Osmanlıların fethettikleri bölgeler de yaptıkları imar faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Osmanlıların fethettikleri bölgeler de yaptıkları imar faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Osmanlı Devleti yaptığı fetihlerle dünyanın yaşamış sayılı büyük devletleri arasına girmiştir.

Bu yüce ulu devlet tarihi değişmiştir. Bu devlet sadece yapığı savaş politikaları değil siyasi politikalarla da ayakta durmuştur. Osman Bey zamanında kurulan devletin amacı her zaman gaza ve cihat olmuş Müslüman olmayan yerlerde İslam’ı yaymak amacıyla sürekli çaba göstermişlerdir. Fethettikleri yerlerde iskân ve imar politikaları uygulayan devlet fethedilen yerlerde sürekli imarlar yapmıştır tabi ki bunların da bir amacı vardır. Bu amaçları da şeyle sıralayabiliriz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

  • Fethedilen yerleri elde tutmak fethetmek kadar zordur. Bu toprakları kalıcı kılmak için imar faaliyetlerinde bulunulmuştur
  • İslam ve Türklük yayılması gereken bir siyasi politika bir hedef olmuştur. Bu topraklarda bu hedeflere ulaşmak içinde bu uygulamaya gidilmiştir.
  • Osmanlı devleti fethedilen toprakları yeni fetihlere giderken bir güzergâh olarak kullanmıştır. Bunun için bu topraklarda Türklük politikası ve buna bağlı imar politikası uygulanmıştır.
  • Yapılan imarlar sadece camii olarak değerlendirilmemelidir. Bunun yanı sıra okul ve hastane gibi ihtiyaç duyulan imarlar ise halk ile devlet arsasında bir bağ oluşturulmasını sağlamak için yapılmıştır.
  • Konar göçer Türkler iskanla fethedilen yerlere yerleştirilmiştir. Bu toprağa yerleştirilen Türkler için de imar politikaları uygulanmıştır.
  • Gayri Müslim halkla iyi geçinip onlarında hizmet aldıklarını hissetmelerini sağlamak da bir diğer amaç olmuştur.
  • Devletin merkezi otoriteyi hissettirme amacı da bir diğer neden veya sebep olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.