Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Özgürlük; kişinin hayatı içerisinde yönetmiş olduğu çevrede ve kendi dünyasında tüm işleri serbestçe kimseye hesap vermeden yapabilecek bir durumda oluşudur. Özgürlük; yapmak istediğimiz şeyi ya da söylemek istediğiniz şeyi rahat bir şekilde hiçbir engele takılmadan olduğumuz ortamlarda ifade edişimizdir. Bu şekilde düşünüldüğünde kişi yaptığı ya da söylediği her söze karşı muhatap kendisini bulacaktır. Sıkıntı hiç bir tavır ya da söylediği hiçbir şey bir engelle karşılaşmadığı için sonunda iyi ya da kötüye olabilecek sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

Sorumluluk dediğimiz kavram da tam burada ortaya çıkıyor. Sorumluluk kişinin hayat içerisinde yüklenmek zorunda ve kabul etmek zorunda olduğu ortam ya da konulardır . Yani benim bulunduğum yaş ve konum itibariyle görevim olabilecek her şey sorumluluğumdur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İşte insanın özgür olduğu ve hiçbir engele takılmadığı ortamda yaptığı her bir hareket ve söylediği sözlerin hepsi kendi sorumluluğunda olmuş olur. Tüm tavırlarını ve sözlerinin sonucunda gelebilecek herhangi bir kötülüğe de karşı olarak yine burada hitap olan ve sorumlu olan kişinin kendisidir. Özgürlük ve sorumluluk kavramları bu bakımdan ortak bir paydada buluşmaktadır ve herhangi bir özgürlüğün bulunduğu yerde aslında kişiye ait büyük sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. Her bir özgürlük her bir sorumluluğun başlangıcıdır. Kendi başına var olmak isteyen ve işlerini kendisi yönetmek isteyen kişi de büyük sorumlulukların altına girmesi gerekmektedir. Özgürce alınan kararların sorumluluğunu da kolay bir şekilde almak gerekir. Her bir özgürlük arkasında bir sorumluluğu barındırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.