Olaylar ve Sonuçları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

OLAYLAR ve SONUÇLARI (1.ünite 2.kazanım)

Çok Boyutluluk: Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında ve hasar görmesinde etkili olmuştur. Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan binalardır. Fakat bunun yanı sıra ülke ekonomisinin zarar vermesi, ulaşımın aksaması, insanlar psikolojik sorunlar yaşaması gibi sonuçları da vardır. İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler.
Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. (Doğru karar vermek, sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır.)

Hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz. Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde yaşamış önemli insanların yaptıklarından haberdar oluruz.

Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi, ulusal bilincimizi geliştirir. Kültürel mirası koruma konusunda da duyarlı olmamızı sağlar.

Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz. Çevremize karşı hassas oluruz. Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz. Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir vatandaş olmamızı sağlar.

İnsana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ederiz. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz. Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varırız. Bunları koruma ve yaşatma konusunda bilinçli bireyler oluruz.

HAKLARIMI ve SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM (1.ünite 3.kazanım)

İçinde Bulunduğumuz Gruplar Kurum : daha çok resmi niteliği olan,devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplardır. Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamanla toplumda yeni ihtiyaçların oluşması, yeni grupların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıda içinde bulunduğumuz bazı grup ve kurumlar gösterilmiştir:

Yukarıdaki Şemada bir aile, okul ve halk oyunları gruplarının bazı üyeleri gösterilmiştir. Şemada görüldüğü gibi:

* Ayşe, Hasan ve Hüseyin aynı ailenin üyeleridir.

* Ayşe ve Hasan aynı aile ve okul grubunda yer almaktadırlar.

* Hüseyin ve Hasan aynı aile ve halk oyunları grubunda yer almaktadırlar.

* Hasan şemada gösterilen her üç grupta da yer almaktadır. Bireyler ait oldukları gruplarda farklı rolleri üstlenirler. Hasan;

* Aile grubunda çocuk rolünü,

* Okul grubunda öğrenci rolünü,

* Halk oyunları grubunda lider rolünü üstlenmiş olabilir.

Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

“Olaylar ve Sonuçları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler” için 6 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.