15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir?

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir? Tartışınız.

Türk Milleti bağımsızlığına hep düşkün olmuştur. Başka güçler tarafından etki altına alınma gibi bir durum söz konusu olduğunda tüm gücüyle bu zincirlere ve idaresinin yok edilmesine karşı çıkmıştır. 15 Temmuz da bu etki altına alma ve bağımsızlığın birileri tarafından yok edilmesi olarak görülmüş ve millet bunun karşısında durmuştur.

 

Cumhuriyet rejiminin en güzel şekilde uygulandığı ülkemiz bu yönetim biçiminin verdiği özgürlük ortamı ile çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilerlemesini kaldıramayan güçler onun önüne set çekmeye çalışmıştır. Bu set bir darbe girişimi olarak karşımıza çıkmıştır. Darbeyi planlayanlar milletimizin bağımsızlığını ve Cumhuriyete olan güvenini sarsmaya çalışmıştır. Türk milleti bu darbe girişimine karşı sağduyulu olarak davranmış ve durması gereken yeri topluca belirlemiştir. Bu yer bağımsızlığın kayıtsız şartsız millete ait olduğu düşüncesidir.

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken belirlediği temel değerler bu darbe girişimi sırasında da Türk milletine ışık olmuştur. Tarihimizde darbeler bu milleti hep geriye götürmüş faaliyetlerdir. Yapılan darbelerin ülkenin her yönden zarar görmesine sebep olması millet olarak darbelerin önünde bir set halinde durmamızı sağlamaktadır. Sorun olarak görülen duruma karşı millet seferber olmuş ve tankların önüne yatmıştır. Bu tankların milletin gelecek güzel günlerini çalmasına izin verilmemiştir. Millet geleceğin parlak olduğuna olan inancı ile bir bütün olmuştur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

En çok ithalat yaptığımız ülke Çin’dir. Bunun sebepleri neler olabilir?

En çok ithalat yaptığımız ülke Çin’dir. Bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Çin nüfus olarak Dünya’nın en kalabalık ülkesidir. Bunun sonucunda iş gücü maliyetleri de birçok ülkeye nazaran çok düşük seviyelerdedir. Bir başka nokta ise Çin’in teknoloji de büyük fark açarak diğer ülkeleri kendisinin gerisinde bırakmasıdır. Bu yukarıda bahsedilen durumlar neticesinde Türkiye ‘de dâhil olmak üzere çok sayıda ülkenin ithalat listelerinin başında yer alır.

 

Aslında Türkiye ile Çin arasındaki ticari adımlar 1965 yılında başlamış 1971 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla giderek artış göstermiştir. Başlarda ithal ettiğimiz ürünler tekstil ve giyim iken zamanla elektronik aletlere karşı bir evrim geçirmiştir. Çin Dünya üzerinde üretilen teknolojik ürünleri çok daha düşük maliyetlerle ortaya koyabilen bir ülkedir. Bunun bir getirisi olarak birçok teknolojik ürün üreticileri en büyük üretim noktalarını Çin’de kurmaya başlamışlardır. Hal böyle olunca en çok ithalatı teknolojik ürünler üzerine yapan Türkiye gibi ülkelerde Çin ile ciddi ekonomik ilişkilere girmek durumunda kalmışlardır. Bu bir bakıma gücün teknoloji üretiminde olduğunun da göstergesidir.

Yıllar önce çok büyük ekonomik krizler içerisinde yer alan Çin hem nüfus çokluğu gibi olumsuz bir durumu olumlamayı başarmış hem de çağın gereği olan teknolojiyi yakalayarak ülkesine ciddi bir gelir kaynağı sağlamıştır. Bizim gibi teknoloji üretme noktasında mevcut durumda gelişme gösterememiş ülkeleri de kendisine bağlayabilecek gelişmişliğe sahip olmasıyla da Dünya üzerinde yer alan ilk üç ekonomi içerisine girmeyi  başarmış durumdadır. Netice itibariyle Türkiye ve Çin arasındaki yoğun alışverişin çağın gereği ve Türkiye ‘nin kendi teknolojisini üretememesi dolayısıyla uzun yıllar devam edeceği tahmin edilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

Bu yararları saymakla bitmez aslında bir kaç tanesine değinelim. Türkiye konum olarak eski kara kütleleri diye tabir edilen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine en çok yaklaştığı yerdedir. Bunun sonucunda Dünya üzerinde dönen büyük ticaret ağlarının birçoğunun yolu bir şekilde ülkemizden geçer. Diğer bir taraftan bu yakınlık Türkiye olarak ihracat yelpazemizi çok geniş tutmamıza da olanak sağlar. Bir başka bakış açısıyla konumumuzdan dolayı yer aldığımız iklim kuşağı bizlere ülkemizde dört mevsimi yaşama imkânı sunar.

 

Bunun sonucunda ortaya çıkan ürün çeşitliliği de ülkemizi ekonomik açıdan yücelten başka bir noktadır. Örnek vermek gerekirse yazın yetiştirdiğimiz yaz sebze ve meyvelerini yaz mevsimini hiç yaşayamayan Rusya gibi ülkelere ihraç ederken, kışın yetiştirdiğimiz kış sebze ve meyvelerini Arap Yarımadası gibi hiç kış yaşayamayan bölgelere ihraç etmek gibi güzel bir avantaja sahibiz. Yine ülkemizin konumu itibariyle üç farklı denize kıyısı olan yarımada sayılabilecek bir konumdayız. Bu da ekonomik olarak hem deniz taşımacılığında hem de balıkçılıkta büyük avantaj sahibi olmamızı sağlayan unsurlardandır.

Belki de Dünya‘nın şu anda en çok gündemde olan enerji potansiyeli gündeminin de konum itibariyle tam ortasında yer almaktayız. Bir yandan çoğunluğu ülkemizde yer alan bor gibi değerli bir enerji kaynağına sahipken diğer yandan hali hazırda en çok kullanılan petrol rezervlerinin de geçiş noktasında bulunmaktayız. Netice itibariyle ülkemiz hem üretim çeşitliliği hem ticaret ve enerji yollarının merkezinde bulunması ile son derece kritik ve bir o kadar da değerli konumda yer almaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmiş olmasının sebepleri neler olabilir?

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmiş olmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.

1991 yılı itibariyle Sovyetler’ in yıkılması sonucu birçok Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuşmuştur. Daha önce Sovyetler dolayısı ile kapalı bir yaşayışa sahip bu topluluklar kendileri ile hem ticari hem de sosyal açıdan sağlıklı iletişim kurabilecekleri ülke arayışına girmişlerdir. Türkiye ilk zamanlar böyle bir beklentiye karşı her yönden hazırlıksız yakalansa da son zamanlarda atılan adımlar bu ilişkileri hayli düzeltmiştir. Peki neden Türk Cumhuriyetleri ilk seçenek olarak Türkiye’yi görmüşlerdir.? Bu sorunun cevabı binlerce yıl ötesine dayanır. Türklerin bir kısmı Anadolu  ya  göç ettikten sonra dahi kökleriyle bağlarını koparmamış, ortak geçmişleri aynı ülkenin çatısı altında olmasalar bile onların bir olmasına her daim imkan sağlamıştır.

 

İşte bu ortak köken beraberinde ortak kültürel öğelerin, benzer gelenek, görenek ve yaşayış biçiminin de habercisidir. Nasıl ki insan milyarlarca insan içinden kardeşini tanıyıp kol kanat gererse bütün Türk Cumhuriyetleri‘ de birbirleriyle o denli iyi ilişkiler içinde varlıklarını devam ettirirler. Diğer yandan bu konu ekonomik açıdan ele alınacak olursa ticarette karşı tarafın isteklerini bilmek başarıyı sağlayan önemli noktalardan biridir. Bu durum itibariyle birbirlerinin ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilmek hiç tanımadığın bir ülkeye nazaran bu ülkeler arasında kanaatimce daha kolay olmalıdır. Sonuç olarak ortak bir köken, benzer yaşayış biçimleri, ortak tarihsel arka plan ve en önemlisi de karşılıklı duyulan sevgi Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki iyi ilişkileri açıklayan sebeplerdir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Dünya Barışına Katkı Sağlamak İçin Neler Yapmalıyız?

Dünya Barışına Katkı Sağlamak İçin Neler Yapmalıyız?

Dünya barışına katkı sağlamak için hem bireysel hem de toplumsal olarak çaba göstermeliyiz. Osho’nun çok güzel bir sözü vardır. “Sen dünyasın; o yüzden sen değişirsen dünya değişir.’’ Yani demek istediğim şu ki, önce kendimizden ve çevremizden başlamalıyız. Çevremizdeki insanlara hangi din, dil, ırk ve mezhepten olursa olsun saygılı ve hoşgörülü davranmalıyız. Biz saygısız, hoşgörüsüz kötü davranırsak bizden başka herkes de kötü davranmaya başlar ve bu böyle yayılıp gider.

 

Önce kendimiz, kendi içimizde iyiliği, saygıyı, barışı, hoşgörüyü ve kabul etmeyi benimsersek çevremize de bunu aşılar, bunu veririz. Ve toplum için de aynı şekilde çabalayıp, topluma barışı, huzuru yayabiliriz. Herkes insan olarak üzerine düşen görevi, barışa katkı sağlamak amacıyla yaparsa, hem toplum içinde hem de Dünya’da barışı sağlamış oluruz. İnsan haklarını koruyup, her türlü canlıya yapılan şiddete daha duyarlı davranıp, çevremizde olup biten olumsuzluklara karşı iyiliği savunup, bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duyup, siyasi görüşleri, ırkları ve birçok farklılıklara karşı saygılı davranıp, saygılı konuşursak elimizden gelen birçok katkıyı da sağlamış oluruz.

