1. Sınıf El Yazma Sayfası

Aşağıda verilen birleştirmeye dikkat edelim. El görsellerinin altına görsele dikkat çekerek el yazdıralım ve yazdığını okutalım. Aşağıda verilen noktalı “el” yuazısının üzerinden geçtikten sonra deftere iki satır ” e “,iki satır ” l ” ve dört satır da “el ” yazdıralım.

 

el yazısı sayfası 1. sınıf
el yazısı sayfası 1. sınıf

 

.
.

Kaynaştırma Harfleri, Sert Sessizlerin Yumuşaması, 3. Sınıf Türkçe

romantic_fon_forumgazel17 (20)

TÜRKÇE 3.SINIF ETKİNLİKLERİ

  1.       1. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ

 2.SERT SESSİZ HARFLERİN YUMUŞAMASI VE BENZEŞMESİ KURALI

Kazanım:1.Kaynaştırma harflerini Y-Ş-S-N öğrenelim.

2.Sert sessizlerin(p,ç,t,k)yumuşamasını öğrenelim

3.Sert sessizlerin(f,s,t,k,ç,ş,h,p)benzeşmesini öğrenelim.

KAYNAŞTIRMA HARFLERİ

Aşağıdaki atasözlerinde boş bırakılan yerleri dolduralım:

Bir elin ne..i var,iki elin se..i var. Çalma kapı..ı çalarlar kapı..ı

Gülme komşu..a gelir başı..a.Ayağı..ı yorganı..a göre uzat.

Yukarıdaki atasözlerinde görüldüğü gibi Türkçe’de iki tane sesli harf yan yana gelmez.Geldiği zaman aralarına mutlaka kaynaştırma harfleri olan Y-Ş-S-N harflerinden bir tanesi getirilir.

SERT SESSİZ HARFLERİN YUMUŞAMASI

Herkesin vardır bir derdi,değirmencinin vardır su derdi

Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.Ayağını yorganına göre uzat.

Ağaca yaslanma yıkılır,insana güvenme ölür.Kitabına kurban olayım.

Yukarıdaki atasözlerinde geçen derdi,olacağı,ayağı,kitabına,ağaca kelimelerinin kökü dert,olacak,ayak,kitap ve ağaçtır.Son harfleri p,ç,t,k ile bitmektedir.Kurala göre p,ç,t,k ile biten bir kelimeden sonra sesli bir harf gelirse p—b’ye; ç—c’ye;t—d’ye;k—g veya ğ ye dönüşür.

SERT SESSİZ HARFLERİN BENZEŞMESİ(FıSTıKÇı ŞaHaP)

 

Kork Allah’tan korkmayandan.Uçaktan düşer ölmez,Attan düşer ölür.

Ağaçtan düştü.Hayvanlar telef olmaktan kurtuldu.Fatih’ten Pendik’e metro ile geldim.Ben Gaziantep’ten geldim.Ben Kilis’ten geldim.Ben Kahramanmaraş’tan geldim.Annem yulaftan ekmek yaptı.Kitaplıktan kitabımı aldım.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış t harflerine dikkat ettiniz mi?

Yulaftan,Kilis’ten,Attan,uçaktan,ağaç’tan,Kahramanmaraş’tan,Allah’tan,Gaziantep’ten kelimeleri ismin –den halini aldıklarında yazılırken –ten,tan şeklinde yazıldığını görüyoruz.Kuralımıza göre FISTIKÇI ŞAHAP ın sessiz harfleri olan F-S-T-K-Ç-Ş-H-P ile biten bir kelimeden sonra d harfi gibi yumuşak sessiz bir harf gelirse bu fıstıkçı şahapın sert sessiz harfleri o yumuşak olan sessiz harfi de sert sessize çevirirler biz bu kurala sert sessiz harflerin benzeşmesi diyoruz.Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım.Bakalım neler öğrendik?

Kitaplık..an   kita..ımı aldım.                Aya..ı..ı yorganı..a göre uzat.

Herkesin vardır bir der..i,değirmenci..in vardır su der..i

Çarşı..an aldım bir tane,ev.. geldim bin tane.

Mart kapı..an baktırır,kazma kürek yaktırır.

Çalma kapı..ı çalarlar kapı..ı.  Gülme komşu..a gelir başı..a

Allah yarına bırakır ama yanı..a bırakmaz.

Kahramanmaraş’..an,Gaziantep’..en,Tokat’..an,Pendik’..en selamlar…

Müzik Dersi Melodika Notaları 2.3.4. Sınıf

senfoni_orkestrasi_esliginde_cahit_berkay_film_muzikleri13527361420_h950995

En çok sevilen melodika notaları

Samanyolu Flüt ve Melodika Notaları
do2 re2 do2 si do2 si do2 la si la si sol sol la fa mi do2 re2 do2 si sol la si la si la sol fa si do2
si la sol fa sol mi

Bak Postacı Geliyor Flüt ve Melodika Notaları

sol-fa-sol-la-sol-fa-mi-re-fa-mi-re-mi-sol-fa-sol-la-sol-fa-mi-re-fa-mi-re-do.

