5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1 Güneş, Dünya ve Ay (Tıkla-Çalış)

2 Canlılar Dünyası (Tıkla – Çalış)

3 Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme (Tıkla-Çalış)

4 Madde ve Değişim (Tıkla-Çalış)

5 Işığın Yayılması (Tıkla-Çalış)

6 İnsan ve Çevre (Tıkla-Çalış)

7 Elektrik Devre Elemanları (Tıkla-Çalış)

8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları

 

Şunlar da işinize yarayabilir:

3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

2019-2020 4. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. Ünite Dünyamızın Hareketleri (Tıkla-Çalış)

2. Ünite Besinlerimiz (Tıkla-Çalış)

3. Ünite Kuvvetin Etkileri (Tıkla-Çalış)

4. Ünite Maddenin Özellikleri (Tıkla-Test Çöz)

5. Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Tıkla-Çalış)

6. Ünite İnsan ve Çevre (Tıkla-Çalış)

7. Ünite Basit Elektrik Devreleri (Tıkla-Çalış)

8. Ünite Fen ve Mühendislik Uygulamaları

Şunlar da işinize yarayabilir:

3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1. Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

2. Ünite  Beş Duyumuz

3. Ünite  Kuvveti Tanıyalım

4. Ünite  Maddeyi Tanıyalım

5. Ünite  Çevremizdeki Işık ve Sesler

6. Ünite  Canlılar Dünyasına Yolculuk

7. Ünite  Elektrikli Araçlar

 

Şunlar da işinize yarayabilir:

3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye

2. Küçürek hikâye örnekleri

Ünite 2 ŞİİR

1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir

2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir

4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir

5. Garip şiirinden bir örnek

6. Mavi Hareketi’nden bir şiir

7. İkinci Yeni şiirinden bir örnek

8. Hisar Topluluğu’ndan bir şiir örneği

9. Cumhuriyet döneminden dinî duyarlılıkları yansıtan bir şiir

10. Cumhuriyet döneminden iki halk şiiri örneği

11. 1980 sonrası Türk şiirinden üç örnek

Ünite 3 SENARYO

1. Türk edebiyatı eserlerinden sinemaya uyarlanmış bir metin, bu metinden üretilen senaryo metni ve filmin ilgili bölümü

Ünite 4 ROMAN

1. 1923-1980 arasında farklı duyarlılıklarla yazılmış üç roman

2. 1980 sonrasında farklı duyarlılıklarla yazılmış iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden (1960 sonrası) bir dram, bir komedi, bir trajedi

2. Cumhuriyet döneminden ( 1960 sonrası) bir epik tiyatro

Ünite 6 DENEME

1. Cumhuriyet döneminden birdeneme .

2. Batı edebiyatından bir deneme.

3. 1923-1960 dönemi Türk edebiyatından bir deneme.

4. 1960 sonrası Türk edebiyatından iki deneme.

