Nietzsche’nin yeni değerler inşası ve güç istenci görüşü

Nietzsche’nin yeni değerler inşası ve güç istenci görüşünü insanın toplumsal yaşamı açısından açıklayınız?

Günümüzde insanların yaşadığı toplumda kabul görmesi için toplum kurallarına uyum sağladığı ve kendini bırakı topluma ayak uydurduğu sürece tolumdan biri olarak kabul görmektedir. Nietche ise insanı toplumdan üstte tutar ve hangi toplum olursa olsun insanın kendi değerlerini oluşturarak güçlü olma girişiminin doğru olduğuna inanır.

Çok tartışılan bir konu olsa da güç istencinin yeni değerlerlerle sağlanabileceğini savunmaktadır. Ve insan bu gücü üçünde kendi değerlerini oluşturarak güçlü olabilir. Bu arada toplumda kabul görmese de bu güç ile kendini yeniden oluşturabilen insan öncü sayılabilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Yaşamın sırrı kendini bile rakip olarak görerek yenmeye mecbur olan olarak gören Nietche, iyilik ve kötülükte yaratıcı olmak isteyenin de önce yıkıcı olarak değerleri kaldırmaya mecbur olduğunu savunur. Nietche’e göre insan tamamlanmamış bir varlıktır ve gerçek ise insanın gücü istemesini ve kullanmasını isteyerek, kendini yenilemesini öngörür. Buna göre insan kendini yenileyebilir ve bunu da ancak güç isteğini kullanarak başarabilir.

Güç isteme kavramanı anlayabilen insan sorumluluklarını bilir ve özgürdür. Bu güç istencini topluma yayacak olursak; insan elde etiği gücü toplumları yönetme ve onlar üzerinde hakimiyet kurmak için kullanabilir. Dolaysıyla Nietch, “güç istenci” görüşü, insanın bütün yapıp etmelerinden ve elde ettiği güçle hâkim olma yeteneğinden gelişeceğinden bahseder. Böylece güç istenci ile tarihi gelişimler değişir ve toplumların olumlu veya olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir