Olayların Oluş Sırası Testi 3. Sınıf Türkçe

3. SINIF TÜRKÇE OLAYLARIN OLUŞ SIRASI-1-

1.Oyun oynamaya giderken önce;
I.Dönüşte annemize selam vermeliyiz.
II. Ayakkabılarımızı giyer çıkarız.
III. Annemize haber veririz.
Davranışları sıraya koyduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A.II – III – I B.III – II – I C.I – II – III

2. “Babam,annemden ……..doğmuş.Bu yüzden babam daha büyük.”
Noktalı boşluğa uygun olan sözcük hangisidir?
A.önce B.sonra C.en son

3. I.Sonra piste yavaşça indi.
II. Havada görülen uçak
III. Önce alçaldı
Yukarıdaki olayın sıralaması hangisidir?
A.I – II – III B.III – II – I C.II – III – I

4. I.Meyveler olgunlaştı.
II. Yaz geldi.
III. Reçel yaptık.
Yukarıdaki oluş sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.II – I – III B.I – II – III C.III – II – I

5. 1.Ebe, oyuncuların saklandıkları yeri bulmaya çalışır.
2.Ebe yüze kadar sayar.
3.Sayışarak ebe seçilir.
Yukarıda saklambaç oyununun aşamaları karışık olarak verilmiştir. Aşamaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A.1 – 3 – 2 B.2 – 3 – 1 C.3 – 2 – 1

6.1.Çizgisiz bir kağıt ile kalem alınır.
2.Zarfa konulup postaneye gidilir.
3.Mektup yazılır.
Yukarıda mektup yazmanın aşamaları verilmiştir. Hangi aşamalar yer değiştirilirse sıralama doğru olur?
A.1 ile 2 B.2 ile 3 C.1 ile 3

7. 1.Patatesin üzerine istenilen şekil çizilir.
2.Patatesler afiyetle yenir.
3.Çizilen şeklin dışında kalan bölüm bıçakla oyulur.
Yukarıda patates baskısıyla ilgili verilen aşamalardan hangisi yanlıştır?
A.2 B.1 C.3

8. 1.Sulu boya kutusunun kapağı açılır.
2.Fırça önce boyaya, sonra kağıda sürülür.
3.Fırça alınır ve ıslatılır.
Yukarıda sulu boya yapmanın aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A.3 – 2 – 1 B.2 – 3 – 1 C.1 – 3 – 2

9. Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın aşamalarındandır?
A.Dişler sabunlu su ile yıkanır.
B.Diş macunu fırçanın üzerine sıkılır.
C.Dişler bir havlu ile kurulanır.

10. 1.Otobüslere bindiler.
2.Okulun önünde toplandılar.
3.Otobüslerden inip piknik alanına doğru ilerlediler.
Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A.3 – 2 – 1 B.1 – 3 – 2 C.2 – 1 – 3

11. “İlk önce hamuru yoğurdular.Sonra oklavayla açtılar………….içine peynir koyup kapattılar.Sonunda fırına verip pişirdiler.”
Yukarıdaki yazıda noktalı yere hangisinin yazılması uygun olur?
A.daha sonra B.sonuçta C.en sonra

12. Ahmet araştırma ödevleri için kütüphaneye gitti. Aradığı kitabı bir türlü bulamıyordu. ………………..görevli ona yardımcı oldu ve kitabı bulup araştırmasını tamamladı. Yazıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
A.Önceden B.İlk önce C.Sonunda

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne “sonunda” yazabiliriz?
A.Bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu?
B.Yaptıklarının yanlış olduğunu anladılar.
C.Ben de sizinle gelmek istiyorum.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne “ilk önce” yazabiliriz?
A.Telefonu kapattıktan sonra annesine seslendi.
B.Parktan döndüklerinde hepsi çok yorgundular.
C.Temizlik için gerekli malzemeleri hazırladılar.

15.Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur?
A.Hep birlikte eve gidip hasret giderdiler.
B.Dayısını otobüs terminalinde karşıladılar.
C.Dayısının askerden döneceğini öğrenince çok sevindi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.