2014-2015 Türk Edebiyatı 2. Dönem Zümre

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:

 

1- Zümre başkanı ……………………..: “II. kanaat döneminin sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum.” dedi ve toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2- …………………… I. kanaat döneminde yapılan zümre toplantı tutanağını okudu. I. kanaat döneminde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım zümre öğretmenleri toplantı tutanakları okunarak gözden geçirildi ve 1. dönemin genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

……………………: “Birinci dönem zümre tutanaklarında belirtilen hususların uygulanması dönem boyunca her fırsatta görüşülmüştür. Süreç boyunca fikir alışverişinin yapılması zümre kararlarının harfiyen uygulanmasını sağlamıştır.”

………………………..: “Bütün yazılı yoklamaların ortak olarak yapılması müfredatın eş zamanlı olarak uygulanmasını, ortak sınıf ve derslere giren öğretmenlerin sürekli birbirlerini kontrol etmelerini zorunluluk haline getirmiştir. Dolayısıyla planların aynı zaman sürecinde uygulanması da otomatik olarak sağlanmıştır. Yönetmeliğimiz derslerde kullanılan, öğretilen kavramlara, kelimelere varıncaya kadar birlikte hareket etmeyi gerektirmektedir.”

Değerlendirme sonucunda Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersine giren öğretmenlerin zümre toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.

 

 1. dönem ders planlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme neticesinde birinci dönem planlarının uygulanmasında herhangi bir gecikme olmadığı tespit edildi.

…………………….: “Zümre öğretmenleri arasında sık sık planların uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapılmalıdır. Bu görüşmeler ne kadar sık yapılırsa, beraberlik o kadar çok sağlanacaktır.”

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Tarih 2. Dönem Zümre

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR:

Zümre öğretmenleri; okul müdürü …………………………….. başkanlığında öğretmenler odasında 12 30’da toplanmış ve toplantıda tüm öğretmenlerin hazır olduğu görülmüştür.

1=I.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:

 1. Dönem zümre kararları gözden geçirildi. Planlara uygun hareket edildiği görüldü. Yıllık ödevlerin zamanında verildiği ve gerekli kontrollerin yapıldığı ifade edilmiştir.

2= I. KANAAT DÖNEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:

 1. Dönemin bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bazı lise I. sınıflardaki başarının düşük olduğu belirtilmiştir. …………………………… bu konu hakkında şunları söylemiştir: “Bazı sınıflardaki başarısızlığın nedeni öncelikle sınıf tekrarı yapan öğrencilerin sözü edilen sınıflarda bulunmaları, derse hazırlanmadan gelmeleri, hazırlananların ise genellikle ezber yaptıkları anlaşılmıştır. Bunun için öğrencilerin derse ilgileri çekilerek ezberden kurtarılması sağlanacaktır.” dedi.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Sosyal Bilgiler 2. Dönem Zümre

sosyal bilgiler zümre toplantı tutanağı 2. dönem
sosyal bilgiler zümre toplantı tutanağı 2. dönem

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 
1- Sene başı zümresi,zümre başkanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa KARAKUŞ tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serpil CENGİZ I.Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını, ayrıca T.C.İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin azaltılması, ancak konuların aynı kalmış olması yüzünden özellikle 8. sınıflarda yıllık planı uygulamakta güçlük çekildiğini belirtti.

 

2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa KARAKUŞ, öğretimde karşılaşılan başlıca sorunların, bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak belirtti.

Bu durum için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması, öğrencilere uzun ödevler yerine kısa ve sıkıcı olmayan, ilgi çekici ödevler verilmesi, verilen ödevlerin kontrol edilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği kararlaştırıldı.

 

3- Öğrencilerin ders başarı durumlarının orta düzeyde olduğunu, her sınıfta ortalama 3-4 öğrencinin 1.dönemde derslerinin zayıf  olduğu,fakat ilçe milli eğitimin yaptığı deneme sınavında 5 ve 6.sınıflarda ortalama sonucun iyi olduğunu;fakat 7.ve 8.sınıflarda istenilen düzeyin biraz altında kaldığı gözlendi.2.dönem veli,şube öğretmenler kurulunda alınacak tedbirlerle başarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Ortaokul Matematik 2. Dönem Zümre

2. dönem ortaokul matematik zümresi 2014-2015
2. dönem ortaokul matematik zümresi 2014-2015

 

Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:

 1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Okul Müdürü ve Matematik dersi zümre başkanı İsmail ATEŞ başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
 2. Ragıp ŞAHİN, Okul Müdürü İsmail ATEŞ tarafından yazman olarak seçildi.
 3. Okul Müdürü İsmail ATEŞ tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:
  • Genellik ve eşitlik
  • Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.
  • Yöneltme.
  • Eğitim hakkı.
  • Fırsat ve imkân eşitliği
  • Süreklilik
  • Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürk milliyetçiliği.
  • Demokrasi eğitimi.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Lise Matematik 2. Dönem Zümre

2. dönem lise matematik zümresi 2014-2015
2. dönem lise matematik zümresi 2014-2015

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNCE ALINAN ORTAK KARARLAR

1)  Aynı sınıf seviyelerinde 3.yazılılar ortak yazılı olarak yapılacaktır.

