Öğretmenler Kurulu 2. Dönem Toplantı Tutanağı

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARAGUZ İLKOKULU

2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Toplantı No:2

Toplantı Tarihi ve Saati : 5/02/2018     12.00

Toplantı Yeri ve Başkanı: Müdür  Odası-Muhammed CAN (Müdür Yetkili Öğretmen)

Toplantıya Katılanlar:             (Okul Öncesi Öğretmeni),          (Sınıf Öğretmeni),     (Sınıf Öğretmeni)

 

1-Açılış ve Yoklama

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

3-Öğretim programlarının uygulanması

4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

7-Nöbet uygulamaları

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

10-e-Okul uygulamaları

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

12-Dilek ve Temenniler

13.Kapanış

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 

1-Açılış ve Yoklama

Açılış konuşması Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından yapıldı.Tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu yapılıp ardından İstiklâl Marşı okundu. Toplantı yazmanlığına Ana Sınıfı Öğretmeni …………….. ile Sınıf Öğretmeni ………………seçilmiştir.

 

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından sene başı öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararları okudu. Uygulamada eksiklikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.

 

3-Öğretim programlarının uygulanması

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN bu yıl 1.sınıflarda müfredatın değiştiğini 2018-2019’da da diğer sınıflarda da müfredatta güncelleme olacağını belirtti.

 

………………………ders işlenişinde okul çevre özellikleri ile öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak konuların işlenmesi gerekliliği vurguladı.

Sıra Belirli Gün ve Haftalar Görevli Öğretmenler
1 Sivil Savunma Günü    (28 Şubat) Muhammed CAN
2 Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)
3 İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
4 Şehitler Günü (18 Mart)
5 Orman Haftası      (21-26 Mart) Muhammed CAN
6 Kütüphaneler Haftası   (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)
7 Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)
8 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tüm Öğretmenler
9 Kut’ul Amare Zaferi (29 Nisan)
10 Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
11 Anneler Günü (Mayıs ayının 2 inci Pazarı)

 

4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. ………………derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin anlatılması ve yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâpları dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

 

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, I. Dönemin genel olarak başarılı geçtiğini, öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

 

Sınıf bazında başarı yüzdeleri değerlendirildi. Özellikle 4. sınıf İngilizce dersinde başarının diğer derslere oranla daha düşük olduğu belirtildi.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN: 2017 / 2018 eğitim – öğretim yılı 1. dönem sonu itibariyle okulumuzda toplam 52 öğrenci okuduğunu, bunlardan 9 öğrencinin 4. sınıf öğrencisi olduğunu, 6 öğrencinin Teşekkür Belgesi, 1 öğrencinin Takdir Belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

Sınıf / Şube bazında tek tek değerlendirme yapmak amacıyla öğretmenlerin görüşleri alındı:

Ana Sınıfı Öğretmeni Merve GÜNEŞ, yaptığı gözlemlere dayanarak ilk dönem öğrencilerin kazanılması beklenen davranışları yaş grubuna uygun şekilde kazandırılmış olduğunu söyledi. Öğrencilerin birkaçında öz bakım ve öz güven eksiklikleri olduğunu belirtti.

1/A Sınıf Öğretmeni Muhammed CAN, I. Dönemin başarılı bir şekilde tamamlandığını, 4.grup seslerin verildiğini, Elif KARA, Kader KUŞÇUOĞLU,Davut PAK ve Mehmet Can KARA adlı öğrencilerin okuma hızlarının iyi olduğunu, diğer öğrencilerin okuma hızının istenilen seviye olmadığını ve okumaya yönelik olarak öğrenci velilerinin sorumluluk almak konusunda eksiklikleri olduğunu belirtti. Matematikte ise istenilen seviyede olunduğunu ifade etti. Bu dönem de okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama etkinliklerine devam edeceğini belirtti. Ayrıca sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgileneceğini ve başarının artması için ek çalışmalar yapacağını söyledi.

