Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 4. Sınıf Fen

.
.

 

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

 

       Maddeleri duyularımızla algılayabiliriz fakat duyularımız bize kesin sonucu vermez. Maddelerin özelliklerini fark etmek için ve kesin sonuç elde etmek için deneyler ve bazı ölçümler yapmalıyız.

 

Maddelerin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir.

 

 

                                 KÜTLE

 

       Maddelerin miktarına kütle denir. Her maddenin belli bir miktarı yani kütlesi vardır.

 

Kütle birimleri kilogram ( kg ) ve gram ( g ) dır.

 

1 kg = 1000 g

2 kg = 2000 g

1,5 kg = 1500 g

3,5 kg = 3500 g

 

Kütle ölçmede, elektronik tartılar, eşit kollu terazi gibi kütle ölçme araçlarından faydalanırız.

 

KATILARIN KÜTLESİ

 

Katı maddelerin kütlesini doğrudan eşit kollu terazi yada elektronik tartılar ile ölçebiliriz. Yalnız küçük taneli olan mercimek, tuz, şeker gibi akışkan özellik gösteren katı maddeleri bir kap yada poşet yardımı ile ölçeriz.

 

Maddelerin kapladıkları yerin fazla olması o maddenin kütlesinin daha fazla olduğunu göstermez. Bir avuç büyüklüğünde köpük ile demir bir bilyeyi karşılaştırdığımızda demir bilyenin kütlesinin daha fazla olduğunu görürüz. Fakat köpük daha fazla yer kaplamaktadır.

 

SIVILARIN KÜTLESİ

 

       Sıvılar akışkan olduklarından belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların kütlelerini ölçerken bir kaptan yararlanılır.

 

Ölçüm için öncelikle boş kap tartıda tartılır. Boş kabın kütlesine dara denir. Daha sonra kütlesi ölçülecek olan sıvı boş kaba doldurulur ve dolu kap tekrar ölçülür. Kap ve içindeki sıvının toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt yani toplam kütleden boş kabın kütlesi yani dara çıkartılır. Bulunan fark sıvının kütlesidir. Sıvının tek başına kütlesine net kütle denir.

 

NET KÜTLE = BRÜT KÜTLE – DARA

GAZLARIN KÜTLESİ

 

       Gazların varlığını gözümle göremesek te duyu organlarımızla varlığını algılayabiliyorduk. Gazların kütlesini şu şekilde bulabiliriz;

 

Önce şişirilmiş bir topu tartıya koyarız ve ölçümü not ederiz. Daha sonra topun içindeki havayı tamamen boşaltırız ve topu tekrar tartarız. İki tartım arasındaki fark bize topun içindeki havanın yani gazın kütlesini verir.

 

Şişirilmiş topun kütlesi: 149 g

 

İçindeki havanın tamamen boşaltıldıktan sonra topun kütlesi: 138 g

 

149 – 138 = 11 g topun içindeki gazın kütlesi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi Özet 4. Sınıf Sosyal

Milli kültür, bir millete özgü düsünce ve sanat yapıtlarının tümüne denir. Milli kültürümüz bizi diğer toplumlardan ayıran özelliklerimizdir. Bu özellikler bizleri birbirimize bağlar, daha güçlü olabilmemizi sağlar.

Kültürel değerlerimiz nesilden nesile ulasırken yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Ancak özü her yerde aynı anlamdadır. Düğünlerimiz, bayram kutlamalarımız, oyunlarımız, senliklerimiz…
Misafirperverliğimiz, yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, yardımseverliğimiz… Bütün bunlar kültürümüzün önemli unsurlarıdır. Milli kültürümüzün temelini milli tarihimiz olusturur. Atatürk’ e göre kültür, dinamik ve ileriye dönük olmalıdır. Hem geçmise bakıp büyük basarılardan gurur duymalı, onlardan güç almalı hem de kültürümüzü çağdas uygarlık düzeyinin üstüne çıkartmayı bilmeliyiz.

