Ev atıklarından plastik, teneke ve kâğıt gibi maddelerin geri dönüşümlerinin sağlanmasının önemini açıklayınız.

Ev atıklarından plastik, teneke ve kâğıt gibi maddelerin geri dönüşümlerinin sağlanmasının önemini açıklayınız.

Atık; kullanım sonrası çevreye atılan doğal dengeyi bozan, insan sağlığı için zararlı olan maddelere denilmektedir. Bitmiş olan piller, plastik kaplar, atık yağlar, tenekeler, kağıtlar, peçeteler, poşetler, camlar hep atık maddelere örnektir. Geri dönüşüm ise; değerlendirme imkanı olan bu atıkların kimyasal, fiziksel yöntemler ile kullanılabilecek başka eşyalara ya da enerjiye dönüştürülmesine denilmektedir. Kısaca atıkların yeniden değerlendirilmesine geri dönüşüm denilmektedir. Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak bir gün onlarda tükenip biteceklerdir.

 

Bunun sonucunda da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Doğal kaynaklarımızın tükenmesini önlemek için birçok atık gibi ev atıklarından plastik, teneke ve kâğıt gibi maddeler geri dönüşüm ile geri kazanılmalıdır. Büyük küçük denmeden geri dönüşüme katlı sağlamak ve geleceğe yatırım yapmak oldukça önemlidir. Ev atıklarının da geri dönüşümü de bu bağlam da çok önemlidir. Bu atıklar türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm kutularına atılmalı ve geri dönüşüme kazandırılmalıdır.

 

Ev atıklarının geri dönüşümlerinin öneminden bahsedersek; doğal kaynaklarımız korunmuş olur hem böylece doğal kaynaklarımız gelecek nesillere de aktarılmış olunur, çevre kirliliği azalır, geri dönüşüm yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur, atık miktarı azalır ve böylece atık yığınlarının önüne geçilmiş olunur ve geri dönüşüm yapılması sayesinde enerji tasarrufu da sağlanmış olunur. Geri dönüşüm sayesinde yeni hammaddeler üretilip kullanmak yerine atıkların yeniden kullanıma sunulmasını sağlayarak doğal kaynaklarımızı korunmasına yardımcı olunmaktadır.

Toplu taşıma araçlarına binerken nelere dikkat etmelisiniz?

Toplu taşıma araçlarına binerken nelere dikkat etmelisiniz?

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan kişiler sık sık toplu taşıma araçlarını kullanırlar. Güvenli bir şekilde bu araçlara binmek için bazı noktalara dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle otobüs duraklarında beklerken yola çok yakın bir yerde beklememeliyiz. Yoksa gelen araç yayalara çarpabilir. Örneğin İstanbul’da metro, tramvay ve metrobüs gibi araçların duraklarında yolcuların durması gereken yerler sarı bir şeritle belirlenmiş. Bu şeritlere dikkat etmeli ve yayların durması gereken yerde beklemeliyiz. Bunun dışında toplu taşıma araçlarına binerken dikkat etmememiz gereken diğer kuralla ise şunlardır:

 

 • Binilecek toplu taşıma aracı biletliyse biletimizi, ücretli ise ücretimizi önceden hazırlamalıyız.
 • Eğer indirimli bilet kullanıyorsak pasomuzu da hazırda bulundurmalıyız.
 • Araca binmeden önce aracın durduğundan emin olmalı ve binmek için sıramızı beklemeliyiz. İtiş kakış gibi durumlara neden olmamalıyız.
 • Toplu taşıma araçlarının her zaman ön kapıdan binmeliyiz.
 • Araca bir düzen dâhilinde binmeliyiz.
 • Boş yerler varsa oturmalı, eğer yoksa boşluklara doğru ilerlemeliyiz.
 • Araçta yaşlı, engelli, hamile veya çocuklu kişiler varsa onlara yer vermeliyiz.
 • Sessiz bir şekilde araçta durmalıyız, telefon vb. aletlerinin sesini kısmalıyız.
 • Çok yüksek sesle konuşmamalıyız.
 • Yiyecek ve içecekler mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarında tüketmemeliyiz.

Yemek Yerken Uyulması Gereken Görgü Kuralları

Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını aşağıya yazınız.

