Doğru Işın Doğru Parçası Testi 3. Sınıf Matematik

9. Aşağıdakilerden hangisi paralel doğrulara örnektir?
A) Üçgenin kenarları
B) Yol çizgileri
C) Tren rayları

Testin tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Açılar Konu Testi 3. Sınıf Matematik

11. Dik açıdan küçük olan açı hangisidir?
A. geniş açı B. dikaçı C. dar açı

12. Dik açıdan büyük olan açı hangisidir?
A. dik açı B. dar açı C.geniş açı

13. Açıklığım dik açıdan daha dardır. Ben kimim?
a. Doğru açı b.Dar açı c.Geniş açı

14. Açıklığım dik açıdan daha geniştir. Ben kimim?
a. Geniş açı b. Dar açı c. Doğru açı

15.Açıklığım bir doğru oluşturur. Ben kimim?
a. Dik açı b. Dar açı c. Doğru açı

Testin tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Hikaye İçerisinde Eş Sesli Kelime Bulma 2. Sınıf Türkçe

Aşağıdaki metni  dikkatlice okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin    anlamlarını sözlükten bulunuz defterinize yazınız. Eş sesli kelimeleri  bulup aşağıya yazınız.

GÜNLÜK

Okullar kapanalı iki hafta olmuştu. Ahmet  yaz tatilini geçirmek için büyük babasının köyüne  gitmişti. Ahmet burada günlerini denize girerek,  gezerek, kitap okuyarak geçiriyordu. Başından  geçenleri de babasının aldığı günlüğe yazıyordu.

Ahmet  bir gün  arkadaşlarıyla deniz kenarına  gitti. Arkadaşları  yüzerken Ahmet sahilde yüz üstü uyuya kaldı. Uyandığın da  sırtı yanmıştı. Çok acıyordu.  Hemen eve gitti. Babaannesi “Oğlum dalın hep yanmış .”  dedi. Dalına yoğurt sürdü.

Büyük babası eve gelince Ahmet’i  yoğurt içinde gördü. Ahmet olanları büyük babasına anlattı. Büyük babası  Ahmet’e  dalından yeni kopardığı üzümlerden verdi.  O gece  yüz üstü yatarak uyudu.

Ertesi gün Ahmet ve büyük babası yedi  fidan  dikmek için kazma, ve kürek alarak bahçeye doğru yola çıktılar. Büyük babasının  bahçesi dağın eteklerinde  çok güzel rüzgar alan bir yer idi. Bahçeye varınca babaannesinin koyduğu  kirazlardan yediler. Gökyüzünü seyrettiler. O sırada   gökyüzünde  uçan  yaban kazlarını gördüler. Büyük babası yaban kazlarının göçmen kuşlar olduğunu söyledi. Kirazlar bitince   fidanları dikmek için  işe koyuldular. O gün işleri bitene kadar bahçede çalıştılar. Akşama doğru  eve dönüş yoluna çıktılar.

Eve geldiklerin de çok yorgundular. Ahmet yemek yiyip başından geçenleri günlüğüne yazdı ve hemen uyudu.

Kürşat CEYHAN

SORULAR

1.Hikayenin kahramanı  kimdir?

…………………………………………………………………………………

  1. Hikayenin geçtiği yer neresi?

……………………………………………………………………………………

  1. Hangi göçmen kuşları gördüler?

…………………………………………………………………………………

2. Sınıf Matematik Toplama Soruları

1-) 25 + Δ = 36 işleminde, verilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 B) 11 C) 12

2) Gizem 12 yaşındadır. Ecem Gizem’den 5 yaş büyük olduğuna göre, Ecem kaç yaşındadır?
A) 17 B) 16 C) 15

3- Bir tane 10 TL, bir tane 5 TL ve 3 tane 1TL toplam kaç TL eder?

A) 15 TL B)16TL C) 18TL

4- 12 sayısının 5 fazlası kaçtır

A) 12 B) 17 C) 10

5- 5 + Δ = 10 işleminde, verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 B) 5 C) 2

6- 30 + 21= ….? İşleminde toplam kaçtır?

A)50 B)51 C)61

7- Sınıfımızda 12 erkek, 24 kız öğrenci vardır.Sınıfımızda kaç öğrenci vardır?
A) 32 B)33 C)36

8- 6 + 4 + 3 = ? işleminin sonucu kaçtır?

A) 23 B) 27 C) 25

9- 30 + 23 = ? İşleminde toplam kaçtır?

A)55 B)50 C)53

10- 38 ile 10’in toplamına 2 eklenirse , toplam kaç olur ?

A) 48 B) 58 C) 50

11- Banu, sınıflarında 14 kız,15erkek öğrenci olduğunu söyledi.Sınıf mevcudu nedir?
A) 19 B) 29 C) 39

Destekleyici Ve Açıklayıcı İfadeler Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Türkçe

DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER

Günlük hayatımızda bir konuyu desteklemek ve açıklamak için bazı ifadeler kullanırız.Bunların en önemlileri; örnek olarak ,örneğin,hatta,gibi,yani,özellikle,açıkçası,doğrusu,başka bir deyişle,açıklamak gerekirse gibi sözcüklerdir. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler konuşmamızın ya da yazımızın daha iyi anlaşılmasını sağlar.

*Aşağıdaki cümleleri açıklayıcı ve destekleyici ifadelerle tamamlayalım.