Kör Olası Çöpçüler Flüt ve Melodika Notaları

la.si.la.do.si/la.sol.sol.la.sol.la.si/sol.la.si.la/sol.fa.fa.sol.fa.sol.la/
mi.fa.sol.la.sol/fa.mi.fa.sol/mi.fa.sol.la.sol/fa.mi

Yalancı Flüt ve Melodika Notaları

do sol sol mi fa sol la sol sol sol la sol fa mi [ x2 ]
do mi mi re fa fa mi mi sol mi re re re
do mi mi re fa fa mi mi sol sol sol sol doo

Tren Gelir Flüt ve Melodika Notaları

re-re-la-la-re-re-laa
dooo-reee-do-re-si-do-la [do-re-si-do hızlı) x 2
do-do-la-la-do-do-sii
do-re-do-re-si-do-si-la-laa (do-re-do-re hızlı)

Halay (Oyun Havası) Flüt ve Melodika Notları

mi re mi la mi re mi
mi re mi la mi re mi
re do re do re do re/do si do si do si la

Kardelen Ayşe Flüt ve Melodika Notaları

sol-do-do-si-la-
sol-do-do-si-la
re-do-si-la-sol-la-la-la

Küçük Kurbağa Flüt ve Melodika Notaları

sol mi mi mi sol mi mi mi sol la sol mi fa re fa re re fa re re re fa sol fa re re do

Bir Şarkısın Sen Flüt ve Melodika Notaları

do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-di-do-la-si-la-si-sol-sol-fa-mi-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-solll

Apaçi Flüt ve Melodika Notaları

si si si si si do la la la la si sol sol sol sol la fa fa fa mi fa sol fa mi

Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar Flüt ve Melodika Notaları

sol-sol-mi-fa/-sol-fa-mi-fa-re/ -fa-fa-re-mi /-fa-mi-re-re-/re-mi-fa-sol
sol-sol-mi-fa/-sol-fa-mi-fa-re/ -fa-fa-re-mi /-fa-mi-re-re-/re-mi-fa-sol
mi_fa_mi_re_re_mi_fa__re_re_mi_re_do_do_re_mi-do_do_re_do_si_si_do_re_s_re_do-si_la_sol_la-si

Masal

mi-m-fa-fa-mi-sol-sol-la-la-sol-mi-mi-fa-fa-sol-sol-la-mi-mi-fa-fa-mi

Benim Annem Güzel Annem Flüt ve Melodika Notaları

do-re-mi-mi/mi-fa-mi-re
re-mi-fa/la-sol-fa/mi-sol-fa-re
re-mi-fa/la-sol-do(ince)l-la
sol-mi-sol-fa-mi

Uzun İnce Bir Yoldayım Flüt ve Melodika Notaları

fa sol sol fa mi re fa mi re re re, la sol la fa sol fa mi re fa mi re re re[(2x]), si do do do do si la do si,si si do la la sol sol fa la sol,sol fa mi re sol mi fa,fa mi re do fa re mi,mi re re do mi re re

Artık Sevmeyeceğim Flüt ve Melodika Notaları

mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
mi-fa-sol-la-si-do-si-la
si-do-re-do-si-la-sol (2. başadönüşte son sol iki kere vurulur yani =si-do-re-do-si-la-sol-sol)
la-si-do-si-la-sol-fa(2. başadönüşte son sol iki kere vurulur yani =la-si-do-si-la-sol-fa-fa)
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi-mi-mi-fa-fa-fa-sol-sol-sol-fa-fa-fa-mi

Merdiven Flüt ve Melodika Notaları

re mi fa sol la la la
la sol fa mi re re re
la la sol mi fa sol
la sol fa mi re re re

Deredeki Ördek Flüt ve Melodika Notaları

do-re-mi-fa-sol-la-la-sol-la-sol-fa-mi-fa-mi-re-do-re-do:
istiklal marşı
si-mi-fa-sol-re-fa-mi-mi-la-si-do-si-sol-si-la-si-fa-fa-la-sol-re-mi-fa-sol-la-si-do-re-mi-re-re-do-
si-la-si-la-sisi-la-sol-si-la-si-la-si-do-re-mi

Senden Başka Flüt ve Melodika Notları

la.do.si.do/la.do.si.do/la.do.si.do/re.do.si.la//#sol.si.la.si/#sol.si.la.si/sol.si.re.fa/mi.re.do.si/la/
mi.mi.mi.mi./re.re.do.re/mi.mi/mi.re.mi/fa.mi/re.sol.fa.mi/mi/mi

