2013-2014 Fizik 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

A. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Yyazınız.(Her soru 2puan)

1. ( …… ) Topa vuran futbolcu topa enerji aktarır.

2. ( …… ) Ampermetrelerin iç direnci oldukça küçüktür.

3. ( …… ) İş yapılması için bir cisme kuvvet uygulanması yeterlidir.

4. ( …… ) Herhangi bir iletkenin kesit alanı azalırsa iletkenin direnci de azalır.

5. ( …… ) Aynı işi yapan iki kişiden, işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür.

6. ( …… ) Genliği büyük olan dalgalar daha fazla enerjiye sahiptir.

7. ( …… ) Potansiyel farka gerilim de denir. tumdersler.net

8. ( …… ) Radyo dalgaları evin duvarlarından geçemez.

9. ( …… ) Dalgaların ilerleme hızı,dalga boyuna ve frekansa bağlıdır.

10. ( …… ) Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir.

11. ( …… ) Üzerindeki akımın yönü ne olursa olsun,bir telin etrafında manyetik alan oluşur.

12. ( …… ) P-dalgaları enine dalgalardır.

13. ( …… ) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır.

14. ( …… ) Dalgalar,taşıdığı enerjiye göre enine ve boyuna dalgalar olmak üzere ikiye ayrılır.

15. ( …… ) Pilin elektrik devresindeki görevi,devreye sürekli yeni elektron sağlamaktır.

 

Tıkla

İnkılap Tarihi Bulmacası 8. Sınıf

Inkılap Tarihi dersende kullanabileceğiniz 8. Sınıf bulmacası aşağıdadır. 8. Sınıf Inkılap Tarihi Dersi 5. Ünite konuları arasından bulunan bulmaca ödevi için kullanabilirsiniz.

8.sınıflar-İçin-İnkılap-Tarihi-Kare-Bulmaca-287x300

 

2014-2015 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

1.Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

 • Bir lider doğuyor
 • Araştırma yapma
 • Afiş ve slogan hazırlama
 • Cephede Mustafa Kemal
 • Mustafa Kemal’in fikirlerini etkileyen şehirler
 • Gezelim öğrenelim

2.Ünite: Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgalşne Tepkiler

 • Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Mondros Ateşkes Anlaşması hankkındaki görüşler
 • Mill uyanış
 • Nutuk’ta Milli Mücadele’ye Hazırlık
 • Misak-ı Milli Kararları
 • İç isyanlar
 • Ölü Anlaşma: Sevr
 • Sorunlar çözülüyor

3.Ünite: Ya İstiklal Ya Ölüm

 • Milli Mücadelede Batı Cephesi: Performans Ödevi
 • Fotoğraf analiz etme
 • Gazeteye haber hazırlama
 • Biyografi hazırlama
 • Olay / Olgu izleme
 • Maarif (eğitim) kongresi toplanıyor
 • Tekalif-i Milliye Emirleri
 • Mustafa Kemal’in Kağnısı
 • Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolü
 • Rapor hazırlama
 • Kitap analiz etme

4.Ünite: Çağdaş Türkiye Yolundaki Adımlar

 • Atatürk İnkılapları : Proje Ödevi
 • Saltanat ve Cumhuriyetin Özellikleri
 • Antlaşmaları değerlendirme
 • Bağımsızlığın tescili Milli ekonomi
 • Yeni devlet, yeni başkent
 • Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım
 • 3 Mart 1924’te oluşturulan kurumları inceleme
 • Demokrasi ve partiler
 • Hadef: Çağdaş Uygarlık
 • Çağdaş Türk Kadını
 • Seyh Sait İsyanı
 • Kabotaj kanunu ve denizlerimiz
 • Suikaste tepkiler
 • Okul panosuna yazı hazırlama
 • Harf inkılabı ve millet mektepleri
 • Menemen – Kubilay olayı
 • Cumhuriyet ve şehirleşme
 • Ölçülerde birlik
 • Türk dil ve tarih çalışmaları
 • Üniversiteler geleceğimiz
 • Neden soyadı kanunu?
 • Atatürk ve kadın hakları
 • Sağlık alanında gelişmeler
 • Örnek çiftlikler ve tarımsal kalkınma
 • Atatürk ve sanat
 • Atatürk’ün onuncu yıl nutku

