2015-2016 9. Sınıf Matematik Konuları

Lise basamaklarına adımlarını atmış olan öğrencilerin en fazla aradıkları konulardan bir tanesi de 9. sınıf Matematik dersi konularının neler olacağı olmaktadır. Konulara ön hazırlık yapmak isteyen veya işledikleri konuları tekrar etmek isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki listede 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf matematik konularını bulabilirler.

1. ÜNİTE: KÜMELER

[sociallocker id=7056]

1. Bölüm: Kümeler

Küme Kavramı

Boş Küme ve Evrensel Küme

Sonlu ve Sonsuz Küme

Alt Küme ve İki Kümenin Eşitliği

2. Bölüm: Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemleri

Kümelerde Fark İşlemi

Kümelerde Tümleme İşlemi

Kartezyen Çarpım Kümesi

Kümelerde İşlemlerle İlgili Problemler

2. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

1. Bölüm: Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar Kümesi

2. Bölüm: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri

3. Bölüm: Üstlü İfade ve Denklemler

Üstlü İfade ve Denklemler

Köklü İfadeler

4. Bölüm: Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Oran ve Orantı

Problemler

Yüzde Kavramı ve Uygulamaları

3. ÜNİTE: FONKSİYONLAR

1. Bölüm: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyon Kavramı

Birim, Sabit ve Doğrusal Fonksiyonlar

2. Bölüm: Fonksiyonların Grafikleri

Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama

f(x) = xn Biçimindeki Fonksiyonların Grafikleri

Doğrusal Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

y = f(x) Fonksiyonunun Grafiği ile f(x) = 0 Denklemi Arasındaki İlişki

Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar ve Grafikleri

Bire Bir ve Örten Fonksiyonlar

4. ÜNİTE: ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK

1. Bölüm: Eşlik

Üçgende Açılar

Üçgenlerin Eşliği

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgenin Kenarları ile Açıları Arasındaki İlişkiler

2. Bölüm: Benzerlik

Üçgende Orantılı Doğru Parçaları

Üçgenlerin Benzerliği

Üçgenlerin Benzerliğini Problem Çözme ve Modellemede Kullanma

3. Bölüm: Üçgenin Yardımcı Elemanları

Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgenin Kenar Orta Dikme ve Yükseklikleri

5. ÜNİTE: DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ, ÜÇGENİN ALANI VE VEKTÖRLER

1. Bölüm: Dik Üçgen ve Trigonometri

Dik Üçgen

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Kosinüs Teoremi

2. Bölüm: Üçgenin Alanı

Üçgenin Alanı

Sinüs Teoremi

3. Bölüm: Vektörler ve Vektörlerde İşlemler

Vektörler

Vektörlerde İşlemler

6. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK

1. Bölüm: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

2. Bölüm: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Grafikleri Yorumlama

Serpme Grafiği

Kutu Grafiği

3. Bölüm: Olasılık

Basit Olayların Olasılıkları

[/sociallocker]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 8. Sınıf Matematik Konuları

Matematik 8. Sınıf konuları 2015-2016
Matematik 8. Sınıf konuları 2015-2016

Önemli bir liseye mi gitmek istiyorsunuz?, 8. Sınıf konularına şimdiden çalışıp yeni öğretim yılına hazır mı girmek istiyorsunuz?, veya okulda işlediğiniz konuları tekrar mı etmek istiyorsunuz?, O zaman doğru yerdesiniz. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8. sınıf matematik dersinde işlenecek olan konular aşağıda listelenmiştir. Çalışmak istediğiniz konuyu sitemizde aratarak çalışma yapabilirsiniz.

 1. ÜNİTE: GEOMETRİDEN OLASILIĞA

1. Bölüm: Yansıyan ve Dönen Şekiller, Fraktallar

Yansıma, Öteleme, Dönme

Fraktallar

2. Bölüm: Üslü Sayılar

Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvvetleri

Üslü Sayılarla İşlemler

3. Bölüm: Olasılık ve Kombinasyon

Olasılık ve Olay Çeşitleri

Kobinasyon

2. ÜNİTE: SAYILARIN DÜNYASI

1. Bölüm: Gerçek Sayılar

Kareköklü Sayılar, Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

İrrasyonel Sayılar ve Eşitsizlikler

Sayı Örüntüleri

2. Bölüm: Özdeşlikler, Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler

Özdeşlikler

Çarpanlarına Ayırma

Rasyonel İfadeler

3.ÜNİTE: ÜÇGENLERDE KENARLAR VE AÇILAR

1. Bölüm: Üçgenlerde Kenar-Açı İlişkileri

Üçgen Çizimleri

2. Bölüm: Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik ve Trigonometrik Oranlar

Eşlik ve Benzerlik

Dik Üçgenler

4. ÜNİTE: MATEMATİKTE YOLCULUK

1. Bölüm: Eğim, Denklem Sistemleri ve Grafikler

Eğimi Tanıyalım

Denklem Sistemleri

2. Bölüm: Verilerin Farklı Gösterimi ve İstatistik

Histogram

Standart Sapma

5. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİ TANIYALIM

1. Bölüm: Prizmalar ve Piramitler

Prizmaları Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

2. Bölüm: Koni ve Küre

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri

Ara Kesitler

6. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ VE ÇİZİMLER

1. Bölüm: Hacim Bağıntıları

Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi

Geometrik Cisimlerin Hacimleri İle İlgili Problemler ve Tahmin

2. Bölüm: Perspektif Çizimleri, Ara Kesitler ve Çok Küplü Yapılar

Perspektif Çizimi

Çok Küplü Yapılar, Çok Yüzlüler ve Simetri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 7. Sınıf Matematik Konuları

7. sınıf matematik konuları 2015-2016
7. sınıf matematik konuları 2015-2016

7. sınıf matematik dersi öğrencilerin iyi bir lise yolunda ilk ciddi adımlarını attıkları bir basamaktır. Bu basamağı başarılı bir şekilde atlatmak isteyen ziyaretçilerimiz 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7. sınıf matematik dersinde işlenecek konuları aramaya başladılar. Aşağıdaki listede matematik 7. sınıf 2015-2016 konularını bulabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz üniteyi veya konuyu sitemizde aratarak belgelere ulaşabilirsiniz.

1. ÜNİTE: TAM SAYILARDAN RASYONEL SAYILARA

1. Bölüm: Tam Sayılarla İşlemler

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

2. Bölüm: Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayıları Tanıyalım

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Adım Adım İşlemler ve Problemler

