Okul meclisleri, il ve ilçe insan hakları kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi edininiz.

Okul meclisleri, il ve ilçe insan hakları kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi edininiz.

Okul meclisleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin minyatürü gibidir. Meclisin ülke için ifa ettiği görevlerin benzerini okul meclisleri de okul için yaparlar. Mecliste görevli milletvekillerinin seçilmesine benzer bir şekilde seçimle göreve gelirler ve her seçim döneminde yenilenirler. Çalışma süreleri ülke genelindeki meclislerde, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilip 4, 5, 7 yıl gibi süreler olabilirken okul meclislerinde 1 yıldır. Her yıl seçimler yenilenir ve yeni okul temsilcileri ve okul meclisi üyeleri seçilir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İl ve ilçe insan hakları kurulları 2000 yılında resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” sonrasında kurulmuşlardır. Bu kurulların başlıca görevi insan haklarının korunmasıdır. Bu kurullar, insan haklarının korunması için İnsan hakları ihlalleri hakkındaki iddiaları dinler ve inceler. Bu iddialar hakkında araştırmalar yapar. Bu iddiaların somut gerçekler olduğuna kanaat getirir ise bu engellere sebep olan fiilleri ce durumları inceler ve araştırır. Ayrıca bu engellemeler hakkında görev yaptığı bölgeye göre değişiklik göstermek üzere valiliğe ya da kaymakamlığa görüşlerini sunar ve tavsiyelerde bulunur. Bunların yanı sıra il ve ilçe insan hakları kurulları ayda bir olmak üzere bir faaliyet özeti hazırlar. Bu özetleri ilçelerde görev yapıyor iseler İl Kuruluna, illerde görev yapıyor iseler de Başkanlığa bildirmek ile yükümlüdürler. Bu kurullar insan haklarının korunması için son derece mühim bir görev yapmaktadırlar.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu da yukarıda sayılanlar gibi son derece mühim bir görevi yerine getirmektedir. Hukuka aykırı bir şekilde yürürlüğe giren ya da uygulanan şeylerin hukuki müeyyideler ile karşılaşması ve iptal edilmesi ya da düzeltilmesi için bu hukuka aykırılıkların öncelikle tespit edilmeleri gerekmektedir. Eğer bu hukuka aykırılık kimse tarafından fark edilmez ise uygulanmaya devam edecek ve olumsuz sonuçlar meydana getirecektir. Kamu denetçiliği kurumu da tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Bu kurum sayesinde idarenin işlemleri incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda hukuka aykırı işlem ve eylemler söz konusu ise bunların tespiti söz konusu olabilecektir. Bu işlem ve eylemler hakkında müeyyidelerin uygulanabilmesi için de bu tespit işleminin gerçekleştirilebilmesi asli şartlardan biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir