2018 5. Sınıfta Kalma Var mı?

2017-2018 Eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşıyoruz.  5. Sınıfa devam eden öğrenci arkadaşlarımız sitemize gönderdikleri sorularda acil cevaplar istemektedirler. Bize sorulan sorulardan bazıları şöyle:

5. sınıfa gidiyorum. x tane zayıfım var sınıfta kalır mıyım?, 2018 de 5. sınıfta kalma var mı?, x gün devamsızlığım var sınıfta kalır mıyım?, 5 sınıfta nottan kalma var mı 2018, 5 sınıfta devamsızlıktan kalma var mı 2018,

 

Cevap: 5. sınıfta okuyan, karnesine çok fazla sayıda zayıf gelecek olan veya devamsızlığı çok fazla olan öğrencilerin kormasına gerek yok. Zayıfınız çok diye veya devamsızlığınız çok diye sınıfta kalmazsınız. Seneye 6. sınıfa gideceksiniz.

Bu konu hakkında soru sormak isterseniz, sayfanın alt kısmındaki “yorum gönder” bölümünden sorunuzu sorun cevaplayalım.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Tarih 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

11.SINIF OSMANLI  TARİHİ  DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1- Osmanlı Devleti’nde “sancağa çıkma usulünü” kaldıran padişah kimdir?Bu kararın Osmanlı yönetim sistemini ne şekilde etkilediğini açıklayınız.

2- Sened-i İttifak Osmanlı padişahı ile  kimler arasında  yapılmıştır? Önemi hakkında bilgi veriniz.

3- Osmanlı Devleti niçin 1833 yılında Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzalamak gereği duymuştur?Açıklayınız.

4- II.Mahmut döneminde askeri alandaki en önemli ıslahat nedir?Halkın buna bakışı konusunda bilgi veriniz.

5 Osmanlı padişahının ilk kez kendi gücünün üzerinde bir kanun gücü olduğunu kabul ettiği ; Anayasal düzene geçişin ilk aşamasını oluşturan  siyasal gelişmenin adını ve hangi padişah zamanında olduğunu yazınız.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Tarih 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Büyük Selçuklu Devletini kim kurmuştur?

A)Ali      B)Veli      C)Konya     D)Sen      E)Selçuk Bey

2. Malazgirt Savaşını kim kazanmıştır?

A)Bizans  B)Japonya  C)Kanada   D)ABD   E)Selçuklular

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan I.Beyliklerden değildir?

A)Saltuklular     B)Danişmendliler      C)Mengücekler

D)Artuklular              E)Somali

4. Türkiye Selçuklu devletini kim kurmuştur?

A)Ali     B)Veli    C)Konya    D)Süleyman Şah   E) Sen

 

5.Türkiye Selçuklu devletinin en parlak dönemi kimin zamanıdır?

A)Ali  B)Veli C)I.Alaaddin Keykubad D)Konya  E)Sen

 

6. Elbistan kimin zamanında Türkiye Selçuklu devletine kazandırılmıştır?

A)Ali      B)Veli     C)I.Mesut      D)Konya       E)Sen

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Tarih 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

1. I. Şehzadelerin sancağa çıkması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
III. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
IV. Saray kadınlarının yönetime katılması
V. Devşirme sisteminin uygulanması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Veraset Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve V
D) IV ve V E) I ve II

2. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve II E) II ve IV
3. Osmanlı Devleti’nde çift bozan vergisi toprağı boş bırakan veya terk eden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek
Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.

A)  Budizm                                  B)  Hıristiyanlık                                  C)  Musevilik                                    D) İslamiyet

2)Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed  (s.a.v)’in, Veda Hutbesinde “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldıkça yolunuz hiç şaşırmazsınız..…” diye bahsettiği  emanetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat-İncil                            B) Kabe-Mekke                                   C) Kur’an-Sünnet                          D) Kur’an-İncil

3)Doğru bir amaca ulaşabilmek için gerekli her çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah(c.c)’a bırakıp O’na güvenmeye ne denir?

A) Dua                                         B) Tevekkül                                         C) Kader                                          D) Kaza

4)Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin (I) Ölüm gelmeden önce hayatın (II) Akıl gitmeden düşünmenin (III) Meşguliyetten önce boş vaktin (IV) İhtiyarlamadan gençliğin (V) Fakirlikten önce zenginliğin.

Numaralı şekilde verilen hadiste hangi cümle yanlış yazılmıştır?

A) II                                              B) III                                                       C) IV                                                 D) V

5)Peygamberimizin bir Yahudi’nin cenazesi götürülürken ayağa kalkması O’nun öncelikle  hangi özelliğini gösterir?

A) Verdiği sözde durmasını                                                                     B) Cömert  olmasını

C) Hakkı gözetmesini                                                                                D) İnsanlara değer vermesini

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. 1.        Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz.10 p

(      ) Bütün dinler insanlardan dürüst olmalarını ister.

(      ) Düşmanla savaşıp yaralı veya sağ olarak geri dönen kişiye gazi denir.

(      ) Engelliler sevgiyle bakar, sıkıntılarını paylaşırız.

(      ) Dua sadece namazdan sonra yapılır

(      ) Camide abdest alınan yer şadırvandır.
(       ) Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz.
(       ) Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek ,O’na yönelip saygı göstermeye ibadet denir.
(       ) Hz.Muhammed doğmadan önce babasını 6 yaşında ikende annesini kaybetmiştir.
(       ) Annesinin ölümünden sonra onun bakımını dedesi üstlenmiştir.
(       ) Camiler, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırmaz.

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a)Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak           b)SBS’de kopya çekmek

c)İnsanlara saygı göstermemek                                    d)Derste fazla parmak kaldırmak

2)Aşağıdakilerden hangisinin ön şartı akıl değildir?

a)Dini sorumluluğun       b)Yaşamanın                       c)Öğrenmenin                    d)Gelişmenin, ilerlemenin

3)Hızır orucu ne zaman tutulur?

a)Ocak 13-14-15             b)Şubat 13-14-15               c)Muharrem 9-10-11          d)Zilhicce 9-10-11

4)Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatında en çok etkilendiği insan kimdir ?

a)Aladdin Keykubat        b)Feridüddin Attar              c)Tebrizli Şems                    d)Gevher Banu

5) 3)       Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a)Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak          b)SBS’de kopya çekmek

c)İnsanlara saygı göstermemek                                  d)Derste fazla parmak kaldırmak

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...