5.Ünite: Atatürkçülük

 • Atatürk’ün Yolunda – Proje ödevi
 • Atarükçü düşünce sisteminin oluşumu
 • Atatürk’ün fikirlerinin oluşması
 • Milli güç unsurlarının önemini kavrama
 • Cumhuriyet 100 yaşında
 • Anayasal haklarımızı araştırma
 • Milli birlik ve beraberliğin önemi
 • Bu milletle neler yapılmaz
 • Halkçılık ve demokrasi
 • Şeker amca
 • Laiklik ilkesinin önemi
 • İnkılapçılık ve çağdaşlaşma
 • Atatürk ilkelerinin özellikleri
 • Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar
 • Atatürk ilkelerine sahip çıkalım
 • Atatürk ve mazlum milletler
 • Cumhuriyet bize emanet
 • Bulmaca hazırlama

6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

 • Lozan barış anlaşmasının önemi ile ilgili afiş hazırlama
 • Atatürk ve barış
 • Hatay Türkiye’nin
 • Atatürk’ün evrensel özellikleri
 • Atatürk için

7.Ünite: Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

 • Grafik okuma
 • Çok partili demokratik hayat
 • 2. Dünya Savaşı sonrası ve Türkiye
 • Grafik hazırlama
 • Demokrasi ve insan hakları
 • Dünya barışı için Türk ordusu
 • Cumhuriyete yönelik tehditler
 • Türk cumhuriyetlerini geziyorum
 • Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynakları
 • Körfez savaşları
 • Proje hazırlama
 • Karikatür yorumlama

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

2013-2014  9. Sınıf Biyoloji Dersi II. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularıdır.

Ad- Soyad:

Sınıf:        No:

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru  3 Puan)

(   ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru

basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma

olur.

(   )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır.

(   ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem içerisinde yer almaz.

(   ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem içerisinde yer almaz.

(   ) 5-Omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi görülür.

(   ) 6-Memeli hayvanlar sıcakkanlı canlılardır.

(   ) 7-Solucanlar yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

(   ) 8-Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı hazır besin alarak beslenen çok hücreli organizmalardır.

(   ) 9-Bitkiler fotosentez ile organik bileşikleri sentezleyip depolayarak insan ve hayvanların temel besin kaynağını oluşturur.

(   )10-Mantarlar, çok hücreli klorofil bulunduran kendi besinlerini üretebilen canlılardır.

 

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- Hücrenin temel kısımları …………….,  …………….. ve …………….olarak incelenir.

2- Mitokondrilerin kendilerine özgü ………bulunur. Bu yüzden kendilerini eşleyebilir.

3- Kapalı tohumlu bitkiler tohumdaki ……………. sayısına göre, tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılır.

4-Çam, ardıç, ladin, köknar, sedir ve servi gibi kozalaklı bitkiler ………………………. dur.

5-Kurbağalar, suda ve karada yaşamaya uyumlu oldukları için, ………….. olarak adlandırılır.

6- ………..……….. kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekler olmak üzere dört gruba ayrılır.

7- Kuşların ön üyeleri bir çift  ………… şeklinde farklılaşmış olup tüylerle örtülüdür.

8- Halkalı solucanlar, solucanların en gelişmiş grubu olup, ……………. dolaşım sistemine sahiptir.

9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.

10- Öglena …………. bulundurduğu için ……………. yaparak kendi besinini üretebilir.

C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz(2 Puan)

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı şubede incelenir?

A) Böcek     B) Kene    C) Kelebek    D) Örümcek      E) Balık

2) Aşağıdaki bitkilerden hangisi damarlıdır?

A) Kara yosunları           B) Eğrelti otları       C) Likenler D) Ciğer otları E) Su yosunları

3) Aşağıda eşleştirilmiş canlılardan hangileri aynı alemde bulunur?

