10. Sınıf Geometri 2. Dönem 1. Yazılı

lise 2 geometri 2. dönem 1. yazılı sınav 2014-2015
lise 2 geometri 2. dönem 1. yazılı sınavı

 
Lise 2 – 10. sınıfa giden öğrenciler için 2. dönem 1. yazılı örnek geometri soruları.
 

 
İkinci 5 soru örnek olarak aşağıdaki gibi olabilir.
 

9. Sınıf Geometri 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

9. sınıf geometri 2. dönem 1. yazılı
9. sınıf geometri 2. dönem 1. yazılı

 

Yazıldan örnek sorular:

 

SORU 4) Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10° fazladır. Bu açıları bulunuz.(6 PUAN)

 

SORU 3) A(1,2) noktasından geçen ve 2x-3y-2= 0  doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini yazınız.(6 PUAN)

 

Tıkla tamamını indir

12. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 4 fizik 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 4 fizik 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

lise 4 fizik 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan Örnek Sorular:

 

  1. Çift yarıkta Dalga boyu 7200 A olan kırmızı  ışıkta P noktası 3 . karanlık saçak Mavi ışık kullanıldığında 4 aydınlık saçak oluşuyor.Buna göre mavi ışığın dalga boyu kaç A dır?

 

  1. Uzunluğu 12 cm olan can levhalar arasına kalınlığı   10  mm saç teli konuluyor. Dalga boyu 6000 olan ışık kullanıldığında   saçak genişliği kaç cm dir ?

 

Tıkla tamamını indir

11. Sınıf Fizik 2.dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 3 fizik 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 3 fizik 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek bir soru:

 

Şekildeki gibi sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde duran 4 kg kütleli bir tahta bloğa, aynı doğrultu üzerinde ve ters yönde gelen iki mermi aynı anda çarpıp saplanıyor. Çarpmadan sonra mermiler ve blok beraber hareket ettiklerine göre; hangi yönde ve kaç m/s’lik hızla hareket ederler?

 

Tıkla tamamını indir

10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015
lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yanınız ( 4P )

1. Aynı elektrik yükleri birbirlerini iterler ( )
2. Bir cisim net kuvvetin etkisinde ise ivmeli hareket yapar ( )
3. Hareketi zorlaştırıcı etkiye tepki kuvveti denir . ( )

4.İvme – zaman grafiğinin alanı hızı verir. ( )
5.Hız skaler bir büyüklüktür ( )

 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5P )
1.Bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa , durmaya hareketli ise hareketine …………………hızla devam eder.
2. Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cismin yaptığı harekete …………….. …… ………denir
3. Duran cisimleri hareket ettiren , hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapan etkiye ………………. denir
4. Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alan E=…………………………. formülü ile hesaplanır.

5.Hız zaman grafiğinin altıdaki alan……………..verir

 

Tıkla tamamını indir

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 lise 1 fizik 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 lise 1 fizik 2. dönem 1. yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

  1. Aşağıdaki soruların başına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz?

(   )  Radyoaktif maddelerde kimyasal değişiklikte çekirdeğinde değişme olmaz.

(   )  Suyun buharlaşması fiziksel değişimdir

(   )  Hacim artıkça öz kütlede artar.

(   )  Gazların hacmi vardır.

(   )  1litre = 1000 dm3 tür

 

  1. Bir inşaat vinci %80 verimle 4800j iş yapmıştır. Bu vinç ne kadar enerji harcamıştır?

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

7. Ses, aşağıdaki ortamların hangisinde daha hızlı yayılır?
A) Tuzlu suda
B) Derinliği fazla olan gölde
C) Sıcaklığı 20° C olan havada
D) Sıcaklığı 0° C olan demiryolu rayında

 
8. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha hızlı yayılmasının bir sonucudur?
A) Gök gürültüsünün şimşek çakmasından daha sonra duyulması
B) Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra geri dönmesi
C) Güneşten yayılan ışık ışınlarının Dünya’ya ulaşması
D) Havasız ortamdan sesin geçmediği halde ışığın geçmesi

 
9. Esra bir dağın yamacına çıkıp bağırmaya başlıyor. Bağırdıktan 3 saniye sonra kendi sesini tekrar duyu- yor. Buna göre dağ ile Esra arasındaki mesafe kaç metredir? ( ses hızı= 340 m/s)
A) 1020               B) 340                 C) 510                 D) 680

 

Tıkla tamamını indir