Osmanlı Devleti’ndeki Lonca Teşkilatı hakkında bilgi veriniz.

Osmanlı Devleti’ndeki Lonca Teşkilatı hakkında bilgi veriniz.

 

Osmanlı Devleti toprakları oldukça geniş alan yayılmıştır. Bu geniş alana sahip olan devletin ayakta durmasını sağlayan bazı sosyal kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumların başında esnaf teşkilatı olarak da bilinen lonca sistemi bulunmaktadır. Lonca sistemi yerel kamu hizmeti yapmaktadır. Lonca sisteminde birlikler hiyerarşik olarak örgütlenmiş olan esnaf birlikleridir. Bu lonca birlikleri sayesinde esnafın idarede söz sahibi olması sağlanmaktadır. Lonca teşkilatının başında esnaf şeyhi bulunur. Bu kişiye esnaf kethüdası da denir. Bu kişi esnaf tarafından yapılan seçimde belirlenir. Kadı ise bu kişiyi sicile kaydeder.

 

Lonca teşkilatının görevlerine bakıldığında ise bu görevleri iki temel başlıkta toplamak mümkündür. Birinci görev olarak teşkilata üye olan esnafın denetlenmesi işidir. Esnafın yapmış olduğu üretimde ürünleri kaliteli olarak üretmesi ve fiyatlarını belli bir sevide tutması kontrol edilir. Belirlenen kurallara uygun hareket etmeye esnafın uyarılması ve cezalandırılması söz konusu olmaktadır. Bu cezalar arasında esnafın o bölgede iş yapmasının yasaklanması da vardır. Bunun yanında esnaf arasında meydana gelen sıkıntıları ve uyuşmazlıkları çözme görevi de lonca teşkilatının görevleri arasındadır. Bu görevler lonca teşkilatının kendi içinde yapması gereken görevleridir. Bir de dışa dönük olan görevleri bulunmaktadır. Bu ikinci grup görevleri arasında halk ile yönetim arasında aracılık rolünün bulunmasıdır. Halkın isteklerinin yönetime aktarılması ve merkezi yönetimin isteklerinin halka duyurulması işini bu teşkilat yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.