2/A Sınıf Öğretmeni…………………..; I. Dönemin başarılı bir şekilde tamamlandığını, Turgay ÇOLAK hariç dokuz öğrencinin okuma hızlarının iyi olduğunu, Ahmet Hakan KUŞ hariç dokuz öğrencinin yazma becerilerinin iyi olduğunu, Turgay ÇOLAK hariç dokuz öğrencinin dört işlem becerilerinin iyi olduğunu belirtti. Matematikte ise istenilen seviyede olunduğunu ifade etti. Bu dönem okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

 

3/A Sınıf Öğretmeni ……………….. genel olarak iyi bir sınıf olduğunu ve sınıfında sorun olmadığını belirti. Sınıfında müfredatın hedef ve davranışlara uygun işlendiğini belirtti. Mustafa KUŞÇUOĞLU adlı öğrencinin okuma ve yazma yönünden  sınıf seviyesinin gerisinde olduğunu ifade etti. Bu dönem okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

4/A Sınıf Öğretmeni …………… derslerin işlenişi sırasında öğrenci merkezli, yaparak-yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst seviyede gerçekleştirilmeye çalışıldığını ve işlenen konularla ilgili araştırma-inceleme çalışmalarına yer verildiğini, öğrencilerin edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıklarını söyledi.

Sınıfında müfredatın hedef ve davranışla uygun işlendiği ve genel olarak öğrencilerle müfredattaki hedef ve davranışlara ulaşıldığını, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Betül GÜLTEN KUŞ,Hasan SERÇE) okuma yönünden, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Osman SERÇE, Hasan SERÇE) yazma yönünden, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Betül GÜLTEN KUŞ,Elife KUŞ,Hasan SERÇE) okuduğunu anlama yönünden sıkıntı yaşadığını belirtti.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, okulda disiplin sağlanmasında okul idaresi ve öğretmenlerin birbirlerine yardımcı olması, öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi, veli toplantılarında, velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve velilerin mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

………………………… eğitsel rehberlik alanına daha çok ağırlık verilmesi, öğrencilerin  okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanmasına yönelik rehberlik kazandırılması, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından ders çalışma planı hazırlanması, verilen ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi, okul-veli-öğretmen ilişkisin her fırsattan yararlanarak arttırılması gerektiğini söyledi.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN,  sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ölçme değerlendirme çalışmalarında gözlem formlarının yanı sıra akran değerlendirme vb. formlarının da kullanılması ve dosyalanması zaman çizelgesine uyum konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

……………………………. okula gelmeyen öğrencilerin ilk etapta sınıf öğretmeni tarafından velisinin aranması ve konunun idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

……………………..öğrenci devamsızlıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesi, öğrencilerin geçerli mazeretleri olmadan devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, kurul ve komisyonların görevlerini titizlikle ve işbirliği içinde yapması gerektiğini belirtti.

 

Sütlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; kuru üzümlerin Salı ve Perşembe günleri ikinci teneffüste öğretmen gözetiminde dağıtılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

Okul Sütü Komisyonu
Başkan Muhammed CAN
Üye
Üye

 

Seçimi yapılan Okul Öğrenci Meclisi’nin çalışmalarının meclis öğrencileri ve rehber öğretmeni Muhammed CAN tarafından titizlikle yürütülmeye devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Okulumuz için hazırlanan 2015/2019 Stratejik Planının uygulanmasında tüm öğretmenler ve personel tarafından gerekli hassasiyetin ve desteğin verilmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

Sosyal etkinlikler kurulu yeniden oluşturuldu. Sosyal Etkinlik Kurulu’nun yıllık plana göre çalışmalarına devam etmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

Sosyal Etkinlikler Kurulu
Başkan (Müdür) Muhammed CAN
Öğretmen
Öğretmen
Öğrenci
Öğrenci
Veli

 

“Okul Sağlığı Yönetim Ekibi” yeniden oluşturuldu. Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

S.NO ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ İMZA
1 Muhammed Can Öğretmen Müdür Yetkili Öğretmen
2 Öğretmen Okul Öncesi Öğretmeni
3 Öğrenci
4 Veli

 

7-Nöbet uygulamaları

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44.maddesi  hakkında bilgi verdi.

 

Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744) (1)

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar. (3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, nöbet görevinin, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlayıp, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erdiğini, nöbet görevi konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, nöbetçi öğretmenin nöbet defteri doldurulması,giriş ve çıkış imzaları  konusunda hassas davranması, nöbetçi öğretmenlerin teneffüs sonunda öğrencileri ve öğretmenleri zamanında derse girme konusunda uyarması, bayrak törenlerinde, sabah ve öğlen yemek molasından sonra öğrenciler sıra olduğu zaman tüm öğretmenlerin sınıfının başında durması gerektiğini belirtti.

