Kültür ve Edebiyat Yayın İletişim Kulübü Sene Sonu Raporu

………………… İLKOKULU KÜLTÜR VE EDEBİYAT YAYIN İLETİŞİM KULÜBÜNÜN ….  – … EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel Kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel Kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim konularında resim ve yazılar sergilendi.
4. “Sosyal Kulüp ve diğer kulüplerle ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ile ilgili drama ve yazı resim etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ve tanıtım çalışmaları konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi.15 Temmuz ve önemi ile ilgili yazılar hazırlandı. Sergilendi.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı.
4. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Spor Kulübü Sene Sonu Raporu

…. – … EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………… İLKOKULU

EYLÜL-EKİM

1. Spor kulübü yönetim kurulu seçimi ve görev dağılımı ile yönetim kurulunun görevleri açıklandı, çalışmalara katılacak öğrencilerin seçimi yapıldı.
2.Kulüp panosu hazırlandı.
3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.
4.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlık çalışmaları yapıldı.

KASIM

1. Spor sahası temizliği, spor malzemeleri araç ve gereçlerinin korunması hakkında bilgi verildi.
2. Atatürk’ün spora verdiği önem ve sporla i1gili sözlerinin açıklandı.
3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

ARALIK

 1.“Çocuk ve Oyun”  ile “Spor Yapmanın Faydaları” konulu araştırma yapıldı.

2. Sporun sağlığımız üzerindeki etkileri ve sağlıklı yaşama etkileri konusunda öğrencilere bilgi verildi.

3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

OCAK

1. Beslenmenin önemi açıklandı.

2. Fair-play hakkında bilgi verildi.

3. Spor sahası temizliği, spor  araç – gereçlerinin  düzenli kullanılması için bilgi verildi.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

 

ŞUBAT

1. II. Yarıyılda yapılacak çalışmalar planlandı.

2. İhtiyaç olan malzemeler tespit edildi.

3. Spor kazaları ve ilkyardım hakkında bilgi verildi.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

MART

1. Sportif etkinlikler sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

2. Temizlik alışkanlığı kazanma, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme ile ilgili bilgiler verildi.

3. Nisan ayı içinde yapılması planlanan sınıflar arası futbol müsabakaları ve koşu yarışı için planlama yapıldı.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

NİSAN

 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları ve kutlama etkinlikleri yapıldı.

2. Sağlığın önemi anlatıldı. Sağlık ve spor arasındaki ilişki ve düzenli egzersiz yapmanın sağlığa olumlu etkileri konusunda bilgiler verildi.

3. Sınıflar arası futbol müsabakaları ve koşu yarışı yapıldı.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

 

MAYIS-HAZİRAN

1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yazı, şiir ve resimlerin hazırlandı.

2. Atatürk’ün  spora ve gençlere verdiği önem, Türk gençliği hakkındaki düşünceleri konusunda bilgiler verildi.

3. Yıl içinde yapılan kulüp çalışmaları değerlendirilerek yıl sonu faaliyet raporu hazırlandı ve idareye teslim edildi.

 

 

Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü Sene Sonu Raporu

FEN-TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KULÜBÜ …. – ….. ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM

1. Kulüp tüzüğü hazırlandı.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlendi.
3. Yönetim kurulunun seçimi yapıldı.
4. Denetleme kurulunun seçimi yapıldı.
5. Sosyal kulüp panosu aylık olarak düzenlendi.
6. “Atatürk ve Bilim-Teknoloji” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
7. “İnternet ve Bilim” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
8. Bilimle ilgili masalları, öyküleri, şiirleri olan internet site isimleri panoda duyuruldu.
9. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

ARALIK – OCAK

1. Yapılacak faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
2. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirildi.
3. “Çocuk ve Bilim” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
4. Ülkemizdeki bilimsel araştırma yapan kuruluşlarla ilgili yazılar panoda sergilendi.
5. İnternette bilim ve teknolojiye yönelik site isimleri kulüp panosunda duyuruldu.
6. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.
8. Atık pil toplama ilgili çalışmalar yapıldı.
9. Enerji tasarrufu ile ilgili slayt yarışması düzenlendi.

 

ŞUBAT – MART
1. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
3. Fen ve Teknoloji ile Bilimde çığır açan kişilerin hayat hikayeleri kulüp panosunda sergilendi.
4. Çağımızın önemli buluşlarının kronolojik sıralaması kulüp panosunda sergilendi.
5. “Atatürk Devrimlerinde Aklın ve Bilimin Yeri ve Önemi” ile ilgili yazılar kulüp panosunda sergilendi.
6. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
7. Atık pil toplama çalışmalarına devam edildi.
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS

1. “Okulumuzun Teknolojik Durumu” ile ilgili çalışmalar yapıldı. Eksikliklerin bulunup giderilmesi yönünde neler yapılacağı tespit edildi.
2. Atık pil toplama çalışmalarına devam edildi.
3. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilim, fen ve teknolojiye yönelik ödüllü bilmece ve bulmaca ile proje yarışmalar yapıldı , örnekler kulüp panosunda sergilendi.
4. Atatürk’ün bilim, fen ve teknolojiye verdiği önemi belirten sözler afiş halinde okula asıldı.
5. “Bilim Adamları” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
6. Ülkemizdeki Bilim-Fen ve Teknoloji durumunun öğrencilere aktarılması.
7. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
8. Enerjinin önemi ile ilgili kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenlendi.
9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN
1. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi
2. Toplanan atık piller ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderildi.
3. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilerek, yıl sonu faaliyet raporu hazırlandı.