Milli kültürümüz, dünyanın en zengin kültürlerinden birisidir.Milli kültür ögelerimiz çinicilik, ebru sanatı,yayık, para kesesi, sema gösterileri ( Mevlana), Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, gözleme, çevreler, geline kına yakmak, askere kına yakmak, Türk kahvesi, baklava ve lokumu….

 

.
.

 
İnsanlar kendi geçmislerini ve yasadıkları toplumların geçmislerini merak ederler. Geçmisi öğrenmenin bir yolu da aile büyükleri ile geçmis hakkında konusmaktır. Ayrıca aileye ait eski esyalardan yola çıkarak da aile tarihi öğrenilebilir. Aile büyükleri ile konusarak aile tarihi olusturmada sözlü tarih yöntemi kullanılır.
Sözlü Tarih Yöntemi Uygulanırken:
• Çalısmanın amacı önceden belirlenir.
• Bu amaca yönelik en doğru kisi seçilir.
• Bu kisiye amaç açıklanır. Kabul edilirse görüsmeye geçilir.
• Görüsme için önceden hazırlık yapılır.
• Görüsmeyi kayda alacak araçlar temin edilir.
• Amaca yönelik doğru sorular belirlenir.
• Görüsme sırasında bu sorular sorulur.
• Elde edilen bilgiler kronolojik olarak sıralanır.
• Aile tarihi, ailenin sahip olduğu bir nesne ile ilgili arastırma yapılarak da hazırlanabilir.
Nesnelere Dayalı Aile Tarihi Olustururken:
• Belirlenen nesne önceden incelenir.
• Varsa nesnenin üzerinde yazı ve tarihler not edilir.
• Nesnenin asıl sahibi yasıyorsa onunla görüsme yapılır.
• Nesnenin asıl sahibi yasamıyorsa, ona en yakın kisi ile görüsme yapılır.
• Nesnenin aileye ne zaman geldiği sorulur.
• Nesnenin aile için önemi sorgulanır.
• Nesnenin elde edildiği dönemde yasanılan olaylar sorgulanır.
• Nesne ile ilgili önemli anılar varsa dinlenir.
• Elde edilen bilgiler derlenir.

 

Kültür bir millete ya da halk topluluğuna özgü düsünce ve sanat eserleri ile yasam sekillerinin bütünüdür. Çevremizde birçok unsur milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

 

.
.

 

Aç kapııyıı beziirrgan basıı,,Yağ sattarrıım ball sattarrıım,, çelliik çomak diiğerr çocuk oyunllarrııdıırr..

 
Mustafa Kemal’’in ilk askeri basarısı:: 1911. Bugünkü Libya Devleti, o dönemdeki ismiyle Trablusgarp Osmanlı toprağıdır. İtalyanlar Trablusgarp’ı isgal ederler. Bu olay Mustafa Kemal’e, yurduna ve milletine hizmet etmek için yeni bir olanak sağlar. Gönüllü olarak Trablusgarp’a gider. Bir yıl bu cephede savasır. Yerli halktan olusturduğu orduyla Derne ve Tobruk’’ta İtalyanları durdurmayı basarır. Bu basarı onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.İlk askeri basarısıdır.

 
Trablusgarp’taki direnis karsısında basarılı olamayan Đtalya Osmanlı Devleti’ni bask› altına almak için On iki Ada ve Çanakkale Boğazı’na saldırdı. Bu sırada Balkan Savaslarının baslaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Usi Antlasması’nı imzalayarak Trablusgarp Cephesi’ni kapattı. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli Bolayır Kolordusunda görevlendirildi. Bu görevi sırasında bölgeyi yakından tanıdı. Bu durum, gelecekte Çanakkale Savaslarında kendisine büyük yararlar sağladı.
Birinci Dünya Savası Avrupa devletleri yeni topraklar elde etmek için 1914’te savasmaya basladılar.Savasın tarafları
sunlardır:
İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya
***İtalya, savasın baslangıcında ittifak Devletleri tarafında savasa girmistir. Fakat, itilaf Devletlerince kendilerine Batı Anadolu topraklarının verileceği vaat edilince taraf değistirmistir. Çanakkale Savası: Đngilizler, 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçip Đstanbul’u isgal etmek istediler.
Düsman donanması, Çanakkale’ye geldiğinde, Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzun müthis direnisiyle karsılastı.Ordumuz Arıburnu ve Anafartalar’da büyük bir basarı göstererek İngiliz donanmasını Çanakkale’de bozguna uğrattı. Bu basarılarından sonra, Mustafa Kemal’in
rütbesi,albaylığa yükseltildi. Çanakkale Savası zaferle sonuçlansa da, aynı tarafta yer aldığımız ittifak Devletleri savası kaybetti. Her ülkeyle ayrı ayrı yapılan ateskes anlasmalarıyla savasa son verilmistir.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateskes Anlasması imzalanarak, Osmanlı Devleti savastan çekildi. İngilizler, Fransızlar, Đtalyanlar, Yunanlılar ve Ermenilerden olusan Đtilaf Devletleri, Mondros Ateskes Antlasması’nın maddelerine dayanarak yurdumuzu isgale basladı.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Maddeyi Duyu Organları İle Algılama 3. Sınıf Fen