 

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 79.maddesi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 ve 4.maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 4 ve 5.maddesi hakkında bilgi verip kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti.

 

Kılık-kıyafet

MADDE 79 – (1) Öğrenciler okullarda 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, personel ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Ana İlkeler

Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

  1. (Değişik: 10/12/2001-2001/3459 K.) Kadınlar;

(Mülga birinci cümle: 4/10/2013-2013/5443 K.) (…)(1)

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

  1. Erkekler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik: 7/8/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, öğretmenlerin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesi ve öğrencilerin kılık kıyafetine her öğretmenin dikkat etmesi ve kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılması gerektiğini belirtti.

 

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, I.dönem boyunca rehberlik çalışmalarının sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü, sınıf temsilcilerinin seçiminin ardından okulda okul temsilcisi seçimi çalışmaları yapıldığını, öğrenci tanıma fişlerinden gelen verilerin sisteme işlendiğini ve öğrencilerin disiplin altına alınması konusunda tüm öğretmenlerin sorumlu davranmaları ve rehberlik servisiyle işbirliği yapmaları gerektiğini, çalışmaların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planına göre yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Karaguz İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Sıra Adı Soyadı Görevi
1 Muhammed CAN Müdür Yetkili Öğretmen
2 2-3. Sınıf Öğretmeni
3 4. Sınıf Öğretmeni
4 Ana Sınıfı Öğretmeni
5 Okul Öğrenci Temsilcisi.
6 Okul Aile Birliği Temsilcisi

 

10-e-Okul uygulamaları

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 16 ve 22. maddelerini okuyup E-okulda sınıf rehberliği bulunan her öğretmenin öğrenci bilgilerinin güncel tutulması konusunda okul idaresi ile birlikte sorumlu olduğunu, sınav tarihleri ve sınav notlarının zamanında sisteme girilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti.

 

Öğrenci dosyası

MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında e-Okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur.

(2) Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler, dosya bilgilerinin sisteme zamanında (Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) işlenmesinden ve güncellenmesinden sorumludur.

 

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

  1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

 

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

………………….başarının arttırılmasında aileyle sağlıklı iletişim kurulması, belirli gün ve haftalarda törenlerin gerçekleştirilmesinde titiz davranılması, yoklama ve sınıf defterlerinin doldurulması konusunda hassas davranılması gerektiği dile getirildi.

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, sağlıklı bir eğitim ortamı, ancak aile ile öğretmenin işbirliğiyle oluşturulabileceğini, bazı velilerin, hataları kabul etmediği gibi hemen savunmaya geçerek sorumluluğu okula ve bizzat öğretmenlere yüklediğini, öğretmenlerin öğrenci velileriyle görüşürlerken; görüşmeye öğrencinin olumlu özelliklerini belirterek başlayıp daha sonra hatalarından ya da eksikliklerinden bahsetme yolunu izlemesi, çocuğun hataları veliye söylendikten sonra, hatalarla ilgili gözlemler ve bu hataların muhtemel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsedilerek yol gösterilmesi, velilerin öneri ve isteklerinin can kulağı ile dinlenilmesi gerektiğini belirtti.

 

2.dönem veli toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde yapılmasının uygun olacağını Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

12-Dilek ve Temenniler

……………………………… 2. dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.

 

 13.Kapanış

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN E-Müfredat modülü hakkında bilgi verdi ve toplantıyı bitirdi.

 

Okul Öncesi Öğretmeni                                   Sınıf Öğretmeni                               Sınıf Öğretmeni

 

Muhammed CAN

Müdür Yetkili Öğretmen

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARAGUZ İLKOKULU

2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ALINAN KARARLAR

1-Açılış ve Yoklama

Tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü. Toplantı yazmanlığına Ana Sınıfı Öğretmeni ……….ile Sınıf Öğretmeni ………………….. seçildi.

 

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

Uygulamada eksiklikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.

 

3-Öğretim programlarının uygulanması

Ders işlenişinde okul çevre özellikleri ile öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak konuların işlenmesi kararlaştırıldı.
4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin anlatılması ve yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâpları dikkate alınarak yapılması kararlaştırıldı.

