3. Sınıf Matematik 3 Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR

 

Sıfırdan başlayarak 0,1,2,3… şeklinde sonsuza kadar devam eden sayılardır.

 

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

 

•Üç rakamla yazılan sayılara,üç basamaklı doğal sayılar denir. Birliklerin yazıldığı yere birler basamağı, onlukların yazıldığı  yere onlar basamağı ve yüzlüklerin yazıldığı yere de yüzler basamağı denir.
•100’den başlar 999’a kadar devam eder.
•Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100’dür
•Üç basamaklı en büyük doğal sayı 999’dur
•Üç basamaklı doğal sayılar 900 tanedir.
•Sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre almış değere , o rakamın basamak değeri denir.
•ÖRNEK:
3. basamaklı doğal sayılar 3. sınıf matematik
3. basamaklı doğal sayılar 3. sınıf matematik

 

 

•Bir sayının basamak değerleri toplamı yine o sayının kendisine eşit olur.
•Bir sayının içerisindeki rakamların bulunduğu basamağa bakılmaksızın , sadece kendi değerlerine , o sayıların sayı değeri denir.
•ÖRNEK
sayı değeri 3. sınıf matematik
sayı değeri 3. sınıf matematik

 

2. Sınıf Matematik Geometrik Cisimlerin İsimleri ve Yüzleri

KÜP NEDİR

2. sınıf matematik küp nedir
2. sınıf matematik küp nedir

 

Küpün; 6 Yüzü vardır. Yüzleri birbirine eşittir ve yüzleri düzdür.

8 köşesi vardır.

12 ayrıtı vardır. Ayrıtları birbirine eşittir

 

DİKDÖRTGENLER  PRİZMASI NEDİR

dikdörtgenler prizması 2. sınıf matematik
dikdörtgenler prizması 2. sınıf matematik

 

Dikdörtgenler prizmasının; 6 yüzü vardır. Yüzleri düzdür ve karşılıklı yüzleri birbirine eşittir.

8 köşesi vardır.

12 ayrıtı vardır. Karşılıklı ayrıtları birbirine eşittir.

 

 

KARE PRİZMA NEDİR

kare prizma 2. sınıf matematik
kare prizma 2. sınıf matematik

 

Kare prizmanın; 6 yüzü vardır. Yüzleri düzdür. Alt ve üst yüzleri birbirine eşittir. Yan yüzleri birbirine eşittir.

8 köşesi vardır.

12 ayrıtı vardır. Üst ve alt yüz ayrıtları birbirine eşittir. Yan yüzlerinin ayrıtları birbirine eşittir.

 

 

ÜÇGEN PRİZMA NEDİR

üçgen prizma 2. sınıf matematik
üçgen prizma 2. sınıf matematik

 

Üçgen prizmanın; 5 tane yüzü vardır. Yüzleri düzdür. Alt ve üst yüzleri birbirine eşittir.

3 yan yüzü vardır.

6 köşesi vardır.

9 ayrıtı vardır.

 

 

SİLİNDİR NEDİR

2. sınıf matematik silindir
2. sınıf matematik silindir

 

Silindirin; Yan yüzü yuvarlaktır.(eğridir)

Alt ve üst yüzleri düzdür.

Silindirin ayrıtı yoktur.

2015 Teog 2. Dönem Matematik Konuları

ikinci dönem teog matematik konuları 2015
ikinci dönem teog matematik konuları 2015

 

8. Sınıflar için uygulanan ve öğrenciler için çok büyük önemi olan Merkezi Ortak Sınav uygulamasının ilki birinci dönemde gerçekleştirildi. İlk dönemin sonuçlanmasıyla birlikte bu sınavın önemini bir kez daha anlayan öğrenciler ikinci dönem konularına şimdiden çalışmaya başladılar.

Dikkat: 2. dönem sınavında çıkacak konular ağırlıkta olsa da 1. dönem konularından da soru çıkabilir.

 

1. Dönem Teog 2014-2015 Matematik Konuları Listesi

 

* Çokgenlerle örüntü oluşturma ve fraktallar

* Koordinat sisteminde yansıma, öteleme ve dönme

* Şekillerin ötelemeli yansımasını oluşturma

* Histogram oluşturma ve yorumlama

* Bir tam sayının negatif kuvvetini belirleme ve rasyonel sayı olarak ifade etme

* Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemleri

* Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi

* Kareköklü sayılar, kareköklü sayıların değerini hesaplama

* Kareköklü sayıyı kök içine alma ve kök dışına çıkarma

* Kareköklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme

* Ondalık kesirlerin kareköklerini bulma ve işlem yapma

* Deneysel, teorik, öznel olasılığı açıklama

* Bağımsız ve bağımlı olayların olasılığını hesaplama

* Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki fark ve gerçek sayılar kümesini oluşturan sayılar kümesini belirtme

