2015-2016 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

 

İşte 8. sınıftasınız. Hayalini kurduğunuz, ah bir sekizinci sınıfa geçsem ve sonra da iyi bir lise kazansam dediğiniz noktadasınız. Şimdi de 8. Sınıf İnkılap Tarihi konularını öğrenip bir an önce çalışmalarınıza başlamak veya öğrendiğiniz konuları tekrar edip pekiştirmek istiyorsunuz. O zaman doğru yerdesiniz. Aşağıdaki listede 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinde işlenecek konular listelenmiştir.

 

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI 2015-2016 

 

 

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite: Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

3. Ünite: Ya İstiklal, Ya Ölüm!

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

5. Ünite: Atatürkçülük

6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

7. Ünite: Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları 2015-2016
7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları 2015-2016

 

Sosyal Bilgiler dersinin son aşaması olan 7. sınıf bu ders için önemli basamak görevi görmektedir. 8. sınıfta İnkılap Tarihi dersini öğrenecek olan öğrenciler için hem iyi bir altyapı hem de öğrendikleri konuları tekrarlayabilmeleri açısından 7. sınıf sosyal bilgiler müfredatını sizlerle paylaşıyoruz.

 

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONUYA TIKLAYIN

 

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF KONULARI 2015-2016

1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri

2. Ünite: Ülkemizde Nüfus

3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

4. Ünite: Zaman İçinde Bilim

5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat

6. Ünite: Yaşayan Demokrasi

7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2015-2016

2015-2016 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatı
2015-2016 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatı

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında sosyal bilgiler 5. sınıf derslerinde aşağıdaki konu başlıkları işlenecektir. İyi çalışmalar.

 

2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF KONULARI

Çalışmak istediğiniz konunun üzerine tıklayıp çalışabilirsiniz.

1. Ünite: Haklarımı Öğreniyorum

 

2. Ünite: Adım Adım Türkiye

 

3. Ünite: Bölgemizi Tanıyalım

 

4. Ünite: Ürettiklerimiz

 

5. Ünite: Gerçekleşen Düşler

 

6. Ünite: Toplum İçin Çalışanlar

 

7. Ünite: Bir Ülke, Bir Bayrak

8. Ünite: Hepimizin Dünyası

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2015-2016 4. sınıf sosyal bilgiler konuları
2015-2016 4. sınıf sosyal bilgiler konuları

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde okutulacak olan Milli Eğitim Bakanlığı müfredat konuları hazırlandığında bu sayfadan yayınlanacaktır. Liste şeklinde hazırlanacak olan konu başlıklarına tıklayarak çalışmak istediğiniz konuyla ilgili hazırlanan çalışma yapraklarına da ulaşabileceksiniz. Ayrıca sağ menüde bulunan arama bölümünü kullanarak diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 12. Sınıf Matematik Dersi Konuları

12. Sınıf Matematik konuları 2015-2016
12. Sınıf Matematik konuları 2015-2016

Artık sona yaklaştınız. İşte lise yılları bitiyor. Artık önünüzde çok daha önemli bir dönemeç var. Üniversite…

Üniversite yolunda en büyük engel olarak görünen Matematik dersi 12. Sınıf öğrencileri için büyük önem taşımaktadır. Engel olarak düşünülen bu dersi kolay geçmek ve üniversite sınavlarında başarısını artırmak isteyen öğrenciler 12. sınıf matematik müfredatını araştırmaktadırlar. Aşağıda lise matematik dersi konularının listesini bulabilirsiniz.