A) Paramesyum-Süngerler         B) Süngerler- Algler      C) Şapkalı mantarlar-Küf mantarları     D) Hidra- Algler     E) Planarya- Ciğer otları

4) Quercus alba’nın en yakın akrabası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Papaver somniferum            B) Viola odarato C) Quercus suber    D)Geranium robertianum E)Acer rubrum

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisi farklı gruptandır?

A) Patlıcan                  B) Patates           C) Tütün        D) Ayçiçeği                E) Eğrelti otu

6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?

A) Midye                     B) İstiridye             C) Salyangoz             D) Kaplumbağa           E) İstakoz

7)Aralarında ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?

A) Tür       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf

8) Aşağıdakilerden hangisi mantarların özeliklerinden değildir?

A)Tamamı üreticidir    B) Çok hücreli ve tek hücreli olanları vardır     C) Saprofit ( çürükçül ) ve parazit beslenenleri vardır.    D)Gerçek kökleri yoktur E) Glikojen bulundurur

9) I. Kaplumbağa      II. Kurbağa        III. Sazan balığı

IV. Kartal              V. Geyik

Yukarıda verilen omurgalı hayvan örneklerinin en basit yapılı canlıdan karmaşığa doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde yer alır?

A) I, II, III, IV ve V          B) II, III, I, IV ve V.

C) III, I, II, IV ve V. D) III, II, I, IV ve V  E)V, IV,III, I ve II

10) Bakteriler, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine göre sınıflandırılmaz?

A) Gram boyasıyla boyanmalarına göre   B) Beslenme şekillerine göre  C) Metabolizma sonucu artık ürünlerine göre

D) Şekillerine göre  E) Oksijen ihtiyaçlarına göre

11) Bazı bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek başka maddelere dönüştürürler ve bu sırada kimyasal enerji elde ederler. Bu enerji yardımıyla organik besin sentezlerler. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotosentez               B) Kemosentez    C) Çürütme

D) Fermantasyon          E) Hidroliz

12) Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?

A) Şube      B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf

13) Canlıların iki adla adlandırılması (binomial sistem) hangi sistematik birimdeki canlılar için geçerlidir?

A) Sınıf       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E) Tür

14) Endosimbiyotik hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’Endosimbiyotik Hipotezi’’ desteklemek amacıyla kullanılmaz?

A)Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA’ya sahip oluş

B) Çoğalma şeklinin bakterilerle benzerlik göstermesi

C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları

D) Ribozomlarının prokaryotlarınınkine benzemesi

E) Ökaryot canlılarda simbiyotik yaşayan prokaryotların oluş

15) Aşağıdakilerden hangileri bakteri hücresinin hayvan hücresinden farkını belirtir?

A) Hücre duvarı      B) Ribozom      C)Hücre zarı           D) Sitoplazma         E) DNA ve RNA

16) Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangisi ototrof olabilir?

A) Amip-Virüs            B) Mantar- Mavi yeşil alg          C) Öglena-Bakteri       D) Kene-Kuş       E)Bakteri-Virüs

17) Aşağıdaki canlılardan hangisinde spor oluşumu canlı sayısının artışına neden olmaz?

A)Mantar   B)Bakteri   C)Pazmodyum  D)Eğrelti otu   E)Küf

18) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin her ikisinde de bulunur?

A)Klorofil   B)Hücre zarı  C)Büyük koful  D) Hücre duvarı      E)Plastid

19) Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre çekirdeğinde bulunmaz?

A)Çekirdekçik  B)Kromatin C)DNA  D)RNA  E)Mitokondri

20) Aşağıdaki maddelerden hangisi protein değildir?

A)Hemoglobin  B)Enzim C)Kolesterol  D)Antikor  E)İnsülin

BAŞARILAR

Biyoloji Öğretmeni

2014-2015 Dil ve Anlatım 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir?

A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması

B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi

C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması

D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi

E) Üç birlik kuralına uyulması

 

2. “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

A) Mektup

B) Fıkra

C) Deneme

D) Makale

E) Anı

 

Tıkla

2013-2014 İnkılap Tarihi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1) 30 Kasım 1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler; dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik gibi ayrıcalık bildiren unvanların kullanımı ve falcılık, büyücülük, muskacılık gibi faaliyetler yasaklanmıştır.

