Matematik 2. Sınıf Karışık Dört İşlem Problemleri

  1. Matematik 2. Sınıf Karışık Dört İşlem Problemleri
    Matematik 2. Sınıf Karışık Dört İşlem Problemleri
  • 1. İlke’ nin misketleri sayısı  53’ten 4 eksiktir. İlke 3 misketini kaybediyor. İlke’nin  kaç misketi kalmıştır?

 

2.Bir kutuda 48 kalem vardır. 6 öğrenci bu kutudan üçer tane kalem alıyor.  Kutuda kaç kalem kalır?

 

3.Mevcudu 34 olan bir sınıfa 4 kız öğrenci ve 5 erkek öğrenci daha geliyor. Sınıf mevcudu kaç olur?

 

4.Bir otobüste 58 yolcu vardır. Bu otobüse durakta 16 yolcu biniyor ve  otobüsten 10  yolcu iniyor. Duraktan kalkınca otobüste kaç yolcu vardır?

 

5. 78 öğrenciden 29’ u tiyatroya geri kalanları sinemaya gidiyor. Sinemaya gidenlerin 17’si kız ise kaç tanesi erkek öğrencidir?

 

6.Bir çıkarma işleminde eksilen 80’dir. Çıkan ise iki basamaklı en küçük sayıdan 5 fazladır. Bu işlemde fark kaçtır?

 

7.Elif’in, hikaye kitabı 72 sayfadır. dört günde okumak istiyor. Günde kaç sayfa okumalıdır?

 

8. Ben doğduğumda annem 25 yaşındaymış. Şimdi 9 yaşımda olduğuma göre yaşlarımızın toplamı kaçtır?

 

9.Tolga’nın fındıklarının 3 katının 8 eksiği 88 dir. Tolganın kaç fındığı vardır?

 

10. Çağan, 63 tane fındığın 8 tanesini Hasan’a verdi. Kalanı 4 arkadaşı ile paylaştı her birine kaç fındık düşmüştür?

 

11. Toplamları 80 olan ardışık iki çift doğal sayıdan büyük olan kaçtır?

 

12. Eliz’in bir karışının uzunluğu 13 santimetredir. 6 karışının uzunluğu kaç santimetre eder?

 

13. Kaan, 2 yıl önce 6 yaşındaydı. 4 yıl sonra kaç yaşında olacak?

 

14. Tuğçe ile kardeşinin ağırlıkları toplamı 45 kg.dır. Tuğçe’nin ağırlığı 37 kg olduğuna göre, kardeşinin ağırlığı kaç kg dır?

 

15. Ardışık üç doğal sayının toplamı 83’tür. Büyük sayı kaçtır?

 

16. Bir kümeste 23 tane tavuk, 17 tane de horoz var. Beşer gruplandırırsak  kaç grup oluşur?

2. Sınıf İngilizce Unit 9 Fruits Worksheet

unit-9-fruits

İlkokul 2. Sınıflarda kullanılabilecek 9. Ünite (Fruits) ile ilgili çalışma yaprağı ektedir. Öğrenilen kelimelerin tekrarı ve boyama çalışması içermektedir.

Tıkla

Meslek Lisesi 10. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

10-sinif-ingilizce-2-donem-2-yazili

A)  Cümleler karışık sırada verilmiştir. Onları düzgün sıraya koyunuz

1) Merve / eating / lahmacun / is / now

……………………………………………….

2) dancing / Cemal / is /

………………………………………………..

3) are / talking / Münevver and İlayda / right now

……………………………………………

4) Hilal / skipping rope / is

……………………………………………………….

5) My mother/ cooking / soup / is /

…………………………………………………….

 

B) Doğru olanı yuvarlak içine alın.

1) This / These is Süleymaniye Mosque. It’s very famous.

2)  What is that / those?  It’s a book.

3) Those  is / are ferries. They’re going to Üsküdar .

4) These  is / are Turkish tea glasses.

5)  These /  this are your room keys.

 

Tıkla

Cümle Tamamlama Etkinliği 1. Sınıf Türkçe

cumle-tamamlama

CÜMLELERİ  UYGUN ŞEKİLDE TAMAMLAYALIM

Sevgili çocuklar aşağıdaki cümleleri anlamlı bir şekilde tamamlayalım.Bunun için uygun kelimeyi bulup işaretleyelim.

