Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Özet

Dinler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırır:

  1. İlahi Dinler: Yüce Allah’ın Peygamberleri aracılığı ile gönderdiği, bir kutsal kitabı ve peygamberi olan dinlere denir. Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet İlahi Dinlere örnektir.
  2. İlahi Olmayan Dinler: Allah tarafından gönderilmeyen, insanların kendi düşüncelerine ve bazı milletlerin geleneklerine göre ortaya çıkmış olan dinlerdir. Hinduizm, Budizm, Şintoizm, ilahi olmayan dinlere örnektir.
  3. Evrensel Dinler: Yayılmacı özellik gösteren ve dünyadaki her insanın bu dine girmesini isteyen dinlere denir. İslam, Hıristiyanlık, Budizm bu dinler arasındadır.
  4. Milli Dinler: Yayılmacı özellik göstermeyen, sadece belli bir millete ait olup, başka milletlerden insanların giremeyeceği dinlere denir. Yahudilik, Hinduizm bu dinler arasındadır.

 

Tıkla

2014 7. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Örnek Sorular:

1)Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru  olanları yanına D , yanlış olanları yanına Y yazınız. (10puan)

 

A) (        ) Açıklık ve çeyrekler açıklığı merkezi yayılma ölçüsüdür.
B) (        ) Bir veri grubunun birden fazla modu (tepe değeri) olabilir.
C) (        ) Döndürülen bir şeklin biçim ve boyutu değişmez ancak şeklin duruşu ve yeri değişir.

D) (        ) Bütün eş şekiller aynı zamanda benzer şekillerdir.

E) (        ) Bir doğru oluşabilmesi için ez az üç noktaya ihtiyaç vardır.

 

3)Yaşları ortalaması 25 olan 4 kişilik gruba yaşı 20 olan bir kişi daha katılırsa yeni grubun yaş ortalaması kaç olur ? (10 puan)

7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var?

*Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

*Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

*Hava , Toprak ve Su Kirliliği

Bu konular neden önemli?

Kayaçlar, fosiller, madenler, toprak ve su yer kabuğunu oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle bu yapı ve oluşumların özelliklerinin bilinmesi, üzerinde yaşadığımız dünyanın bir kısmı olan yer kabuğunu daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yer kabuğunu tanımamız, insan eli ve doğal yollarla gerçekleşen olayları anlamamız açısından da önemlidir.

1. BÖLÜM YER KABUĞUNDA NELER VAR?

AMAÇLAR

Bu bölümde, yer kabuğunda bulunan kayaç, maden, fosil ve doğal anıtların özelliklerini, bir bilim dalı olarak fosil bilimini ve bu alanda çalışmalar yapan fosil bilimcileri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER

Kayaç

Mineral

Maden

Fosil

Fosil bilimi

Fosil bilimci

Doğal anıt

 

Kayaç nedir?

Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların olduğu karasal bölgelere kara tabakası adı verilmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesi ile oluşur.

Marketten aldığınız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yer aldığını fark etmişsinizdir. Mineraller sadece içtiğimiz sularda değil; toprakta, tükettiğimiz besinlerde ve daha birçok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir.

Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, yer kabuğunun yapısında binlerce mineral çeşidi olduğu ortaya çıkmıştır. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, bor, kuvars ve kalsit mineralçeşitlerine örnek olarak verilebilir.

Minerallerin sertlik, ufalana bilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır.

Kayaçlar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla parçalanır.

Böylece bazen küçük parçalar hâlinde doğrudan parçalanırken bazen de büyük kaya parçalarına, sonra taş, ufak çakıl parçalarına ve daha sonra kum taneciklerine kadar parçalanabilir.

Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur.

Tek Ve Çift Sayılar 2. Sınıf Matematik

-TEK VE ÇİFT SAYILAR ETKİNLİK SAYFASI-

1- Aşağıdaki ağaçta bulunan elmalardan tek sayı olanları kırmızıya, çift sayı olanları maviye boyayınız.

 cats

2- Yerde bulunan elmalardan tek sayı olanları sarıya,  çift sayı olanları yeşile boyayınız.

2013-2014 Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem BEP 2. Yazılı

Örnek Soru:

C.Aşağıdaki bilgiler doğru ise  (D), yanlış ise  (Y) harflerini işaretleyiniz.(28 P)

1. (   )  Mantarlar kök,gövde,yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

2. (   )  Yarasalar uçabilme özelliklerinden  dolayı  kuşlarla aynı sınıfta yer alır.
3. (   ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. (   ) Hastalık yapan mantarlar vardır.
5. (   )Mantar hastalığından korunmak için temizliğe dikkat etmeliyiz..
6. (   ) Pil elektrik devresindeki enerji kaynagıdır.
7. (   ) Elektrik devresinde ampul ışık veren devre elemanıdır.

 

Tıkla

Deyimler Etkinlik 3. Sınıf Türkçe

Bilgi: Sözlük anlamından başka anlama gelen, kalıplaşmış sözlere deyim denir.

Örnek:“Karnım zil çalıyor.” diyen kişinin karnında gerçekten zil mi çalıyor?  Hayır… Bir insan çok acıktığını belirtmek için kullanıyor.

 

Açıklama: Deyimlerin kalıplaşmış sözler olduğunu, kelimelerinin yerlerinin değiştirilemeyeceğini,  kelimelerinin yerine yeni kelimeler kullanılamayacağını görürüz.  “Karnında ziller çalıyordu” şeklinde söyleyemeyiz. Çünkü anlam tamamen değişmiştir.

 

ETKİNLİK SAYFASI

 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırıp yazınız. Bir tümce içinde kullanınız.

 

Etekleri tutuşmak: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Dil dökmek:   ……………………………….……………………………………………….……………………………….………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Gözünü dört açmak: ………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Kulağı çınlamak :…………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Canından bezmek:…………………………………………………………………….……………………………………..…………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Burnundan getirmek:……………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Silip süpürmek:……………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Burnunda tütmek:…………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Ateş püskürmek:………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Alnı açık olmak: ………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Kafası şişmek: …………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4.) Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

7.) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir değişim söz konusudur?

A) Sütten peynir yapılması

B) Demirin paslanması

C) Suyun buharlaşması

D) Hamurun mayalanması

 

Tıkla