Eldesiz Toplama Etkinliği 2. Sınıf Matematik

2. Sınıf Eldesiz Toplama İşlemi

Sevgili yavrularım aşağıdaki toplama işlemlerini yapabilir misiniz?

cats

Ünsüz Yumuşaması Etkinlik 4. Sınıf Türkçe

Dilimizde “ p,ç,t,k ” ile biten ünsüz harflerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde “ p-b / ç-c / t-d / k-g,ğ ” ye dönüşür. Bu olaya Ünsüz Yumuşaması adını veriyoruz.

Not:

 • Tek heceli sözcüklerden birçoğunda ( İlk-i  >İlki   Kat-a>Kata   Saç-ı>Saçı )
 • Türkçeye yabancı dillerden gelen sözcüklerde (millet + i -> milleti / hukuk + u – hukuku )
 • Özel isimlerdeki ünsüz yumuşaması aranmaz (Gölcük + ü -» Gölcük’ü / Ahmet + i – Ahmet’i )

 

Sözcükler Ek Yazılışı Sözcükler Ek Yazılışı
kaşık a kaşığa kitap ı kitabı
sözlük e sözlüğe kazak ın kazağın
kitap     sarkaç    
dolap     cevap    
talep     kasap    
hesap     süzgeç    
gömlek     çiçek    
ağaç     bakraç    
dalgıç     ilaç    
kanat     geçit    
senet     taklit    
inat     yaprak    
kazak     sözlük    
bıçak     yumak    
kepenk     ahenk    
yamaç     kulaç    

 

 • Aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcüklerin altını çiziniz.
 • Bakkaldan ekmeği ben aldım.
 • Çorabını çıkarıp sepete attı.
 • Dedem düzenli olarak ilaçlarını içer.
 • Ne zaman pikniğe gideceğiz?
 • Eli kepengin arasına sıkışmış.
 • Anlamını bilmeğiniz kelimeleri sözlüğe bakın.
 • Lütfen inadından vazgeçerimsin!
 • Sevgili Çocuklar; aşağıdaki satırlara ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcüklerin geçtiği cümleleri şimdi siz kurun.

Hazırlayan: Mustafa TURAN

Uzamsal İlişkiler Altında Üstünde Etkinlik 1. Sınıf Matematik

Aşağıdaki soruları resimleri inceleyerek yanıtlayınız:

A- 1. Resimde masanın altında ne olduğunu söyleyiniz

B- 2. Resimde masanın üstünde bulunan nesnelerin adlarını söyleyiniz

C- 2. Resimde masanın altında bulunan nesnelerin adlarını yazınız.

cats

Uzamsal İlişkiler İçinde-Dışında Etkinlik 1. Sınıf Matematik

1.Resimde sepetin içinde kedi vardır. Sepetin dışındakileri söyleyiniz.

2.Resimde köpek kulübenin neresindedir? Söyleyiniz.

3.Resimde kulübenin dışında olan varlığın adını söyleyiniz.

cats

Ulaşım Araçları Trafikteki Davranışlarımız 2. Sınıf Hayat Bilgisi

ULAŞIM ARAÇLARI,TRAFİKTEKİ DAVRANIŞLARIMIZ VE KARŞILAŞTIĞIMIZ GÜÇLÜKLER

ULAŞIM: Köyler, kentler, ülkeler arasında ya da yerleşim yerleri içinde bir yerden bir yere gidiş gelişe denir.

TAŞIT: Yük ve yolcu taşıyan araçlara taşıt denir.

Taşıtlar 3 gruba ayrılır.

Kara Taşıtları : Otomobil,bisiklet,tren,tramvay.

Hava Taşıtları : Helikopter,uçak,balon,planör.

Deniz Taşıtları : Kayık,gemi,sandal,vapur.

TRAFİKTEKİ DAVRANIŞLARIMIZ VE KARŞILAŞTIĞIMIZ GÜÇLÜKLER

Cadde ve sokaklarda yürürken daima yaya kaldırımlarından yürünmelidir. Yaya kaldırımlarından yürürken daima sağ taraftan yürünmelidir. Yola inmeden önce kaldırımın kenarında durulur. Önce sola, daha sonra sağa, tekrar sola bakılarak yol kontrol edilir. Eğer araç gelmiyorsa yola dik olarak koşmadan hızlı adımlarla yürümeliyiz.Yürüdüğümüz cadde veya sokakta trafik lambası varsa lamba kırmızı(kırmızı bir duran adam) yandığında beklemeli,sarı lamba yandığında hazır olmalı,yeşil yandığında(yeşil bir yürüyen adam) ise yürüyerek karşıya geçmeliyiz.

cats

Milli Mücadele Dönemi Konu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI

1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?
a)Çanakkale Savaşı b)Trablusgarp Savaşı
c) Sakarya Savaşı c)I. İnönü Savaşı

2-Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir?
a) İstanbul – Samsun b) Erzurum – Sivas
c)Samsun – Ankara d) Ankara – İstanbul

3-Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
a)Mondros Ateşkes Antlaşması
c) Uşi Antlaşması
b) Sevr Barış Antlaşması
d) Lozan Antlaşması
5- I. Amasya Genelgesi
II.TBMM’nin açılışı
III.Cumhuriyetin ilanı
IV. Sakarya Meydan Muharebesi
Yukarıdaki olayların kronoloji sıralaması hangisidir?
a) I – II – IV – III b) I – II – III – IV
c) I – III – II – IV d) II – I – IV – III

6-Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır?
a) İngilizlerle b) Fransızlarla
c) İtalyanlarla d) Ermenilerle

7- Milli Mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?
a)Amasya Genelgesi b)TBMM’nin açılması
c)Sivas Kongresi
d)M. Kemal’in Samsun’ a çıkması

8-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır?
a) Sakarya Savaşı b) I. İnönü Savaşı
c) Çanakkale Savaşı d)Başkumandanlık Meydan Savaşı

9-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yaptığı antlaşmadan biri değildir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d)Ankara Antlaşması

10-Yunanlılar İzmir’i işgal ederken düşmana ilk kurşunu sıkan kimdir?
a)Sütçü İmam b) Şahin Bey
c)Hasan Tahsin d) İsmet İnönü

11-Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?
a) İngilizlerle b) Fransızlarla
c) İtalyanlarla c)Yunanlılarla

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?
a)Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara
b) Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul
c) Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara
d) Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas

13-“Doğu Cephesi’nde …………komutasında Ermenilerle savaşıldı.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?
a)Kazım Karabekir b) İsmet İnönü
c) Fevzi Çakmak c) Mustafa Kemal

14-Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
a)Trablusgarp Savaşı b)Çanakkale Savaşı
b)Sakarya Savaşı c) Balkan Savaşı

15-“23 Nisan 1920” de ne olmuştur?
a) Cumhuriyet ilan edildi. b)Çanakkale Zaferi
c) TBMM açıldı d) Atatürk Samsun’a çıktı

Hece Bilgisi Konu Testi 3. Sınıf Türkçe

 1. “ Kardeşimi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor?

A) 7 B) 8 C) 9

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=f66e2dec78d5ac5b9fd4b50a256f14c2″ target=”blank” ]TIKLA TESTİ İNDİR[/button]