Ortalama tepkime hızı nedir? Açıklayınız.

Ortalama tepkime hızı nedir? Açıklayınız.

 

Tepkimeye giren maddelerin zamanla tükenerek ürünleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime adı verilmektedir. Bu süreç boyunca giren maddelerin miktarı azalırken ürünler zamanla artış göstermektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi tepkime hızları da bir değişimin zamana bölünmesiyle elde edilmektedir. Giren maddelerin tüketilme hızı ve ürünlerin oluşma hızı tepkimelerin hız miktarını oluşturmaktadır. Belirli bir zaman aralığında derişimde meydana gelen değişime tepkime hızı adı verilmektedir. Bu hızın belirlenmesinde girenler esas olarak alındığında derişimin azalmasından, ürünler alındığında ise derişimin artışından bahsedilebilir.

 

Tepkime hızı = Derişimdeki değişim miktarı / Zaman miktarı

 

Yukarıdaki formülle bulunan tepkime hızı ortalama bir hızdır. Belirli zaman aralığında değişimde meydana gelen değişime ortalama tepkime hızı adı verilmektedir. Bu reaksiyon hızını formülle göstermek istediğimizde; rortalama= Δc/Δt şeklinde gösterilebilir.

 

Tepkime hızının doğru olarak ölçülebilmesi için tepkimenin başladığı ve bittiği sürenin net olarak bilinmesi gerekir. Tepkimeye giren maddelerdeki azalma ve ürünlerdeki artış göz ile net olarak görülemediğinden bazı değerler bilinerek hesaplama yapılması gerekir. Bu değerler ise iletkenlik değişimi, ph değişimi, basınç değişimi, ısı değişimi, hacim değişimi gibi kavramlardır. Bu değişimlerden yola çıkılarak tepkime hızına ulaşılabilir.

 

Basınç değişimi: Tepkimede gazların bulunması durumunda basınç değişimi ile tepkime hızına ulaşılabilir. Sabit sıcaklığın olduğu ortamlarda hacim değeri sabit tutularak basıncın değerine göre tepkime hızı hakkında yorum yapılabilir.

 

Ph değişimi: İçerisinde H+ ve OH iyonları bulunan tepkimelerde bu iyonların derişiminin değişimine göre tepkime hızı yorumlanabilir.

 

İletkenlik değişimi: Çözelti şeklinde olan tepkimeler sırasında iyon derişiminin zamana bağlı olarak değişiminden yola çıkılarak tepkime hızına ulaşılabilir.

 

Renk değişimi: Tepkime içerisinde renkli maddelerin bulunması durumunda ürünlerde meydana gelen renk değişiminin hızına bakılarak tepkime hızı hakkında bazı yorumlar yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.