Toplumda dikkat edilmesi gereken nezaket ve görgü kuralları vardır. Bunlardan biri de yemek yerken dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bizim toplumumuzda sofrada yemek yemek bir kültürdür ve bu kültür hala devam etmektedir. Sofra kültürünün de belli başlı uyulması gereken bazı kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uymak demek nezaket sahibi olmak demektir.

 

Yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları şunlardır:

 • Ağızda yemek varken konuşulmaz
 • Elle yemek yenmez, çatal, kaşık ve bıçak kullanmalıyız
 • Yemekte ağzını çok açmamak ve ağzı şapırdatmamak
 • Küçük lokmalarla yemek yemek
 • Kendi tabağındaki yemeği bitirmek, bunun için yiyebilecek kadar yemek almak
 • Eğer tek bir çeşit yemek topluca yenilecekse önünden yemek
 • Sofradaki diğer kişilerin lokmalarını saymamak ve onları gözlemlememek
 • Sofrada peçete kullanmak
 • Sofradaki tuz, su vb. almak için uzanmamak ve en ayın kişiden istemek
 • Evin büyüklerinden önce sofraya oturmamak
 • Yemeği tek başına yememek ve ailece birlikte sofraya oturmak
 • Evin büyüğünün yemeğe başlamasını beklemek
 • Masada yemek yeniyorsa ayaklarınızı diğer kişileri rahatsız edecek şekilde uzatmamak
 • Ağzında yemek varken su içmemek
 • Masaya yaslanmamak
 • Sofrada hoş olmayan konulardan konuşmamak gibi uyulması gereken sofra adabı kuralları arasında sayılabilir.

 

Böylece sofra adabı ve kültürü kazanılmış olur. Yemek yerken bu kurallara dikkat etmek görgü ve nezaket açısından oldukça önemlidir ve toplumdaki saygınlık belirtisidir. Bu kurallar çocuk yaşlarda edinilebilecek kurallar arasında yer alır.

Yemekte görgü kurallarına uymak neden önemlidir?

Yemekte görgü kurallarına uymak neden önemlidir?

İnsanlar yaşamak için yemek yemeye ihtiyaç duyar. Her zaman düzenli ve dengeli beslenmemiz gerekir. Çünkü hayat enerjimizi ve organlarımızın gelişimi için beslenmemizin önemi büyüktür. Bazı durumlarda başkalarıyla birlikte yemek yemek zorunda kalırız. Bu durumlarda yemekte uymamız gereken görgü kuralları vardır. Bu kurallara uyduğumuzda hem başkalarının yanında saygınlığımız artar hem de toplumda iyi bir yer edinerek hakkımızda olumlu görüşlerin ortaya çıkması kolaylaşır. Bu nedenle yemekteki görgü kurallarını öğrenmeli ve uygulamalıyız. Ancak bu şekilde hem kendi sağlığımızı korur hem de başkalarının rahatsız olmamasını sağlayabiliriz.

 

Yemekte görgü kurallarına uymanın önemi şöyle açıklayacak olursam;

 • Öncelikli sağlıklı olmak için
 • İnsanlarla uyum için bir arada yaşamak için
 • Diğer insanlar tarafından ayıplanmamak için
 • Diğer yemek yiyenleri rahatsız etmemek için
 • Toplum içinde kabul edilmek ve saygı duyulmak gibi amaçlar için yemekte görgü kurallarına uymak zorundayız.

 

Eğer bu görgü kurallarına uymazsak;

 • Arkadaşlarımız tarafından dışlanırız
 • Sosyal ortamlardan uzaklaşmış oluruz
 • Çevremizdeki kişiler bizleri ayıplar
 • Arkadaşlarımızı bizimle aynı sofraya oturmak istemez
 • Tüm bunlar sonucu da arkadaşlıklarımız sona ererek yalnız kalmış oluruz.

 

Ancak bazı durumlarda bu görgü kurallarını yanlışlıkla ihlal edebiliriz. Bu durumda hemen karşımızdaki kişi yargılamamalı ve onu kibarca uyarmalıyız.

Hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyar?

Hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyar?

 

Hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için yaşadıkları ortama göre birçok şeye ihtiyaç duyarlar. Bunların başında günlük olarak tüketecekleri besinler gelir. Daha sonra sırasıyla, su, ışık, toprak ve hava gibi maddelerde sayılabilir. Hayvanları iki farklı kategoride incelersek eğer; yeryüzünde yaşayan hayvanların ihtiyaçları farklı olabileceği gibi suda yaşayan hayvanların ihtiyaçları birbirinden farklıdır.

