Ritmik Sayma Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) 15’ten ileriye doğru 3’er ritmik sayarken dördüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
2) 14‘ten başlayarak ileri doğru 2’şer sayarken altıncı saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
3) 4’ten başlayarak ileriye doğru 4’er sayarken beşinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
4) 7‘den başlayarak ileri doğru 2’şer sayarken sekizinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
5) 6‘dan başlayarak ileri doğru 3’er sayarken beşinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
6) 11‘den başlayarak ileri doğru 4’er sayarken altıncı saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
7) 5‘ten başlayarak ileri doğru 5’er sayarken dokuzuncu saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
8) 14‘ten başlayarak ileri doğru 5’er sayarken üçüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
9) 10‘dan başlayarak ileri doğru 10’ar sayarken sekizinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
10) 26‘dan başlayarak ileri doğru 10’ar sayarken dördüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?

Kuvvet Konusu Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha hızlı hareket eder?
A) Uçak
B) Lokomotif
C) Vapur

2) Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız?
A) Çekme
B) itme
C) Döndürme

3) “Çita avına yaklaşıp birden saldırıya geçti.” cümlesinde çitanın hareketi aşağıdakilerden hangisi ile belirtilebilir?
A)Sallanma
B) Hızlanma
C) itme

4) “Küçük kardeşim sünger topun üstüne çıktığındatop büzülüyor, topun üstünden çekildiğinde top eski haline dönüyor ve kardeşim gülücüklere boğuluyor.”
Buradaki olay hakkında aşağıdaki-erden hangisi söylenebilir?
A) Topu patlatmaya çalışan kardeşim yeterince kuvvet uygulayamıyor.
B) Topun eski haline dönmesi için başka bir kuvvet uygulanması gerekiyor.
C) Kardeşimin topun üzerine çıkması ile oluşturduğu kuvvet nedeniyle top eski haline dönmüyor.
D) Esnek cisim olan sünger topun üzerine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında sünger top eski halini alıyor.
5) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
A) Döndürme
B) Yavaşlatma
C) Koku yayma

6) I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.
II. Kaplan bisikletten hızlıdır.
III. Araba uçaktan hızlıdır.
Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır?
A) I B) II C) III

7) Aşağıdakilerden hangisine itme- çekme kuvveti uygulayarak durdurmaya çalışmamız tehlikelidir?
A) top B) çocuk C) araba

8) ……………….. uygulayarak cisimlerin yönünü değiştirebiliriz. Cümlesini hangisi ile tamamlayabiliriz.
A) kuvvet
B) destek
C) seçim

9) Hareket halindeki bir araç karşıdan bir hayvan geldiğini görünce aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) hızlanma
B) yavaşlama
C) geri dönme

10) Aşağıdakilerden hangisine dışardan bir kuvvet uygulanmasada hareket edebilir?
A) bilgisayar
B) öğretmen masası
C) arı

11) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden hareket edemez dışardan bir kuvvete ihtiyaç duyar?
A) kaya B) kedi C) köpek

12) Salıncakta eğlenen bir çocuk aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) sallanma
B) dönme
C) eğilme

13) Yerden kaldıramayacağımız kadar ağır olan bir eşyayı hareket ettirmek için hangi kuvveti uygulayamayız?

A) itme
B) çekme
C) sallama

14) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece hayvanlar hareket edebilir.
B) Cansız varlıkllarda kendiliğinden hareket edebilirler.
C) Her canlı kendiliğinden hareket eder.

15) Aşağıda verilen canlılardan en yavaş hareket eden canlı hangisidir?
A) koyun
B) kaplumbağa
C) karga

16) Tahtaya çakılan bir çiviyi yerinden çıkartmak için kuvvetin hangi etkisini kullanırız?
A) çekme B) itme C) döndürme

17) aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
A) Kayanın parçalanması
B) Buzun erimesi
C) Rüzgar gülünün dönmesi

18) Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?
A) pencereyi açarken
B) Şortumuzu giyerken
C) fındık kırarken

Örüntü Ve Süslemeler Etkinlik 3. Sınıf Matematik

Aşağıdaki örüntülerin kuralını bularak boş yerleri doldurunuz. Kuralı aşağıda belirtilen kısıma yazınız.