1-Ben meyve yemeyi çok …………

a)keserim             b)severim          c)eğlenirim

 

2-Kardeşimle birlikte mikrofon alıp şarkı  ………………..

a)yazarız               b)bakarız         c)söyleriz

 

3-Sıcaktan bayılan kadına soğuk …………. döktüler

a)su          b)parfüm        c)ayran

 

4-Şiir yazmayı çok seven abim büyüyünce……………. olacak.

a)bankacı                b)yazar             c)şair

 

5-Kiraz ………………. renkli bir meyvedir.

a)mor        b)kırmızı            c)yeşil

 

6-Efe karpuzu …………….yer.

a)dilimleyerek             b)yalayarak           c)ezerek

 

7-Beni gören kaplumbağa kabuğuna ………………

a)bağırdı      b)yattı       c)saklandı

 

8-Geminin kaptanı gemiyi kaza yapmaktan………………..

a)kurtardı          b)bağladı        c)alıkoydu

 

9-Kavun,karpuz,kiraz……………………meyveleridir.

a)kış         b)yaz       c)sonbahar

 

10-KIZILAY  doğal afetlerde  başka …………..yardım eder.
a)ülkelere          b)binalara      c)araçlara

2. Sınıf Türkçe Genel Tekrar Testi

2-sinif-genel-tekrar-testi-turkce

ALİ DAYI

Ali dayı çok çalışkan bir adamdı. Eski boyasız bir evde yaşardı. Evinin önünde ufacık bir bahçesi vardı. O güzel bahçesinde her gün çalışırdı.

Ali dayı bahçesinde taze  sebzeler yetiştirirde. Mor menekşeleri, tatlı, ı sulu elmaları vardı. Kırmızı kirazları, kokulu kavunları olurdu.

Yetiştirdiği ürünleri pazarda satar, kazandığı parayla da geçinirdi.

 

İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1.Ali dayı nasıl bir adammış?

a)iyi                                                    b)  çalışkan                           c)tembel

2.Ali dayının evi nasıl bir evmiş?

a) eski , boyasız                               b)büyük boyasız                 c) eski, boyalı

3.Ali dayının nasıl bir bahçesi varmış?

a) ufacık                                           b)   büyük                              c)geniş

4.Ali dayının yetiştirdiği elmalar nasılmış.

a)  ekşi                                            b)   tatlı                                c)tatlı, sulu

5.Ali dayının yetiştirdiği kavunlar nasılmış?

a)  taze                                         b)    kokulu                           c) tatlı

 

Tıkla

Biyoloji Lise 1 İkinci Dönem İkinci Yazılı

A)    Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 1 Puan)

1.Bütün canlılar hücrelerden oluşur.(….)

 

2. Kemosentez olayı sadece bazı bakterilerde gerçekleşir.(….)

 

3. Bütün bakterilerde ribozom bulunur.(….)

 

4. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmaz.(….)

 

5.Konjugasyon  bir eşeysiz üreme çeşididir.(…..)

 

6.Sistematiğin en küçük birimi alemdir(…).

 

7. Dehidrasyon sentezinde atp harcanmaz.(….)

 

8. Beyin hücrelerimizin enerji kaynağı fruktozdur.(……)

 

9. DNA nın kendine özgü bazı guanindir.(….)

 

10.Bütün bitkilerde  kloroplast bulunur.(….)

 

Tıkla

1. Sınıf Matematik Dersi Kolay Çıkarma İşlemleri

1. Elif annesinin yaptığı 38 kurabiyenin 14 ünü arkadaşları ile yedi. Geriye kaç kurabiye kaldı?

 

2. Bahçemizde 26 tane elma ağacı vardı. Bunlardan 15 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç ağacımız kaldı?

 

3. Ayşe’nin 13 tane hikaye kitabı vardı. Bunlardan 10 tanesini Emre’ye verdi. Ayşe’nin kaç kitabı kaldı?

 

4. Limanda 15 tane gemi vardı. 5 tanesi limandan ayrıldı. Limanda kaç gemi kaldı?