 

Bu nedenle bir balık suyun dışına çıktığında aldığı hava onu öldürürken, toprak üzerinde yaşayan hayvanlarda suda boğulur ya da oksijensiz yaşayamaz. Ancak her iki gruptaki hayvanların yaşadıkları ortama göre çeşitli gıda maddelerine ihtiyaçları vardır. Bazı hayvanlarda toprak altında yaşamlarını sürdürürler ve onlarında hayatları farklı ihtiyaçlarını karşılamalarıyla devam eder.

 

Tüm hayvanların hayatlarını güvenli bir şekilde devam ettirebilmeleri için besin dışında bir yuvaya ihtiyaçları vardır. Böylece hem döllenme hem de diğer şekilde çoğalmaları da mümkün olmaktadır. Çünkü hayvanlar kendilerini doğanın birçok zararına karşı kendilerini ancak bir yuvaya sahipseler koruyabilirler. Aksi halde hayvanlar kendilerini koruyamaz ve çoğalmalarını gerçekleştirmezlerse nesillerinin tükenmesiyle karşılaşabilirler.

 

Hayvanların bu şekilde güvenli bir şekilde yaşaması için insanlara da birçok önemli görevler düşmektedir. Doğayı temiz tutmak, av yasağına uymak, sahipsiz hayvanlara barınaklar yapmak veya sahiplenmek gibi tedbirlerin alınması çok önemlidir. Ayrıca suları temiz tutarak denizde yaşayan hayvanları da koruyabiliriz. Bu ve buna benzer tüm tedbirlere dikkat ederek doğadaki hayvan türlerinin yaşamasına yardımcı olabiliriz. Unutmayalım ki dünya sadece insanlara ait bir yer değildir. Yeryüzünde sayısız bitki çeşidi ve hayvan türü ile birlikte yaşamak zorundayız. Bunun içinde herkes kendine düşen görevi yerine getirerek dünyayı daha yaşanılır bir yer haline getirebiliriz.

Yöresel yemeklerimize örnekler veriniz.

Yöresel yemeklerimize örnekler veriniz.

 

Ülkemiz yöresel yemekler açısından oldukça geniş bir kültüre sahiptir. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, ağızlarda tat bırakacak muhteşem yemeklerle karşılaşabilirsiniz. Milli kültürümüzde de büyük bir öneme sahip olan yöresel yemeklerimiz, dedelerimizden ve atalarımızdan bizlere kadar ulaşmış ve bundan sonraki nesillerde aktarılacak lezzetlerdir.

 

Örneğin ben bir Edirneli olarak yaşadığım yerde ki en meşhur yemeği Arnavut ciğeridir. Bununla birlikte peynir helvası da diğer bölgelerde yapılan çeşidine göre daha güzeldir diyebilirim. Diğer yöresel yemekler arasında benim en çok beğendiğim Güneydoğu Anadolu yemekleridir. Urfa ve Adana kebabı, Hatay’a ait testi kebabı, tantuni, mamul, oruk ve diğer enfes yemekler Anadolu’nun yemek kültürünü gözler önüne serer. Bununla birlikte milli kültürümüzle özdeşleşmiş birçok yöresel yemek çeşidimiz de vardır. Bunlar; tarhana çorbası, ezogelin çorbası, düğünlerde yapılan keşkek pilavı, yaprak sarması, pişi, pide çeşitleri ve saray mutfağından günümüze kadar gelmiş olan tatlı çeşitleridir. Her bir yemek çeşidi kendi yöresine ait baharat ve soslarla harmanlanarak özel pişirme usulleri ile sofralarımıza kadar gelir. Diğer yöresel yemekleri ise şöyle sıralayabilirim:

 

 • Şanlıurfa’nın lahmacunu ve çiğ köftesi
 • Adana’nın içli köftesi ve kebabı
 • Kayseri’nin o muhteşem mantısı ve pastırması
 • Gaziantep’in fıstıklı baklavası
 • Karadeniz’in karalâhana sarması
 • Bursa’nın incir tatlısı
 • Erzurum’un cağ kebabı
 • Kahramanmaraş’ın ünlü dövme dondurması vereceğim örneklerden sadece bazılardır.

2019-2020 6. Sınıf Seçmeli Ders Dilekçesi

……………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                             ………………….

