1. Sınıf Türkçe Konuları 2015-2016

2015-2016 1. sınıf türkçe konuları
2015-2016 1. sınıf türkçe konuları

 

1. Dönem Türkçe dersinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu başlıkları işlenecektir.

 

Ünite 1 : Hayal Gücü Teması

Şemsiye

Güneş Nereye Gidiyor?

Gökkuşağı

Ayla’nın Bulut Oyunu
Ünite 2 : Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler Teması

Bora’nın Telefonu

Deniz Kızı Okulda

Kamp Arkadaşları

Palyaço
Ünite 3 : Değerlerimiz Teması

Keloğlan ve Çocuk Bayramı

Kırmızının Sevinci

İki Arkadaş

Bayram Sevinci
Ünite 4 : Oyun ve Spor Teması

Futbolcu Fil

Mızıkçı

Oynuyorum

Kitap Sevgisi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

 

I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923 – …)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu
II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinlerin Özellikleri ve Temsilcileri
Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler
III. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİRLER)

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Yedi Meşaleciler
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
Beş Hececiler
Hisarcılar
Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
Maviciler
İkinci Yeni (1954-1960)
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)
1980 Sonrası Şiir
Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
Toplumcu Gerçekçi Eserler
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
Modernizmi Esas Alan Eserler
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri veya Drama Metinleri)
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları
Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Lise 3 Türk Edebiyatı Konuları 2015-2016

2015-2016 lise 3 türk edebiyatı müfredatı
2015-2016 lise 3 türk edebiyatı müfredatı

 

Lise 3. Sınıf öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türk Edebiyatı dersinde aşağıdaki konu listesinde yazılan konu başlıklarını işleyeceklerdir.

 

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ

Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi
Yenileşme Dönemi

 
II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete
Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler
Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar

 
III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)

Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu
Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler
Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Servetifünun Döneminde Mensur Şiir
Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları
Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Fecr-i Ati Şiiri
Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar

 
IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu
Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları
Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler
Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir
Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)
Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)
Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları
Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar
Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları 2017-2018

lise 2 öğrencileri bu yıl aşağıda listelenmiş olan konuları derslerde işleyeceklerdir.

 

Ünite 1 HİKÂYE

1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek

2. Bir halk hikâyesi

3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye

4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir

* İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı

Ünite 2 ŞİİR

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu

2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes

4. Halk edebiyatından üç mâni ve bir türkü

5. Halk şiirinden bir koşma

6. Divan şiirinden bir mesnevi

7. Divan şiirinden iki gazel

8. Divan şiirinden bir kaside

9. Divan şiirinden bir şarkı

Ünite 3 DESTAN / EFSANE

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsane

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan

5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *Fiil *Zarf

* Fiil ve zarfların özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirilir

Ünite 4 ROMAN

1. Dünya edebiyatından bir roman

2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman

3. Servetifünun Dönemi’nden bir roman

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman

Dilbilgisi Konuları:

Kelime Türleri: *Edat * Bağlaç *Ünlem

* Edat, bağlaç, ünlemlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirir.

Ünite 5 TİYATRO

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin (Karagöz, orta oyunu)

2. 1860 – 1923 arası dönemden iki metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümlenin Ögeleri: Cümlenin ögelerini belirlemeye yönelik çalışmalarda farklı kelime gruplarını içeren örnekler verilerek kelime gruplarının cümle ögelerinin oluşmasında ve belirlenmesindeki işlevi değerlendirilir.

* Öge dizilişinin cümlenin anlamına katkısı okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde gösterilir.

Ünite 6 ANI

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki anı

Ünite 7 HABER METNİ

1. Güncel gazete haberlerinden iki metin

2. Genel Ağ (İnternet) haberlerinden bir metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümle Türleri: Yüklemin türüne, ögelerin dizilişine, yapısına, anlamına göre cümle türleri okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde ve işlevlerine dikkat çekilerek işlenir.

