Osmanlı Devleti’nin en önemli giderleri arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedenini açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin en önemli giderleri arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedenini açıklayınız.

Günümüzde hükumetlerin en çok harcama yaptıkları alanların başında, sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet kurumları gelmektedir. Bu yerlerin gelişmesi, sosyal olarak oldukça büyük önem arz etmektedir. Ancak Osmanlı Devleti’nde buralara harcama yapılmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise, Osmanlı Devleti’ne hakim olan vakıf sistemidir. Bu alanlarda yapılan harcamalar ve verilen hizmetleri karşılayan devlet değil bölgenin vakfıdır. Vakıf sistemi, kişi ya da kurumların, insanların ve toplumun yararı için, maddi imkanlarını kullanarak sosyal hizmet oluşturmasına verilen isimdir. Devlet kanalı olmadan zengin insanların bağışları sonucu ayakta kalan bu sistem, İslam dininin bir gereği olan yardımlaşmanın oluşması için kullanılmıştır. Başta padişah ve vezirleri olmak üzere pek çok devlet adamı ve zengin kesim mallarının bir kısmını nakdi ya da ayni olarak vakfetmişlerdir.

 

Vakıfların üstlendiği hizmetler sayesinde devletin harcamaları da azaltılmış olurdu. Oldukça köklü ve benimsenmiş bir uygulama olduğundan son dönemlerindeki bozulmalara kadar iyi işlemişti. Bu şekilde devletin yükü azalırken sosyal hizmet ve toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma da artmış olurdu. Kökü oldukça derine inen vakıf sisteminde, memurların titiz çalışmaları da göze çarpmaktadır. Vakfeden kişi de vakıfları için her detayı düşünmelidir. Vakıflarında sağlıktan eğitime, dini ihtiyaçlardan bayındırlığa kadar onların sorumluluğuna girmektedir. Bu nedenle toplumun kalkınmasında vakıfların büyük yeri vardır. Günümüzde dahi Osmanlı vakıfları bulunmakta olup bu vakıfların işlediği dönemde devlet, eğitim, sağlık, diyanet, bayındırlık harcamalarının yapılmasına gerek duymamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.