 

            Velisi bulunduğum okulunuz 5/A Sınıfı ………………………………… T.C. kimlik numaralı

…………………………………. isimli öğrencimin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen

toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğrenci Veli
Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Tarih ve imza: Tarih ve imza:

 

 

 

 

ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU

Sıra No Dersin Adı Haftalık Ders Saati Seçilecek Ders ve Saati
1 Kur’an-ı Kerim (4) 2
2 Peygamberimizin Hayatı (4) 2
3 Temel Dinî Bilgiler (2) 2
4 Okuma Becerileri (1) 2
S Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2
6 Yaşayan Diller ve lehçeler (Adığece)(4) 2
7 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) 2
8 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmanca)(4) 2
9 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) 2
10 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) 2
11 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) 2
12 Yabancı Dil (Almanca)(4) 2  
13 Yabancı Dil (Arapça)(4) 2
14 Yabancı Dil (Fransızca)(4) 2
15 Yabancı Dil (İngilizce)(4) 2
16 Yabancı Dil (Diğer)(4) 2
17 Bilim Uygulamaları (4) 2
18 Matematik Uygulamaları (4) 2
19 Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar. Plastik Sanatlar vb.)(4) 2/(4)
20 Müzik (4) 2/(4)
21 Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) 2/(4)
22 Drama (2) 2
23 Zekâ Oyunları (4) 2
24 Halk Kültürü (4) 2
25 “Şehrimiz….” (1) 2
26 Hukuk ve Adalet (1) 2

 

 • Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
 • Tabloda yer alan “Seçilecek Ders ve Saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır.
 • Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir.

Mucitlerin Özellikleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Mucitlerin Özellikleri :
Bilim insanlarının amaçları insanlığa hizmet etmektir.
Çok çalışarak, sabırla yaptıkları deneyler sonucunda başarılı olup hedeflerine ulaşırlar. Başarısız olduklarında tekrar tekrar deneyerek doğruya ulaşırlar. Bilim insanı ve mucitlere saygı göstermeli, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükran duymalıyız.

Tasarım: Bir araştırma sırasında izlenecek yol işlemlerin tümüdür.
Pek çok buluş ve teknolojik gelişme insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Sizler de ihtiyaçlarınızı tespit edip, bu ihtiyacı karşılayarak bir ürün tasarlayabilirsiniz. İnsanlar bir ürün tasarlamak için zekâlarını, bilgilerini ve yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede teknolojinin gelişmesine katkıda bulun-muş olurlar. Eğer mucitler ürün tasarlamasaydı bugünkü teknolojiye ulaşmamız mümkün değildi. Teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları ve kullanım alanları da düşünülmüştür. Tasarla-nan ürünler insan hayatını kolaylaştırmıştır. İnsanlar paradan, zamandan tasarruf etmişlerdir. Tasarımı yapılan robotlar ilerleyen yıllarda insanların en büyük yardımcısı olacaktır. Proje nedir ? Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir.

Mucitler Ve İcatlar Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünler, ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçları onları buluşlar yapmaya yöneltir. Bu yüzden insanlar günlük yaşantısını kolaylaştıracak ürünler tasarlamış ve yapmışlardır.
İnsanların ihtiyaçlarına uygun olarak, insanlar tarafından geliştirilen her türlü araç-gereç ve bu araç-gereçlerin geliştirilmesinde kullanılan bilgiye teknoloji denir.
Teknoloji kullanılarak üretilen alet , makine vb. araçlara teknolojik ürün denir.
Mucit : Yeni bir buluş ortaya koyan , icat eden kimseye mucit denir.
İcat : Var olan bilgilerden yararlanarak, daha önce bilinmeyen yeni bir şey üretmeye icat denir.

Teknolojik ürünü tasarlayarak ortaya çıkarmaya icat , bu icadı gerçekleştiren kişiye ise mucit adı verilmektedir.

İcatlar; .
• Zaman içinde değişebilir.
• İcatlar bir başka icada ışık tutabilir.
• İcatlar hayatımızı kolaylaştırır.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Yaşam biçimimizi değiştirir ve merak duygumuzu artırır.

Bir teknolojik ürünü bulan kişi bunun patentini alarak o ürünün sahibi olduğunu kanıtlar.
Patent: Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının
kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.
• Teknolojik ürünlerin yapılış nedeni insan yaşamını kolaylaştırmak ve işleri hızlandırmaktır.
• Bilimin geliştiği toplumlarda teknoloji de gelişmiştir.
• Dünyada teknolojisi gelişmiş toplumların sanayisi de gelişmiştir.

