Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe

TÜRKÇE
NOKTALAMA İŞARETLERİ
NOKTA:
1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Ali eve geldi.
2-Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
4.oldu.
3-Bazı kısaltmaların sonuna konur.
Doç.Dr.Kemal ARAR
4-Tarih yazarken gün,ay,yıl belirten sayıların arasına konur.
27.05.2015
VİRGÜL
1-Cümlede eş görevli sözcük ya da söz gruplarının arasına konur.
Kalem,defter,silgi getir.
2-Hitap sözlerinden sonra konur.
Kıymetli misafirler,
3-Ondalık sayılarda tam ve ondalık kısmı ayırmada kullanılır.
4,725
4-Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
Geldi,oturdu ve gitti.
NOKTALI VİRGÜL
1-Birbirine bağlı olarak kullanılan sıralı cümlelerin arasına konur.
Motorlu taşıtlar, sağa; motorsuz taşıtlar sola park etsin.
2-Sıralı olarak verilen eş sözcüklerin arasına konur.
Kağıt,kalem;çanta,önlük getirecekler.
3-Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır
Pazarda elma,üzüm,armut;biber,patlıca,havuç aldı.
4-Açıklama ve neden bildiren cümlelerde “fakat,ama,çünkü,ancak” sözcüklerinden önce kullanılır.
Seni aradık; ama ulaşamadık.
5-Bir sözcüğün değişik anlamları verilirken kullanılır.
Dünya:Yaşadığımız gezegen;yerküre
İKİ NOKTA
1-Kendisinden sonra örnek verileceği zaman kullanılır.
Bir sürü iş yaptım:Temizlik,yemek…
2-Kendisinden sonra açıklama yapılacağı zaman kullanılır.
Görev tanımın şudur:Evrakları depolamak.
3-Konuşma cümlelerinden önce konur.
Arkadaşı:
-Geldim dedi.
4-Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
36:4=9
ÜÇ NOKTA
1-Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
Eve bir gidebilsem…
2-Açıklanmak istenmeyen söz, kişi veya yer adlarının yerine kul.
Armudun iyisini … yerler.
3-Benzer başka örnekler verilirken,örnekler yerine konur.
Pazardan aldıklarım elma,armut …
SORU İŞARETİ
1-Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
Ahmet eve geldi mi?
2-Kesin olmayan, şüphe duyulan veya bilinmeyen yer,tarih vb durumlar için ( ) yay ayıraç içinde kullanılır.
İngiltere’nin bir köyünde (?) doğdu.
ÜNLEM İŞARETİ
1-Kızgınlık,sevinme,korku,şaşırma vb. duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
İmdat!Yardım edin!
2-Seslenme,uyarı ve hitap sözlerinden sonra kullanılır.
Ey Türk Gençliği!
3-Alay etme, küçümseme anlamı verilmek istenen sözlerden sonra kul
Puanı yüksekmiş!güya.
KESME İŞARETİ
1-Özel adlara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
Ali İzmir’e gitti.
2-Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
Atatürk 23 Nisan 1920’de T.B.M.M’yi açtı.
3-Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
TIRNAK İŞARETİ
1-Cümlede başkalarından alıntı yapılan sözler tırnak işareti içinde yazılır.
Atatürk ”Öğretmenler!yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”dedi.
2-Cümlelerde yazılan kitap, dergi vb eser adlarını yazmak için kul.
“Bilim Teknik” dergisine aboneyim.
3-Cümlede vurgulanmak istenen kelimeler tırnak işareti içine alınır.
Başvuru için “formlar” çok önemlidir.
4-Tanım cümlelerinde tanımı yapılan kelime tırnak işareti içine alınır.
Yazı yazmaya yarayan araca “kalem” denir.
EĞİK ÇİZGİ
1-Adres yazmada kullanılır
Yıldırım/BURSA
2-Tarihleri ayırmada kıllanılır.
27/05/2015
KISA ÇİZGİ
1-Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken satır sonuna konulur.
2-Kök ve ekleri ayırmada kullanılır.
Bardak-çı
3-Ekler yazılırken eklerin başına konur.
-ler,-lar,-den,-da
4-Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır.
15-5=10
YAY AYRAÇ
1-Cümle içindeki bir durum yada sözcükle ilgili açıklama yapılırken kullanılır.
Meclisin açıldığı gün (23 Nisan 1920) konuştu.
2-Cümle içindeki sözcüklerin eş anlamlarını yazarken kullanılır.
