2013-2014 Tarih 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Büyük Selçuklu Devletini kim kurmuştur?

A)Ali      B)Veli      C)Konya     D)Sen      E)Selçuk Bey

2. Malazgirt Savaşını kim kazanmıştır?

A)Bizans  B)Japonya  C)Kanada   D)ABD   E)Selçuklular

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan I.Beyliklerden değildir?

A)Saltuklular     B)Danişmendliler      C)Mengücekler

D)Artuklular              E)Somali

4. Türkiye Selçuklu devletini kim kurmuştur?

A)Ali     B)Veli    C)Konya    D)Süleyman Şah   E) Sen

 

5.Türkiye Selçuklu devletinin en parlak dönemi kimin zamanıdır?

A)Ali  B)Veli C)I.Alaaddin Keykubad D)Konya  E)Sen

 

6. Elbistan kimin zamanında Türkiye Selçuklu devletine kazandırılmıştır?

A)Ali      B)Veli     C)I.Mesut      D)Konya       E)Sen

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Tarih 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

1. I. Şehzadelerin sancağa çıkması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
III. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
IV. Saray kadınlarının yönetime katılması
V. Devşirme sisteminin uygulanması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Veraset Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve V
D) IV ve V E) I ve II

2. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve II E) II ve IV
3. Osmanlı Devleti’nde çift bozan vergisi toprağı boş bırakan veya terk eden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek
Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.

A)  Budizm                                  B)  Hıristiyanlık                                  C)  Musevilik                                    D) İslamiyet

2)Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed  (s.a.v)’in, Veda Hutbesinde “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldıkça yolunuz hiç şaşırmazsınız..…” diye bahsettiği  emanetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat-İncil                            B) Kabe-Mekke                                   C) Kur’an-Sünnet                          D) Kur’an-İncil

3)Doğru bir amaca ulaşabilmek için gerekli her çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah(c.c)’a bırakıp O’na güvenmeye ne denir?

A) Dua                                         B) Tevekkül                                         C) Kader                                          D) Kaza

4)Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin (I) Ölüm gelmeden önce hayatın (II) Akıl gitmeden düşünmenin (III) Meşguliyetten önce boş vaktin (IV) İhtiyarlamadan gençliğin (V) Fakirlikten önce zenginliğin.

Numaralı şekilde verilen hadiste hangi cümle yanlış yazılmıştır?

A) II                                              B) III                                                       C) IV                                                 D) V

5)Peygamberimizin bir Yahudi’nin cenazesi götürülürken ayağa kalkması O’nun öncelikle  hangi özelliğini gösterir?

A) Verdiği sözde durmasını                                                                     B) Cömert  olmasını

C) Hakkı gözetmesini                                                                                D) İnsanlara değer vermesini

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. 1.        Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz.10 p

(      ) Bütün dinler insanlardan dürüst olmalarını ister.

(      ) Düşmanla savaşıp yaralı veya sağ olarak geri dönen kişiye gazi denir.

(      ) Engelliler sevgiyle bakar, sıkıntılarını paylaşırız.

(      ) Dua sadece namazdan sonra yapılır

(      ) Camide abdest alınan yer şadırvandır.
(       ) Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz.
(       ) Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek ,O’na yönelip saygı göstermeye ibadet denir.
(       ) Hz.Muhammed doğmadan önce babasını 6 yaşında ikende annesini kaybetmiştir.
(       ) Annesinin ölümünden sonra onun bakımını dedesi üstlenmiştir.
(       ) Camiler, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırmaz.

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a)Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak           b)SBS’de kopya çekmek

c)İnsanlara saygı göstermemek                                    d)Derste fazla parmak kaldırmak

2)Aşağıdakilerden hangisinin ön şartı akıl değildir?

a)Dini sorumluluğun       b)Yaşamanın                       c)Öğrenmenin                    d)Gelişmenin, ilerlemenin

3)Hızır orucu ne zaman tutulur?

a)Ocak 13-14-15             b)Şubat 13-14-15               c)Muharrem 9-10-11          d)Zilhicce 9-10-11

4)Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatında en çok etkilendiği insan kimdir ?

a)Aladdin Keykubat        b)Feridüddin Attar              c)Tebrizli Şems                    d)Gevher Banu

5) 3)       Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a)Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak          b)SBS’de kopya çekmek

c)İnsanlara saygı göstermemek                                  d)Derste fazla parmak kaldırmak

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. A.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (15*2=30 puan)

(……) Hz. Muhammed 1971 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……) Hz. Muhammed’in dedesinin adı Abdulmuttalib’dir.

(……) Hz. Muhammed 632 senesinde vefat etmiştir.

(……) Kuran-ı kerim 28 senede indirilmiştir.

(……) Kuran-ı Kerim Mikail meleği aracılığıyla Peygamberimize indirilmiştir.

(……) Sevincimizi, üzüntümüzü paylaşmalıyız.

(……) Kardeşlerimizle iyi geçinmemeli ve onlara kaba davranmalıyız.

(……) Anne babamız bizim iyiliğimizi isterler.

(……) Sevmek ve sevilmek ihtiyaç değildir.

(……)Hz. Muhammed 1571 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……)Kutsal Kitabımızın adı Kuran-ı Kerim’dir.

(……)İnsanlara iyilik etmek günahtır.

(.….) Sevmek ve sevilmek insanın temel ihtiyaçlarındandır.

(..…) Kuran aslını koruyarak günümüze kadar gelmişti.

(….)  Hz. Muhammed son peygamberdir.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

31) Rusya Federasyonu aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin rezerv büyüklüğünde dünyada ilk sırada yer alır?
A) Bor
B) Doğal gaz
C) Altın
D) Verimli topraklar
E) Jeotermal enerji

32)
Aşağıdakilerden hangisinin doğal kaynaklara olan talebin hızla artmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Sanayi Devrimi
B) Toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesi
C) Nüfus artışı
D) Rüzgâr ve Güneş gibi enerji kaynaklarına yönelimin artması
E) Üretim ve tüketimin artması

33) Doğal kaynaklar yeryüzünde farklı şekilde dağılmıştır. Örneğin bazı ülkeler petrol, doğal gaz, hidroelektrik gibi enerji kaynakları yönünden, bazıları ise orman, verimli toprak, su kaynakları gibi alanlar yönünden daha avantajlıdır.
Bu farklılıkların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Ülkeler arasında bölgesel ve küresel etkileşimin artmasına
B) Uluslararası ticaretin gelişmesine
C) Uluslararası rekabetin ve çatışmaların artmasına
D) Ülkeler arasında ekonomik dengenin sağlanmasında
E) Sömürgeciliğin yayılmasına

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...