 1. Bölüm: Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı

Fonksiyon Çeşitleri

Bir Fonksiyonun Tersi

Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyonlar

Tek ve Çift Fonksiyonlar

2. Bölüm: Fonksiyonların Tanım Kümesi

Polinom Fonksiyonlarının Tanım Kümesini Bulma

Rasyonel Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

İrrasyonel Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

Logaritmalı Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

3. Bölüm: Parçalı Fonksiyonlar

Parçalı Fonksiyonlar ve Grafikleri

Mutlak De¤er Fonksiyonunun Grafiği

Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE: LİMİT VE SÜREKLİLİK

1. Bölüm: Limit

Bir Bağımsız Değişkenin Verilen Bir Sayıya Yaklaşması

Bir Fonksiyonunun Bir Noktadaki Limiti

Fonksiyonların Limitleri ile İlgili Özellikler

Fonksiyonlarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri ile İlgili Limit Özellikleri

Fonksiyonların Limitleriyle İlgili Uygulamalar

Gerçek Değişkenli ve Gerçek Değerli Fonksiyonlarda Sonsuz İçin Limit ve Sonsuz Limit

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

Limit Hesaplarında Belirsizlik Durumları

∞ / ∞ Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması

0 / 0 Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması

Lim x->0 (sinx / x) Limitinin Değerinin Hesaplanması

∞ – ∞ Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması

Lim x->√ax2+bx+c Limitinin Değerinin Hesaplanması

0 . ∞ Biçimindeki Belirsizlikler

Bir Dizinin Limiti

Sonsuz Geometrik Dizi Toplamı

2. Bölüm: Süreklilik

Bir Noktada, Aralıkta ve Tanım Kümesinde Süreklilik

Bir Noktada Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

Sınırlı Fonksiyonlar ve Kapalı Bir Aralıkta Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

3. ÜNİTE: TÜREV VE UYGULAMALARI

1. Bölüm: Türev

Türev Kavramı ve Bir Noktada Türev

Soldan ve Sağdan Türev

Türev ve Süreklilik İlişkisi

Bir Aralıkta Türevli Fonksiyon

Türev Alma Kuralları

Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

Bileşke Fonksiyonun ve Ters Fonksiyonun Türevi

Kapalı Fonksiyonların Türevi

Parametrik Fonksiyonların Türevi

Köklü İfadelerin Türevi

Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Logaritma Fonksiyonunun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi ve Logaritmik Türev

Logaritma Fonksiyonunun Türevi

Üstel Fonksiyonun Türevi

Logaritmik Türev

İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi ve Uygulamaları

Türevin Fiziksel Yorumu

Türevin Geometrik Yorumu

Ardışık Türevler

2. Bölüm: Türevin Uygulamaları

Bir Fonksiyonun Bir Aralıkta Artan veya Azalan Olma Özelliği ile Türevinin İşareti Arasındaki İlişki

Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktaları

Bir Fonksiyonun Yerel Maksimum ve Yerel Minimum Noktaları

Bir Fonksiyonun Mutlak Minimum ve Mutlak Maksimum Değerleri

Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktalarının Türevle İlişkisi

Maksimum ve Minimum Problemleri

Bir Fonksiyonun İkinci Basamaktan Türevinin Geometrik Anlamı

Bir Fonksiyonun Dönüm Noktaları

İkinci Türevden Yararlanarak Yerel Ekstremum Noktalarının Bulunması

Fonksiyonların Grafiklerinin Türev Yardımıyla Çizimi

Fonksiyonların Asimptotlarını Bulma

A. Düşey ve Yatay Asimptotlar

B. Eğik ve Eğri Asimptotlar

Polinom ve Rasyonel Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi

A. Polinom Fonksiyonların Grafikleri

B. Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri

Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki

L’Hospital Kuralı

4. ÜNİTE: İNTEGRAL

1. Bölüm: Belirli İntegral

Riemann (Riman) İntegrali

Alt Toplam, Üst Toplam ve Riemann (Riman) Toplamı

Belirli İntegral

Belirli İntegralin Özellikleri

Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali

İntegral Hesabının Temel Teoremleri

2. Bölüm Belirsiz İntegral

Belirsiz İntegral

Temel İntegral Alma Formülleri

Bir Fonksiyonun Bir Sabitle Çarpımının İntegrali, İki Fonksiyonun Toplamının ve Farkının İntegrali

