2018-2019 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

Tiyatro Kulübü Sene Sonu Raporu

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  …………………………… İLKOKULU  TİYATRO KULÜBÜ YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU

EYLÜL-EKİM
Kulüp tüzüğü yazıldı.
Sosyal kulüpler hakkında bilgi verildi.
Tiyatro Kulübünde görevli olan öğrencilerin bir listesi yapıldı.
Kulüp genel kurulunun sene başı toplantısı yapıldı ve yönetim kurulu oluşturuldu.
Kulüp iç yönetmeliği ve yıllık çalışma programı taslağı genel kurula sunuldu.
Kulüp çalışma programı hazırlandı.
Drama Egzersiz Programı için oyun şiir dinletisi yapılmasına karar verildi. 20 öğrenci ile egzersiz çalışmasına başlandı.

 

KASIM
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası ile ilgili anma programı için öğrenciler tarafından kısa bir skeç sunuldu.
Öğrencilere Dünya Çocuk Kitapları Haftası ile ilgili bilgi verildi. “Tiyatro ve çocuk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
Tiyatro oyunları olan internet sitelerinin isimleri panoda duyuruldu.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

 

ARALIK
Öğrencilere Vakıf haftası ile ilgili bilgi verildi. Tutum ve Yatırım Haftası ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak, onun özlü sözlerinden şiirlerinden örnekler sunuldu.
Yunus Emre hayatı, eserleri hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerden şiirlerinin getirilmesi ve okunması istendi. Öğrencilere hoşlandıkları şiirleri okuma ezberleme alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

 

OCAK
Genel kurul ve kulüp üyeleriyle birlikte 2. dönemde yapılacak olan çalışmalar gözden geçirildi.
1. dönem sonuna gelindiğinde yapılan tüm faaliyetlerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı ve eksiklikler belirlenerek 2. dönemde bunların olmaması için öğrencilerle birlikte bazı tedbirler alındı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.
Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi

ŞUBAT
Daha önce alınmış olan kararlar gözden geçirildi. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

MART
Güzel ve düzgün konuşmanın önemi ve bunun da kitap okuma ve drama ile gerçekleştirilebileceği üzerinde duruldu..
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Haftası ile ilgili şiirler ve yazılar hazırlandı okul panosunda sergilendi.
Öğrencilere tiyatro ve piyes türü hakkında bilgi verildi ve onlardan varsa rol aldıkları ya da izledikleri tiyatro oyunlarını ve bunlardan/ bundan edindiği yaşantıları sınıfa paylaşmaları istendi.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kısa kutlandı.
Öğrenciler Orman Haftası ile ilgili bilgilendirildi.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

NİSAN

“Çocuklukta oyun ve eğitim”in önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik tiyatro ile ilgili bilmece ve bulmaca örnekleri kulüp panosunda sergilendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası ile ilgili bilgiler verilerek tiyatro kulübü olarak bu hafta ile ilgili hazırlanan oyunun gösterimi yapıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

MAYIS
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi. Provalar yapıldı.
Şiir dinletisi için hazırlıklara başlandı.

HAZİRAN
“Tiyatrosuz yaşam” konulu yazılar ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
Yıl sonu için hazırlanan şiir dinletisi mezuniyet töreninde sergilendi.
Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü Yıl Sonu Raporu

…………… İLKOKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENMEVEYEŞİLAY KULÜBÜNÜN …..  – ….  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Temizlik, sağlığa uygunluk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Sağlık, Temizlik,DengeliBeslenmekonularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. Sağlık ve Yeşilay konularında resim ve yazılar sergilendi.
5. “Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Bireylerin Sağlığı ve Yeşilay ile ilgili drama etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Dengeli Beslenme Konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübüolarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Yeşilay Hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Halk Oyunları Kulübü Yıl Sonu Raporu

EKİM
1. Halk oyunu Egzersiz Çalışma planı hazırlandı.
2. Okul genelinde egzersiz çalışmalarına seçilen öğrenciler belirlendi.
3. “Halk oyunu ve Tarihçesi” konularında bilgiler verildi.
4. Halk oyunu ile ilgili internet sitelerinin adresleri araştırıldı.
5. Halk oyununda temel hareketler tanıtıldı.

 

KASIM
1. Halk oyunu hareketleri tanıtıldı.
2. Ayak eğitimi ve ritim bilgisi verildi.

 

ARALIK
1. Halk oyununda oynanacak oyunlar belirlendi.
2. Oyun ekibi kuruldu.
3. Figür çalışmalarına başlandı.
4. Figürlerin ilk hareketlerinin müzik eşliğinde oynanmasına başlandı.

 

OCAK
1. Yeni figürler öğretildi.
2. Figürlerin müzik eşliğinde oynanmasına devam edildi.
3. Kültürel değerlerimiz anlatıldı.

 

ŞUBAT
1. Yeni figürler öğretildi.
2. Figürlerin müzik eşliğinde oynanmasına devam edildi.
3. Öğrenilen oyunlar tekrar edildi.

 

MART
1. Halk oyunlarında sahneleme ve çizgi çalışmaları yapıldı.
2. Farklı kültürlere ait halk oyunları gösterildi, anlatıldı.

 

NİSAN
1. Internette Halk oyunu ile ilgili siteler ve faaliyetler, araştırmalar yapıldı.
2. 23 Nisan Çocuk bayramı hazırlıkları yapıldı.
3. Kültürel değerlerimiz anlatıldı.

 

MAYIS
1. Halk oyunlarında estetik ve mimik çalışmaları yapıldı.
2. Sahneleme ve çizgi çalışmaları yapıldı.

 

HAZİRAN
1 . Boş zamanlarını değerlendirme güç ve kabiliyetlerini geliştirebilme amacıyla halk oyununun öneminin fark edilmesine çalışıldı. Halk oyunu dışında öğrencinin zamanını verimli geçirme yolları hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Egzersizin genel değerlendirmesi yapıldı.

Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu

……………….. İLKOKULU KÜTÜPHANECİLİK, KÜLTÜR VE ÇEVRE VARLIKLARINI KORUMA KULÜBÜNÜN ….. – ….EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kütüphanecilik, ,Kültür ve Tabiat Varlıkları” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Çevre ve bizim için Önemi” konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.
7. Doğal çevrenin önemi ile ilgili yazı ve resimler panoda sergilenmiştir.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel kurulun toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. “Kitapların Düşünmeye Etkisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Çocuklukta Oyun”un ve Kitap okuma alışkanlığının önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Kitap Sevgisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. kültür ve çevre varlıklarını koruma kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Kütüphanelerin durumu hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.