Okulların(mekteplerin) önemi arttı.
BAĞLAÇLAR
Tek başına anlamları olmayan aynı görevdeki sözcükleri,sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlamaya yarayan sözcüklere bağlaç denir.
-Bağlaçlar cümle içinde sözcüklerden ayrı yazılır.
-Cümlenin herhangi bir öğesi olamaz
-en çok kullanılan bağlaçlar,ve, oysa, veya, ya, yada, fakat, mademki, belki, ama, ancak, de, daha, demek, halbuki, hatta, ki, lakin,
“De” Bağlacı : dahi,bile ve anlamlarına gelir. Ayrı yazılır.
“Ki” Bağlacı :

CÜMLENİN ÖGELERİ
Cümlenin iki temel öğesi vardır. Bunlar özne ve yüklemdir.Bunların dışındaki öğelere yardımcı öğeler (Tümleç) denir.
YÜKLEM:Cümledeki iş,oluş,hareketi bildiren kelimelerdir.
Ali okul’a gitti. Gitti : Yüklem
ÖZNE : Cümlede yüklemin belirttiği iş,eylem veya hareketi sözcüklere özne denir.
Özneyi bulmak için yükleme ne/neler, kim/kimler soruları sorulur.
Çocuklar derse girmediler. Kimler girmedi= Çocuklar özne
Özne bazen cümlede görülmeyebilir.Ama yüklem kim ve ne sorularına cevap verir. Yüklemin verdiği bu cevaplar gizli öznedir.
TÜMLEÇ : Cümlede özne ya da yüklemin dışında kalan kelime yada kelimeler tümleç denir.
Ahmet sınıfa gelmedi.
Özne Tümleç Yüklem
CÜMLE ÇEŞİTLERİ
1-ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
A)KURALLI CÜMLE:Yüklem cümlenin sonunda yer alır.
Defterlerini çantasına koydu.
B)DEVRİK CÜMLE:Yüklem cümlenin sonunda olmaz.
Uyandı sabah erkenden.
2-ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER
A)OLUMLU CÜMLE:Cümlede belirtilen eylemin, işin yapılacağını yada yapılmış olduğunu belirtir.
Ayakkabılarını giydi.
B)OLUMSUA CÜMLE: Cümlede belirtilen eylemin, işin yapılmayacağını yada yapılmadığını belirtir.
Dersine çalışmamış.
C)SORU CÜMLESİ:Soru anlamı taşıyan, cevap verme ihtiyacı doğuran, öğrenilmek istenen ya da merak edilen konuları öğrenmek için kurulan cümlelerdir.Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur.
Ahmet nerede?
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
a)Geleceğini biliyor muydun? b)Of,çok sıkıldım!
c)Kime gideceğini söylemedi? d)Hasan’a sordular.
2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
a)Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı “Güneş”tir. b)”Afiyet olsun” dedi.
c)Annem “Geçmiş olsun”,dedi. d)”Sen” de gel,dedi.
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?
a)Aaa,inanmıyorum! b)Tüh, elindekiler kırıldı!
c)Seninle görüşmemiz gerek! d)Eyvah,babam geldi!
4-“Ellerini yıkadın mı( )”cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a)Eğik çizgi b)Soru işareti c)Kısa çizgi d)Nokta
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna iki nokta konulmalıdır?
a)Acele et de gidelim b)Yazdıklarını mı sildi
c)Okuduğum kitaplar şunlardır d)Gittikçe kilo alıyordu
6-“13( ) 30( ) da ders biter mi( )” yandaki cümlede yay ayıraç içine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
a)(:) (‘) (?) b)(.) (:) (?) c)(.) (‘) (?) d)(.) (.) (?)
7-“Yarışmaya katılmış ()büyük ödülü kazanmış()”cümlesinde yay ayıraçlar içine yazılacak noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)(.) (.) b)(,) (.) c)(;) (.) d)(:) (.)
8-Aşağıdakilerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
a)Üstünüzdeki ne renk b)Tam geliyorken
c)Yangın var d)Yardım edelim mi
9-“İlkbahar ayları şunlardır” Yandaki cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a)Noktalı virgül b)İki nokta c)Üç nokta d)Ünlem
10-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
a)Şu an hiç mutlu değil b)Sinirlerine hakim mi oldu
c)Tekrar çekim yapılacak mı d)Aynı şeyleri mi düşündük
11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ki bağlacı yoktur?
a)bir önceki gün görüşmüşler b)Bir de baktım ki solmuşlar.
c)Gel gör ki her şey tadilatta. d)baktım ki yatmış.