2. ÜNİTE: TAM SAYILAR, CEBİR VE GEOMETRİ

1. Bölüm: Tam Sayıların Kuvveti ve Cebir

Tam Sayıların Kuvveti ve Örüntüler

Cebirsel İfadelerle İşlemler

2. Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi

Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri

Doğrusal Denklemler ve Koordinat Sistemi

3. Bölüm: Diklik ve Paralellik

Dik ve Paralel Doğrular

Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumu

3. ÜNİTE: ORANTI VE ÇOKGENLER

1. Bölüm: Orantıdan Çıktık Yola

Doğru ve Ters Orantı

Alışverişte Kullanılan Yüzde Hesapları

Yansıma ve Dönme

2. Bölüm: Çokgenler

Çokgenlerin Özellikleri

Motiflerle Süsleme

Çember ve Dairenin Özellikleri

4. ÜNİTE: ÇEMBER, DAİRE VE ÇOKGENLER

1. Bölüm: Çember ve Bayrağımız

Çemberde Açılar

Türk Bayrağı

2. Bölüm: Daireden Çokgenlere

Daire ve Daire Dilimi

Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği

5. ÜNİTE: GRAFİKLER, VERİ ANALİZİ VE OLASILIK

1. Bölüm: Yaşamımızdaki Grafikler

Verilerin Farklı Temsil Biçimleri

Yanıltan Grafikler

Veri Analizi

2. Bölüm: Faktöriyel, Permütasyon, Olasılık

Faktöriyel ve Permütasyon

Olasılık

6. ÜNİTE: ALAN VE HACİM

1. Bölüm: Dörtgenler ve Alan Bağıntıları

Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alanı

Kenar – Çevre – Alan İlişkisi ve Problemler

2. Bölüm: Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alanı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

2015-2016 6. Sınıf Matematik Müfredatı

6. Sınıf matematik dersi öğrenciler için en fazla önem taşıyan derslerden bir tanesidir. Bu seviyede matematik sevgisinin kazandırılması ve başarılı olunması en az öğrenciler kadar veliler için de önemlidir. Aşağıda 2015-2016 eğitim öğretim yılında 6. sınıflar seviyesinde matematik dersi konularını bulabilirsiniz. Konulara çalışmak için sitede arama yapabilirsiniz.

 1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler

Üslü Nicelikler

İşlem Önceliği

İşlemlerde Kolaylıklar

Problem Çözme

Problem Kurma

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

3. Bölüm: Açılar

Açı

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Bir Doğruya Dikme Çizme

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Oran

İki Nicelik Arasındaki İlişki

Birimli ve Birimsiz Oranlar

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler

Kesirleri Karşılaştırma ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. Bölüm: Ondalık Gösterim

Kesir ile Bölme İşlemi Arasındaki İlişki

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlam

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

2. Bölüm: Veri Analizi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

İki Grubun Aritmetik Ortalaması ve Açıklığı

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Tam Sayılar

Tam Sayı

Mutlak Değer

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Problem Çözme

Problem Kurma

Toplama İşleminde Kolaylıklar

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler

Örüntüler ve İlişkiler

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerin Anlamı

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Alan Ölçme

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Alan Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri

Problem Çözme

Problem Kurma

2. Bölüm: Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Hacim

Prizmaların Hacmi

Hacim Ölçme Birimleri

Prizmaların Hacmini Hesaplama

Prizmaların Hacmini Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. Bölüm: Sıvıları Ölçme

Sıvı Ölçme Birimleri

Problem Çözme

Problem Kurma

4. Bölüm: Çember

Çember Çizimi ve Çemberin Elemanları

Çember ile Daire Arasındaki İlişki

π Sayısı ve Çemberin Çevresinin Uzunluğu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

5. Sınıf Matematik Konuları 2015-2016

5. Sınıf matematik dersi öğrenciler için en fazla önem taşıyan derslerden bir tanesidir. Bu seviyede matematik sevgisinin kazandırılması ve başarılı olunması en az öğrenciler kadar veliler için de önemlidir. Aşağıda 2015-2016 eğitim öğretim yılında 5. sınıflar seviyesinde matematik dersi konularını bulabilirsiniz. Konulara çalışmak için sitede arama yapabilirsiniz.

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONUNUN ÜZERİNE TIKLAYARAK O SAYFAYA GİDEBİLİRSİNİZ.

 1. ÜNİTE:DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER

1. Bölüm: Örüntüler

2. Bölüm: Milyonlar

Milyon ne kadar büyük?