Ünite 8 REKLAM METNİ

1. Güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri

2. Geçmiş dönemlerde y ay ı m l an an gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

3. Güncel gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

Ünite 9 DİLEKÇE/ TUTANAK

1. İkidilekçe

2. Bir olay tutanağı

3. Bir toplantı tutanağı

Dilbilgisi Konuları :

Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

lise 1 türk edebiyatı konuları 2015-2016
lise 1 türk edebiyatı konuları 2015-2016

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 9. sınıf türk edebiyatı dersinde aşağıdaki konular işlenecektir.

 

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

 
1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik (2011-2012 yeni öğretim programından çıkartıltı.)
Ayrıca bakınız->> 1. Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları (Test: 50 soru)

 
II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

 
1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk
c.Şiir Dili
ç.Şiirde Yapı
d. Şiirde Tema
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
f. Şiir ve Gelenek
g. Yorum
ğ.Metin ve Şair
Not: “1. Şiir İnceleme Yönetimi” konusu altında yer alan a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ alt maddeleri kazanımlar bölümüne alınmıştır.
2. Şiir Okuma (yeni eklenen konu)
3. Manzume ve Şiir
4. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme (bu madde kaldırıldı)
Ayrıca bakınız>>> Şiir ve Şair (Makale)

 
III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

 
1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar
Not: “2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi” konusu altında yer alan a, b, c, ç, d, e, f alt maddeleri kazanımlar bölümüne alınmıştır.
3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana). (bu madde kaldırıldı)
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
Tiyatro Terimleri Sözlüğü

 
IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

 
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)
c. Ana Düşünce
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlam
f. Metin ve Yazar
g. Yorum
2. Öğretici Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
a. Tarihî Metinler
b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 12. Sınıf Tarih Konuları

12. sınıf çağdaş türk tarihi  konuları
12. sınıf çağdaş türk tarihi konuları

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 12. sınıf seviyesinde öğretilecek olan Çağdaş Türk Tarihi dersi konuları toplamda 5 üniteden oluşmaktadır. Ünite başlıklarını liste şeklinde aşağıda bulabilirsiniz.

 

1. Ünite: XX. yy Başlarında Dünya
2. Ünite: II. Dünya Savaşı
3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi
4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası
5. Ünite: Küreselleşen Dünya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2015-2016 11. Sınıf Tarih Müfredatı

11. sınıf tarih konuları 2015-2016
11. sınıf tarih konuları 2015-2016

 

2015-2016 öğretim yılında lise 3. sınıflar tarih dersinde işlenecek olan konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

1. MUSTAFA KEMAL’İN AİLESİ VE YAŞADIĞI ÇEVRE
Selanik Kenti: Osmanlı Devleti’nin Batılı Yazarlar
2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI
3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ GELİŞİMİ
Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler
Mustafa Kemal’i Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Yabancı Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’in Okuduğu Kitaplar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Olaylar ve Fikir Akımları
4. CEPHELERDE MUSTAFA KEMAL
I. ve II. Balkan Savaşları

MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ

1-20. YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI DEVLETİ
2- I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)
Savaşın Genel Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler
Savaşın Sona Ermesi
Savaşın Sonuçları
3-MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;
Uygulanması ve Önemi
Uygulanması Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu
Halkın Tutumu
Mustafa Kemal’in Tutumu
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
4. DİRENİŞE GEÇEN BİR MİLLET : KUVAYIMİLLİYE RUHU
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler
Yerel Kongrelerin Milli Cemiyetlerin Kurulmasına Etkisi
5. MİLLİ MÜCADELE’ NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması
(19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
Son Osmanlı Mebusan Meclisi (12 Ocak 1920)
Misak-ı Milli’nin Kabul Edilmesi (28 Ocak 1920)
6.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar
7. SÖZDE BARIŞ ANTLAŞMASI : SEVR (10 Ağustos 1920)