cats

Çekim Ve Yapım Ekleri 4. Sınıf Türkçe

                                                                          BASİT SÖZCÜKLER TÜREMİŞ sözcükler  
 Kelime -i(ı,u,ü) hali -e(a) hali de(te,da,ta) hali den(ten,dan,tan hali Çoğul hali(ler,lar) -cı(ci,cu,cü)

-çı(çi,çu,çü)

-lı(li,lu,lü)veya

-lık(lik,luk,lük)

kalem kalemi kaleme kalemde kalemden kalemler kalemci kalemlik
kitap              
su              
kira              
yazı              
saz              
söz              
göz              
odun              
kömür              
ayakkabı              
kapı              
dolap              
balık

 

             
Şeker              
soba              
kalorifer              
doğalgaz              
boya

 

             
süt              
Pamuk

 

             
Hamur              
Limon              
hizmet              
pazar              
kağıt              
cam              
et              
Bulaşık              
gol              
saat              

Anlamına Göre Cümleler Konu Anlatımı 2. Sınıf Türkçe

                                              ANLAMINA GÖRE CÜMLELER

 

1-OLUMLU CÜMLE : Bir işin yapıldığını, yapılacağını ya da yapılmakta olduğunu bildiren cümlelerdir.

* Ahmet ile ağaçtaki elmaları topladık.                                   ( Olumlu Cümle )

*Süt içmeyi çok severim.                                                        ( Olumlu Cümle )

 

2.0LUMSUZ CÜMLE : İş, oluş veya hareketin gerçekleşmediğini anlatan cümleler olumsuzdur. Olumlu cümleler  -me, -ma, olumsuzluk eklerinden uygun olanı ile olumsuz cümle haline getirir.

* Bugün oyun oynamadık.                                                     ( Olumsuz Cümle )

* Dolabımda kazağı bulamadım.                                           ( Olumsuz Cümle )

 

3. SORU  CÜMLESİ : İçinde soru anlamı bulunan: bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri (gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi elenir.

* Pikniğe Alper kimle gitti ?                                              ( Soru Cümlesi  )

* Babası hediye mi almış ?                                             ( Soru Cümlesi  )

 

1 – AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ANLAMLARINA GÖRE İŞARETLEYİN.

CÜMLE OLUMLU OLUMSUZ SORU
Ayşe okula gelmedi.         x  
Beyaz renkli ayıcık aldım.      
Kırmızı ışıkta geçilmez.      
Yarın ders çalışalım mı ?      
Dün gece evde sular yoktu.      
Ateşle oyun oynanmaz.      
Bu kadar eşya sence gerekli mi ?      
İsparta bu aralar çok soğuk.      
Bu masa neden burada ?      
Yarın erken gelmelisin.      
Sude kaçıncı sınıfta okuyor ?      
Hakan resim yapacak.      
Burada kimi bekliyorsun ?      
Antalya bu hafta sıcak değil.      
Bu oyuncaklar senin mi?      
Akşam makarna yedim.      
Anne topu bulamıyorum.      
Dün öğretmenimi gördüm.      
2 – AŞAĞIDAKİ OLUMLU CÜMLELERİ OLUMSUZ YAPALIM.
 
 
 
 
 
 
 
3- AŞAĞIDAKİ OLUMLU-OLUMSUZ CÜMLELERİ SORU CÜMLESİ YAPALIM.
Bugün yeni bir elbise almadım.  
Ceyda ile okulda konuşmadım.  
Metin geziye gelmeyecekmiş.  
Babamın aldığı kalemi kaybettim.  
Akşam Türkçe dersine çalışmadım  
Gazetenin kuponunu kesmedim.  
Bugün yaptığımız maçta yenildik  
4 – AŞAĞIDAKİ OLUMLU-OLUMSUZ CÜMLELERİ SORU CÜMLESİ YAPALIM
Yarın dedemler gelecek.  
Yolda bisikletimin tekeri patladı  
Kitabı bugün okumadım.  
Annem bana tarhana yapmış.  
Marketten ekmek aldım.  
Murat’ın arabası gri renkli değilmiş.  
Denizin suyu çok sıcaktı.  
İlknur saz kursuna gidiyor.  