Buna göre, yaşanan değişim için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 

A) Toplumsal alanda sınıflaşmanın önü açılmıştır.

B)Din istismarının önüne geçilmiştir.

C)Birlik ve beraberliğin zarar görmesinin önüne geçilmiştir.

D)Sosyal alanda laikleşmenin önü açılmıştır

 

2) Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.

Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık                        B) Devletçilik

C) İnkılapçılık                    D) Laiklik

 

tıkla

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

Tarih 1 Dersi 2. Dönem 2. Yazılı (Test 25 Soru)

1. İslâm mimarisinin değişik İslâm ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden önemli farklar da vardır. Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?
A)   Ekonomik yapının
B)   Ulaşım ve haberleşmenin
C)   Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin
D)   İdari ve siyasi yapının
E)   Mezhep farklarının

2. Dört halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)   Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
B)   Arap yarımadasına Islâmiyetin yayılmasına
C)   Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D)   Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E) Siyasi kargaşaların doğmasına

3. Hz. Ebubekir Devri’nde, Kur’an’ı kitap haline getirilerek yazılı hale dönüştürülmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kur’an’ı ezbere bilen vahiy katiplerinin sayısını azaltmak
B)   Kuran’ın, değişmeden gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak
C)   Eyaletlere gönderilerek İslam devletinin anayasası durumuna getirilmesini sağlamak
D)   Yalancı peygamberler sorununu çözümlemek
E)   İslam dininden ayrılmalara engel olmak

4. Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesinden (Hicret 622) sonra İslâm Devleti’nin temellerinin atıldığının en kesin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   Kabe’nin Kutsal sayılması
B)   Medine Vatandaşlık Anayasası’nın hazırlanması
C)   Ashab-ı  Suffe denilen  öğretim  kadrolarının oluşturulması
D)   Seriyye denilen askeri birliklerin kurulması
E)   Medine’de Yahudilerle Müslümanların bir arada
yaşamaya başlaması

5. İslam Uygarlığı’nda hat ve süsleme sanatının gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili¬dir?
A)   Okuma-yazma oranının çok olması
B)   Bu sanatların Islamiyetten önce de yaygın olması
C)   Resim ve heykeltıraşlığın yasaklanması
D)   Çok sayıda sanatkârın yetişmesi
E)   Sanatkârların devletçe korunması

6. Türkler arasında İslamiyet’in kısa sürede yayılmasında İslam dinin eski Türk inanç sistemiyle benzerlikleri önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
A) Cennet – Cehennem kavramlarının her ikisinde de olması
B) Türk töreleriyle İslam kurallarının benzerlik taşıması
C) Türklerin savaşçı özelliğinin İslam’daki cihad anlayışı ile bağdaşması
D) Tektanrı, kurban kesme, ruhun temizliği gibi kavramların tanıdık olması
E) İslamiyet’in Orta Asya’da doğup, Türkler tarafından önceden bilinmesi

7. Türk-lslam Devletleri, İslamiyet öncesinde olduğu gibi, hanedan mensubu olanları çeşitli bölgelerin ve eyaletlerin yöneticiliklerine atamışlardır.
Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İç karışıklıkları ortadan kaldırmak
B)   Şehzadelerin yönetim konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
C) Ülkeyi İslam geleneklerine göre yönetmek
D) Hanedan mensuplarının siyasi güçlerini artırmak
E)  Ülkenin ekonomik canlılığını artırmak

8. Mısır’da kurulan Tulunoğulları ve Ihşidler’in yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken, halkı Araptı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe’nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

9. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan;
–   Gazneliler; Afganistan’da kurulmuş olup, Hint ve Afgan kültürünün etkisinde kalmıştır.
–   Tulunoğulları Mısır’da kurulmuş olup, Arap kültürünün etkisinde kalmıştır.
İki Türk devletindeki bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabi¬lir?
A)   Kültürel değişim yaşamaları coğrafyalarındaki
etnik unsurların etkisiyle olmuştur.
B)   Siyasi otorite kültürel değişimi yönlendiren temel faktördür.
C)   Farklı kültürlerin kaynaşması bilimsel çalışmaları hızlandırır.
D)   Dini inançlardaki değişim, kültürel farklılığın temel nedenidir.
E)   Türk-lslâm kültürünün temeli Arap ve Hint kültürüne dayanmaktadır.

10- Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların resmi dili Türkçe’dir. Karahanlılarda Türkçe’nin resmi dil olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)   Diğer dillerle ilişki kuramaması
B)   İslâmiyet’in etkisinin yavaş olması
C)   Halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu bir bölgede yaşaması
D)   Çin’in kültür baskısı
E)   Arap kültürününün benimsenmesi

11-  Memluklar Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha kısa sürdüğü halde, Memluklarda tahta geçen hükümdar sayısı Omanlılardan daha çoktur.
Memluklarda hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
B) Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
D) Osmanlı Devleti’nden önce kurulmuş olması
E) Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması

12-  Eyyubi sultanları kararlarını verirken geleneklere ve şeriata dikkat ederdi. Devletin, biri halife tarafından gönderilen, diğeri bağımsızlık simgesi olan iki bayrağı vardı.
Buna göre, Eyyubi Devleti için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
A)  Laik bir yönetim anlayışının olmadığı
B)  Devlet yönetiminde yalnızca şeriat kurallarına uyulduğu
C)   Dini otoriteye bağlı kalındığı
D)   Gelenek-şeriat sentezine başvurulduğu
E)    Halifenin dinsel etkisinden yararlanıldığı

13.  Moğol istilasının Türkiye Tarihi   bakımından en yararlı sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türk  Kavimlerinin  birbirleriyle  kaynaşmasını sağladılar.
B)   Türkçe’nin Doğu Avrupa ve Ön Asya’da yayılmasını sağladılar.
C)   Anadolu’yu, merkezden valiler atayarak yönettiler.
D)   “İpek Yolunu” eski canlılığına kavuşturdular.
E) Türk göçlerinin Anadolu’da yoğunlaşmasına sebep olarak Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili oldular.

14- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin;
–   Yer adlarını Türkçeleştirmeleri
–   Kuruldukları bölgelere Türkmenleri yerleştirmeleri
–   İmar ve iskan faaliyetlerinde bulunmaları
aşağıdakilerden hangisine öncelikle zemin hazırlamıştır?
A) Beyliklerin nüfuz mücadelelerine
B) Anadolu’nun Türkleşmesine
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanmasına
D) Avrupalılar Haçlı seferlerini düzenlemesine
E) Selçukluların merkezi otoritesinin zayıflamasına

15- Aşağıdakilerden  hangisi  Malazgirt Savaşı’nın sonuçlan arasında yer almaz?
A)   Türkler Anadolu’ya yurt tutmak amacıyla girmeye başladılar.
B)   Bizans, Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı.
C)   Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu.
D)   Türkiye Tarihi başladı.
E)    İslâm dünyasının liderliği Türklerin eline geçti.

16- XVI. Yüzyılda ortaya çıkan Buhara, Hive, Sibir, Özbek, Kırım, Kazan, Küçüm, Nogay ve Asrahan hanlıkları
Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları üzerinde kurulmuştur?
A) İlhanlılar Devleti    B) Çağatay Hanlığı      C) Kubilay Hanlığı      D) Altınorda Hanlığı       E) Timur İmparatorluğu

17- Büyük Selçuklularda fethedilen yer, fetheden komutanın malı olmuştur.
Bu durum,
I.   Anadolu’nun fethinin hızlanması,
II.   merkezi otoritenin zayıflaması,
III. beyliklerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız l   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II   E) I, II ve III

17-  Büyük Selçuklular döneminde uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)   Para ödenmeden büyük bir orduya sahip olmuşlardır.
B)   Eğitimin gelişmesi sağlanmıştır.
C)   Vergilerin   düzenli  toplanması   sağlanmıştır.
D)   Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
E)    Ülkede asayiş ve düzen sağlanmıştır.

