Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, millet sistemi, adil yönetim

Aşağıdaki kavramları en az bir kez kullanarak kısa bir metin yazınız. (Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, millet sistemi, adil yönetim)

Osmanlı Devleti’nin takip etmiş olduğu fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanmaktaydı. İki kelimeyi de açıklayacak olursak, devletin düşmanlarla ve kafirlerle İslam dinini korumak ve yaymak için mücadele etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Fetihlerinin temeline bu anlayışı alan devlet, ilk zamanlarında cihat anlayışıyla yaptığı fetihlerde aynı dine mensup olduğu diğer dinlerden de destek görmüştür. Kelime olarak “hoşgörme, meylettirme” gibi anlamlara gelen istimalet kelimesi ise Osmanlı Devleti’nin halkına karşı izlediği politikalardan birinin adını almıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir nevi Osmanlı’da hoşgörü politikası olarak adlandırabileceğimiz bu anlayış, devletin yeni fethettiiği topraklardaki halkın inancına ve yaşantısına saygı duyması anlamına gelir. Devlet bu politikanın yanında halka karşı adil yönetim sergileyerek halkının güvenini ve sevgisini kazanmış böylece fethettiği yerlerde uzun yıllar boyunca hiçbir baskı göstermeden hakim olmayı başarmıştır. Osmanlı’ya bağlı bütün halklar bir millet sistemiyle bir arada kalmış ve her şeyden önce Osmanlı vatandaşı olma bilincini taşımışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.