Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?

Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının görevleri nelerdir?

Osmanlı devletini büyük yapan savaşlardır. Bu büyüklüğün altında yer alan asıl şey ise teşkilatlanma olarak söylenmelidir.

Askeri ve eğitim konusunda olmak üzere Osmanlı Devleti tam anlamıyla bir teşkilat devleti olmuştur. Bu teşkilatlar hem devletin ayakta durmasını sağlamış hem de devlet içinde yönetilmeyi kolay kılmıştır. Osmanlı da sınıf olarak adlandırılan bu teşkilat kast sistemi gibi köle halk değil yönetim içinde sıralanmıştır. Bu sıralama seyfiye, kalemiye ve ilmiye olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Biz ilmiye sınıfından ve görevlerinden bahsedeceğiz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İlmiye sınıfında yer alan kişiler: şeyhülislam, nakibüleşraf, kazasker, kadı, müderris gibi ulema topluluğundan oluşmuştur. Bu topluluğun görevleri;

 

  1. Osmanlı Devletinde kazasker ve altında olan kadılar Osmanlı devleti içinde ki yargı işlerine bakarlardır. Bu sınıf içinde kilerin görevleri Osmanlı devletine adalet konusunda yardımcı olmak ve devlet içinde ki adli sorunları ortadan kaldırmaktır.
  2. Şeyhülislam ise ilmiye sınıfında yer alan bir diğer makam olmakla birlikte bu makamın görevi devletin din konusunda yer aldığı konularda fetva vermek olmuş din ile ilgili konuların çözümünü yapmıştır. Bu konu da ayrı bir ilmiye sınıfı görevleridir.
  3. Eğitim konusunda yapılan işler de bir tür ilmiye sınıfı görevidir. Osmanlı devletinin en önem verdiği konuların başında gelen bu konuda ilmiye sınıfına atfedilmiştir.

 

Bu konuda yer alan cevaplarda ilmiye sınıfını anlatırken ilmiye sınıfı içinde yer alan kişileri de yazmış olmaktayız. İlmiye sınıfı Osmanlı devletinde önemli bir sınıf olmakla birlikte devletin en yetkili kadrolarını içinde bulundurmakta ve yönetime yardım etmektedir.

Bir cevap yazın