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
Doğu Cephesi
Güney Cephesi
2. BATI CEPHESİ: İNÖNÜ VE KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI
Düzenli Ordunun Kurulması
I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
I. İnönü Savaşı (6-11 Ocak 1921)
II. İnönü Savaşı (26 Mart -1 Nisan 1921)
Eskişehir – Kütahya Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921)
İstiklal Yolu
3. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
(7-8 Ağustos 1921)
4. ANADOLU’NUN KURTULUŞU
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Ateşkes Teklifleri ve Diplomasi Savaşı
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922) ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
(30 Ağustos 1922)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
5. SANAT VE EDEBİYAT HAYATIMIZDA MİLLİ MÜCADELE

TÜRK İNKILÂBI

1. SALTANATIN KALDIRILMASI
(1 Kasım 1922)
2. ZAFERİN TESCİLİ: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)
Lozan Barış Konferansı’nda Görüşülen Konular
Lozan Görüşmelerinin Yarıda Kesilmesi (4 Şubat 1923)
Görüşmelerin Kesilmesi Sonrasında Yaşananlar
Görüşmelerin Yeniden Başlaması (23 Nisan 1923) ve Lozan Barış Antlaşması’nın İmzalanması (24 Temmuz 1923)
3. CUMHURİYET’İN İLANI (29 Ekim 1923)
Ankara’nın Başkent Oluşu
Ekim Bunalımı ve Rejimin Adının Konulması
4. 3 MART 1924 İNKILÂPLARI
Halifeliğin Kaldırılması
Tevhiditedrisat Kanunu
Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması
Erkânıharbiye Vekaleti’nin Kaldırılması
5. PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ
Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924)
Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)
Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
Kubilay Olayı (23 Aralık 1930)
6. HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR
1924 Anayasası
Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü ve Karakteri
7. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILÂP HAREKETLERİ
Milli Eğitim
Medreselerin Kaldırılması(11 Mart 1924)
Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
Bilimsel Tarih Anlayışı
Türk Dilinin Gelişmesi
Üniversite Reformu
8. TOPLUMSAL ALANDA İNKILÂPLAR
Şapka İnkılâbı ve Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925)
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
Milâdi Takvim ve Uluslar arası Saat Uygulamasının Kabulü,Ölçü ve Tartıların Değişmesi(26 Aralık 1925)
Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)
9. EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER
Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması
Tarım Alanında Gelişme
Ticaret Alanında Gelişme
Kabotaj Kanunu’nun Kabulü
(1 Temmuz 1926)
Sanayi Alanında Gelişme
Madencilik Alanında Gelişme
Ulaşım Alanında Gelişme
10. SAĞLIK ALANINDA VE SOSYAL ALANLARDA GERÇEKLEŞEN İNKILÂPLAR
11. KADIN HAKLARININ KABULÜ VE KADININ TOPLUMDAKİ YERİ
12. CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI
NUTUK

ATATÜRKÇÜLÜK ve ATATÜRK İLKELERİ

1. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

3. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI

4. ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

5. ATATÜRK İLKE VE İNIKILAPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR

6. CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

7. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ

8. CUMHURİYET YÖNETİMİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

9. ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ EMANET ETTİĞİ GÜÇ: TÜRK GENÇLİĞİ

10. CUMHURİYET YÖNETİMİNDE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

11. MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

12. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

13. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİREN UNSULAR

14. MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

15. HALKÇILIK İLKESİ

16. HALKÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

17. DEVLETÇİLİK

18.DEVLETÇİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

19. LAİKLİK İLKESİ

20. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

21. LAİKLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

22. İNKILÂPÇILIK

23. İNKILÂPÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

24. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMANIN VE İLKELERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMANIN ÖNEMİ

25. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Sosyokültürel Güç
Askeri Güç
Ekonomik Güç
Siyasi Güç

28. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTASININ TEMEL ESASLARI
2. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ÖNEMİ
3. 1923 – 1932 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI
1923-1932 Yılları arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – İngiltere İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Fransız İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Yunan İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – SSCB İlişkileri
4. 1932 – 1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI
1932-1939 Yılları Arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olması (18 Temmuz 1932)
Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939)

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1. ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ VE ARAMIZDAN AYRILIŞI

2. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ YANKILARI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...