8. Sınıf İngilizce Proje Ödevi Konuları

Aşağıda sizlere örnek olması açısından 8. Sınıf öğrencilerine verilebilecek İngilizce dersi proje ödevi konuları listelenmiştir.

 

– Bir masalı değiştirme (Changing a tale)

– Rüyalar (Dreams)

– Arkadaş tanıtma (Describing a friend)

– Atatürk köşesi hazırlama ( Preparing Atatürk’s Corner)

– Ünlü Bilim adamları (Famous Scientists)

– Günlük yazma (Writing diary)

– Hayat hikayasi ( Life story)

– Zamanlar (Tenses)

2013-2014 Türkçe Dersi 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

………………….  2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM

YILI 5/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

ADI SOYADI:………………………………….       NO:….        PUANI:…….

DÜŞ

     Bir sabah uyandığınızda kendinizi çizgi bir karaktere dönüşmüş olarak bulursanız ilk tepkiniz ne olur? Düşünmek bile istemezsiniz değil mi? Ama sonra belki bu fikre alışırsınız. Hatta hoşunuza bile gider. Neden mi? Çizgi film kahramanlarını bir düşünün. İmkansız gibi görünen birçok şeyi başarabiliyorlar. Bir boyuttan başka bir boyuta yolculuk yapabiliyorlar, çok güçlü yaratıkları yok ediyorlar…. Havada ya da denizde, her yerde yaşayabiliyorlar. Bütün bunları siz de yapmak istemez misiniz?

Güzel bir düş… Ama kendinizi kaptırmayın. Bir de şu gerçek var ki çizgi kahramanlar sanal dünyaya aitler. Yani aslında yoklar. Çizgi karakterseniz, aslında yoksunuz. Gerçekte sadece bir kâğıt üstündeki çizgisiniz.

 

A. İlk 4 soruyu metne göre cevaplandırınız.

 

1.  Bir sabah uyanınca kendinizi neye dönüşmüş olarak bulabilirsiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Çizgi karaktere dönüşmek neden hoşunuza gidebilir?

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Çizgi karakterler nereye aittir?

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Çizgi karakterler gerçekte nedir?

……………………………………………………………………………………………………………………

2013-2014 Türkçe 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………… ORTAOKULU

6-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR

 

1. Aşağıdaki metindeki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz. (10 p)

Çünkü,    ya da,     ile,     ama,     için

 

Denizleri temiz tutmalıyız ………….. denizlerdeki kirlilik balıkların ve diğer deniz canlılarının zehirlenip ölmesine neden olabilir …………. deniz canlılarıyla beslenen insanlarda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Denizlerin temizliği; fabrikaların, atom santrallerinin ve kimyasal atıklarını denize bırakan iş yerlerinin sıkı denetimi ………….. sağlanabilir. ………… bu da denizlerin temiz tutulması …………… yeterli değildir. Çöplerin denizlere ulaşması da engellenmelidir.

 

2. Metne göre denizlerin temizliği nasıl sağlanabilirmiş, bu yöntemler yeterli sonuç sağlıyor muymuş? (10 p)

2013-2014 Türkçe 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………….. ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF II.DÖNEM II. YAZILI SINAVI

AD-SOYAD:

SINIF-NO:

                            YAŞAM VE UMUT

                Güzel bir bahar günü iki kurbağa güle oynaya kırlarda gezerlerken, nasıl olduysa içi süt dolu bir kovaya düşmüşler. Kurbağalardan biri hemen ümitsizliğe kapılır ve “Artık buradan kurtulmam olanaksız.” diye düşünerek kendini bembeyaz sütün içine bırakır. Zavallı kurbağacık çaresizce dibe doğru çöker ve boğulur. İkincisi ise “Belki kurtulurum. Ama sonuçta boğulsam da çırpınacağım, direneceğim.” der. Dediği gibi de yapar kurtulma umuduyla sürekli hareket etmeye başlar. Bu çabaları sonucunda süt yağ bağlar. Umutsuzluğa kapılmayan kurbağa da oluşan yağ tabakalarından birinin üzerinde kalarak kurtulur.

