Osmanlı Devleti’nin iskân politikası doğrultusunda neler yaptığını yazınız.

Osmanlı Devleti’nin iskân politikası doğrultusunda neler yaptığını yazınız.

İskan kelimesinin anlamına bakacak olursak yerleşme, yerleştirme gibi anlamlara geldiğini görmekteyiz. Osmanlılar ise bunu bir politika olarak uygulamıştır. Avrupa kıtasına geçiş yapan ve özellikle de Balkanlarda fetih hareketlerine devam eden devletin, bu bölgeleri hem kontrol altında tutmak hem de bölgeyi tam anlamıyla bir Osmanlı toprağı haline getirmek için Müslümanlaştırması ve Türkleştirmesi gerektiğinin farkındaydı. Böylece yeni fethedilmiş toprakların idaresi kolaylaşacaktı ve Osmanlı idaresi daha kolay benimsenecekti. Devlet, yeni fethedien yerlere göç ettireceği aileleri seçerken bazı hususlara da dikkat etmiştir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Zaman zaman bölgeye yakın olan insanlar tercih edilirken zaman zaman da Anadolu’da aralarında husumet bulunan Türkmen ailelerinden birisi seçilerek iskan politikası doğrultusunda Balkanlara göç ettirilmiştir. Böylece devlet, iç güvenliği sağlama konusunda da adım atmış olacaktı. Yaşacağı yeni yerleşim yerine gelen ailelere işlemeleri için belli bir miktarda toprak tahsis edilirdi. Düzenlerini oturtmaları için belirli bir süre tanınır ve o süre içinde de vergiden muaf tutulurlardı. Zaman zaman da tersine iskan diyebileceğimiz durum yaşanır ve fethedilen topraklarda güvenliği tehdit edebileceği düşünülen aileler de başka bir bölgeye göç ettirilirdi. Konargöçer ailelerin iskan politikası kapsamına alınmasıyla da denetlenmesi zor olan ve vergi alınamayan bu kimselerin yerleşik hayata geçirilerek kontrol altında tutulması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.