Maddenin Halleri Etkinlik 3. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıda verilen maddelerin hangi hallerde olduklarını yazınız.
buz …………… zeytinyağı  …………… karpuz  ………… süt  …………… kaya  ……………
buhar  ……………… kum  ……………… sünger  …………… hava  ………… un  ……………
tuz  …………… kalem  …………… oksijen  …………… su  …………… sirke  ……………

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
• Maddeler doğada katı , ……………. ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.
• Taş, tahta ve cam …………… maddelere örnektir.
• Katı maddelerin belirli bir şekli ……………… .
• Tuz, toz şeker, un gibi maddeler küçük …………………… maddelerdir.
• Su, zeytinyağı, süt gibi maddeler ……………….. maddelerdir.
• ………………. , su buharı gibi maddeler gaz maddelerdir.
• ……………… maddeler bulundukları kabın veya ortamın her yerine yayılır.
Aşağıdaki başlıklara uygun dörder örnek yazınız.
KATI MADDELER SIVI MADDELER GAZ MADDELER
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
……………………… …………………… ……………………
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
– Murat : İçecek olarak tükettiğimiz maddeler ……………………
Murat’ın cümlesi nasıl tamamlanmalıdır?
A) katı maddelerdir. B) gaz maddelerdir. C) sıvı maddelerdir.

“Cam” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Katı maddedir. B) Esnektir C) Kırılgan değildir.

1 hava 2 su buharı 3 un 4 süt  Hangileri gaz maddedir?
A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 3 ve 4
Pelin : Sıvı madde değildir ama akışkan özellik gösterir.
Pelin’in sözünü ettiği madde hangisi olabilir?  A) buz B) zeytinyağı C) tuz

HAVA – TUZ – SÜT  Bu maddelerin ortak özelliği hangisidir?
A) Hepsi akışkan maddedir.
B) Hepsi gaz maddedir.
C) Hepsi sıvı maddedir.
Aşağıdaki cümleleri DOĞRU ve YANLIŞ olarak belirtiniz.
( ) Tahriş edici veya yakıcı maddelerin çok küçük miktarı bile gözümüze zarar verebilir.
( ) Tehlikeli maddelerle çalışırken mutlaka herkes önlem almalıdır.
( ) Maddeler doğada katı ve sıvı olarak iki halde bulunur.
( ) Hava gaz maddedir.
( ) Araç-gereç yapımında sıvı maddeler kullanılır.
( ) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.
( ) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
( ) Sıvılar gibi akışkan olan katı maddeler de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde değildir?
A) Kezzap B) çamaşır suyu C) tuzlu su

Fen Bilimleri dersini seviyor musun / sevmiyor musun? Neden? Kısaca yazınız.

Okul Başkanı Konuşma Metni

Öncelikle sayın okul müdürümüzü , değerli öğretmenlerimi ve sevgili arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Ben Muhammed Yusuf CANGÜR, 4 / D sınıfı Temsilcisiyim ve Okul temsilciliğine adayım.Öncelikle beni şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim.Okulumuz çok muhteşem bir okul olmayabilir ama bir okulu muhteşem yapan onun içindeki öğrencilerdir.Sizlerin okulumuzla ilgili sorunlarını çözmek için okul temsilciliğine adaylığımı koydum
Arkadaşlar gördünüz gibi bugün okul temsilcisi seçilecektir bana oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun diyorum gerçekten beni seçerseniz pişman olmazsınız, size elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım sonuçta hepimiz burada arkadaşız ve kardeşiz yinede siz bildiğiniz gibi yapın okul temsilcisi demek yerinde oturup saz çalmak değildir okul temsilcisi demek okuldaki tüm arkadaşların eğitim hakkındaki sorunlarnı giderebilmek demektir.
Şimdiden okul temsilcimize başarılar dilerim.Okulumuza inşallah hayırlı bir başkan seçilir ve bu başkan umarım herkes tarafından beğenilir.Bütün okul temsilcisi olan adaylara başarılar dilerim.Ve oylarınızı bana vermenizi istiyorum , oyunu bana veren veya vermeyen bütün arkadaşlara konuşmamı dinledikleri için tekrar teşekür ediyorum.
Herkese hayırlı ve uğurlu olsun !!!