* Standart sapmayı hesaplama ve yorumlama

* Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplama

* Üçgenin kenar ve açı bağıntıları (Üçgen eşitsizliği)

* Yeterli sayıda elemanı verilen üçgeni çizme

* Üçgenin temel elemanlarını çizme ve açıklama ( Kenarortay, Açıortay, yükseklik, orta dikme)

 

2. Dönem Teog Matematik Konuları Listesi 2015

 

* Üçgenlerde eşlik ve Benzerlik Şartları

* Pisagor Bağıntısı

* Dik üçgendeki Dar açıların Trigonometrik oranları

* Özel Sayı Örüntüleri ( Fibonacci, Pascal Üçgeni, Aritmetik Dizi, Geometrik Dizi)

* Özdeşlikler (Özdeşlik ve denklem arasındaki farklar )

* Çarpanlara Ayırma Yöntemleri

* Rasyonel Cebirsel İfadeleri çarpanlara ayırma, işlem yapma ve sadeleştirme

* Kombinasyon açıklama ve hesaplama. Kombinasyon ve permütasyon arasındaki farklar

* Bir bilinmeyenli rasyonel denklemler.

* Doğrusal denklem sistemleri (Yok etme ve yerine koyma yöntemleri)

* Doğrunun eğimi ve doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişki

* Prizmaların, piramitlerin, koninin ve kürenin temel elemanları

* Düzlem ile geometrik şeklin arakesitini belirleme

* Çizimleri verilen yapıları çok küplüler ile oluşturma

* Çok küplüler ile oluşturulan yapıların farklı yönlerden görünümünü çizme

* Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturma

* Dik piramitlerin yüzey alanı bağıntılarını oluşturma

* Dik dairesel koninin yüzey alanı bağıntılarını oluşturma

* Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturma

 

Bu konudaki yorumlarınızı sayfanın altından bekliyoruz.

3. Sınıf Matematik Doğru, Işın, Doğru Parçası

Aşağıdaki resimleri inceleyin. Resimlerdeki çizgilerin ne modeli olabileceklerini belirleyin.

 

Doğru, Işın ve Doğru Parçası

 

doğru, ışın, doğru parçası
doğru, ışın, doğru parçası

 

 

Başlangıç ve bitiş noktaları olmayan her iki ucu da sonsuza giden noktalar kümesidir.

 

Doğruyu ya küçük bir harfle ya da iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

 

doğru nedir 3. sınıf matematik
doğru nedir 3. sınıf matematik

 

Yollar, ufuk çizgisi, iki ucu açılmış kalem, iki ucundan gerilen lastik doğruya örnektir.

 

 

IŞIN

 

Başlangıç noktası belli, diğer ucu sonsuza giden noktalar kümesidir.

 

Işını, iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

 

 

3. sınıf matematik ışın nedir
3. sınıf matematik ışın nedir

 

 

Ağaç, bir ucu açılmış kalem, makaradan çıkan iplik, şerit metre, örgü şişi, çivi, güneş ışını, ışına örnektir.

 

DOĞRU PARÇASI

 

İki ucu da kapalı, sonsuza uzamayan noktalar kümesidir.

 

Doğru parçasını, iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

 

doğru parçası 3. sınıf matematik
doğru parçası 3. sınıf matematik

 

Odun, açılmamış kalem, çubuk makara, cetvel, merdane, oklava doğru parçasına örnektir.

2015 Ocak Ayı Matematik Zümresi

ocak ayı matematik zümresi 2015
ocak ayı matematik zümresi 2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2015 OCAK AYI MATEMATİK/GEOMETRİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 4

TOPLANTI TARİHİ: 27.01.2015

TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış yoklama

2. Öğrenme Etkinliklerinin uygulanması değerlendirilmesi yapılan çalışmalar

3. Sınav analiz raporunun değerlendirilmesi

4. Öğrenci başarısını artırmak için alınacak tedbirler

5. Kapanış

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Yapılan yoklamada Okul Matematik Zümre Başkanı …………………. ve Matematik Öğretmeni ………………………………. ve Okul Müdürü …………………………….. katılmıştır.

2. Okul matematik öğretmeni …………………………………… 9/A sınıfı öğrencilerinin okula adapte süresinin dikkate alınarak daha fazla temele ve detaya inmek koşuluyla müfredata uygun olarak dersi işlediğini buna karşın sınıfın yarısına yakınının Matematik dersi temeli olmadığını ve başarıyı önemli ölçüde etkilediğini ayrıca bu öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin asgari düzeyde olduğunu söyledi.

