Osmanlı ordusunun Müslümanlardan oluşturulması gerektiğini düşünen Ahmet Cevdet Paşa’nın gerekçeleri neler olabilir?

Osmanlı ordusunun Müslümanlardan oluşturulması gerektiğini düşünen Ahmet Cevdet Paşa’nın gerekçeleri neler olabilir?

1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere de askerlik yapma hakkı tanınıyordu. “Bedel-i askeri” denilen yöntemle askerlik yapmaktan muaf olabiliyorlardı. Bu durumu nispeten günümüzdeki bedelli askerlik uygulamasına benzetebiliriz. Öte yandan gayrimüslimlerin orduya girmesinden rahatsız olanlar da vardı. Bu isimlerden birisi de ünlü tarihçi Ahmet Cevdet Paşa idi. Ona göre; Osmanlı ordusu şu ana kadar gaza ve cihad anlayışı ile sefere çıkmıştır. Askerlerin tamamı Müslüman olduğu için onları İslami bir temel üzerinden harekete geçirmek kolay olmuştur. Ahmet Cevdet Paşa, orduya gayrimüslim vatandaşların da dahil olmasıyla birlikte ordunun harekete geçirilmesi için bir söylem bulunmadığını belirtmiştir. Millet anlayışında da İslamiyeti temel alan bir Osmanlılık görüşünü savunmaktadır. Vatan kavramı konusunda da muhafazakar bir tutum sergiler.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Fransız İhtilali’nin etkisiyle Batı’da kurulmuş olan ulus devletlerin vatan gayesi ile harekete geçirebilmenin kolay olduğunu söylemekte olan paşa, bunun Osmanlı toplumunda karşılıksız kalacağını belirtir. Herhangi bir karşılığı olsa bile İslamiyet kadar etki etmesinin mümkün olamayacağını savunur. Devletin temelini İslamiyet’in oluşturduğunu düşünmektedir. Din için gayret gösterme (gayret-i diniyye) anlayışının tamamen Müslüman olan ordunun en büyük motivasyonu olacaktır. Müslüman ve Gayrimüslimlerin birlikte yer alacağı karma bir orduyu kurup sürdürebilecek koşullara, devlet o dönemde sahip değildir. Bu nedenle bu çabayla vakit kaybedilmeyip elde olan İslami anlayışın üzerine ordunun inşa edilip modernleştirilmesi fikrinin savunucusudur.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın