11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

A-     Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız.

(2×5=10 Puan)

1.       (     ) Sanayileşme ile birlikte şehirleşme de beraberinde artış göstermiştir.

2.       (     ) Hindistan’da nüfus fala olmasına rağmen nüfus yoğunluğu azdır.

3.       (     ) Dünya’nın ilk ulusal parkı ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı’dır.

4.       (     ) Ilıca, kaplıca, termal vb. alanlara yapılan seyahatler inanç turizmine örnek olarak verilebilir.

5.       (     ) Ülkemizde karasal iklim alanlarının geniş yer kaplamasının nedeni coğrafi konumdur.

 

B-      Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

1.       Hollanda’da yaygın olarak görülen iklim tipi …………………………………………………..

2.       Dünyada sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke …………………………………………………..

3.       Hindistan’da bulunan Şah Cihan tarafından eşinin anısına yaptırdığı tarihi yapının adı ………………………………

4.       Dünya’nın en yağışlı bölgesi yıllık 12.500 mm’lik yağış ile ………………………………………………….

5.       Hollanda’da setlerle denizden ayrılmış alçak kıyı düzlüklerine ………………………………………….. denir.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

S1- 900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

A)    4.5°C                    B) 2°C                           C) 2.5 °C                               D) -4.5°C                         E) -2.5°C

S2- Ülkemizde volkanik oluşumların daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesi, bölgenin hangi özelliğinden    kaynaklanır?

A-Yüksek oluşundan             B-Sial tabakasının incelmiş oluşundan      C-Fay hatlarının yoğun oluşundan                                 D-eski bir kara kütlesi oluşundan        E-Dağların batı-doğu yönünde uzanmasından

 

S3- Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür.    Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşmeleri çok yaygındır?

A) İç Anadolu                   B) Akdeniz                       C) Karadeniz             D) Ege              E) Güneydoğu Anadolu

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Almanca 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Welches Antwort ist Sportart?

a)Sessel      b)Tisch     c)  Buch   d) Boxen     e)Tasche

2 ……….. fühlst du dich?

a)Was      b)Wo    c)  Wann   d) Warum     e) Wie

. 3.Ich fühle mich gut ,weil ich fröhlich ……………

a)bin     b)ist    c)  bist   d) seid       e)sind

4. Welches Antwort ist  keinen Glücksbringer?

a) das Kleeblatt     b) die Melone      c) das Auge

d) Das Hufeisen       e )der Marienkäfer      )

5.“fröchlich sein „ zıttı   nedir?

a) ernst sein       b) wütend sein    c) müde sein

d) traurig sein e)glücklich sein

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Biyoloji 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………. LİSESİ  12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV   www.tumdersler.net

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?

A) Genotip     B) Fenotip  C) Kalıtım    D) Melez     E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs  genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?

A) 128     B) 64    C)32   D) 16   E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) çekiniklik     B) baskınlık        C) çok alellik       D) eksik baskınlık    E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?

A) %50      B) %25    C) %0      D) %100      E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Genlerde ayrılmama   B) gonozomlarda ayrılmama  C) otozomlarda ayrılmama

D) genlerde mutasyon      E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyasyon      B) Modifikasyon     C) Mutasyon   D) Konjugasyon     E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?

A) Radyasyon     B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..)  C) pH değişiklikleri

D) Sıcaklık          E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda  X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili    II-Xeroderma pigmentosum  III- Yapışık parmaklılık    IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa  VI-Kulak kıllılığı

 

A) I-II-III          B) II-III-IV         C) II-IV       D) III-V-VI           E) II-V

 

SORU.9:Aşağıdaki  yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?

I-                   Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür

II-                Erkek çocuklar renk körü ise anne  mutlaka renk körlüğü geni taşır.

III-             Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.

IV-             Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

 

A) I-II   B) I-III    C) II-III-IV       D) III-IV     E) I-II-III-IV

 

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) X Y                  B) X Y              C) X Y                  D) X Y                E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.

A) ATGG          B) ATTA            C) ATUG       D) GGGG        E) GCTA

 

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

 

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

 

SORU.14: Nokta mutasyonu ile  hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu  kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve

doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı  Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile  ………………………

……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

 

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Fizik 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

A. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Yyazınız.(Her soru 2puan)

1. ( …… ) Topa vuran futbolcu topa enerji aktarır.

2. ( …… ) Ampermetrelerin iç direnci oldukça küçüktür.

3. ( …… ) İş yapılması için bir cisme kuvvet uygulanması yeterlidir.

4. ( …… ) Herhangi bir iletkenin kesit alanı azalırsa iletkenin direnci de azalır.

5. ( …… ) Aynı işi yapan iki kişiden, işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür.

6. ( …… ) Genliği büyük olan dalgalar daha fazla enerjiye sahiptir.

7. ( …… ) Potansiyel farka gerilim de denir. tumdersler.net

8. ( …… ) Radyo dalgaları evin duvarlarından geçemez.