12)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç vardır?
a)Etkili bir şekilde anlatma b)Kalp krizi de geçirmiş.
c)Sabahleyin tamamlarız d)Annemde geldi.
13-“Tam kapıdan çıkıyordu ki telefon çaldı”
Yukarıdaki cümlede bağlaç aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tam b)Kapıdan c)Çaldı d)Ki
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “de “ bağlaçtır?
a)Fotoğrafını da çekelim. b)Tatilde tanıştılar.
c)Yazıda okunaklılık önemlidir d)Elmada çürük yok.
15-“Sen ki onu hiç sevmezsin.”Yandaki cümlede bağlaç hangisidir?
a)ki b)sen c)hiç d)onu
16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” ayrı yazılmalıdır?
a)Sehpadaki örtüyü kaldır.
b)Kolyedeki boncuk düştü.
c)Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.
d)Evdeki koltuklar yenilendi.

17-“Söz verirken de telaşlıydı.” Cümlesindeki “de”nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bağlaç b)Durum eki c)Çoğul eki d)Yapım eki
18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
a)Konuşmama kararı aldılar. b)Doktor geldi.
c)Koşarak kaçtılar. d)Aniden kayboldular.
19-Aşağıdakilerden hangisi cümledir?
a)Kıskanarak b)Kıskanırken c)Kıskandı d)Kıskanmamak
20-“Sevinçle karşılandı Tülin.”Cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırası ile verilmiştir?
a)Özne-yüklem-tümleç b)Tümleç-özne-yüklem-tümleç
c)Özne-tümleç-yüklem d)Tümleç-yüklem-özne
21-“Aldığım haber beni üzdü.” Cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırası ile verilmiştir?
a)Tümleç-özne-yüklem b)Özne-tümleç-yüklem
c)Yüklem-özne-tümleç d)Tümleç-yüklem-özne
22-“Sırasıyla anlatıyordu gördüklerini.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sırasıyla b)O c)Anlatıyordu d)Gördüklerini
23)Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
a)Bir türlü gülemedi. b)Cüzdanında hiç para yoktu.
c)Çayını karıştırarak yudumladı. d)Konuşmak bile istemedi.
24-Aşağıdakilerden hangisi devrik cümle değildir?
a)Kaçmış gelmiş buraya. b)Kimden kaçıyordu öyle.
c)Kaçakları saklamış evinde. d)Kimden kaçtığını görmedim.
25-Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir?
a)Kimden aldığını bilmiyorum b)Kimden almışlar
c)Kimin aldığını gördün mü d)Kim kime ne almış
26-Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir?
a)Her yer doldu karla. b)Her yeri dumanlar kapladı.
c)Yolları kapattı fırtına. d)Yağmur yağdı durmadan.
27-Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
a)Kız köpeğini gezdirdi. b)Sağlığında problem vardı.
c)Bu gün bize gelmedi. d)Dersine çok çalıştı.
28-“……… sırada oturacağız?” cümlesinin soru anlamı taşıması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a)Hangi b)Kaçıncı c)Niçin d)Bu
29-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve devrik bir cümledir?
a)Söylememişti henüz son sözlerini.
b)Beğeniyordu herkes onu.
c)Etkili şekilde konuyu işlerdi.
d)Başarılı çalışmalar yaptı.
30-Aşağıdakilerden hangisi olumlu soru cümlesidir?
a)Ondan haber aldın mı? b)Doktorun aramadı mı?
c)Gözlerin yolda mı kaldı? d)Masayı topladın mı?
31-Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir?
a)Ağrıdı tüm vücudu birden. b)Sağlığı iyiydi çocukların.
c)Tamamlamak için uğraştı. d)Akşam oluverdi birden.
32-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tek özne vardır?
a)Annem ve ben çarşıya çıktık. b)Kübra ve sen teslim etmediniz.
c)Ali ve Ahmet okula gitti. d)Kitaplarımı buldum.
33-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?
a)Tahtaya yazı yazdı. b)Tahtayı ben sildim.
c)Camı sen kırdın. d)Ahmet okula geldi.
34-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tümleç yoktur?
a)O koşarken düşmüş. b)Onlar gitmişler.
c)Elif çiçekleri suladı. d)Ali resim yaptı.

“Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir