10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 10.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1. Türkiye’nin akarsuları (sunu)
2. Türkiyenin gölleri (sunu)
3. Turistik göllerimiz (müzikli sunu)
4. Kurutulmuş bitki koleksiyonu
5. Yaprak koleksiyonu
6. Kayaç koleksiyonu
7. Teknolojik gelişmelerin yaşantımıza olumlu ve olumsuz etkileri
8. Bir göç hikayesi (Röportaj)
9. Kayaçların hayatımızda ki yeri
10. Deniz suyunun arıtılması, çevremizde ki su kaynakları
11. Dünyada görülen toprak çeşitleri
12. Alfred wagner’in levha tektoniği kuramı
13. Sınıf Bir kayaç müzesi oluşturma.
14. Sınıf su döngüsünü canlandırma etkinliği.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

2017-2018 9.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS Ödevleri

1. İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırma
2. Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri nelerdir
3. Toprak erozyonu oluşturan etkenler ve Türkiye’de toprak erozyonundan korunma yolları araştırması
4. Türkiye’de depremler ve korunma yolları nelerdir
5. Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.
6. Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.
7. Başlıca dış kuvvetleri araştırma
8. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri hakkında grafikler kullanarak bilgi veriniz.
9. Başlıca iklim elemanlarını araştırınız.
10. Haritacılığa katkıda bulunan Türk bilimadamları
11. Coğrafya’ya katkıda bulunan bilimadamları
12. Dünyada görülen iklim tipleri
13. coğrafi bilgi sistemleri (cbs)
14. Coğrafi bilgi sistemleri ve uygulanabilirliği.
15. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona)
16. Yakın çevre arazi incelemesi-Farklı yer şekilleri,özellikleri ve fotoğrafları
17. Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından çeşitli kesitleri hikaye yoluyla tasvir ediniz.
18. Türkiye deprem bölgeleri haritası
19. Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri (fotoğraflı)
20. İlk çağlarda dünyanın yoğun nüfuslu bölgeleri(Haritalı)
21. Bir şehri sevmek(Kompozisyon )
22. Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
23. Eski ve yeni İstanbul, Ankara (Fotoğraflı)
24. Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı
25. Köyde hayat (Araştırma)
26. Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma-fotoğraflı)
27. Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
28. Daha güzel bir çevre(Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)
29. Farklı iklimler-farklı kültürler
30. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(antiklina-senklinal-horst-graben-volkan kesiti-krater-fay tipleri)
31. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(Akarsuların oluşturduğu şekiller)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

12. Sınıf Biyoloji Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1. Karaciğerin sindirim sistemi ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
2. Pankreasın sindirim kanalı ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
3. Dengesiz beslenmenin neden olabileceği sindirim sistemi hastalıklarının araştırılması.
4. Sigaranın akciğerler ve dolaşım sistemi üzerine olumsuz etkilerinin araştırılıp sunulması.
5. Bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği tepki ve baskılandığı durumların araştırılması,güncel örneklerin verilmesi.
6. İnsanda endokrin bez salgılarının(hormonların) ve görevlerinin tablo şeklinde hazırlanıp sunulması.
7. Canlıların embriolojik,biyokimyasal,anatomik ve genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimin açıklanmasına katkılarının araştırılması ve örneklerin verilmesi.
8. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
9. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
10. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
11. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin araştırılması.
12. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların araştırılması,çözüm önerilerinin getirilmesi.
13. Yakın çevrede tahrip edildiğini düşündükleri bir alanın rehabilitasyonu ile ilgili bir projenin geliştirilmesi.
14. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
15. Hayvanlarda davranışlara etki eden çevresel ve genetik faktörlerin belirlenip sunulması.
16. İnsanda duyu organlarından birinin araştırılıp sunulması.
17. Boşaltım sisteminin endokrin sistemle olan ilişkisinin araştırılması,sunulması.
18. İnsanda büyük ve küçük kan dolaşımının şema ile gösterilmesi.
19. İnsanda besin maddelerinin sindirim kanalındaki hareketi,parçalanması ve emilimini şekil-şema ile açıklama.
20. Kan ve organ bağışının öneminin araştırılması ve sunulması.
21. Ayrıca öğrenciler müfredat konuları içinde istedikleri herhangi bir konuyu da ödev olarak alabilirler.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Performans Ödevi Konuları

 1. Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması.
 2. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması.
 3. Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi.
 4. Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması.
 5. Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması.
 6. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor
 7. Ve sunu çalışmaları yapılması.
 8. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi.
 9. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
 10. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması.
 11. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 12. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması.
 13. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması,bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi.
 14. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 15. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
 16. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 17. Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması.
 18. Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması.
 19. Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımıve paylaşılması.
 20. Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak,yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için çözüm önerileri getirilmesi.
 21. GDO(genetiği değiştirilmiş organizma)lu besinlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılıp sunulması.
 22. DNA parmak izi ve genetik danışmanlık kullanım alanlarının araştırılıp sunulması.
 23. Türkiye’deki  çevre sorunlarına ilişkin ; NASA,BM,AB,STK,üniversite vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

10. Sınıf Biyoloji Performans Ödevi Konuları 2017-2018

 1. Etil Alkol ve Laktik Asit fermentasyonlarının teknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 2. Fotosentezde karbondioksitin gerekliliğinin ispatını sağlayan bir deney yapılması.
 3. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor ve sunu çalışmalarının yapılması.
 4. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması
 5. Vegetatif üremenin tarım açısından uygulama ve öneminin araştırılması.
 6. Mitoz ve mayoz bölünmenin Powerpoint uygulamasıyla sunum şeklinde hazırlanması.
 7. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 8. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması
 9. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması.Bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
 10. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 1. Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı  paylaşımı ve sunumunun hazırlanması
 1. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
 2. Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından (biyomas,rüzgar,güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu olumsuz yönlerinin ortaya konması.
 3. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 4. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2017-2018 Biyoloji 9. Sınıf Performans Ödevi Konuları

BİYOLOJİ DERSİ PERFORMANS   GÖREVLERİ

1. Yeni bir uzmanlık alanı olan kriminal biyoloji nedir? Çalışma alanları nelerdir araştırınız?

2.Canlı vücudunda bulunan elementler canlıda nerelerde kullanılır?

3.Obezite nedir. Nasıl mücadele edilir?

4.Trans yağ nedir, nerelerde kullanılır vücuda zararları nelerdir?

5.Yüksek kolesterolü hangi besinler yapar. İnsan sağlığına zararları nelerdir?

6.Enzimlerin sanayide kullanım alanları nelerdir?

7.Vitaminlerin insan sağlığına etkileri nelerdir?

8.Elektron mikroskobunu tarihçesi ve kullanım alanları nelerdir. Elektron mikroskobuyla çekilmiş resimlerin slayt gösterisi?

9.Hayvan ve bitki hücrelerinin tahta üzerine üç boyutlu maket çalışması.

10.Kök hücre teknolojisin günümüzdeki kullanım alanları nelerdir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

8. Sınıf Türkçe Proje Konuları 2017-2018

Konu: Bir Oyun Yazma Ve Oynama

Bu çalışmayı yaparken izleyeceğiniz yol:

 1. Bir çalışma planı oluşturunuz.
 2. Tiyatro hakkında  kapsamlı bir araştırma yapınız.
 3. Herhangi bir konuda bir oyun yazınız.
 4. Aranızda rol paylaşımı yapınız.başka arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz.
 5. Hazırladığınız oyunu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz..
 6. Çalışmanızı belirtilen tarihte teslim ediniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...