2014-2015 Biyoloji 2. Dönem Zümresi

biyoloji 2. dönem zümre 2014-2015
biyoloji 2. dönem zümre 2014-2015

 

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması
 3. I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
 4. Atatürk ilke ve inkılâplarının düzenli işlenip işlenmediğinin kontrolü ve görüşülmesi

(Tebliğler Dergisi 2488-2104-2212)

 1. I. Dönem başarılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
 2. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.
 3. Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
 4. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,
 5. Ödevlerle (Performans ve Proje) ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
 6. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
 7. Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,
 8. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
 9. Dilek ve Temenniler

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Almanca 2. Dönem Zümresi

almanca 2. dönem zümresi 2014-2015
almanca 2. dönem zümresi 2014-2015

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Madde : Açılış ve yoklama
 2. Madde: Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi

3.Madde:       Bir önceki “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.

 1. Madde : 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması,
 2. Madde : 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunması
 3. Madde : Yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliğinin ve Almanca dersinin genel ve özel amaçları okunması
 4. Madde: Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

8. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
8. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti konumundaki İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul′u zapt etmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

 

 1. Yukarıdaki metnin konusu nedir? (4 P)

 

 1. Yukarıdaki metne göre İtilaf Devletleri’ni Çanakkale’ye saldırmaya iten nedenler nelerdir? (5P)

 

 1. Metnin anlatım biçimi nedir? Neden? (5 P)

 

Tıkla tamamın indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Türkçe 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

7. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
7. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Son yıllarda su israfı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmakta ve bu durum ülkemiz için büyük tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde pek çok kişinin anlamak istemediği; ancak gelecek kuşakları tehlikeye atan bu savurganlık sonucunda ülkemiz gelecekte su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. Daha sonraki aşamada ise bütün insanlar, kuruyan yapraklar gibi birer birer dökülecek. İşte o zaman yer gök bu savurganlık için bizlere lanet okuyacaktır.

 1. Yukarıda metinde bizlere verilmek istenen mesaj nedir? (5 Puan)

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

2014-2015 türkçe 6. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 türkçe 6. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

10 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

 

 1. a) Düşünce goncadır, dil tomurcuk.
 2. b) Bacak kadar çocukla çekişmiş
 3. c) Sonuncu olduğuna çok üzülüyordu.
 4. d) Pelinsu cin gibi bir öğrenciydi.

 

11 – Omuz, geniz, göğüs kelimelerinin sonuna sesli harflerden biri getirildiğinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi olur?

 

 1. a) Kalınlık-incelik uyumu (Büyük ünlü uyumu)
 2. b) Yumuşama
 3. c) Hece düşmesi
 4. d) Anlam değişmesi

 

12 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

 

 1. a) Sedef’le Ezgi başkanlığa aday oldu.
 2. b) Rüstem ve Kubilay düzenli ders çalışır.
 3. c) Yağmur zayıf, Funda ondan da zayıftı.
 4. d) Kebire ve Burçak iyi anlaşır.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Türkçe 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

5. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
5. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

BULUŞLAR

Buluşlar yalnızca laboratuvarda yapılır diye bir kural yoktur. Aslında içinde yaşadığımız kâinat bir laboratuvardır. Biraz dikkatli biraz da farklı düşünenlere ipuçları verir. Bilim insanı bir madde veya olay karşısında herkesin gördüğünden farklı şeyler görmelidir ki farklı sonuçlar yakalayabilsin. Çocuğunun ayakkabılarını bağlamaktan bıkan İsviçreli Mühendis Mestral, bir gün pıtırcık adı verilen dikenlerle dolu bir tarlada köpeğiyle gidiyordu. Pıtırcıkların köpeğinin tüylerine yapıştığını fark etti. Buradan “cırt cırt” adını verdiğimiz ürünü icat etti.

( İlk üç soruyu paragrafa göre cevaplayınız.)

 

 1. Parçaya göre bilim insanının farkı nedir? (5p.)

 

 1. İsviçreli mühendisin icadı nedir? (5p.)

 

 1. İsviçreli mühendisi paragraftaki buluşa iten nedir? (5p.)

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

3. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
3. sınıf türkçe 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

17-  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükler yazınız.

—   Nasrettin Hoca düşmemek ………………………… ağaca sıkıca tutunmuş.

—   Adam yarışma boyunca bir heykel ……………………….. durmuş.

 

18-  Türkçede bazı kelimeler kişilerin adları yerine kullanılabilmektedir. Aşağıdaki noktalı

yerlere   hangi sözcükler yazılmalıdır?

……………………………….. hergün dişlerimi fırçalarım.

………………………………..şenliğe neden katılmadıklarını anlattılar.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...