2013-2014 Din Kültürü 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. A.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (15*2=30 puan)

(……) Hz. Muhammed 1971 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……) Hz. Muhammed’in dedesinin adı Abdulmuttalib’dir.

(……) Hz. Muhammed 632 senesinde vefat etmiştir.

(……) Kuran-ı kerim 28 senede indirilmiştir.

(……) Kuran-ı Kerim Mikail meleği aracılığıyla Peygamberimize indirilmiştir.

(……) Sevincimizi, üzüntümüzü paylaşmalıyız.

(……) Kardeşlerimizle iyi geçinmemeli ve onlara kaba davranmalıyız.

(……) Anne babamız bizim iyiliğimizi isterler.

(……) Sevmek ve sevilmek ihtiyaç değildir.

(……)Hz. Muhammed 1571 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……)Kutsal Kitabımızın adı Kuran-ı Kerim’dir.

(……)İnsanlara iyilik etmek günahtır.

(.….) Sevmek ve sevilmek insanın temel ihtiyaçlarındandır.

(..…) Kuran aslını koruyarak günümüze kadar gelmişti.

(….)  Hz. Muhammed son peygamberdir.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

31) Rusya Federasyonu aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin rezerv büyüklüğünde dünyada ilk sırada yer alır?
A) Bor
B) Doğal gaz
C) Altın
D) Verimli topraklar
E) Jeotermal enerji

32)
Aşağıdakilerden hangisinin doğal kaynaklara olan talebin hızla artmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Sanayi Devrimi
B) Toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesi
C) Nüfus artışı
D) Rüzgâr ve Güneş gibi enerji kaynaklarına yönelimin artması
E) Üretim ve tüketimin artması

33) Doğal kaynaklar yeryüzünde farklı şekilde dağılmıştır. Örneğin bazı ülkeler petrol, doğal gaz, hidroelektrik gibi enerji kaynakları yönünden, bazıları ise orman, verimli toprak, su kaynakları gibi alanlar yönünden daha avantajlıdır.
Bu farklılıkların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Ülkeler arasında bölgesel ve küresel etkileşimin artmasına
B) Uluslararası ticaretin gelişmesine
C) Uluslararası rekabetin ve çatışmaların artmasına
D) Ülkeler arasında ekonomik dengenin sağlanmasında
E) Sömürgeciliğin yayılmasına

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

A-     Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız.

(2×5=10 Puan)

1.       (     ) Sanayileşme ile birlikte şehirleşme de beraberinde artış göstermiştir.

2.       (     ) Hindistan’da nüfus fala olmasına rağmen nüfus yoğunluğu azdır.

3.       (     ) Dünya’nın ilk ulusal parkı ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı’dır.

4.       (     ) Ilıca, kaplıca, termal vb. alanlara yapılan seyahatler inanç turizmine örnek olarak verilebilir.

5.       (     ) Ülkemizde karasal iklim alanlarının geniş yer kaplamasının nedeni coğrafi konumdur.

 

B-      Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

1.       Hollanda’da yaygın olarak görülen iklim tipi …………………………………………………..

2.       Dünyada sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke …………………………………………………..

3.       Hindistan’da bulunan Şah Cihan tarafından eşinin anısına yaptırdığı tarihi yapının adı ………………………………

4.       Dünya’nın en yağışlı bölgesi yıllık 12.500 mm’lik yağış ile ………………………………………………….

5.       Hollanda’da setlerle denizden ayrılmış alçak kıyı düzlüklerine ………………………………………….. denir.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

S1- 900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

A)    4.5°C                    B) 2°C                           C) 2.5 °C                               D) -4.5°C                         E) -2.5°C

S2- Ülkemizde volkanik oluşumların daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesi, bölgenin hangi özelliğinden    kaynaklanır?

A-Yüksek oluşundan             B-Sial tabakasının incelmiş oluşundan      C-Fay hatlarının yoğun oluşundan                                 D-eski bir kara kütlesi oluşundan        E-Dağların batı-doğu yönünde uzanmasından

 

S3- Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür.    Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşmeleri çok yaygındır?

A) İç Anadolu                   B) Akdeniz                       C) Karadeniz             D) Ege              E) Güneydoğu Anadolu

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Almanca 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Welches Antwort ist Sportart?

a)Sessel      b)Tisch     c)  Buch   d) Boxen     e)Tasche

2 ……….. fühlst du dich?

a)Was      b)Wo    c)  Wann   d) Warum     e) Wie

. 3.Ich fühle mich gut ,weil ich fröhlich ……………

a)bin     b)ist    c)  bist   d) seid       e)sind

4. Welches Antwort ist  keinen Glücksbringer?

a) das Kleeblatt     b) die Melone      c) das Auge

d) Das Hufeisen       e )der Marienkäfer      )

5.“fröchlich sein „ zıttı   nedir?

a) ernst sein       b) wütend sein    c) müde sein

d) traurig sein e)glücklich sein

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ  12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV   www.tumdersler.net

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip     B) Fenotip  C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128     B) 64    C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) çekiniklik     B) baskınlık        C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50      B) %25    C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama   B) gonozomlarda ayrılmama  C) otozomlarda ayrılmama

D) genlerde mutasyon      E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon      B) Modifikasyon     C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon     B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)  C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık          E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

A) I-II-III          B) II-III-IV         C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I-                   Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II-                Erkek çocuklar renk körü ise anne  mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III-             Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV-             Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

A) I-II   B) I-III    C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) X Y                  B) X Y              C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG          B) ATTA            C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Fizik 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

A. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Yyazınız.(Her soru 2puan)

1. ( …… ) Topa vuran futbolcu topa enerji aktarır.

2. ( …… ) Ampermetrelerin iç direnci oldukça küçüktür.

3. ( …… ) İş yapılması için bir cisme kuvvet uygulanması yeterlidir.

4. ( …… ) Herhangi bir iletkenin kesit alanı azalırsa iletkenin direnci de azalır.

5. ( …… ) Aynı işi yapan iki kişiden, işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür.

6. ( …… ) Genliği büyük olan dalgalar daha fazla enerjiye sahiptir.

7. ( …… ) Potansiyel farka gerilim de denir. tumdersler.net

8. ( …… ) Radyo dalgaları evin duvarlarından geçemez.

9. ( …… ) Dalgaların ilerleme hızı,dalga boyuna ve frekansa bağlıdır.

10. ( …… ) Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir.

11. ( …… ) Üzerindeki akımın yönü ne olursa olsun,bir telin etrafında manyetik alan oluşur.

12. ( …… ) P-dalgaları enine dalgalardır.

13. ( …… ) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır.

14. ( …… ) Dalgalar,taşıdığı enerjiye göre enine ve boyuna dalgalar olmak üzere ikiye ayrılır.

15. ( …… ) Pilin elektrik devresindeki görevi,devreye sürekli yeni elektron sağlamaktır.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...