Büyük sayıların okunuşu

Büyük sayıların karşılaştırılması

3. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama ve çıkarma işlemleri

Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin

Çarpma işlemi

Bölme işlemi

Çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin

Bölme işleminde kalan

4. Bölüm: Parantezli işlemler

5. Bölüm: Zihinden İşlemler

Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri

Zihinden çarpma ve bölme işlemleri

6. Bölüm: Bir Sayının Karesi ve Küpü

Bir sayının karesi

Bir sayının küpü

7. Bölüm: Problemler

İki adımlı problemler

Üç adımlı problemler

8. Bölüm: Zaman Ölçme

Zaman ölçü birimleri

Zaman ölçü birimlerini birbirine dönüştürme

Zaman ölçme problemleri

2. ÜNİTE: VERİ İŞLEME

1. Bölüm: Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama

Araştırma sorusu oluşturma

Veri toplama

2. Bölüm: Verileri Düzenleme ve Yorumlama

Veri düzenleme

3. Bölüm: Ağaç Şeması

3. ÜNİTE: GEOMETRİ

1. Bölüm: Noktaların Birbirine Göre Konumları

2. Bölüm: Doğru, Işın ve Doğru Parçası

İki doğrunun birbirine göre durumları

3. Bölüm: Paralel Doğru Parçası Çizme

4. Bölüm: Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

5. Bölüm: Açı Oluşturma

Açı çeşitleri

Açılar

6. Bölüm: Çokgenler

Üçgen ve çeşitleri

4. ÜNİTE: KESİRLER, ONDALIK GÖSTERİM VE YÜZDE

1. Bölüm: Birim Kesirleri Sıralama

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme

2. Bölüm: Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım

Tam sayılı kesirlerin bileşik kesir olarak gösterimi

Bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterimi

Bileşik ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi

Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma

3. Bölüm: Denk Kesirler

Paydaları eşit kesirleri sıralama

Paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralama

4. Bölüm: Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplama

5. Bölüm: Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

Bir doğal sayı ile bir kesrin toplamı ve farkı

Tam sayılı kesirlerin toplanması ve çıkarılması

Paydaları farklı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri

6. Bölüm: Ondalık Gösterimler

Ondalık gösterimlerde basamak adları ve basamak değerleri

7. Bölüm: Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

8. Bölüm: Yüzdeler

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim ilişkisi

Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma

Bir çokluğun yüzdesini bulma

5. ÜNİTE: GEOMETRİ VE ÖLÇME

1. Bölüm: Dörtgenler

Dikdörtgen

Dikdörtgen oluşturma

Paralelkenar

Paralelkenar oluşturma

Eşkenar dörtgen

Eşkenar dörtgen oluşturma

Yamuk

Yamuk oluşturma

2. Bölüm: Uzunluk Ölçme

Uzunluk ölçme birimleri

Uzunlukları tahmin etme

Uzunluk ölçülerinde dönüşümler

Uzunluk ölçme problemleri

3. Bölüm: Çevre Uzunluğu

Dikdörtgenin çevre uzunluğu

Karenin çevre uzunluğu

Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun çevre uzunluğu

Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplama

Çevre uzunluğunu tahmin etme

Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma

4. Bölüm: Üçgende ve Dörtgende Açılar

Üçgende açılar

Dörtgende açılar

5. Bölüm: Alan Ölçme

Dikdörtgenin alanı

Metrekare ve santimetrekare ile alan hesaplama

Farklı geometrik şekillerin alanlarını hesaplama

Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma

6. Bölüm: Geometrik cisimler

Dikdörtgenler prizması

Kare prizma

Küp

Dikdörtgenler prizmasının açınımı

Kare prizmanın açınımı

Küpün açınımı

Açınımdan dikdörtgenler prizması oluşturma

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 4. Sınıf Matematik Konuları

2015-2016 eğitim öğretim yılında 4. Sınıf Matematik dersinde aşağıdaki konular işlenecektir. Konularla ilgili çalışma yapmak için arama bölümünü kullanabilirsiniz.

İSTEDİĞİNİZ KONUNUN ÜZERİNE TIKLAYIP ÇALIŞABİLİRSİNİZ.

