Doğal Sayılarda Dört İşlem Test 2. Sınıf Matematik

Örnek Sorular:

 

16-) Bir kümeste 10 tavuk, 5 tavşan vardır. Bu kümesteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır?

 

A) 30

B) 15

C) 40

 

 

17-) Ali 7 yaşında, babası ise Ali’nin yaşının 5 katı kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

 

A) 42

B) 35

C) 37

 

18-) Günde 14 sayfa okuyan biri, 1 haftada kaç sayfa okur?

 

A) 21

B) 98

C) 60

 

tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konuları

Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Müfredatı

1.  Ünite: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

–          Hayatın içinden

–          Olgu ve Görüş

–          Araştırıyorum

–          Haklarımız öğreniyorum

–          Sosyal Bilimlerin gelişiminde Atatürk’ün rolü

2.  Ünite: Yeryüzünde Yaşam

–          Yaşadığımız dünya

–          Farklı iklimler, Farklı yaşam tarzları

–          Bir başkadır benim memleketim

–          Yaşayan geçmiş

–          Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları

3.  Ünite: İpek Yolu’nda Türkler

–          Atalarımı tanıyorum

–          Bozkırda yaşam

–          Kutsal görev

–          İslamiyetin doğuşu ve yayılışı

–          İlk Türk-İslam Devletleri

–          Yaşayan değerlerimiz

–          Sanata vurulan Türk mührü

4.  Ünite: Ülkemizin Kaynakları

–          Ülkemizde ekonomi

–          Yapıyoruz, Satıyoruz

–          Vatandaşlık borcumuz

–          Doğal kaynaklarımızı koruyalım

–          Mesleğimi Seçerken

5.  Ünite: Ülkemiz ve Dünya

–          Dünya’mızı tanıyalım

–          Yurdumuzun kaynakları

–          Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz

–          Doğal afetlerde dayanışma

–          Kültür ve Sanatın etkileri

6.  Ünite: Demokrasinin Serüveni

–          Demokrasi

–          Demokrasinin gelişim süreci

–          Haklarım ve özgürlüklerim

–          Dünden bugüne demokrasi

–          Türklerde kadın hakları

7.  Ünite: Elektronik Yüzyıl

–          Sosyal bilimler ve biz

–          Bilim ve teknolojinin önemi, geleceği

–          Doku ve organ nakli

–          Telif ve patent hakları

–          Akılcılık ve bilim

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İngilizce 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Soru:

E. Circle the correct words. (10×2=20)

–          You have got a toothache. You should / shouldn’t see a dentist.

–          She has got a stomachache. She should / shouldn’t drink cold water.

–          I have got a pain in my leg. I should / shouldn’t play football.

–          Marry has got a headache. She should / shouldn’t take a medicine.

–          They have got a pain in their arms. They should / shouldn’t play volleyball.

–          Tom has got an earache. He should / shouldn’t go to the doctor.

–          My mother has got a runny nose. She should / shouldn’t eat fruit and vegetables.

–          You have got a fever. You should / shouldn’t drink hot drinks.

–          Albert has got a backache. He should / shouldn’t stay in bed.

–          Linda has got a bad cough. She should / shouldn’t go to school.

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İngilizce 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Soru:

3) Aşağıda verilen hava durumlarının Türkçe karşılıklarını yazınız? (16 puan)

 

rainy:                        cloudy:                        sunny:                hot:

 

snowy:                       windy:                         foggy:                cold:

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İngilizce 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Soru:

A.    Complete the dialogue with “was, were, wasn’t , weren’t “ (1×15=15)

Mert : Where ____________ you yesterday ?

Pam : I ____________ on a tour of ancient places.

Mert: ______________ you alone there ?

Pam: No, I ____________ . I ________________ with my parents.

Mert: How ______________ it ?

Pam: It _______________ wonderful.

Mert: _________________there any tourists ?

Pam: Yes, there ____________________ lots of tourists.

Mert : How _______________ the weather ?

Pam: It _____________________ sunny and hot.

Mert: _______________ the tour cheap ?

Pam: No, it ____________________ . It ________________ 75 $ per person.

Mert: Oh! It _______________________ expensive.

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İngilizce 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Soru:

A.   Complete the sentences with the correct words in the box. (5×4=20)

If you go to spa holiday, you should have ………………………………….

– If you go to luxury holiday, you shoul have ……………………………….

– If you go to beach holiday, you should wear ………………………………

– If you go to hiking holiday, you should wear ………………………………

– If you go to skiing holiday, you should have ………………………………

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Türkçe 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Sorular:

                                                                                               ARAMAK, BULMAK

 Picasso, “Ben aramam, bulurum.” dermiş. Hoş söz! Güvenen bir kişinin sözü, meydan okur gibi…. Ama bilmem doğru mu? “Kimse aramadan bulamaz.”demeyeceğim. Şunu düşünüyorum: Sanatta aramak, bulmak var mıdır? Şair olsun, ressam olsun sanat adamı aramaz, bulmaz; cesaret eder, cüret eder. Aramak, bulmak bilim alanında olur. Bilgin, doğanın yasalarını arar, birtakım olayları inceleyip sebeplerini bulur. Bunlara dayanarak yeni şeyler ortaya koyar. Sanat eri bunu yapmaz. Orhan Veli’nin şiiri tutunuverdi, yayılıverdi. Ölçüsüz, uyaksız, şiir dışındaki konularda yazmayı göze aldı, cesaret etti. Bunları şiir diye kabul ettirdi. Aramadı, bulmadı. Sanat eri, yaptığını çağına kabul ettirir. Sanatın kaynağı cürettir.

 

1-Yazar, Picasso’nun sözünü hangi yönden beğeniyor?(6 PUAN)

2-Yazara göre, bilim adamı ile sanatçı arasında ne fark vardır?(6 PUAN)

3-Yazara göre, Orhan veli şiirlerinde nasıl başarıya ulaşmıştır?(6 PUAN)

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...