2013-2014 Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem BEP 2. Yazılı

Örnek Soru:

C.Aşağıdaki bilgiler doğru ise  (D), yanlış ise  (Y) harflerini işaretleyiniz.(28 P)

1. (   )  Mantarlar kök,gövde,yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

2. (   )  Yarasalar uçabilme özelliklerinden  dolayı  kuşlarla aynı sınıfta yer alır.
3. (   ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. (   ) Hastalık yapan mantarlar vardır.
5. (   )Mantar hastalığından korunmak için temizliğe dikkat etmeliyiz..
6. (   ) Pil elektrik devresindeki enerji kaynagıdır.
7. (   ) Elektrik devresinde ampul ışık veren devre elemanıdır.

 

Tıkla

Deyimler Etkinlik 3. Sınıf Türkçe

Bilgi: Sözlük anlamından başka anlama gelen, kalıplaşmış sözlere deyim denir.

Örnek:“Karnım zil çalıyor.” diyen kişinin karnında gerçekten zil mi çalıyor?  Hayır… Bir insan çok acıktığını belirtmek için kullanıyor.

 

Açıklama: Deyimlerin kalıplaşmış sözler olduğunu, kelimelerinin yerlerinin değiştirilemeyeceğini,  kelimelerinin yerine yeni kelimeler kullanılamayacağını görürüz.  “Karnında ziller çalıyordu” şeklinde söyleyemeyiz. Çünkü anlam tamamen değişmiştir.

 

ETKİNLİK SAYFASI

 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırıp yazınız. Bir tümce içinde kullanınız.

 

Etekleri tutuşmak: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Dil dökmek:   ……………………………….……………………………………………….……………………………….………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Gözünü dört açmak: ………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Kulağı çınlamak :…………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Canından bezmek:…………………………………………………………………….……………………………………..…………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Burnundan getirmek:……………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Silip süpürmek:……………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Burnunda tütmek:…………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Ateş püskürmek:………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Alnı açık olmak: ………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

 

Kafası şişmek: …………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4.) Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

7.) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir değişim söz konusudur?

A) Sütten peynir yapılması

B) Demirin paslanması

C) Suyun buharlaşması

D) Hamurun mayalanması

 

Tıkla

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Sınav 2014-2015

Örnek Soru:

SORU 13) A (s, – 3) noktası 3 x – y + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise s yerine hangi sayı gelmelidir?(5 PUAN)

 

Tıkla

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Sınav 2014-2015

Örnek Soru:

SORU 11)(5 PUAN)

Aşağıdakilerden hangisi  diğerlerinden daha büyüktür?

A)      %37            B)   %41            C)%23           D)%8

 

Tıkla

2013-2014 7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Sınav

Örnek Soru:

C)  Aşağıdaki boşlukları ‘’could / can ‘’ ile doldurunuz.(Fill in the blanks) (9*2=18puan)

  1. Andrew __________ not play the violin two years ago, but now he __________ play it.
  2. Last Sunday we __________ not go to the beach.
  3. Julia was very clever, she __________ read when she was three.
  4. Elephants _____________ not jump, because they are very heavy.

5.My mother _____________ knit when she was a young girl but now she _____________not because she has problem with her eyes.

6.She _____________not draw picture when she was 5 years old but now she_____________.

 

Tıkla

Işığın Kırılması 7. Sınıf Fen ve Teknoloji

isigin_kirilmasi

Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşarak kırılır. Hızı azalır.

Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık normalden uzaklaşarak kırılır.

Hava, su ve cam ortamlarında bir ışığın izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre, üç ortamın yoğunlukları büyükten küçüğe doğru cam, su, hava diye sıralanır.