Ondalık Sayılar Etkinliği 4. Sınıf Matemaik

ONDALIK SAYILAR ETKİNLİK

 

Aşağıda okunuşları verilen ondalık sayıları

rakamlarla ifade ediniz

 

iki tam yüzde elli iki                                        : 1,52

Beş tam binde on dört                                 :……………

Sekiz tam onda beş                                       :……………

Üç tam yüzde kırk iki                                     :……………

Dokuz tam binde beş yüz                            :……………

İki tam yüzde elli beş                                    :……………

Sıfır tam binde kırk beş                 :……………

Sıfır tam yüzde dört yüz on iki   :……………

Dört tam binde kırk beş                               :……………

Altı tam yüzde yedi                                        :……………

Üç tam binde iki yüz on bir                         :……………

Yedi tam binde elli dokuz                            :……………

Sekiz tam onda iki                                          :……………

İki tam onda yedi                                            :……………

Üç tam yüzde otuz beş                 :……………

Beş tam binde sekiz yüz elli bir  :……………

Dört tam binde elli dokuz                            :……………

Altı tam yüzde doksan dokuz                    :……………

Beş tam yüzde kırk dört                               :……………

Doksan iki tam binde elli yedi    :……………

Yetmiş üç tam onda beş                              :……………

Seksen üç tam yüzde yirmi beş :……………

Otuz iki tam yüzde otuz iki                          :……………

Kırk üç tam binde elli dört                           :……………

 

Aşağıda rakamlarla ifade edilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız.

 

4,78       :……………………………………………

3,04       :……………………………………………

5,81       :……………………………………………

9,89       :……………………………………………

2,900   :……………………………………………

0,07       :……………………………………………

1,06       :……………………………………………

5,078     :……………………………………………

6,9          :……………………………………………

4,730     :……………………………………………

2,75       :……………………………………………

0,099     :……………………………………………

0,670     :……………………………………………

1,923     :……………………………………………

3,6          :……………………………………………

8,088     :……………………………………………

4,004     :……………………………………………

2,860     :……………………………………………

1,056     :……………………………………………

3,86       :……………………………………………

3,222     :……………………………………………

4,780     :……………………………………………

2,089     :……………………………………………

1,720     :……………………………………………

0,200     :……………………………………………

Aşağıda verilen ondalık sayıları kesir olarak ifade ediniz

 

5,09

 

3,2

 

1,01

 

6,007

 

0,89

 

5,11

 

0,6

 

1,001

 

0,87

 

2,02

 

3,406

 

4,4

 

6,5

 

2,32

 

1,113

 

1,222

 

4,44

 

0,001

 

8,09

 

5,5

 

3,044

 

0,79

 

2,033

 

1,11

 

4,32

 

0,001

 

4.07

 

4,098
2,04

 

6,201
2,34

 

5,72
3,56

 

7,1
4,67

 

5,92
2,87

 

0,39
4,62

 

0,54
5,678

 

0,267
2,1

 

5,34
3,754

 

6,901
4,87

 

4,24
3,98

 

2,56
2,83

 

8,29
 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.