Gördüğünüz gibi, birinci kurbağa umudunu yitirerek kendi sonunu hazırlar. Belli ki hiçbir ümit ışığı kalmazsa bazı insanlar da kendilerini ölümün ellerine teslim edebilirler. Böyleleri umutsuzluğun, karamsarlığın batağında boğulanlardır. Çünkü umutsuzluk hastalıkların en korkuncudur. Umudumuzu yitirirsek yaşama isteğimizi, direncimizi, kısaca her şeyimizi yitiririz.

Not: İlk 3 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1- Birinci kurbağa neden kendini bırakıyor? Sonuçta bu kurbağaya ne oluyor? 10p

2-İkinci kurbağa hangi düşünce ile hareket ediyor? Bu kurbağanın sonu ne oluyor? 10p

3-Parçanın bize vermek istediği öğüt nedir? Açıklayınız. 10p

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Abdulmecid Dönemi Konu Anlatımı

abdulmecid-donemi

Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır.

  Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir.

Fermanın Başlıca Maddeleri

1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak,  mahkemeler açık olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak.

2.  Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.

3. Vergiler herkesin gücüne göre alınacak ve devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacak.

4. Askerlik, ocak şeklinden vatandaşlık görevi haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacak.

5. Müsadere usulü kalkacak ve mülkiyet hakları tanınacak. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecek.

Özellikleri

  Yasa gücü her gücün üzerinde kabul edilmiştir.

  Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

  Osmanlı Devleti’nde anayasacılılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

  Osmanlı Devleti’nde ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

  Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

I. LONDRA KONFERANSI VE MISIR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ (1840)

Kavalalı’nın güçlenmesini istemeyen, İngiltere, Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı Devleti’nin katılmasıyla, Londra’da toplandı. Bu konferansa Fransa, Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğu için katılmadı.

Alınan Kararlar;

1.  Mısır içişlerinde serbest, dışişlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak ancak yönetimi Kavalalı ve oğullarına bırakılacak.

2.  Osmanlı Devleti’nin imzaladığı her antlaşma Mısır için de geçerli olacak.

3.  Suriye, Adana ve Girit Osmanlı Devleti’ne geri verilecek.

4.  Mısır, Osmanlı Devleti’ne yılda 80 bin kese altın vergi ödeyecek.

  Bu konferansla Mısır sorunu kesin olarak çözümlendi.

 

II. LONDRA KONFERANSI VE BOĞAZLAR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ (1841)

İngiltere’nin öncülüğünde Avusturya Rusya, Prusya, Fransa ve Osmanlı Devleti’nin de

katılmasıyla 1841’de sekiz yıllık süresi dolan Hünkar İskelesi Antlaşması’nı görüşmek üzere toplandı ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre;

1. Boğazlar Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalacak,

2. Boğazlardan barış zamanında hiçbir savaş gemisi geçemeyecekti.

  Böylece, günümüze kadar Boğazlarla ilgili pek çok antlaşmaya temel olan 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar Sorunu çözümlenmiş oldu.

 

Kırım Savaşı (1854-1856)

Nedenleri:

1. Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne Hünkar İskelesi Antlaşması’na benzer bir antlaşmayı imzalatmak istemesi,

2.  Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı sonrasında güçlenmesini Rusya’nın çıkarlarına aykırı bulması,

3. Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ni parçalama planının İngiltere tarafından reddedilmesi,

4. Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul’a yerleşerek, Balkanlar’da kendisine bağlı devletler kurdurmak istemesi,

5. Rusya’nın Osmanlı topraklarındaki kutsal yerlerin koruyuculuğunu istemesi ve ortodoks hakları konusunda yeni isteklerde bulunması.

  Bu savaş sırasında İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piyomente Hükümetleri Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldı.

  Osmanlı-Avusturya kuvvetleri, Rusları Eflak ve Boğdan’dan çıkardı. Osmanlı, İngiliz ve Fransız donanması Sivastopol’u kuşatıp aldılar. Rusya barış istedi.

  Paris’te bir antlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nı ilan etti.

 

ISLAHAT FERMANI (1856):

Sadece azınlıklara yönelik bu fermanın ilan edilmesinin nedeni, batılı devletlerin içişlerimize karışmasını önlemek ve Paris Antlaşması’nda Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamaktır.

Başlıca Maddeleri;

1.    Halkın can, mal, namus ve ırz güvenliği sağlanacak.

2.    İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak.