Dünya bizim dünyamız, barışı korumalı ve korumak için de elimizden geleni yapmalıyız. Önce kendimizden başlayıp yavaş yavaş çevremize barışı öğretmeli, yaymalıyız. Topluma her zaman yararlı bir birey olmalıyız. Adalete, eşitliğe özen göstermeliyiz. Büyük önder Atatürk’ün sözüyle kapatmak ve barışın önemini bu sözle pekiştirmek istiyorum. “Yurtta sulh, Cihanda sulh.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeler

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeleri öğrendiklerinizi değerlendirerek aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

Aşağıda yer alan bu tablo geçmişten günümüze Demokrasinin Dünya’da ve Türk- İslam Devletleri’nde gerçekleşen gelişimlerini içermektedir.

 

Dünyadaki demokratik uygulamalar Türk-İslam dünyasındaki demokratik uygulamalar
Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta Libertatum dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımlardan biridir. Bunun sonucunda kralın yetkileri sınırlandırılır. Türk –İslam devletlerinde Hakanın kararlarını alırken danıştığı bir meclis vardır. Bu mecliste son sözü halk söylese de karar alınmadan önce Hakan’ın eşinin de bulunduğu kurultayda fikir telakkisi yapılırdı.
1689 yılında İngiltere’de yayınlanan ’Halklar Bildirgesi’ ile kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. 29 Eylül 1808’de Osmanlı ‘da imzalanan Sened-i İttifak ile Padişah ayanları tanımış ve onlara yetkiler vermişlerdir.
1789 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Fransız İhtilali ile monarşi yıkılmıştır. Bu ayaklanma monarşiyi ilk kez tartışmaya açmış ayaklanmadır. Bunun sonucunda Katolik kilisesi reforma zorlanmış ve Cumhuriyet kurulmuştur. Tanzimat Fermanı neticesinde Müslüman ve gayrimüslim halkın temel hakları koruma altına alınmıştır. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile daha önce Osmanlı’da olmayan özel mülkiyet hakkı verilmiştir.
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile devletler vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için uzlaşmışlardır. Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslimler eşit hale getirilmeye çalışılmıştır.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İnternet kullanarak neler yapıyorsun?

İnternet kullanarak neler yapıyorsun?

İnternet kullanarak çok fazla aktivite yapıyorum. Bilgiye ulaşma, sörf, film vs … Bunlar arasından en çok kullandığım bilgi edinme amaçlı olarak, bazı bilgi içerikli siteleri ziyaret etmektir. İnternet, bilgi birikimi açısından oldukça zengindir ve edinmek istediğim bilgilere internet üzerinden çok hızlı ve kolay bir şekilde sahip olurum. Bunlar dışında, oldukça yoğun bir internet kullanıcısıyım. Bu sebeple internet kullanarak yaptığım şeyler çok çeşitlidir. Mesela, yapabildiğim alışverişlerimi internetten yaparım.

 

Özellikle, giyim ve ev eşyası konusunda, internet hem ucuz hem de çok çeşidi bir arada bulundurmaktadır. İstediğim ürünü oturduğum yerden hiç yorulmadan inceleyebiliyorum. Aradığım ürünün internette çok çeşidi varsa ürünü satan tüm siteler arasında kolayca araştırma yaparak en güvenilir ve en uygun fiyatlı siteden ürünümü alıyorum. Alışveriş ve bilgi edinmek dışında, interneti eğlence amacıyla da oldukça fazla kullanıyorum. Gerek oyun siteleri gerekse sosyal medya mecralarında çok fazla vakit geçiriyorum. Bu ikisi arasından en çok sosyal medyada vakit geçiriyorum. Bunun en önemli sebeplerinde birisi, sosyal medyayı birçok farklı insanın kullanıyor olmasıdır.

Yani sosyal medyada, yakınlarımla iletişim kurabilirken yeni insanlarla da tanışabiliyorum. Ayrıca interneti yemek tarifleri ararken de çok kullanıyorum. İnternet üzerinde yemek tarifleri konusunda çok fazla içerik var. İsteğe göre hem videolu hem resimli anlatım kullanılabiliyor. Bu sayede hiç bilmediğim yemekleri yapabilmemin yanı sıra yapımı zor olan yemeklerin de yapım aşamalarına ve püf noktalarına ulaşabiliyorum.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...