 

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

Öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 1.sınıflarda okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama etkinliklerine devam edilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi ve başarının artması için ek çalışmalar yapılması, 2 ve 3.sınıflarda okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi,

 

Okulda disiplin sağlanmasında okul idaresi ve öğretmenlerin birbirlerine yardımcı olması, öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi, veli toplantılarında, velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve velilerin mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmesi kararlaştırıldı.

 

Eğitsel rehberlik alanına daha çok ağırlık verilmesi, öğrencilerin  okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanmasına yönelik rehberlik kazandırılması, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından ders çalışma planı hazırlanması, verilen ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi, okul-veli-öğretmen ilişkisin her fırsattan yararlanarak arttırılması kararlaştırıldı.

 

Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ölçme değerlendirme çalışmalarında gözlem formlarının yanı sıra akran değerlendirme vb. formlarının da kullanılması ve dosyalanması zaman çizelgesine uyum konusunda hassasiyet gösterilmesi kararlaştırıldı.

 

Okula gelmeyen öğrencilerin ilk etapta sınıf öğretmeni tarafından velisinin aranması ve konunun idareye bildirilmesi, öğrenci devamsızlıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesi, öğrencilerin geçerli mazeretleri olmadan devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

 

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

Kurul ve komisyonların görevlerini titizlikle ve işbirliği içinde yapması kararlaştırıldı.

 

Sütlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; kuru üzümlerin Salı ve Perşembe günleri ikinci teneffüste öğretmen gözetiminde dağıtılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırıldı.

 

Seçimi yapılan Okul Öğrenci Meclisi’nin çalışmalarının meclis öğrencileri ve rehber öğretmeni Muhammed CAN tarafından titizlikle yürütülmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

Okulumuz için hazırlanan 2015/2019 Stratejik Planının uygulanmasında tüm öğretmenler ve personel tarafından gerekli hassasiyetin ve desteğin verilmesi kararlaştırıldı.

 

Sosyal Etkinlik Kurulu’nun yıllık plana göre çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

 

7-Nöbet uygulamaları

Nöbet görevi konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, nöbetçi öğretmenin nöbet defteri doldurulması,giriş ve çıkış imzaları  konusunda hassas davranması, nöbetçi öğretmenlerin teneffüs sonunda öğrencileri ve öğretmenleri zamanında derse girme konusunda uyarması, bayrak törenlerinde, sabah ve öğlen yemek molasından sonra öğrenciler sıra olduğu zaman tüm öğretmenlerin sınıfının başında durması kararlaştırıldı.

 

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

Kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, öğretmenlerin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesi ve öğrencilerin kılık kıyafetine her öğretmenin dikkat etmesi ve kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılması kararlaştırıldı.

 

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

Öğrencilerin disiplin altına alınması konusunda tüm öğretmenlerin sorumlu davranmaları ve rehberlik servisiyle işbirliği yapmaları gerektiğini, çalışmaların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

10-e-Okul uygulamaları

E-okulda sınıf rehberliği bulunan her öğretmenin öğrenci bilgilerinin güncel tutulması konusunda okul idaresi ile birlikte sorumlu olduğunu, sınav tarihleri ve sınav notlarının zamanında sisteme girilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması kararlaştırıldı.

 

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

Başarının arttırılmasında aileyle sağlıklı iletişim kurulması, belirli gün ve haftalarda törenlerin gerçekleştirilmesinde titiz davranılması, yoklama ve sınıf defterlerinin doldurulması konusunda hassas davranılması, öğretmenlerin öğrenci velileriyle görüşürlerken; görüşmeye öğrencinin olumlu özelliklerini belirterek başlayıp daha sonra hatalarından ya da eksikliklerinden bahsetme yolunu izlemesi, çocuğun hataları veliye söylendikten sonra, hatalarla ilgili gözlemler ve bu hataların muhtemel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsedilerek yol gösterilmesi, velilerin öneri ve isteklerinin can kulağı ile dinlenilmesi kararlaştırıldı.

 

2.dönem veli toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 

12-Dilek ve Temenniler

  1. dönemin herkese hayırlı olması dilendi.

13.Kapanış

E-Müfredat modülü hakkında bilgi verilip toplantıyı bitirildi.

 

 

Okul Öncesi Öğretmeni                                   Sınıf Öğretmeni                               Sınıf Öğretmeni

 

Muhammed CAN

Müdür Yetkili Öğretmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.