Neslin korunmasında ailenin önemini açıklayınız.

Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.

Aile, toplumun en temel taşı ve en küçük birimidir. Aileyi şöyle tanımlayabiliriz; akrabalık veya evlilik yoluyla bir araya gelmiş bireylerin oluşturduğu topluluktur. Çekirdek ve geniş aileler vardır. Çekirdek aile; anne, baba ve çocuklardan meydana gelen az sayıda kişiden oluşan ailedir. Geniş aile ise büyükanne, büyükbaba, torunlar, gelin ve damatlardan oluşan kalabalık sayıda kişiden oluşan ailedir.

İlk aileyi, Hz. Adem ile Hz. Havva kurmuştur. İlk insanlardan sonra aile müessesesi gelişmiş ve zamanla olgunlaşmıştır. Toplumların yapısı, ekonomik durumları ve iklimin etkisiyle aile tipleri ve yapılarında değişimler söz konusu olmuştur. Ailenin tesis edilmesi için İslam’ın koyduğu şartlara uygun olan bir kadın ve bir erkeğin nikah kıyarak bir araya gelmesi gerekir. Kur’an’a göre evlenilmesi yasak olan kişiler vardır. Bu kişilere dikkat edilerek aile müessesi oluşturulur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

İslam dini temel gayesi, insanın aklını, dinini, malını, canını ve malını korumaktadır. Devlet ise insanların dinin gereği olan inançlarını yaşamasına uygun özgür ortam hazırlamakla görevlidir. Din ve devlet, insan neslinin korunması için tedbirler almaktır. Aile, insan neslinin korunmasında görevli en değerli müessesedir. İnsanın eğitimi ailede başlar. 0- 6 yaş arası insanın bilinçaltının oluşturulduğu dönemdir. İnsan bu dönemin çoğunluğunu ailesinin yanında geçirir.

Aile, çocuklarını örf ve adeti öğreterek, dini ve milli değerleri aşılayarak en temel eğitimi verir. İyilik, güzellik ve ahlak kavramlarını öğreterek geleceğin neslini en doğru şekilde şekillendirmek ailenin birinci vazifesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.