AŞAĞIDA VERİLEN MADDELERİ HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYIRACAĞINIZI İŞARETLEYİNİZ.

 

.
.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Rusça Dersi 1. Yazılı 2014-2015

.
.

 

Örnek bir soru:

 

2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştirip kutucuğun içinde belirtiniz (3×3=9).
a. Как Вас зовут? (…..)                   1. я Из Турции.
b. Вы откуда? (……)                         2. Мне 27 Лет.
c. Сколько Вам лет? (…..)             3. Меня зовут том.

 

Samet Elmaci tarafından..

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2. Ünite Yeryüzünde Yaşam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. sınıf sosyal bilgiler
6. sınıf sosyal bilgiler

 

Yaşadığımız şehir kasaba ya da köyde oturduğumuz evin, eğitim gördüğümüz okulun bir adresi vardır.Adres,birçok evin bulunduğu bir yerde evimizin yerini kolayca bulmamızı sağlar. Bunun gibi yeryüzünde herhangi bir ülkenin veya şehrin de adresi vardır.

 

Bu adreslerden birisi de o yerin paralel ve meridyen değerleriyle belirtilmesidir. Öyleyse meridyen ve paralel nedir? Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daire ekvatordur.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

My Family Worksheet 3th Grade İngilizce

1.annem bana yemek yedirdiğine göre numaralanmış aile fertleri benim neyim olur? Numaraları yerlere yazın.

 

 

  1. akşam yemeği yediğimize göre resmi tamamlar mısınız?

 

.
.

 

  1. my _____________________.

 

  1. my _____________________.

 

  1. my _____________________.

 

  1. my _____________________.

 

  1. my _____________________.

 

  1. my ______________________.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Sesin Şiddeti Ve Uzaklık, Işık Kaynakları 3. Sınıf Fen

3. Sınıf Fen
3. Sınıf Fen

 

HAZIRLAYAN: TAHSİN TANYILDIZ DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ YENİ İLKOKULU

 
Sesin şiddeti veya zayıf olması neye bağlıdır? Örneklerle açıklayınız.

 

 

A apartmanına 50 metre uzaklıkta, B apartmanına 38 metre uzaklıkta iş makineleri çalışıyor. Hangi apartmandaki insanlar sesten daha fazla rahatsız olur ve neden?

 

 

Kulak sağlığımıza zarar veren davranışlara üç tane örnek veriniz.

 

 

Aşağıdaki bilgileri doğru(D) veya yanlış(Y) şeklinde belirtiniz.

 
Hafif bir yağmur yağması şiddetli sese yol açar. ( )
Öğrenci korosunun söylediği şarkılar hafif sese yol açar. ( )
Konserdeki müzik şiddetli sese yola açar. ( )
Yakın mesafeden uçan helikopter yüksek sese yol açmaz. ( )
Uzak mesafede çalışan iş makineleri hafif sese yol açar. ( )
Fuar alanındaki havai fişek gösterisi yüksek sese yol açar. ( )
Acil durum sirenleri alçak sese yol açar. ( )
İki arkadaşın fısıltı ile konuşması alçak sese yol açar. ( )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...