2)  Her sınıf seviyesinde Matematik dersleri  için (2)  iki şer tane   sözlü notu  Geometri Dersleri için ise 1 tane sözlü Notu verilecektir.

3) Yazılı sınavlar çok sorulu (en az on) olarak hazırlanacak.

4) Çocukları risklerden korumak amacıyla alınan kararlara titizlikle uyulması

E )  Zümre üyelerinin kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine uygun çalışmalar yapacak düzeye

gelmeleri için eldeki her türlü fırsat değerlendirilecektir. Branşımız ve mesleğimizle ilgili son dönemlerde ortaya çıkan teknolojik gelişmeleri takip etmek ve imkan buldukça bunların tarafımızdan öğrenilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlere, hizmet içi kurslarına katılmak

6)Derslerde ilgili görsel ve işitsel ders araçlarının kullanılmasına özen gösterilmesi. Öğrencilerimizin derslerimizle ilgili kaynak kullanımlarını daha verimli hale getirmek için başta okulumuz kütüphanesi olmak üzere çevredeki kütüphanelerden de yararlanmalarını teşvik etmek

7)Öğrencilerin varlığını Türk Milleti’nin uğruna feda etme, çalışmalarını; milletine, geleceğine, daha

iyiye, doğruya ve en güzele ulaşılması için yapması bilincine eriştirmek maksadıyla hareket edilmesine karar verilmiştir.

8)Konuların işlenişinde anlatım, inceleme, soru-cevap, tartışma,  problem çözme metotlarının konunun

özelliğine göre kullanılması.

9)İhtiyaç halinde başarısız öğrencilere takviye kurslarının açılması.

10)Öğrencilerimizi tanımaya ve anlamaya çalışarak, sorunlarını çözmede onlara destek olunması.

11)Öğrenci merkezli çalışılmaya devam edilmesi.

12) Okul ve sınıfların tertip ve düzeni konularında sınıf rehber ve nöbetçi öğretmenlerle işbirliği yapılması.

13)Başarısızlığı olan öğrenciler üzerinde özellikle durularak , birebir dialoglara girilerek,onlara sorumluluk

ve hedef duygularını aşılayarak başarısızlığın bertaraf edilmesine çalışmak.

Başarısız öğrenciler üzerinde daha fazla durularak başarıyı artırmaya çalışılması.

14-)Derslere daha fazla hazırlıklı girilerek öğrenciler üzerinde gerekli otoritenin sağlanmasına.

15)Öğrencilere güler yüzlü davranılarak güvenlerinin kazanılmasına ve soru sormalarına imkan verilmesine.

oy birliği ile kararlaştırılmıştır. “

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Kimya 2. Dönem Zümre

2. dönem kimya zümresi 2014-2015
2. dönem kimya zümresi 2014-2015

 

1. Okul Müdürümüz Adem CEYLAN ikinci dönemin başarılı geçmesi temennisiyle toplantıyı açtı. Yoklama yapıldı. Zümre öğretmenlerinin hazır oldukları gözlendi.

2. Okul Müdürümüz Adem CEYLAN Bey, 1739 sayılı Milli Eğitimin Temel amaçlarını okudu, gerekli açıklamalarda bulundu. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmemizin önemi üzerinde durdu. Özellikle her öğrenciye bilimsellik ve planlılık ilkelerinin kazandırılması gerekliliğinin önemini anlattı.

3. Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak 2488 ve 2504 sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk İlke ve İnkılapları’nın derslerde öğretilmesi hususunda görüşmeler yapılarak bu madde ile ilgili söz alan M.Metin SUMMAK; “Atatürk İlke ve İnkılapları yıllık ve dönemlik planlara alınmalı ve yer yer öğrencilerimize bu ilkeler hakkında açıklayıcı bilgiler verilmelidir.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 İlkokul-Ortaokul İngilizce 2. Dönem Zümre

ortaokul ingilizce 2. dönem zümresi 2014-2015
ortaokul ingilizce 2. dönem zümresi 2014-2015

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Müdür Yardımcısı ………………………………… zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ………………………………… tarafından okundu ve 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda  bulundu. İngilizce öğretmeni …………………………………  Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik konusunda derslerde sık sık  yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.
 3. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Müdür Yardımcısı ………………………………… yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni …………………………………  I. Dönemde  2488 ve 2504 S.T.D  sinde yer alan hususlara dikkat edildiğini ve  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. Müdür Yardımcısı BAYLAM  I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...