  • Bu kadar çabuk gelmene şaşırdım. ………………………. geç kalacağını düşünmüştüm.
  • Süt, su, sirke ………………..maddeler sıvı maddelerdir.
  • Naciye kedileri çok sever,……………………onun kadar sevenini görmedim.
  • Okulda …………………..uymamız gereken kural,derslere zamanında girmektir.
  • Et,süt,yumurta ………………….besinler protein bakımından zengindir.
  • Yasemin’in önemli bir rahatsızlığı yok,…………………sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

1-“İkizlerin çoğu çift yumurta ikizidir,yani birbirlerine tıpatıp benzemezler.”cümlesinde açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a-çift                         b-çoğu                         c-yani                                       d-tıpatıp

2-“Otuz yaşındaki bir insan ömrünün yaklaşık on yılını ……………………..ömrünün üçte birini uyuyarak geçirmiştir.”  cümlesinde boş bırakılan yere hangi destekleyici kelimeler yazılmalıdır?

a-bana göre                                         b-gibi                  c-başka bir deyişle                          d-örneğin

3-“Köpeklerin kulakları çok iyi duyar.Kedilerin de işitme duyuları çok gelişmiştir………………….köpeklere oranla daha iyidir.”paragrafında boş bırakılan yere hangi destekleyici sözcük gelmelidir?

a-örneğin                      b-hatta                      c-yani                                   d-özellikle

Aşağıdaki boş yerlere baştaki sözcüğün eş anlamlısını  yazalım.

Kibar— Annem çok …………………..bir insandır.

Medeniyet—Bu …………………….bize atalarımızdan miras kaldı.

Öykü—Anlattığınız ………………….çok güzeldi.

Alaka—Gösterdiğiniz ………………….için çok teşekkür ederim.

Saadet—Sizlere sağlık ve ……………………….dilerim

Irmak—Dün …………………..kenarına geziye gittik.

Asır—Bu ………………..çok büyük gelişmeler olacak.

Teminat— Bu iş için bana ………………….verebilir misin?

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkisi 4. Sınıf Fen Bilimleri

Bir cismi hareket ettirmek,durdurmak,yönünü değiştirmek,hızlandırmak veya yavaşlatmak için uyguladığımız etkiye KUVVET denir.
Kuvvet sayesinde;
1.Duran cisimleri hareket ettirebiliriz.Mesela, duran bir topa vurduğumuzda top hareket eder ve hızlanır.
2.Hareket halindeki cisimleri durdurabiliriz.Mesela, aşağıya doğru yuvarlanan bir topu ayağımızla veya elimizle durdurabiliriz.
3.Hareket halindeki cisimleri hızlandırabilir veya yavaşlatabiliriz.Mesela arabanın gazına bastığımızda hızlanır,frene bastığımızda yavaşlar.Hareket halindeki oyuncak arabaya hareket ettiği yöne doğru kuvvet uygularsak oyuncak arabanın hızı artar.Bisiklete binerken pedalleri daha hızlı çevirdiğimizde bisikletin hızı artar.Hareket eden cisimlerin zıt yönünde kuvvet uyguladığımızda o cisimler yavaşlayabilir veya durur.
4.Hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebiliriz.Mesela beyzbol sopasıyla gelen topa vurduğumuzda topun yönü değişir.
5.Cisimlerin şeklini değiştirebiliriz.Mesela oyun hamuruna kuvvet uygulayarak istediğimiz şekle sokabiliriz.Karşılıklı birbirine çarpan iki araba kuvvetin etkisiyle şekil değişikliğne uğrarlar.Cisimlere vurma,germe,bükme gibi kuvvetler uyguladığımızda o cisimde şekil değişikliği meydana gelebilir.Oyun hamurunu sıkarak ya da ezerek şekil verebiliriz.Heykeltraşlar özel aletlerle ağaç,taş gibi maddeleri yontarak şekil verebilirler.Kurşun kaleme fazla kuvvet uygularsak kırabiliriz.Bakır teli bükerek şekil verebiliriz.Bazı cisimlerin şekil değişikliği kalıcı olmaz.
Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren,kuvvet etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere ESNEK MADDELER denir.Paket lastiği,yay ve bulaşık süngeri gibi…

Özdeşlik Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik

İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için doğru olan eşitliklere ……………… denir.
a) denklem     b) özdeşlik   c) cebirsel ifade    d) bilinmeyen

Hangisi özdeşlik değildir?
A)3.(x-2)=3x-6
B) 9x-5x=4x
C)a2-b2=(a+b).(a-b)
D)5x-12=27

Hangisi özdeşlik değildir ?
A) (x+y).3 = 3x+3y
B) (7x+5y).4= 28x+20y
C) 2x+3xy = x(2+3y)
D) x(3+2y+5) = 3x+2xy+5

Hangisi bir özdeşlik değildir?
3(x-2)=3x-6
7x-5=3-x
5-5x=5(1-x)
6(2x-1)=10x+2

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi içerdiği değişkene verilen bütün gerçek sayı değerleri için doğrudur?( Özdeşliktir)
A)3x-2=2-3x B) 5y-4y=y
C)a=2+3a D)b(b-2)=2b-4

Hangisi denklemdir?
a)  3x-5=-5+3x     b) x-2=7
c) 3x-4=2x+1        d) 4x(x-1)=4×2-4x

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir?
A) 4a = a+a+a+a
B) 5(x+7) = 5x+7
C) 8(m+1) = 4(2m+2)
D) 2x+3xy = x(2+3y)

Özdeşlik mi? Denklem mi?

2x – 4 = 2 ( x – 2)

2 (x + 3) = 2x + 6

x + 7 = 7 + x

2x + x = 3x

x (1 + x) = x² + x

8x + 4 = 16

3 – x = 2x

3x + 5 = -2x + 7

3 ( 2a + 1) = 6a + 3

4 – 2x = x

2x + 5 = 9

3y + 5y = 8y

3x (x + 2 ) = 3x² + 6x

x – 1 = 4

x (2x – 1) = 2x² – x

3x – 2 = 3 (x – 2)

a (3a + 2) = 3a² + 2a

(m + 3) + (m + 1) = 2m + 4