Çocuk Hakları Kulübü Yıl Sonu Raporu

…………………….İLKOKULU ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK ESİRGEME KULÜBÜNÜN …. – …. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Çocuk Hakları ve Çocuk Esirgeme Kurumu ” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Çocuk Hakları ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Çalışmaları” konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel kurulun toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. “Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Çocuk Hakları ile ilgili drama etkinlikleri yapılıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Çocuk Sevgisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. Çocuk Hakları ve Çocuk Esirgeme kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Kimsesiz Çocukların durumu hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Demokrasi İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Sene Sonu Raporu

Eğitim Öğretim Yılı Demokrasi İnsan Hakları Kulübü Yıllık Değerlendirme Raporu

Ekim
·         Danışman öğretmenler toplanarak kulüp tüzüğünü hazırladı ve bir nüshasını okul idaresine verdi.

·         Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenerek listesi hazırlanıp ,bir nüshası okul idaresine verildi.

·         Kulüp yıllık faaliyet planı oluşturuldu.

·         Sosyal kulüp panosunun hazırlanması konusunda iş bölümü yapıldı.

·         Cumhuriyet konulu yazı ve şiirler panoda sergilendi.

 

Kasım
·         “Atatürk ve İnsan Hakları” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilendi.

·         “Atatürk ve Demokrasi ” Konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi sağlanarak  öğrencilerin bilgilendirildi.

·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi sağlandı.

·         “İnternet ve İnsan Hakları” konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi.

·         Çocuk masalları olan internet site isimlerinin panoda duyuruldu.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirildi.

·         Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.(Kızılay,Öğretmenler Günü,Çocuk Hakları Haftası)

 

Aralık
·         Yapılacak faaliyetlerin tartışılması sağlanarak kulübün daha aktif olması konusunda karar alındı.

·         Yapılacakların karara bağlanarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

İnsan Hakları Günü’yle ilgili yazı  şiir ve resimler kulüp panosunda sergilendi

Ocak
·         “İyi Bir Yurttaş Nasıl Olunur?” konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi.

·         “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin kulüp panosunda sergilendi.

·         İnternette insan haklarına yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyuruldu.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirildi.

·         Verem Savaş Eğitimi Haftası’yla ilgili resim,yazı ve şiirler kulüp panosunda sergilendi.

·         I.dönem yapılan kulüp çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapıldı

 

Şubat
·         2. Dönem Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.

·         “Demokrasimize Yönelik İç ve Dış Tehditler Nelerdir?” konulu yazıların bulunması ve kulüp panosunda sergilenmesi, öğrencilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması. ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi

Mart
·         Yöremizde bulunan insan hakları dernek ve kuruluşlarını tanıtıcı yazılar ve  bilgiler  kulüp panosunda sergilendi.

·         “ Örnek Yurttaş ” Çevremizde kulüp öğrencileri tarafından bir örnek yurttaş seçiminin yapılması ve okulda bu kişinin tanıtımının yapılması. Örnek yurttaşın hayatını ve çalışmalarını öğrencilere anlatması.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

·         Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

Nisan
·         “Çocuklukta Yurttaşlık”ın önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi.

·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü olarak 23 Nisan için döviz ve afişler hazırlandı.

·         Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.

·         Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik demokrasi, insan hakları ve yurttaşlık konusunda ödüllü bilmece ve bulmaca örnekleri kulüp panosunda sergilendi.

·         “Ailede, Okulda, Sınıfta Demokrasi” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.

Mayıs
·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü olarak 19 Mayıs  dolayısıyla döviz ve afişler hazırlandı.

·          Ülkemizdeki Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık durumu öğrencilere aktarıldı.

·                        Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.

·                        Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

Haziran
·         Yıllık çalışma programı gözden geçirildi. Genel kurul toplandı.

·         “İyi Yurttaş, İşini en İyi Yapan İnsandır ” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

·         Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.

·         Yıl içinde yapılan çalışmaların  değerlendirildi

Medya Okur-Yazarlığı Kulübü Sene Sonu Raporu

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  MEDYA OKURYAZARLIĞI KULÜBÜ YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU

KASIM-ARALIK-OCAK
1. Sosyal kulüp panosunun hazırlandı
2. Yararlı internet site isimlerinin panoda sergilendi
3. İletişim ve iletişim türleri konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi
4. Televizyon program türlerini amaçları, işlevleri ve özelliklerine yönelik afiş hazırlandı

 

ŞUBAT – MART

1. Televizyonda kullanılan akıllı işaretlerin kulüp panosunda sergilendi
2. Aile, çocuk , televizyon, radyo konulu yazıların ve resimlerin kulüp panosunda sergilendi.

 

NİSAN – MAYIS
1 Örnek gazete, dergi çıkarıldı
2 İnternet(sanal dünya) ve internette nelere dikkat edilmelidir? Konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi
1. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik turizmle ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilendi.
2. İnternette bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan eğitim, oyun gibi Etkinlikler uygulamalı olarak gösterildi.

 

HAZİRAN
1. Genel kurulun toplantısı yapıldı
2. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi yapıldı
3. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı

Trafik ve İlk Yardım Kulübü Yıl Sonu Raporu

EYLÜL ·         Kulüp tüzüğü hazırlandı.

·         Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler seçildi.

·         Yönetim kurulu seçildi.

·         Denetleme kurulu seçildi.

·         Yapılacak çalışmalar planlandı.

EKİM  

·         “Trafik ve ilkyardım nedir?” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilendi.

·         Trafik Güvenliği ve İlkyardım Bildirisi kulüp panosunda sergilendi.

·         “İlkyardım ve Trafik” konulu görseller kulüp panosunda sergilendi.

·         Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.