Ünite 7 ANI

1. Cumhuriyet öncesi Türk edebiyatından iki anı
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 HİKÂYE

1. Cumhuriyet döneminde (1923-1940) yazılmış iki hikâye

2. Cumhuriyet döneminde (1940-1980) yazılmış üç hikâye

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 2 ŞİİR

1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir

2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir

3. Fecriati topluluğundan bir şiir

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden üç şiir

5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir

Ünite 3 MAKALE

1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel metin

Ünite 4 SOHBET/FIKRA

1. Cumhuriyet öncesi dönemden yazılmış bir sohbet

2. Cumhuriyet döneminden bir sohbet

3.Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra

4 . Cumhuriyet döneminden bir fıkra

Ünite 5 BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

1.Cumhuriyet döneminden bir biyografi

2.Cumhuriyet döneminden bir otobiyografi

3.Divan edebiyatından bir tezkire

Ünite 6 ROMAN

1. 1923-1960 arasından bir roman

2. 1960 sonrasından iki roman

Ünite 7 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir trajedi

2. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir komedi

3. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir dram

Ünite 8 GEZİ YAZISI

1. Cumhuriyet Döneminden iki gezi yazısı

2. Divan edebiyatından bir gezi yazısı

Ünite 9 ELEŞTİRİ

1. Cumhuriyet döneminden bir eleştiri

2. Tanzimat Dönemi’nden bir eleştiri

3. Cumhuriyet döneminde yazılan bir edebî eleştiri

Ünite 10 SÖYLEV

1. Cumhuriyet dönemine ait bir söylev

2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev

3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev

4. 1923-1980 dö ne m i Türk edebiyatından bir söylev

Ünite 11 MÜLAKAT

1. Cumhuriyet öncesinden bir mülakat örneği

2. Cumhuriyet döneminden bir mülakat

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek

2. Bir halk hikâyesi

3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye

4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir

* İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı

Ünite 2 ŞİİR

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu

2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes

4. Halk edebiyatından üç mâni ve bir türkü

5. Halk şiirinden bir koşma

6. Divan şiirinden bir mesnevi

7. Divan şiirinden iki gazel

8. Divan şiirinden bir kaside

9. Divan şiirinden bir şarkı

Ünite 3 DESTAN / EFSANE

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsane

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan

5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *Fiil *Zarf

* Fiil ve zarfların özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirilir

Ünite 4 ROMAN

1. Dünya edebiyatından bir roman

2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman

3. Servetifünun Dönemi’nden bir roman

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman

Dilbilgisi Konuları:

Kelime Türleri: *Edat * Bağlaç *Ünlem

* Edat, bağlaç, ünlemlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirir.

Ünite 5 TİYATRO

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin (Karagöz, orta oyunu)

2. 1860 – 1923 arası dönemden iki metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümlenin Ögeleri: Cümlenin ögelerini belirlemeye yönelik çalışmalarda farklı kelime gruplarını içeren örnekler verilerek kelime gruplarının cümle ögelerinin oluşmasında ve belirlenmesindeki işlevi değerlendirilir.

* Öge dizilişinin cümlenin anlamına katkısı okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde gösterilir.

Ünite 6 ANI

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki anı

Ünite 7 HABER METNİ

1. Güncel gazete haberlerinden iki metin

2. Genel Ağ (İnternet) haberlerinden bir metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümle Türleri: Yüklemin türüne, ögelerin dizilişine, yapısına, anlamına göre cümle türleri okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde ve işlevlerine dikkat çekilerek işlenir.

Ünite 8 REKLAM METNİ

1. Güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri

2. Geçmiş dönemlerde y ay ı m l an an gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

3. Güncel gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

Ünite 9 DİLEKÇE/ TUTANAK

1. İkidilekçe

2. Bir olay tutanağı

3. Bir toplantı tutanağı

Dilbilgisi Konuları :

Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1. İletişim (Tıkla-Çalış)

2. Dil ve kültür arasındaki ilişki (Tıkla-Çalış)

3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

4. Türk edebiyatının dönemleri

5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri

6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri

7. Metinlerin sınıflandırılması

8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri

9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi

10. Edebî metinlerin özellikleri

Dilbilgisi Konuları:

Ses Bilgisi : Türkçenin kullanımından doğan farklılıklar

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

İletişim, vurgu, tonlama

Ünite 2 HİKÂYE

1. Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

2. Cumhuriyet döneminden bir durum hikâyesi

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 3 ŞİİR

1. Cumhuriyet döneminden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir

2. Cumhuriyet döneminden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden serbest tarzda yazılmış iki şiir

Dize, beyit, dörtlük, bent

Ünite 4 ROMAN

1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 6 MASAL / FABL

1. Türk halk edebiyatından bir masal örneği

2. Doğu edebiyatından bir masal örneği

3. Divan edebiyatından fabl özelliği gösteren bir mesnevi örneği

4. Batı edebiyatından bir fabl örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 7 MEKTUP / E-POSTA

1. Cumhuriyet döneminden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği

2. Divan edebiyatından bir mektup örneği

3. Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 8 GÜNLÜK / BLOG

1. Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği İki blog örneği

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]