9. ( …… ) Dalgaların ilerleme hızı,dalga boyuna ve frekansa bağlıdır.

10. ( …… ) Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir.

11. ( …… ) Üzerindeki akımın yönü ne olursa olsun,bir telin etrafında manyetik alan oluşur.

12. ( …… ) P-dalgaları enine dalgalardır.

13. ( …… ) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır.

14. ( …… ) Dalgalar,taşıdığı enerjiye göre enine ve boyuna dalgalar olmak üzere ikiye ayrılır.

15. ( …… ) Pilin elektrik devresindeki görevi,devreye sürekli yeni elektron sağlamaktır.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İnkılap Tarihi Bulmacası 8. Sınıf

Inkılap Tarihi dersende kullanabileceğiniz 8. Sınıf bulmacası aşağıdadır. 8. Sınıf Inkılap Tarihi Dersi 5. Ünite konuları arasından bulunan bulmaca ödevi için kullanabilirsiniz.

8.sınıflar-İçin-İnkılap-Tarihi-Kare-Bulmaca-287x300

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

1.Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

 • Bir lider doğuyor
 • Araştırma yapma
 • Afiş ve slogan hazırlama
 • Cephede Mustafa Kemal
 • Mustafa Kemal’in fikirlerini etkileyen şehirler
 • Gezelim öğrenelim

2.Ünite: Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgalşne Tepkiler

 • Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Mondros Ateşkes Anlaşması hankkındaki görüşler
 • Mill uyanış
 • Nutuk’ta Milli Mücadele’ye Hazırlık
 • Misak-ı Milli Kararları
 • İç isyanlar
 • Ölü Anlaşma: Sevr
 • Sorunlar çözülüyor

3.Ünite: Ya İstiklal Ya Ölüm

 • Milli Mücadelede Batı Cephesi: Performans Ödevi
 • Fotoğraf analiz etme
 • Gazeteye haber hazırlama
 • Biyografi hazırlama
 • Olay / Olgu izleme
 • Maarif (eğitim) kongresi toplanıyor
 • Tekalif-i Milliye Emirleri
 • Mustafa Kemal’in Kağnısı
 • Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolü
 • Rapor hazırlama
 • Kitap analiz etme

4.Ünite: Çağdaş Türkiye Yolundaki Adımlar

 • Atatürk İnkılapları : Proje Ödevi
 • Saltanat ve Cumhuriyetin Özellikleri
 • Antlaşmaları değerlendirme
 • Bağımsızlığın tescili Milli ekonomi
 • Yeni devlet, yeni başkent
 • Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım
 • 3 Mart 1924’te oluşturulan kurumları inceleme
 • Demokrasi ve partiler
 • Hadef: Çağdaş Uygarlık
 • Çağdaş Türk Kadını
 • Seyh Sait İsyanı
 • Kabotaj kanunu ve denizlerimiz
 • Suikaste tepkiler
 • Okul panosuna yazı hazırlama
 • Harf inkılabı ve millet mektepleri
 • Menemen – Kubilay olayı
 • Cumhuriyet ve şehirleşme
 • Ölçülerde birlik
 • Türk dil ve tarih çalışmaları
 • Üniversiteler geleceğimiz
 • Neden soyadı kanunu?
 • Atatürk ve kadın hakları
 • Sağlık alanında gelişmeler
 • Örnek çiftlikler ve tarımsal kalkınma
 • Atatürk ve sanat
 • Atatürk’ün onuncu yıl nutku

5.Ünite: Atatürkçülük

 • Atatürk’ün Yolunda – Proje ödevi
 • Atarükçü düşünce sisteminin oluşumu
 • Atatürk’ün fikirlerinin oluşması
 • Milli güç unsurlarının önemini kavrama
 • Cumhuriyet 100 yaşında
 • Anayasal haklarımızı araştırma
 • Milli birlik ve beraberliğin önemi
 • Bu milletle neler yapılmaz
 • Halkçılık ve demokrasi
 • Şeker amca
 • Laiklik ilkesinin önemi
 • İnkılapçılık ve çağdaşlaşma
 • Atatürk ilkelerinin özellikleri
 • Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar
 • Atatürk ilkelerine sahip çıkalım
 • Atatürk ve mazlum milletler
 • Cumhuriyet bize emanet
 • Bulmaca hazırlama

6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

 • Lozan barış anlaşmasının önemi ile ilgili afiş hazırlama
 • Atatürk ve barış
 • Hatay Türkiye’nin
 • Atatürk’ün evrensel özellikleri
 • Atatürk için

7.Ünite: Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

 • Grafik okuma
 • Çok partili demokratik hayat
 • 2. Dünya Savaşı sonrası ve Türkiye
 • Grafik hazırlama
 • Demokrasi ve insan hakları
 • Dünya barışı için Türk ordusu
 • Cumhuriyete yönelik tehditler
 • Türk cumhuriyetlerini geziyorum
 • Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynakları
 • Körfez savaşları
 • Proje hazırlama
 • Karikatür yorumlama
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...