Teknolojik ürünlerin gelişmesinde insanların ihtiyaçlarının etkisi olduğu gibi ülkelerin gelişme istediği de etkili olmuştur.
Zaman ilerledikçe, insanların istek ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu yüzden buna paralel olarak teknolojik ürünlerde gelişmeye devam eder.

* Günümüzde teknolojinin gelişmesini sağlayan en önemli faktör elektriktir *.

Maddenin Ölçülebilen Özellikleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLEN ÖZELLİKLERİ

            Maddelerin renk, koku, tat, saydamlık, esneklik vb. özelliklerini ölçemeyiz. Maddenin ölçülebilen ve sayılarla ifade edilebilen iki özelliği vardır.  Bunlar “kütle ve hacimözellikleridir.

1.KÜTLE:

*Her maddenin belli bir miktarı vardır. Madde miktarına kütle denir.

* Maddenin kütlesini ölçmek için “eşit kollu terazi, baskül, elektronik terazi” gibi araçlar kullanılır.

*Kütle birimleri olarak kilogram (kg) ve gram (g) kullanılır. 

*1 kilogram, 1000 grama eşittir.

Katı Maddelerin Kütlesini Ölçme:

            Katıların belli bir şekli olduğu için kütleleri eşit kollu terazi yardımıyla kolayca ölçülür. Eşit kollu terazinin bir kefesine ölçülecek katı madde, diğer kefesine ise kg ya da gram konulur. Terazinin kefeleri eşitlenince maddenin kütlesi ölçülmüş olur.

Sıvı Maddelerin Kütlesini Ölçme:

            Sıvı maddeler akışkandır ve belirli bir şekilleri yoktur. Bu özelliklerinden dolayı sıvıların kütlelerini ölçmek için bir kaba ihtiyaç duyarız.

            Sıvıların kütlesi, sırası ile aşağıdaki gibi ölçülür.

* Önce sıvının konulacağı kap boş olarak tartılır ve kütlesi bulunur. Boş kabın kütlesine dara denir.

*Kaba sıvı doldurularak tekrar tartılır. Sıvı ile kabın kütlesine brüt kütle denir. *Brüt kütleden boş kabın kütlesini (darayı) çıkardığımızda sıvının kütlesini buluruz. Buna da net kütle denir.

*Net kütle = Brüt kütle – Dara

Örneğin; kütlesi 20g olan boş bir bardağın (darası ), içi su dolu iken kütlesi 220g (brüt kütle) ise bardağın içindeki suyun kütlesi (net kütle ) 220g – 20g = 200g olur.

2.HACİM:

 

*Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.                                                                                  *Her maddenin kapladığı bir yer yani bir hacmi vardır.                                                                               *Hacim, ölçülebilen bir özelliktir.

* Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir adı verilen kaplar kullanılır.

*Hacim birimleri olarak Litre (L) ve mililitre (mL) kullanılır. 

*1 Litre, 1000 mililitreye eşittir.

 

Sıvı Maddelerin Hacmini Ölçme:

           

Sıvıların hacmi dereceli silindir yardımıyla kolayca ölçülür. Dereceli silindir üzerinde çizilmiş çizgiler ve bunların yanlarında sayı değerleri bulunur. Sıvıyı dereceli silindire koyduğumuzda sıvı seviyesine denk gelen çizgi o sıvının hacmini verir.

 

Katı Maddelerin Hacmini Ölçme:

           

Katı maddelerin belirli bir şekli olduğu için bulundukları kabın şeklini alamazlar. Bu nedenle katı maddelerin hacimlerini ölçmek için sıvı maddelere ihtiyaç duyarız.

            Katıların hacmi, sırası ile aşağıdaki gibi ölçülür.

*Önce dereceli kaba bir miktar su konur ve su seviyesi tespit edilir.

*Sonra kabın içine ölçüm yapılacak katı madde bırakılır. Bu durumda su seviyesi yükselir. Suyun geldiği seviye yeniden ölçülür.

*En sonunda iki seviye arasındaki fark katı maddenin hacmini belirtir.

 

Örneğin; içinde hacmi 200 mL su olan bir dereceli kaba bir taş attığımızda su seviyesi 220 mL oluyorsa taşın hacmi 220mL 200mL = 20mL olur.