İntegral Alma Yöntemleri

Değişken Değiştirme Yöntemi ile İntegral Alma

Logaritma ve Üstel Fonksiyonların İntegralleri

Bazı Trigonometrik İfadelerin İntegralleri

Trigonometrik Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Hesaplama

İntegrandında m√ax+b , n√ax+b Bulunan İntegralleri Hesaplama ( a, b ∈ R; m, n ∈ N+)

Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi

Basit Kesirlere Ayırma Yöntemiyle İntegral Alma

Trigonometrik Özdeşlikler Yardımıyla İntegral Alma

∫ sinn x dx veya ∫ cosn x dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama ( n ∈ N+)

∫ sinm x . cosn x dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama (m, n ∈ N+)

∫ sin mx . sin nx dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama (m, n ∈ N+)

3. Bölüm: Belirli İntegralin Uygulamaları

Belirli İntegral ile Alan Hesabı

Bir Eğrinin x Ekseni ile Oluşturduğu Alan

y = f (x) ve y = g (x) Eğrileri Arasındaki Alan

Bir Eğrinin y Ekseni ile Oluşturduğu Alan

x = f (y) ve x = g (y) Eğrileri Arasındaki Alan

Belirli İntegral ile Hacim Hesabı

A. Kapalı Alanın x Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

B. İki Eğri Arasında Kalan Bölgenin x Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

C. Bir Kapalı Alanın y Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

Ç. İki Eğri Arasında Kalan Bölgenin y Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

Belirli İntegralin Fiziksel Anlamı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

11. Sınıf Matematik Konuları 2015-2016

11. Sınıf Matematik müfredatı 2015-2016
11. Sınıf Matematik müfredatı 2015-2016

Artık iyi bir üniversite kazanma hayalleri başladı. Bu hayale ulaşma yolunda ilk adım matematik dersi olmaktadır. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen bilinçli öğrenciler 11. sınıf matematik konularına şimdiden çalışmaya başladılar. Bazıları ise tekrar yapmak amacıyla lise 3 konularını aramaktadırlar. İşte o konular:

 1. ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR

Karmaşık Sayılar

Sanal Sayı Birimi Ve Kuvvetleri

Karmaşık Sayıların Eşitliği

Karmaşık Düzlem

Bir Karmaşık Sayının Eşleniği Ve Modülü

Karmaşık Sayılarda Toplama Ve Çıkarma İşlemleri

Karmaşık Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri

Karmaşık Sayılarda Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Karmaşık Sayılarda Çarpma İşleminin Özellikleri

Eşlenik Ve Modül Özellikleri

Karmaşık Sayılarda İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İki Karmaşık Sayı Arasındaki Uzaklık

Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi

Kutupsal Biçimde Verilen Karmaşık Sayılarda Toplama Çıkarma, Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Karmaşık Sayıların Orijin Etrafında Döndürülmesi

Karmaşık Sayının Kuvvetleri

Karmaşık Sayının Kökleri

2. ÜNİTE: ÜSTEL FONKSİYON

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Onluk Logaritma Fonksiyonu Ve Doğal Logaritma Fonksiyonu

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

Taban Değiştirme

Üslü Ve Logaritmik Denklemler İle Eşitsizlikler

3. ÜNİTE: PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, OLASILIK VE İSTATİSTİK

Sayma Yöntemleri

Faktöriyel

Permütasyon

Dairesel (Dönel) Permütasyon

Tekrarlı Permütasyon

Kombinasyon

Binom Açılımı

Olasılık

Olasılık Fonksiyonu

Eş Olasılı (Olumlu) Örneklem Uzay

Koşullu Olasılık

Bağımlı Ve Bağımsız Olaylar

İstatistik

Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçüleri

Standart Sapma

Standart Puanlar

4. ÜNİTE: TÜMEVARIM VE DİZİLER

Tümevarım

Toplam Sembolü

Toplam Sembolünün Özellikleri

Çarpım Sembolü

Çarpım Sembolünün Özellikleri

Diziler

Dizilerde İşlemler

Monoton Diziler

Aritmetik Diziler

Geometrik Diziler

5. ÜNİTE: MATRİS, DETERMİNANT VE DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ

Matris

Matris Çeşitleri

İki Matrisin Eşitliği

Matrislerde Toplam İşlemi Ve Özellikleri

Bir Matrisin Bir Gerçek Sayı İle Çarpımı

Matrislerde Çarpma İşlemi

2×2 Türünden Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi

Bir Matrisin Devriği (Transpozu)

Doğrusal Denklem Sistemleri

Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrislerle Gösterimi Ve Çözümü

Determinantlar

Sarrus Kuralı

Ek (Adjoint) Matris

Matrislerin Çarpma İşlemine Göre Tersi Yardımıyla Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

Crammer Kuralı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 10. Sınıf Matematik Konuları

10. sınıf matematik konuları 2015-2016
10. sınıf matematik konuları 2015-2016

İşte zorlu lise maratonunda bir basamak daha. Geçen yıl lise koridorlarına adımlarını atan öğrenciler bu yıl lise 2. sınıf olarak öğrenim hayatlarına devam edecekler. Bu öğrencilerden bilinçli olanlar konulara önceden hazırlanmak veya öğrendikleri konuları pekiştirmek için internette aramalar yapmaktadırlar. En fazla yapılan aramalardan bir tanesi de 10. sınıf matematik müfredatı olmaktadır. Biz de sizlere 2015-2016 eğitim öğretim yılında 10. sınıf matematik dersinde işlenecek konuları listeliyoruz. İşte o liste:

 1. ÜNİTE: SAYMA

1. Bölüm: Sıralama ve Seçme

Sayma Yöntemleri

Sıralama (Permütasyon) ve Faktöriyel Kavramı

Seçme (Kombinasyon)

Pascal Üçgeni, Pascal Özdeşliği

Binom Teoremi

2. ÜNİTE: OLASILIK

1. Bölüm: Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılıkları

Bileşik Olayların Olasılıkları

3. ÜNİTE: FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

1. Bölüm: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Fonksiyon Grafikleri ve Dönüşümler

Fonksiyonlarda Dört İşlem

2. Bölüm: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi

Bir Fonksiyonun Tersi

3. Bölüm: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki Miktar Arasındaki İlişkinin Fonksiyon Kavramı ile Açıklanması

Problem Çözümlerinde Fonksiyon Grafik ve Tablolarının Kullanılması

4. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

1. Bölüm: Doğrunun Analitik İncelemesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğru Parçasını Belli Oranda Bölen Noktanın Koordinatları

Doğrunun Denklemi, İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Analitik Düzlemde Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

1. Bölüm: Dörtgenler ve Özellikleri

2. Bölüm: Özel Dörtgenler

Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoit ile İlgili Açı ve Uzunluk Bağıntıları

Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları

Dörtgenlerin Alan Bağıntılarının Problem Çözme ve Modellemede Kullanılması

3. Bölüm: Çokgenler

6. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

1. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Karmaşık Sayılar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

2. Bölüm: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

7. ÜNİTE: POLİNOMLAR

1. Bölüm: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Gerçek Katsayılı ve Bir Değişkenli Polinomlar

Polinomlar Kümesinde İşlemler

Bir Polinomun (x – a) İle Bölümünden Kalan

Polinomun Kökleri (Sıfır Yerleri)

2. Bölüm: Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

3. Bölüm: Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel İfadeler

Polinom ve Rasyonel Denklemler

8. ÜNİTE: ÇEMBER VE DAİRE

1. Bölüm: Çemberin Temel Elemanları

Çember ve Çemberin Elemanları

Çemberde Kiriş Özellikleri

2. Bölüm: Çemberde Açılar

3. Bölüm: Çemberde Teğet

4. Bölüm: Dairenin Çevresi ve Alanı

9. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLER

1. Bölüm: Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik Prizmalar

Dik Piramitler

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Koni

Küre

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...