3.   Gayrimüslimler devlet memurluklarına, askeri hizmetlere ve okullara alınacak.

4.    Mahkemeler açık yapılacak ve kanunlar herkese eşit uygulanacak, karakol ve hapishaneler ıslah edilecek.

5.    Vergilerin toplanmasında, iltizam usulüne son verilecek.

6.    Gayrimüslimler de Belediye ve İl Genel Meclislerine üye olabilecek.

7.    Rüşvet ve kayırma kalkacak.

8.   Resmi yazışmalarda, gayrimüslimleri küçük düşürücü söz ve deyimler kullanılamayacak.

9.    Yabancı uyruklular da vergisini vermek koşuluyla mal mülk edinebilecekler.

10. Gayrimüslimlere, din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak, onlara ait kilise, okul, patrikhane ve hastane gibi binalar tamir edilecek.

 

Paris Antlaşması (1856):

Bu Antlaşmaya Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemonte, Rusya ve Kırım savaşa katılmadığı halde, Avrupa politikasında söz sahibi olabilmek için Prusya da katıldı.

Paris Antlaşması’na göre;

1.    Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerinin kefilliği altında olacak.

2.    Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de donanma bulundurmayacak ve tersane kuramayacak.

3.    Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Boğazlardan savaş gemisi geçmeyecek ve boğazlar ticaret gemilerine açık olacak.

4.    Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre yönetilecek.

5.  İki taraf birbirlerinden aldıkları yerleri geri verecekler.

6.    Eflak ve Boğdan, Avrupalı devletlerin kefilliği altında ve özerk olacak.

7.    Islahat Fermanı’yla güvence altına alınan gayrimüslim haklarına, hiçbir devlet karışmayacak.

8.    Tuna Nehri üzerinde ticaret gemileri serbestçe dolaşabilecek.

 

    Osmanlı Devleti’nin, galip devlet olarak masaya oturmasına rağmen, mağlup devet ile aynı konuma getiren antlaşmadır.

    Osmanlı ilk kez bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiştir.

    Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı nedeniyle İngiltere’den almıştır.

Özel İsimler 1. Sınıf Türkçe

İSİMLER

Canlı ve cansız tüm varlıları karşılayan sözcüklere isim denir.

Özel İsimler

Dünyada tek olan, benzeri bulunmayan varlıkların isimlerine özel isim denir.

Başlıca Özel İsimler:

Kişi ad ve soyadları: Atatürk, Arda Turan, Pepe, Ali…

Ülke ve şehir isimleri: Türkiye, Çin, İstanbul, Konya…

Ova, deniz, ırmak isimleri: Akdeniz, Ağrı Dağı, Muş Ovası, Kızılırmak,

Mahalle, cadde ve sokak isimleri: Alibey Mahallesi, Okul Caddesi, Deniz Sokağı

Dil ve din isimleri: Türkçe, İslamiyet, Budist, Japonca…

Ulus (Millet) isimleri: Türk, Fransız, İngiliz, Japon

Kurum ve kuruluş isimleri: Türk Dil Kurumu, Türkiye Satranç Federasyonu, Gazi İlkokulu,

Hayvanlara verilen İsimler: Minnoş, Boncuk, Karabaş

Kitap, gazete, dergi isimleri: Nutuk, Türkiye Gazetesi, Nokta Dergisi,

NOT:

{ Özel isimler her zaman büyük harfle başlar.

{ Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. (Örnek: Ali’nin, Türkiye’ye, Kadir’in, Akdeniz’e )

9. Sınıf İngilizce Proje Ödevi Konuları

ingilizce

1.Creating a poster about  your family tree and describe your family members.

2.Creating adictionary by using pictures.( choose 5words for each letters)

3.Creating a booklet about The Simple Present Tense.

4.Creating a booklet about The Present Continuous Tense.

5.Creating a booklet about Countable and Uncountable Nouns.

6.Creating a booklet about Prepositions about Place and giving directions about 10 places.

7. Creating a booklet about Likes and Dislikes and  giving some examples about his /her hobbies.

8.Creating a calender  by using ordinal numbers and showing seasons , days of the week.

9.Preparing a magazine about famous people by using photos and pictures.

10.Creating a booklet about Comparative forms of Adjectives.