Osmanlı topraklarındaki yabancı okul sayısında artış olmasının sebepleri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, Osmanlı topraklarındaki yabancı okul sayısında artış olmasının sebepleri nelerdir? Yazınız.

Osmanlı Devleti kurulduğu 1299 yılından itibaren yayılmacı bir politika izlemiştir. Devletin sahip olduğu cihat ve iskan politikası sayesinde toprak genişlemesi devam etmiştir. Uzun yüzyıllar barış ve güvenlik içerisinde sürdürülen hakimiyet içerisinde insanların asimile edilmesi gibi bir politika izlenmemiştir. Bununla beraber egemen olunan bölgede etnik olarak çoğunluk oluşturulan grupların varlığına saygı gösterilmiş, eğitim din, kültür ve adalet konularında yerel uygulamalara saygı gösterilmiştir. Örneğin halkın ana dilinde yargılanma hakkı gizli tutulmuş, ana dilde eğitim veren kuruluşlara müsaade edilmiştir. Bu nedenledir ki Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan topluluklar öz benliğini yitirmeden günümüze ulaşma fırsatı edinmiştir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Devletin özellikle 18. Yüzyıl sonrasında zayıflaması sonrasında çok uluslu yapının varlığını sürdürmek giderek güç hale gelmiştir. Tüm unsurların varlığını devam ettirebilmek amacıyla Osmanlı Devleti kimi reformist önlemler almaya kendisini mecbur hissetmiştir. 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ve sonrasında 1856 yılında Islahat Fermanları ile toplumun ayrışmadan belli gruplara genişletilmiş haklar verilmesi projesi batı merkezli devletlerin de girişimi sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Devlet memurluğu hakları gibi vatandaşlık hakları Islahat Fermanı sonrasında azınlıklara tanınmıştır. Bunun yanında sosyal hukuk açısından ileri kabul edilebilecek düzeyde farklı haklar da yine teminat altına alınmıştır.

 

Kamu içerisinde giderek nüfuz sahibi olan azınlıklar eğitim kuruluşlarının da Islahat Fermanı sonrasında açılan alanlar sayesinde kurulmasına öncülük etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanına kadar süreç bu şekilde devam etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.