Orhan Veli’nin şiirinde sizce iletişim yöntemlerinden hangileri vardır?

Orhan Veli’nin şiirinde sizce iletişim yöntemlerinden hangileri vardır?  Söyleyiniz. Anlatamıyorum şiiri.

Orhan Veli Kanık Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Ölçüsüz bir vezin ile yazdığı şiirleri ile tanınmaktadır. O şiirin özgür olması gerektiğini savunan şairlerdendir. Şiir hiçbir kalıba ya da hiçbir düşünceye göre şekillenmemelidir. O an ne hissediliyorsa şiirin içinde var olabilir. Şiirin içinde var olmayacak hiçbir kelime ya da eşya bulunmamaktadır.

Anlık olarak her türlü nesne ve duygu, durum…O şiirin içerisine aksettirilebilir, diye düşünür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kendi yazmış olduğu şiirlerini de bu bakış açısıyla oluşturduğu için şiirlerini anlayabilmek oldukça kolaydır.

Oldukça sade bir Türkçe ile yazılmış şiirler okunurken yazarı bizden biri gibi hissetmemizi sağlamıştır. Halkın içinden geçenleri aktarabilmiştir.

Anlatamıyorum, şiiri 3 kıtadan oluşan, oldukça anlaşılır ve birden çok duyuya hitap eden bir yapıdadır.

İçindeki iletişim kanalları duygular ile aktarılmıştır. Duyu, görme ve hissetme duyuları kullanılmıştır. Biz buna sözsüz iletişim diyoruz.

Bir başka iletişim kanalı da yazılıdır. Yazılan mısraların amacı iletişim oluşturmaktır.

Son olarakta sözlü iletişim yolu da denenmiştir. “kifayetsiz şarkılar, söylemek mümkün” bu kısımlarda göze çarpmaktadır.

Şiirden birkaç örnek ile açıklayalım.

  • “Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda, dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle” bu iki mısra duyular ile “sözsüz iletişimin” aktarıldığı kısımlardır.
  • “Kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce” bu kısım sözlü bir iletişim durumunun varlığından ancak alıcıya ulaşamadığından söz etmiştir. Mısralarımda….” alıcıya ulaşamasa da yazılı iletişim yöntemide denenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.