Arkadaşım Eşek Flüt ve Melodika Notaları

re re la la si si la sol sol si si la sol si si la sol fa mi mi fa mi re / re re do do (ince) si si la sol sol si si la sol sol si si la sol fa mi mi fa mi re / re mi fa re do re mi fa re do re mi fa re do re re mi fa re do re mi fa re do re mi fa re do re NOT:Si’lerin hepsi DODİESS

Kimler Geldi Kimler Geçti Flüt ve Melodika Notaları

si-si-do-re-si-mi-re-re-do-do-si-do-la-la-si-do
la-re-do-do-si-si-la-si-sol-sol-la-si-
sol-do-si-si-la-la-sol-la-
fa#-fa#-sol-la-fa#la-sol-mi

Yağ Satarım Bal Satarım Flüt ve Melodika Notaları

la lala sol lalala sol fa sol sol lalala sol

23 Nisan Şarkısı Flüt ve Melodika Notaları

sol mi la sol fa mi re re mi fa fa re sol fa mi re do do re mi do fa mi re sol sol la sol mi sol fa re fa mi re do

Yağmur Yağıyor Seller Akıyor Flüt ve Melodika Notaları

la-la-la-la-sol-la-la-la-la-sol-sol-fa-sol-fa-la-la-la-la-sol

Hababam Sınıfı Flüt ve Melodika Notaları

mi_si_do_re_do_si_la_sol_fs_sol_la_si
mi_si_do_re_do_si_la_sol_fa_sol_fa_miiii (ince)

Cici Köpeğim Flüt ve Melodika Notaları

la la la si la sol si la la la la la la sol fa mi fa re re mi fa sol la la la re mi fa sol la la la re mi fa sol la la sol fa mi fa re

Titanic Flüt ve Melodika Notaları

do do do do si do do si do re mi re do do do do si do do sol do re sol fa mi re fa mi re do si so so si do re mi re not: Mi’ler uzun

Daha Dün Annemizin (Okul Şarkısı) Flüt ve Melodika Notaları

DO-DO-SOL-SOL-LA-LA-SOL-FA-FA-Mİ-Mİ-RE-RE-DO
DO-DO-SOL-SOL-LA-LA-SOL-FA-FA-Mİ-Mİ-RE-RE-DO
SOL-SOL-FA-FA-Mİ-Mİ-RE
SOL-SOL-FA-FA-Mİ-Mİ-RE
DO-DO-SOL-SOL-LA-LA-SOL-FA-FA-Mİ-Mİ-RE-RE-DO.

Küçük Kurba Flüt ve Melodika Notaları

SOL-Mİ-Mİ-Mİ-SOL-Mİ-Mİ-Mİ
SOL-LA-SOL-Mİ-FA-RE-FA-RE
RE-RE-FA-RE-RE-RE-FA-SOL
FA-Mİ-RE-DO

Pazara Gidelim Flüt ve Melodika Notaları

la la la sol sol fa la la la sol sol fa la la la sol sol la la la sol sol la fa sol la la la do do do la la l a do do do la fa sol bu da

Karahisar Kalesi Flüt ve Melodika Notaları

2) la- la- mi -mi -mi -mi- mi/mi- re- do- si- la -mi
2) mi-re-re-re-mi-re-do-re-do-si-la/la-sol-la-si-sol/la-sol-fa-mi-fa-mi-mi-mi

Ölürüm Türkiye’m Flüt ve Melodika Notaları

2)sol-la-la-mi-mi-re-mi-do-re-re-sol-mi-la-la-la-la-la-la-la-la
2)do-re-re-re-do-re-re-do-re-mi-re-mi-do-do-do-si-do-re-do
re-si-si-si-la/si-do-si-do-la-la-la-la-la-la-la-la

Yıldızların Altında Flüt ve Melodika Notaları

Deneme 1
Si-do-re-mi-re-fa-mi
Mi-fa-fa-mi-re-do-mi
Mi-re-do-si-mi-do
Si-do-re-do-mi-re-do-si-la

Deneme 2
la si do re do fa mi mi fa fa mi mi re re do mi re do si do re mi do si do re do mi re do si la

Neşeli Ol Ki Genç Kalasın Flüt ve Melodika Notaları

Do-do-re-mi-mi Neşeli ol ki
Re-do-re-mi-do Genç Kalasın
mi-mi-fa-sol-sol Şu Dünyadanda
Fa-mi-fa-sol-mi Zevk alasın
fa-mi-fa-re-sol-sol Süslenir neşeyle
Do-do-re-mi-mi Neşeli ol ki
re-do-re-mi-do Genç kalasın

Hatırla Sevgili Flüt ve Melodika Notaları

la do mi re do mi… la do mi re do si… si do re do si re fa mi si do re do si la x2
(BEMOL)sol la si sol fa mi… fa fa mi re do mi… fa fa mi re do mi re do si la si do re do si la…
Not: … uzat demek.