18-  Timur Devleti’nde kendisine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine “mirza” denilirdi. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan Mirzalar, ordu kurma, para basma, diğer devletlerle antlaşma yapma gibi yetkilere sahiptiler. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’ndeki bu uygulamanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A)   Ülke kültür ve medeniyet yönünden gelişmiştir.
B)   Ülkenin parçalanması hızlanmıştır.
C)   Kültürel birlik sağlanmıştır.
D)   Devlet siyasi varlığını uzun süre korumuştur.
E) Ticari faaliyetler canlanmıştır.

19-  Cengiz Han, askeri gücüne dayanarak büyük bir imparatorluk kurmuş, neredeyse bütün Asya’yı egemenlik altına almıştır. Ancak onun ölümünden sonra devlette bir çöküş yaşanmış ve Moğol İmparatorluğu Kubilay Hanlığı, Çağatay, Altınordu Hanlığı ve İlhanlı Devleti gibi parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)   Moğol  İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.
B)   Kubilay Hanlığı, eski Moğol imparatorluğu’nun sınırlarını geçmiştir.
C)   Cengiz İmparatorluğu dağıldıktan sonra Moğolların varlıkları sona ermiştir.
D)   Harezmşahlar Devleti Moğollara karşı en fazla direnen devletlerden biridir.
E)   Cengiz’in ölümüyle devlet Türklerin egemenliğine geçmiştir.

20-  İslâm dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından onbeş Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hane doğrulamaz?
A)   İslâm dini bilimsel gelişmelere açıktır.
B)   Pozitif bilimlerde İslâm bilginlerinin de hizmetleri vardır.
C)   Tıp alanında da İslâm bilgini yetişmiştir.
D)   Pozitif bilimler Islâmiyetle birlikte doğmuştur
E)   Batı dünyası İslâm bilginlerinden yararlanılmıştır.

21- Aşağıdakilerden hangisi Babür İmparatorluğu’nun Hindistan’da kurulmasının yarattığı olumlu sonuçlardan biri değildir?
A)   Hindistan’ın büyük kısmına hakim olarak bu ülkeyi bir yönetim altında birleştirmeleri
B)   Nüfus yoğunluğu çok fazla olan bu ülkede Islamiyetin yayılmasında önemli rol oynamaları
C)   Taç Mahal gibi önemli bir sanat eseri yapmaları
D)   Müslümanların Hindulaşmasını önlemeleri
E)   Hindu-Müslüman çatışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmaları

22.    Büyük Selçuklu  Devleti’nin yıkılma  nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
B)   Taht kavgaları
C)   Abbasilerin aleyhte çalışmaları
D)   Atabeylerin kontrolden çıkması
E)   İlhanlılara yenilmeleri

23-  Abbasi Halifesi’nin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilân etmesi aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
A)   İslâm dünyasının güçsüzlüğünü
B)   Siyasi üstünlüğün Türklere geçtiğini
C)   Halifelerin valilere hükmedemediğini
D)   Türkler’in Anadolu’yu fethettiğini
E)   Selçuklu Devleti’nin kurulduğunu

24- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alp Aslan’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği komutanlar Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurmuştur.
Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A)  Danişmentliler  B) Artuklular C) Mengücekler   D) Germiyanlılar   E) Çaka Beyliği

25. Karahanlılarda;
– Divan-ı Lügat’it Türk isimli Türkçe sözlük hazırlanması
– Kutadgu Bilig adında siyaset bilimi alanında Türkçe eser yazılması
– Atabet’ül Hakayık isimli ahlaki yönü ağır basan bir Türkçe kitap yazılması
gibi gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Ahlaki değerlerin toplumda ön planda tutulması için çaba harcadıklarını
B) Yoğun olarak kullandıkları Arapça ve Farsça’nın yanında azda olsa Türkçe eserler yazdıklarını
C) Türkçe eserler hazırlayarak kendi dillerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını
D) Devlet yönetim anlayışıyla ilgili bilgiler veren eser hazırladıklarını
E) Türkçe eserler yazarak Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunduklarını