruları  birbirine  göre ………………………………..  doğrulardır.

y  ve  m  doğruları  birbirine  göre ……………………………….  doğrulardır.