Maçka Yolları Flüt ve Melodika Notaları

sol-sol-sol-sol-sol-sol-fa-mi-fa-mi-re-re-re-fa-mi-fa-mi-re-do-sol-fa-mi-fa-mi-re-re-re

Deredeki Ördek Flüt ve Melodika Notaları

do-re-mi-fa-sol-la-la-sol-la-sol-fa-mi-fa-mi-re-do-re-do

istiklal marşı

si-mi-fa-sol-re-fa-mi-mi-la-si-do-si-sol-si-la-si-fa-fa-la-sol-re-mi-fa-sol-la-si-do-re-mi-re-re-do-
si-la-si-la-sisi-la-sol-si-la-si-la-si-do-re-mi

Kırık Aynalar Flüt ve Melodika Notaları

do do do si
re do si la
la la la sol
si la sol fa
fa fa fa mi
sol fa fa mi
la la sol la
la la si sol fa
sol la si do re do si
do do do si
re do si la
la la la sol
si la sol fa
fa fa fa mi
sol fa fa mi

KAVAK YELLERİ

Fa mi faaa mi fa mi fa mi fa solll fa mi fa dooo

KURTLAR VADİSİ

La la si si do do si si la la si si sol sol laaa

HATIRLA SEVGİLİ

La do mi re do miii
La do re do siii
Si do re do si do re faaa
Mi si do re do si laaa

Yıldızların Altında

Si-do-re-mi-re-fa-mi
Mi-fa-fa-mi-re-do-mi
Mi-re-do-si-mi-do
Si-do-re-do-mi-re-do-si-la

Caddelerde rüzgar

mi mi mi fa mi
mi mi mi fa mi
re re re mi re
re re re mi re
do do do re do
do do do re do
si si do si
si si si do si la

Bayram Tatili Ödevi 2014 Ekim 1. Sınıf

1KurbanBayramiodevi1

Sayın Velim,

Öncelikle bayramınızı kutlar, size ve sevdiklerinize iyi bayramlar dilerim.

Bayram tatili boyunca çocukların yapacakları çalışmalar gün gün tarihli olarak verilmiştir. Lütfen rakamların ve çizgilerin yapılış yönlerine dikkat ediniz. Çalışma sırasında çocuğunuzun yanında durunuz, kendi başına hatalı çalışabileceğini unutmayınız. Bayramdan sonra, ilk sesimiz olan ve bu güne kadar sadece sezdirilen e sesinin öğretimine başlanacaktır. Verilen çizgi çalışmaları harfleri yaparken en sık kullanılan el hareket biçimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun sayfalarca yazması durmadan silmesi değil, özenli, dikkatli çalışmaya alışması önemlidir.  

 

Tıkla

2014-2015 3. Sınıf Hayat Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

images

2-Aşağıdaki ifadelerin noktalı yerlerine verilen sözcüklerden uy­gun olanlarını yazınız.
Kapatarak Kapatmalıyız Planlı Günaydın Belirleme
Vitamin Zorluklar Tutumlu Karbonhidratlı sorunu
  1. Sorun çözmede ilk basamak………………………….. tanımlamaktır.
  2. Sorun çözmede, önerilen çözümlerle ilgili öğrenci görüşleri, çözümleri basamağını oluşturur.
  3. Düzenli ve……………………………. çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz.
  4. Atatürk,……………………………….. karşısında asla yılmazdı.
  5. Musluğu iyice…………………………… boşa akan suyu önleyebiliriz.
  6. Aydınlık ortamda yanan lambayı söndürmek…………………………..

insana özgü bir davranıştır.

  1. Öğretmenimi sabahleyin gördüğümde……………………….. derim.
  2. Dişlerimizi fırçalarken akan musluğu……………………………………

9…………………………………………………… besinler bize enerji verir.

  1. Taze sebze ve meyvelerde bol…………………………… bulunur.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 TEOG Türkçe Dersi Kurs Planı

indir

2014 Eylül 3. Haftasından itibaren Haziran 2. haftasına kadar devam eden kurslar için Türkçe dersi Teog sınavı kurs planı aşağıdaki linktedir.

 

Tıkla

3. Sınıf İngilizce 1. Ünite Slayt Instructions

indir (1)

İngilizce dersi 3. Sınıf 1. Ünite için kullanılabilecek instructions konulu slayt çalışmasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

 

Tıkla