Yazılı sınavlardan önce genel bir tekrar yapıldığına ders saatleri dışında ek çalışma yapıldığını fakat katılımın çok düşük seviyede olduğunu söyledi. Bu sebeple yazılı sınav notlarının da oldukça düşük olduğunu ve akabinde yapılan tekrar sınavında da yine başarının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Diğer sınıflarda ise genel olarak başarının sağlandığını ve öğrenme eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Okul matematik öğretmeni …………………………. 10. sınıflarda matematik/geometri dersi anlamında büyük ölçüde temele dayalı konu eksiği olduğunu ilk haftadan itibaren öğrencilerin hazırbulunuşluk düzelerini artırmak için bir önceki yıllara ait matematik dersi müfredatına yer verdiğini buna rağmen başarının düşük olduğunu söyledi.

9. sınıf öğrencilerinin de yine okula adaptasyon sürecinin oldukça uzadığını ve matematik temelinin çok zayıf olduğunu yapılan birinci ve ikinci yazılı sınavlarda başarının istenenden düşük olduğu için bir tekrar sınavı yaptığını ve hazırlanan soruların ilköğretim (ortaokul) seviyesinde olduğunu ancak istenen başarıya ulaşıldığını söyledi.

Diğer sınıflarda genel olarak beklenen başarı seviyesinde olmamakla birlikte istenen düzeyde olduğunu söyledi.

3. ………………………………. sınav analiz raporları zümre toplantı tutanağına ek olarak sunulmuş olup, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin yeterli başarı seviyesine ulaşamadıkları tespit edildi. Bunun en önemli sebebinin öğrencilerin matematik dersine duyduğu ilgisizlik ve SBS matematik netlerinden de anlaşılacağı üzere ilköğretim temelinin alınmamış olmasıdır dedi.

4. ……………………….  11 ve 12. sınıf öğrencilerinin Geometri dersinde  altyapı eksikliklerinin oldukça fazla olduğunu bu öğrenme eksiklilerini gidermek için  temel geometri dersini müfredata paralel olarak konuları işlediğini ve başarıyı bundan dolayı artırdığını ifade etti. …………………………. 11/C sınıfı öğrencilerinin  matematik dersinde gayet başarılı bir grafik sergilediğini konuları müfredata uygun olarak işlediğini ve öğrenci seviyelerinin beklenilen düzeyde olduğunu ifade etti

…………………………………. ise aynı şekilde özellikle geometri dersinde ders esnasında ek çalışmalara yer verdiğini ve başarıyı artırmak için hassasiyetle ders işlediğini söyledi.

…………………………………… buna ek olarak sınavlardan önce her sınıf seviyesi için ders saatleri dışında matematik/ geometri dersi hazırlık çalışmalarına yer verildiğini ve sadece 9. sınıf öğrencilerinin pek katılım göstermedikleri ifade etti.

5. Okul Müdürümüz ……………………………………….. iyi dilek ve temennilerle toplantıyı kapattı.

 

 

………………………..                                  …………………….                                             ……………………………..

Matematik Öğretmeni                                 Ders Öğretmeni                              Matematik Öğretmeni

 

 

 

 

…………………..

Okul Müdürü

2014 Aralık Ayı Matematik Zümresi

aralık ayı matematik zümresi 2014
aralık ayı matematik zümresi 2014

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI MATEMATİK/GEOMETRİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 3

TOPLANTI TARİHİ: 26.12.2014

TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış yoklama

2. Öğrenme Etkinliklerinin uygulanması değerlendirilmesi yapılan çalışmalar

3. Sınav analiz raporunun değerlendirilmesi

4. Öğrenci başarısını artırmak için alınacak tedbirler

5. Kapanış

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Yapılan yoklamada Okul Matematik Zümre Başkanı …………………. ve Matematik Öğretmeni ………………………………. ve Okul Müdürü …………………………….. katılmıştır.

2. Okul matematik öğretmeni …………………………………… 9/A sınıfı öğrencilerinin okula adapte süresinin dikkate alınarak daha fazla temele ve detaya inmek koşuluyla müfredata uygun olarak dersi işlediğini buna karşın sınıfın yarısına yakınının Matematik dersi temeli olmadığını ve başarıyı önemli ölçüde etkilediğini ayrıca bu öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin asgari düzeyde olduğunu söyledi.

Yazılı sınavlardan önce genel bir tekrar yapıldığına ders saatleri dışında ek çalışma yapıldığını fakat katılımın çok düşük seviyede olduğunu söyledi. Bu sebeple yazılı sınav notlarının da oldukça düşük olduğunu ve akabinde yapılan tekrar sınavında da yine başarının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Diğer sınıflarda ise genel olarak başarının sağlandığını ve öğrenme eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Okul matematik öğretmeni …………………………. 10. sınıflarda matematik/geometri dersi anlamında büyük ölçüde temele dayalı konu eksiği olduğunu ilk haftadan itibaren öğrencilerin hazırbulunuşluk düzelerini artırmak için bir önceki yıllara ait matematik dersi müfredatına yer verdiğini buna rağmen başarının düşük olduğunu söyledi.

9. sınıf öğrencilerinin de yine okula adaptasyon sürecinin oldukça uzadığını ve matematik temelinin çok zayıf olduğunu yapılan ilk yazılı sınavında başarının istenenden düşük olduğu için bir tekrar sınavı yaptığını ve hazırlanan soruların ilköğretim (ortaokul) seviyesinde olduğunu ve ancak istenen başarıya ulaşıldığını söyledi.

Diğer sınıflarda genel olarak beklenen başarı seviyesinde olmamakla birlikte istenen düzeyde olduğunu söyledi.

3. ………………………………. sınav analiz raporları zümre toplantı tutanağına ek olarak sunulmuş olup, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin yeterli başarı seviyesine ulaşamadıkları tespit edildi. Bunun en önemli sebebinin öğrencilerin matematik dersine duyduğu ilgisizlik ve SBS matematik netlerinden de anlaşılacağı üzere ilköğretim temelinin alınmamış olmasıdır dedi.

4. ……………………….  11 ve 12. sınıf öğrencilerinin Geometri dersinde  altyapı eksikliklerinin oldukça fazla olduğunu bu öğrenme eksiklilerini gidermek için  temel geometri dersini müfredata paralel olarak konuları işlediğini ve başarıyı bundan dolayı artırdığını ifade etti. …………………………. 11/C sınıfı öğrencilerinin  matematik dersinde gayet başarılı bir grafik sergilediğini konuları müfredata uygun olarak işlediğini ve öğrenci seviyelerinin beklenilen düzeyde olduğunu ifade etti

…………………………………. ise aynı şekilde özellikle geometri dersinde ders esnasında ek çalışmalara yer verdiğini ve başarıyı artırmak için hassasiyetle ders işlediğini söyledi.

…………………………………… buna ek olarak sınavlardan önce her sınıf seviyesi için ders saatleri dışında matematik/ geometri dersi hazırlık çalışmalarına yer verildiğini ve sadece 9. sınıf öğrencilerinin pek katılım göstermedikleri ifade etti.

5. Okul Müdürümüz ……………………………………….. iyi dilek ve temennilerle toplantıyı kapattı.

 

 

………………………..                                  …………………….                                             ……………………………..

Matematik Öğretmeni                                 Ders Öğretmeni                              Matematik Öğretmeni

 

 

…………………..

Okul Müdürü

Anlamı Bozan Fazla Cümle 2. Sınıf Türkçe

FAZLA OLAN CÜMLEYİ İŞARETLE

 

Sevgili çocuklar,cümleler yazılırken bir cümle yanlışlıkla aralarına karışmış ve anlamı bozmuş.Bu cümleyi bulup işaretler misiniz?

Veli ,dedesinin söylediği yerden yemi aldı.

Köpek kemiği yaladı.

Kümesin yanında yem bekleyen tavuklara attı.

 

Osman kitaplığına doğru yürüdü.

En sevdiği kitabını aldı ve okumaya başladı.

Annesi ona kek yaptı.

 

Tilki yavaşça kümese yaklaşmış.

Kurt yemek için koyun arıyormuş.

En iri tavuğu gözüne kestirip üstüne atlamış.

 

 

Annesi yeni aldığı parfümü sıktı.

Odaya mis gibi parfüm kokusu yayıldı.

Oyuncaklar odanın her tarafına dağılmıştı.

 

Şimdiye kadar yazdığı en güzel şiir olmuştu.

Sofraya yeşil soğan getirdiler.

Arkadaşlarına ve öğretmenine okumak için sabırsızlanıyordu.

 

Makarnanın dumanı çıkıyordu.

Üzerine bolca ketçap sıktı.

Marketten tencere  aldılar

 

Kuş cik cik diye öttü.

Ayran çok güzel olmuştu.

Köpüğü bardağın üstünü kaplamıştı.

 

Gökkuşağının renklerine bayılıyordu.

Tost çok güzel değildi.

Her yağmurdan sonra gözleri onu arardı