1. ÜNİTE: GEOMETRİYE YOLCULUK

1. Bölüm: Çevremizdeki Geometri

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Açılar

Açıları Ölçelim ve Çizelim

2. Bölüm: Geometrik Şekilleri İnceleyelim

Üçgenlerin Dünyası

Kare, Dikdörtgen ve Dik Üçgen

Simetri ile Buluşalım

Örüntü ve Süslemeler

2. ÜNİTE: VERİLERLE VE SAYILARLA İŞLEMLER

1. Bölüm: Verilerden Sayılara

Sütun Grafiğini Oluşturalım

Doğal Sayılar

Sayıları Sıralayalım

Yıl, Ay, Hafta, Gün

2. Bölüm: Doğal Sayılarla Dört İşlem Yapalım

Artıralım, Eksiltelim

Katlanarak Artalım

Eşit Paylaşalım

3. ÜNİTE: ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAŞALIM

1. Bölüm: Tartalım ve Ölçelim

Nesneleri Tartalım

Sıvıları Ölçelim

2. Bölüm: Zihinden İşlemler Yapalım

Zihinden Toplayalım ve Çıkaralım

Uygun Sayılara Yuvarlama

İşlem Sonucunu Tahmin Edelim

Olası mı, Kesin mi, İmkânsız mı?

4. ÜNİTE: KESİRLERDEN ALANLARA

1. Bölüm: Kesirler

Kesirleri İsimlendirelim

Kesirleri Karşılaştıralım

Bir Çokluğun İstenilen Kesir Kadarını Bulma

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler ve Alan

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Alan Ölçme

5. ÜNİTE: ONDALIK KESİRLER VE UZUNLUK ÖLÇME

1. Bölüm: Ondalık Kesirler

Kesirlerin Virgüllü Gösterimi

Ondalık Kesirleri Karşılaştıralım

2. Bölüm: Uzunluk Ölçme

Kilometre ve Milimetre

Ölçme Birimlerindeki Değişiklikler

3. Bölüm: Çevre Uzunluğu

Çevre Uzunluklarını Hesaplayalım

6. ÜNİTE: SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT

1. Bölüm: İşlemlerde Kolaylık ve Tahmin Etme

Kolayca Çarpıyorum

Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Tahmin

Sayı Örüntüleri ve İki Adımlı İşlemler

Yapı Oluşturuyorum

2. Bölüm: Zaman Zaman İçinde

Saat, Dakika, Saniye

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 Matematik 3. Sınıf Konuları

2015-2016 eğitim öğretim yılında 3. Sınıf Matematik dersinde aşağıdaki konular işlenecektir.

Konularla ilgili çalışma yapmak için konuların üstüne tıklamalısınız.

1. ÜNİTE: ŞEKİLLER VE SAYILAR

1. Bölüm: Geometrik Cisimler

Nokta

Düzlem ve Düzlemsel Şekiller

Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri

Tablo ve Şekil Grafiği

2. Bölüm: Sayıların Gücü

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Sayıları Karşılaştıralım

Sayılardaki Örüntüler

2. ÜNİTE: TOPLAMA İŞLEMİ VE ŞEKİLLER DÜNYASI

1. Bölüm: Toplama İşlemi ve Paralarımız

Toplama İşlemi Yapıyorum

Zihinden Toplayalım

Tahmin Edelim

2. Bölüm: Geometrik Şekiller

Doğru, Işın ve Doğru Parçası

Doğruların Çeşitleri

Doğruların Durumları

Simetri

Örüntü ve Süslemeler

Alan

3. ÜNİTE: ÇIKARMA İŞLEMİ, AÇILAR VE ŞEKİLLER

1. Bölüm: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi Yapıyorum

Zihinden Çıkaralım

2. Bölüm: Açılar ve Şekiller

Açılar

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember

Çizim Yapalım

4. ÜNİTE: ÇARPMA İŞLEMİ VE UZUNLUKLARI ÖLÇME

1. Bölüm: Çarpma İşlemi

Sayma Yapalım

Çarpma İşlemi Yapıyorum

10 ve 100 ile Çarpma İşlemi

2. Bölüm: Uzunlukları Ölçme

Metre ve Santimetre

Çevre Uzunluğu

5. ÜNİTE: BÖLME İŞLEMİ VE ÖLÇME

1. Bölüm: Bölme İşlemi

Bölme Yapalım

Kesirler

Bir Çokluğun Belirtilen Kısmı

Kesirleri Karşılaştıralım

2. Bölüm: Ölçme Yapalım

Zamanı Ölçelim

Sıvıları Ölçelim

Kilogram ve Gram

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...